Mircea Dinescu, va fi audiat în Senat privind incompatibilitatea în CNSAS

Tweet this

http://www.www.www.urbaniulian.ro/?p=42797
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


3 Comentarii pana acum»

 1. clara said

  am March 30 2010 @ 7:41 pm

  Cezar Ivanescu, 15 februarie 2008:

  „Este evident c? Mircea Dinescu ca securist a fost pe de o parte informator al Securit??ii, cum proceda Securitatea din momentul în care a început s? fie ?i agent al unei organiza?ii str?ine a început s? aib? ?i dosar de urm?rire informativ?, evident, toate aceste documente care îl privesc unde sunt, cine le de?ine? Ca s? vedem câte agen?ii deservea, cum era pl?tit ?.a.m.d. Un cap?t de adev?r a fost scos în pres? imediat atunci dup? Revolu?ie, când mai mul?i membri CADA dup? un articol al meu publicat în revista Baricada, o scrisoare deschis? c?tre Ion Iliescu, în care îi motivam de ce nu vin s? m? a?ez lâng? ceilal?i membri ai Frontului Salv?rii Na?ionale, ?i justificam prin faptul c? cel pu?in câ?iva de acolo erau agen?i dubli sau tripli, Dan De?liu, Mircea Dinescu, cei de la CADA, b?nuind c? ?tiu mai multe sau crezând c? ?tiu mai multe, mi-au trimis ?i mie ni?te copii dup? ni?te comunic?ri care apoi am aflat c? au ap?rut ?i în pres?, eu nu le-am dat în pres? dintr-un instinct de a nu dezv?lui lucruri nepl?cute despre unele persoane printre care ?i Andrei Ple?u care îmi era o persoan? simpatic? ?i, m? rog, dintr-un anume punct de vedere îl consideram un prieten al meu, de?i era un lucru adev?rat, dar mi s-a p?rut c? totu?i sun? a turn?torie, am zis s-o fac? al?ii.

  Acele documente care ar?tau cum se plimbau ei pe ambasade ?i semnau tot felul de hârtii, Dinescu cu socrii, cu Ple?u, cu al?ii […], arat? c? erau manipula?i ?i folosi?i de puteri str?ine de România ca s? nu spun altfel ?i c? au r?mas în continuare cu aceste contacte.“ [http://cezar-ivanescu.blogspot.com/2009/09/cezar-ivanescu-il-consider-direct.html]

 2. CNSAS said

  am March 31 2010 @ 12:24 am

 3. misu said

  am April 5 2010 @ 12:40 pm

  cand domnii din cnsas au dat verdictul in cazul voiculescu (felix, etc.), don’ dinescu era compatibil? e adevarata zicala “hotul striga “hotul!”?

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: