Banner

Decizia Curtii Constitutionale vizand deconcentratele ingroapa Guvernul, cu sprijin de la UDMR

Tweet this

http://www.www.www.urbaniulian.ro/?p=44147
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


19 Comentarii pana acum»

 1. detalii din decizie said

  am April 14 2010 @ 4:35 pm

  Aceste prevederi care modificau Legea 118/1991 se refer? la categoriile de func?ionari publici cu func?ie de conducere, concursul de recrutare pentru func?iile publice ?i lista func?iilor publice de conducere.

  CC a stabilit c? anumite prevederi din articolul I sunt neconstitu?ionale ?i anume:

  punctul 1 care completeaz? vechile norme cu Categoria func?ionarilor publici de conducere cu: “director executiv ?i director executiv adjunct în cadrul institu?iei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorit??ilor administra?iei publice locale ?i al institu?iilor publice subordonate acestora, director ?i director adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ?i ale celorlalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale din unit??ile administrativ-teritoriale, precum ?i în func?iile publice specifice asimilate acestora”.

  Instan?a constitu?ional? a constatat c? ?i prevederile punctului 6 care se refer? la concursul de recrutare sunt neconstitu?ionale.

  “Concursul de recrutare pentru func?iile publice din cadrul autorit??ilor ?i institu?iilor publice centrale ?i locale, autorit??ilor administrative autonome, precum ?i pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ?i ale celorlalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale din unit??ile administrativ-teritoriale este organizat, în condi?iile legii, astfel:

  a) de comisia prev?zut? la art. 18 alin. (1), pentru înal?ii func?ionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigur? de Agen?ia Na?ional? a Func?ionarilor Publici;

  b) de Agen?ia Na?ional? a Func?ionarilor Publici, pentru ocuparea func?iilor publice de conducere generale ?i specifice vacante, inclusiv pentru func?iile publice de conducere vacante de secretar al unit??ii administrativ-teritoriale, cu excep?ia func?iilor publice de conducere vacante de secretar al comunei, de ?ef serviciu ?i ?ef birou;

  c) de autorit??ile ?i institu?iile publice în al c?ror stat de func?ii se afl? func?ia public?, pentru func?iile publice de conducere vacante de secretar al comunei, de ?ef serviciu ?i ?ef birou ?i func?iile publice specifice asimilate acestora, precum ?i pentru toate func?iile publice de execu?ie vacante ?i temporar vacante”, conform punctului 6.

  De asemenea, CC a stabilit c? prevederile punctului 27 sunt neconstitu?ionale.

  “Autorit??ile ?i institu?iile publice care au prev?zute în statele de func?ii posturi de natur? contractual?, care presupun exercitarea unor atribu?ii dintre cele prev?zute la art. 2 alin. (3), au obliga?ia de a stabili func?ii publice în condi?iile art. 107, în termen de 30 de zile de la data constat?rii existen?ei acestor atribu?ii.

  (2) Func?iile publice vacante, func?iile publice de conducere, precum ?i func?iile publice corespunz?toare categoriei înal?ilor func?ionari publici, stabilite potrivit alin. (1), se ocup? în condi?iile prezentei legi.

  (3) Persoanele încadrate în posturi de natur? contractual? care au fost stabilite ?i avizate ca func?ii publice vor fi numite în func?ii publice de execu?ie dac? îndeplinesc condi?iile prev?zute la art. 54 ?i condi?iile de vechime în specialitatea studiilor corespunz?toare clasei ?i gradului profesional ale func?iei publice.

  (4) Drepturile salariale ale persoanelor care ocup? func?ii publice în condi?iile alin. (3) se stabilesc potrivit salariz?rii func?iilor publice în care au fost numite”, se arat? în punctul 27, care nu este în acord cu legea fundamental?.

  Totodat?, nu sunt constitu?ionale nici prevederile punctului 28 care modific? lista func?iilor publice de conducere cu normele:

  “4. director din cadrul autorit??ilor administrative autonome, din aparatul ministerelor ?i al celorlalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale, director executiv în cadrul institu?iei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorit??ilor administra?iei publice locale ?i al institu?iilor publice subordonate acestora, director în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ?i ale celorlalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale din unit??ile administrativ-teritoriale ?i 5. director adjunct din cadrul autorit??ilor administrative autonome, din aparatul ministerelor ?i al celorlalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale, director executiv adjunct în cadrul institu?iei prefectului în cadrul aparatului propriu al autorit??ilor administra?iei publice locale ?i al institu?iilor publice subordonate acestora, director adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ?i ale celorlalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale din unit??ile administrativ-teritoriale”.

  Curtea Constitu?ional? a analizat prevederile art.I pct.1, pct.6, pct.27 ?i pct.28 din Legea pentru modificarea ?i completarea Legii 188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, formulat? de un num?r de 34 de senatori, precum ?i obiec?ia de neconstitu?ionalitate a Legii pentru modificarea ?i completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici, formulat? de parlamentari apar?inând grupurilor parlamentare PNL ?i PSD din Camera Deputa?ilor.

  “În urma deliber?rii, Curtea Constitu?ional? a constatat, cu majoritate de voturi, dispozi?ii din Legea pentru modificarea ?i completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul func?ionarilor publici sunt neconstitu?ionale:

  – articolul I pct.1 – care modific? art.13 alin.(1) lit.d) din Legea nr.188/1999

  – articolul I pct.6 – care modific? art.58 alin.(1) ?i (3) din Legea nr.188/1999

  – articolul I pct.27 – care modific? art.111 din Legea nr.188/1999

  – articolul I pct.28 – care modific? anexa, cap.I lit.B pct.4 ?i 5 din Legea nr.188/1999″, se arat? în comunicatul CC.

  Motivarea solu?iei va fi prezentat? în cuprinsul deciziei, care se public? în Monitorul Oficial al României.

  Decizia este definitiv? ?i general obligatorie ?i se comunic? Pre?edintelui României, pre?edin?ilor celor dou? Camere ale Parlamentului ?i primului-ministru.

  Obiec?ia de neconstitu?ionalitate formulat? de parlamentari apar?inând grupurilor parlamentare PNL ?i PSD din Camera Deputa?ilor a fost respins? cu unanimitate de voturi, pentru motivele ce se vor ar?ta în cuprinsul deciziei.

  Mai mul?i parlamentari PSD ?i PNL au depus, în 3 martie, la Curtea Constitu?ional? o sesizare de neconstitu?ionalitate privind modific?rile aduse de Camera Deputa?ilor Legii 188/1999 a Statutului func?ionarilor publici, prin care a fost introdus? o derogare de ?ase luni în care pot fi numite ca directori ai serviciilor deconcentrate ?i persoane care nu sunt func?ionari publici.

  http://www.mediafax.ro/social/prevederi-din-legea-care-modifica-statutul-functionarilor-publici-neconstitutionale-5895474/

 2. A3 said

  am April 14 2010 @ 4:39 pm

 3. Coc said

  am April 14 2010 @ 4:40 pm

  Ar fi foarte interesant daca s-ar face un inventar al tuturor actelor emise de guvernul Pinguinului Lingator si trecute prin masina
  de vot portocalie declarate neconstitutionale.Asta e profesor de drept constitutional, are doctoratul? E luat pe nashpa in mod sigur iar ca profesor este o nulitate, sa ma mictionez pe titlurile si diplomele lui luate mai ceva decat luau activistii comunisti la Stefan Gheorghiu.
  Felicitari pentru pozitia d-lui Urban

 4. eu said

  am April 14 2010 @ 4:41 pm

  Legea a fost cumva data de celebrul Profesor Doctor in Drept Constitutional pe nume Emil Boc? Halal doctor in drept constitutional! Le plang de mila studentilor lui si ii dau dreptate lui Basescu ca scoala romaneasca scoate handicpai. Cu astfel de Profesori Doctori Docenti e si normal! Sa Traiasca Bine!

  Insa mai vinovati sunt cretinii de parlamentari care au votat aceasta aberatie; asta nu mai trebuie votati in veci !

 5. ri said

  am April 14 2010 @ 4:42 pm

 6. Ioska said

  am April 14 2010 @ 4:43 pm

 7. PNL castiga said

  am April 14 2010 @ 4:44 pm

 8. kn said

  am April 14 2010 @ 4:44 pm

  este o lege.de trei ori declarata neconstituzionala.

  acuma,guvernul ‘da’un oug.ca acelashi contzinut…

  ???????

  cum vine asta?

 9. Iol said

  am April 14 2010 @ 5:11 pm

  iar a luat-o juristul Boc peste nas. cred ca este guvernul cu cele mai multe acte normative declarate neconstitutionale. daca le scriu pe genunchi. tot inainte tovarasi!!

 10. UDMR prin senatorul Frunda, ataca propunerea lui Basescu de crestere a pragului electoral la 10 % | Urban Iulian said

  am April 14 2010 @ 5:29 pm

  […] chiulangii. Cum comenta?i propunerea senatorului?Fluorul otraveste copii din Jharkhand, IndiaDecizia Curtii Constitutionale vizand deconcentratele ingroapa Guvernul, cu sprijin de la UDMRCei de la UPC isi fac singur legileChiar si facerea de bine trebuie facuta cu act notarialEnel […]

 11. Dan Tanasa said

  am April 14 2010 @ 5:37 pm

  STUPEFIANT. Guvernul Boc patroneaza prima Bienala de Grafica a tinutului secuiesc! Niciun roman printre organizatori!

  Consiliul Judetean Covasna si Consiliul Judetean Harghita organizeaza in perioada 17 mai-30 iulie 2010 Bienala de Grafica, eveniment organizat sub patronajul Ministerului Culturii ?i Patrimoniului National si a ministrului UDMR Kelemen Hunor (foto).
  Pe pagina de internet a Ministerului Culturii este postat un link catre pagina oficiala a Bienalei, unde orice muritor de rand poate afla cine, ce si cum in legatura cu aceasta Bienala, organizata, cum altfel, pe bani publici.
  http://tanasadan.blogspot.com/2010/04/stupefiant-guvernul-boc-patroneaza.html

 12. Alexandru Covaciu said

  am April 14 2010 @ 5:56 pm

  O sa urmaresc coloana senatorului Urban. Sint curios daca cineva de la PeDeLici poate face politica vertical. Chestia cu innoirea clasei politice si partea de sfirsit al comentariului in care il elogiezi pe Basescu imi aduce aminte de intoleranta proletara specifica activistilor comunisti.
  Si in final, de ce sa se dea cistig de cauza la CCR … Vezi mai multpentru PeDeLici? Alta varianta reformatoare pentru sistem nu exista? Sau cine nu este corespunzator dpdv ideologic, in viziunea PDL, trebuie sa dispara dintr-un post public?
  Masurile anticriza trebuiau luate in ianuarie 2009, nu in al 12 ceas cind guvernarea PDL, falimentara politic si ideologic, se pregateste pentru un nou acord FMI.

 13. Andrei Piloiu said

  am April 14 2010 @ 5:57 pm

  dezatrul ia amploare…pe toate palierele…daca nu se face ceva urgent..nu vreau sa ma gandesc ce ne asteapta daca o sa continuma asa

 14. Alexandru Covaciu said

  am April 14 2010 @ 5:57 pm

  Clasa politica nu va face nimic. Nu pot, nu au capacitate. Au alte probleme. S-a creat dezgustul pentru politica pentru alegatori. Va aparea o prapastie imensa intre politic si alegatori. Bineinteles, exceptid clientela politica. Va fi exact ca in vest, fiecare pentru el, fara scrupule si fara sentimente. Adica ce ne-a invatat Basescu.
  Istoria se … Vezi mai multrepeta, ca pe timpul fanariotilor. Potentialul domnitor si clica lui da peschesul la Inalta Poarta sa ajunga pe tron si apoi stoarce ultima picatura ca sa isi umple buzunarele. Ca de obicei, boierii se fofileaza si platesc putin sau deloc.
  Vede cineva vreo asemanare cu situatia actuala?

 15. Valentin Zaraf said

  am April 14 2010 @ 5:58 pm

  N-as vrea sa intru in polemica, dar ce e rau in vest? Faptul ca un individ isi asuma interesul propriu odata cu geneza actiunilor pe care le intreprinde in acest sens si deci si cu constiinta sau (dupa caz) responsabilitatea sau bucuria acestora? Prietene drag, omul nu trebuie hranit, el trebuie sa se hraneasca! Drepturile umane sunt acte pe care … Vezi mai multprin exprimarea inteligentei noastre le-am legiferat, de parca bunul-simt ar fi fost o obligatie. Individualismul nu e nici religie, nici ideologie: e constientizarea ca raul din mine sau raul din altii nu trebuie sa devina benign prin inglobarea mea in societatea plina de mila in care ca si parazit as putea sa traiesc din datoria ta de a ma vedea semen al tau.

 16. Alexandru Covaciu said

  am April 14 2010 @ 5:58 pm

  Ai dreptate, omul trebuie sa se hraneasca nu sa fie hranit. Dar prea multi se hranesc de la stat.
  Mie nu poate sa-mi fie bine – sau tie – daca celor din jurul tau le este dificil sau greu.
  Nu este vorba de polemica. Doar de dimensiunea raului. Raul tradus in dimensiunea taxelor si impozitelor platite de cei au puterea sa mai faca valoare adaugata.

 17. marcel said

  am April 15 2010 @ 2:08 am

  Jalnic, asa cum obisnuiti, stimabile! Cum va permiteti sa puneti la indoiala Decizia Curtii Constitutionale? Sunt insa perfect valabile atunci cand convin partidului – stat si marelui Zeus?

 18. toni said

  am April 15 2010 @ 7:16 am

  D-le Urban te credeam mai cerebral.m-am inselat.continua asa ca o sa ai numai de pierdut

 19. iulia said

  am April 15 2010 @ 8:01 am

  Fooarte buna legea 188./1999 , modificata de n ori.Ca sa ajungi la maximul functiei publice ,post de executie , adica sa promovezi din interiorul sistemului, e nevoie de 9 ani vechime in specialitate , in schimb ca sa fii director intr-o institutie publica , functionar public – post de conducere , e suficient sa ai 3 ani vechime in specialitate.Cu alte cuvinte nu conteaza ca esti economist( facut prin corespondenta , la fooarte mare distanta – vezi Spiru Haret )la SRL -ul familiei , maine , calificat fiind in lipirea de afise electorale , ( universal valabil in tot spectrul politic )poti fii director.Nu mai ai nevoie nici de masterat , nici de doctorat ca toate astea le-ai absolvit in regim de urgenta in campaniile electorale.Evident ca accesul la functiile publice trebuie sa fie nediscriminatoriu, dar la fel de evident ar trebui sa fie si faptul ca orice cariera trebuie inceputa de la baza si nu din varf.In administratia noastra , cei ce fac legile nu cunosc notiunea de promovare din interiorul sistemului,deoarece asta e valabil doar in tari normale.Nu e cazul nostru , evident.

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: