URBAN IULIAN: Noi, in calitate de senatori, avem dreptul sa cerem ca acest abuz sa fie sanctionat, iar forma de sanctiune este revocarea din functie

Tweet this

http://www.www.www.urbaniulian.ro/?p=39781
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


12 Comentarii pana acum»

 1. vrajitorul.eu said

  am March 3 2010 @ 4:29 pm

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 2. asistentapentruconsumatori.ro said

  am March 3 2010 @ 4:29 pm

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.
  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 3. Buduru said

  am March 3 2010 @ 4:47 pm

  Atata doar ca alin.1 si 2 (art. 30 din regulamentul senatului) au fost declarate neconstitutionale de catre CCR, cu explicatii clare in legatura cu schimbarea configuratiei politice.
  Scrie pe senat.ro, nu in presa. Conform actualei constitutii (vai de mama ei!), deciziile CCR sunt executorii.

  Ia uite decizia curtii (copy/paste de pe senat.ro):

  “I. Constat? c? prevederile art. 4 alin. (5), art. 12 alin. (1), art. 31, art. 38 alin. (1) ?i art. 121 alin. (1) din
  Regulamentul Senatului sunt constitu?ionale.
  II. Constat? c? sunt neconstitu?ionale urm?toarele prevederi din Regulamentul Senatului:
  1. Art. 30 alin. (1) din Regulamentul Senatului contravine art. 24 ?i art. 64 alin. (5) din Constitu?ia
  României, întrucât încalc? dreptul la ap?rare ?i instituie posibilitatea ca în locul pre?edintelui
  Senatului, ales la propunerea unui grup parlamentar ?i revocat cu titlu de sanc?iune juridic?, s? fie
  ales un nou pre?edinte al Senatului din alt grup parlamentar decât cel care l-a propus, prin
  înc?lcarea principiului configura?iei politice;
  2. Art. 30 alin. (2) din Regulamentul Senatului contravine art. 64 alin. (5) din Constitu?ia României
  deoarece, cu ignorarea principiului configura?iei politice, instituie revocarea pre?edintelui Senatului
  prin retragerea sprijinului politic, la cererea altui sau altor grupuri parlamentare decât grupul
  parlamentar care a propus alegerea lui;”

  Doi judecatori au formulat opinii separate.
  Pai, cum facem cu constitutia? O respectam, sau nu?
  Nu era mai elegant sa revizuiti mai intai constitutia si apoi sa bagati “maneaua” asta?

 4. Eugen said

  am March 3 2010 @ 5:09 pm

 5. Filip said

  am March 3 2010 @ 5:14 pm

  Este cel putin straniu si nelogic ca presedintele republicii, ales direct de catre popor si prin aceasta persoana cu maxima legitimitate, sa poata fi suspendat iar presedintele senatului nu. In acelas timp este inadmisibil sa constatam ca partidele noastre politice nu pot decat sa se manance intre ele si fara incetare in loc sa inceapa sa coopereze (inclusiv ca opozitie critica constructiva) pentru binele tarii. Se mai vede incaodata ca o reforma e necesara si anume spre mai multa democratie directa, ca varianta romaneasca de democratie reprezentativa vedem cum merge! Daca s-ar face un referendum pentru suspendarea lui Geoana, sunt sigur ca ar fi suspendat.

 6. Bobocea Sorin said

  am March 3 2010 @ 5:24 pm

  Buna ziua

  Acest mail contine toate documentele din dosar, centralizate, pentru a nu mai apela la mailurile precedente trimise pe bucati.
  Ele se gasesc si pe site la noi:
  http://pdlsenat.ro/presa-comunicate/conferinta-de-presa-la-ora-13-00-in-foierul-senatului

 7. Explicatiile cererii de revocare said

  am March 3 2010 @ 5:37 pm

  Catre Biroul Permanent al Senatului

  In conformitate cu dispozitiile art. 85, alin.[1] si [3] din Regulamentul Senatului

  Art.85.-(1) Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, inform?ri ?i alte acte prev?zute de lege pentru a fi dezb?tute de Senat, precum ?i, dup? caz, întreb?ri, interpel?ri, declara?ii sau alte probleme propuse de c?tre Biroul permanent, de senatori ori de c?tre Guvern.

  (3) Alte propuneri sau documente decât cele din domeniul legislativ se transmit Biroului permanent pentru a fi incluse în proiectul ordinii de zi, cu cel pu?in dou? zile înainte de ?edin?a Biroului permanent, dac? prin lege, prin prezentul regulament sau prin hot?rârea Senatului nu se prevede alt termen.

  senatorii semnatari ai prezentei, solicita Biroului Permanent al Senatului, in coroborare cu dispozitiile art. 30, alineatul [4] din Regulamentul Senatului

  Art.30.- (4) Propunerea de revocare se depune la Biroul permanent care analizeaz?, în prima sa ?edin??, îndeplinirea condi?iilor de la alin.(1) sau (2) ?i decide, prin vot, introducerea acesteia în proiectul de ordine de zi a urm?toarei ?edin?e de plen.

  Precum si in temeiul dispozitiilor art. 35 din Regulamentul Senatului

  Art.35.-Propunerea de revocare se prezint? în plenul Senatului. Dac? propunerea de revocare este aprobat? cu votul secret al majorit??ii senatorilor, func?ia respectiv? din Biroul permanent devine vacant? ?i, în aceea?i ?edin??, liderul grupului parlamentar anun?? nominalizarea altui candidat care este supus votului plenului Senatului.

  si a dispozitiilor art. 87 din Regulamentul Senatului

  Art.87.-(1) Ordinea de zi poate fi modificat? numai la propunerea Biroului permanent, a unui grup parlamentar sau a unei comisii a Senatului pentru motive bine întemeiate ?i urgente.

  (2) Modificarea ordinii de zi pentru s?pt?mâna urm?toare este supus? spre aprobare Senatului ?i se adopt? cu votul majorit??ii senatorilor prezen?i, în ultima zi de activitate în plen a s?pt?mânii in curs.

  (3) Motivarea cererii de modificare a ordinii de zi se face printr-o singur? luare de cuvânt, limitat? în timp. În cazul în care exist? opozi?e, se va da cuvântul unui singur vorbitor pentru fiecare grup parlamentar, dup? care se va trece la vot.

  Sa dispuna includerea pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de plen subsecvente sedintei Biroului de Plen de marti 09 martie 2010, adica pe ordinea de zi a sedintei Plenului Senatului din data de 10 martie 2010, solicitarea noastra de

  REVOCAREA DIN FUNCTIA DE PRESEDINTE A SENATULUI A D-LUI SENATOR MIRCEA GEOANA

  Motivarea in drept si fapt a solicitarii noastre :

  In drept,
  Conform dispozitiilor Constitutiei Romaniei, NIMENI NU ESTE MAI PRESUS DE LEGE.
  Textele de lege din Regulamentul Senatului incalcate de Presedintele Senatului :

  1. art. 37, alineatul[1] si [2]
  2. art. 39, alineatul [1], litera [e]
  3.art. 85, alin [3]
  4. art. 87, alineatele [1]- [3]

  Incalcarile Regulamentului Senatului de la pct. 1 si 2 au fost savarsite in sedinta Biroului Permanent al Senatului din data de 02 martie 2010, conform reclamatiei depuse cu numarul 265/03.03.2010 de catre Grupul Parlamentar al PDL la BP al Senatului [ atasata la prezenta impreuna cu documentele doveditoare ale acestor incalcari ] , iar incalcarile Regulamentului Senatului de la pct. 3 si 4 au fost savarsite in Sedinta de Plen de la Senat din data de 03 martie 2010 conform argumentatiei de mai jos, si conform stenogramei sedinte de Plen de astazi.

  In Fapt,
  In sedinta Plenului Senatului din data de 03 martie 2010 , liderul Grupului Senatorilor Independenti , sprijinit de Grupurile Parlamentare ale PDL si UDMR au formulat o cerere conform art. 85 si 87 din Regulamentul Senatului prin care au cerut introducerea pe ordinea de zi a solicitarii formulate de Grupul Senatorilor Independenti sa isi pastreze calitatea de membri ai Comisiilor Permanente ale Senatului in care au fost desemnati la inceputul mandatului, pe configuratia politica rezultata din alegeri.
  Cu incalcarea Regulamentului Senatului, Presedintele Senatului, dl. Mircea Geoana a refuzat sa supuna la vot o cerere formulata si sprijinita de trei din cele cinci grupuri parlamentare actuale din Plenul Senatului Romaniei, incalcand flagrant dispozitiile legale si abuzand de pozitia ocupata.
  Daca am admite faptul ca, Presedintele Senatului poate incalca legea [ in cazul nostru Regulamentul Senatului ] fara sa poata fi supus nici unei forme de sanctiune implicit revocarii sale din functie [ si vorbim aici de incalcarea Regulamentului Senatului si nu de decizii de ordin politic ] , ar insemna sa creem primul si singurul politician /roman care este MAI PRESUS DE LEGE.
  In consecinta nu credem ca se poate considera ca respectarea configuratiei politice a Senatului poate constitui un impediment in calea revocarii presedintelui Senatului, in conditiile in care acesta INCALCA LEGEA, adica Regulamentul Senatului sau, posibilitatea de a cenzura dreptul senatorilor de a se manifesta prin vot fata de o propunere adresata Plenului Senatului de catre un grup /grupuri parlamentare sau de catre senatori.
  A atribui o asemenea putere discretionara in mainile unei singure persoane si sa nu ai nici o posibilitate de sanctiune si implicit revocarea acestuia din functia detinuta si exercitata abuziv cu incalcarea legii, incalcaca si depaseste inclusiv prerogativele puse de art. 95 din Constitutie in atributele si formele de sanctionare de catre Parlament a Presedintelui tarii. S-ar ajunge in situatia in care, Parlamentul are dreptul sa ceara revocarea/suspendarea din functie a Presedintelui tarii, fara a exista posibilitatea ca acelasi Parlament, forul suprem si garantul democratiei romanesti, sa poata aplica aceiasi sanctiune in cazul in care Presedintele Senatului [ al doilea om in statul roman ] incalca legea, aceasta fiind o discriminare inadmisibila.

  Incalcarea legii si abuzul de functie savarsit de Presedintele Senatului aflat in exercitiu, nu poate ramane in afara oricarei forme democratice de sanctiune, iar singurii care se pot pronunta prin vot daca o persoane care a incalcat legea si a abuzat de functia de Presedinte al Camerei Superioare a Parlamentului national , sunt senatorii alesi sa reprezinte UNINOMINAL alegatorii din circumscriptiile din care provin. NU SE POATE CENZURA DE CATRE NIMENI DREPTUL SENATORILOR DE A SE PRONUNTA PRIN VOT IN ORICE PROBLEMA CE VIZEAZA DESFASURAREA ACTIVITATII SENATULUI, IAR O CENZURA IMPUSA IN ACEST SENS AR ECHIVALA CU IMPUNEREA FAPTULUI CA ORICE ABUZ SAU INCALCARE A LEGII SAVARSITA DE PRESEDINTELE SENATULUI, SUNT GIRATE IN ALB FARA SA EXISTE NICI UN CONTROL DIN PARTEA NIMANUI, LUCRU ILEGAL SI NECONSTITUTIONAL.
  Manifestarea vointei majoritatii senatorilor de a propune revocarea presedintelui senatului, nu poate fi ingradita, urmand a se vedea dupa dezbateri si vot daca aceeiasi majoritate care a initiat procedura ori o alta majoritate vrea sau nu vrea revocarea.

  Conform art. 31 din Regulamentul Senatului [ care a fost declarat CONSTITUTIONAL prin decizia CCR 601/2005 ] , solicitam sa se ia act de faptul ca, Presedintele Senatului caruia i s-a cerut revocarea, dl. senator Mircea Geoana,

  1. nu poate conduce sedinta Biroului Permanent sau
  2. pe cea de plen in care se discuta revocarea sa.

  ABUZURILE SAVARSITE DE PRESEDINTELE SENATULUI MIRCEA GEOANA IN SEDINTA BIROULUI PERMANENT DIN DATA DE 02 MARTIE 2010

  Senatului Romaniei, va adresam prezenta sesizare prin care aducem la cunostinta Biroului Permanent gravele incalcari ale Regulamentului Senatului si abuzurile savarsite in sedinta BP din data de 02 martie 2010 de catre Presedintele Senatului , dl. Mircea Geoana, care a supus in mod ilegal la vot un punct de vedere al Comisiei Juridice din Senat, punct de vedere care la randul lui a fost adoptat cu incalcarea Regulamentului Senatului si a Regulamentului Comisiei Juridice.
  In drept, invocam incalcarea de catre Presedintele Senatului, dl. Mircea Geoana a dispozitiilor art. 37, alin.[1] si [2] din Reg. Senatului, dispozitiilor art. 39, alin.[1] , litera [e] din Reg. senatului

  In fapt, conform stenogramei sedintei Biroului Permanent al Senatului Romaniei din data de 02 martie 2010 [ consemnata audio-video cf. art. 36, alin.[2] ] , se poate observa faptul ca, ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA a continut doar trei puncte :
  1. solicitarea senatorului Diaconescu
  2. solicitarea senatorului Silistru
  3.scrisoare din partea Grupului PDL adresata BP

  Conform art. 37 din Regulamentul Senatului, presedintele Senatului are urmatoarele atributii , LIMITATIV PREVAZUTE DE LEGE :

  Art.37.-(1) Biroul permanent se convoac? din oficiu de c?tre pre?edintele Senatului sau la solicitarea a cel pu?in 5 dintre ceilal?i membri ai s?i, a unui grup parlamentar sau a cel pu?in 7 senatori independen?i.

  (2) Convocarea trebuie înso?it? de o propunere de ordine de zi ?i, eventual, de o propunere privind invitarea altor persoane la anumite puncte de pe ordinea de zi.

  Iar art. 39, litera [e] prevede :

  Art.39.-(1) Pre?edintele Senatului are urm?toarele atribu?ii:

  e) convoac? ?i conduce lucr?rile Biroului permanent;

  Asadar, odata de ordinea de zi era adoptata, precum si ordinea de zi suplimentara, NICI UN ALT PUNCT NU MAI PUTEA FI INSCRIS PE ORDINEA DE ZI A BIROULUI PERMANENT DE LA SENAT, IN VEDEREA SUPUNERII LUI LA VOT.
  Cu toate acestea, urmarind stenograma sedintei BP din data de 02 martie 2010, observam faptul ca in mod ILEGAL, presedintele Senatului, senatorul Mircea Geoana, a introdus pe ordinea de zi [ modificand-o astfel din mers, in mod ilegal ] votarea punctului de vedere emis de Comisia Juridica in problema solicitarii formulate de Grupul Independentilor care solicitau sa li se aprobe de catre Plenul Senatului pastrarea pozitiilor de membri in comisiile permanente ale Senatului in care activeaza.
  Desi d-lui Presedinte Mircea Geoana i s-a cerut in mod REPETAT, in trei randuri [ conform stenogramei sedintei ] sa nu introduca abuziv pe ordinea de zi acest punct de vedere dat de Comisia Juridica , acesta a refuzat .
  Asadar, incalcand Regulamentul Senatului a procedat la spunerea la vot in mod ilegal a punctului de vedere emis de Comisia Juridica, punct de vedere emis la randul lui cu nerespectarea dispozitiilor Regulamentului Senatului, intrucat acest punct de vedere a fost adoptat in lipsa cvorumului legal de lucru al Comisiei Juridice si mai mult de atat, este un vot grav viciat intrucat Comisia Juridica s-a pronuntat deja asupra acestui aspect la data de 23 februarie 2010. Cu incalcarea dispozitiilor art. 54, alin.[1] litera [a] din Regulamentul Senatului, Comisia Juridica din Senat lucrand in afara cvorumului legal de sedinta, a emis un punct de vedere, care nu a fost inscris pe Ordinea de Zi din data de 02 martie 2010 a lucrarilor acestei comisii.

  Pe cale de consecinta, cerem Biroului Permanent al Senatului sa constate faptul ca Presedintele Senatului, dl. Mircea Geoana a incalcat in mod REPETAT prevederile Regulamentului Senatului [ art. 30, alineatul [1], litera [b] din Regulamentul Senatului ] nefiind la prima abatere intrucat incalcand aceleasi dispozitii legale, amintim faptul ca dl. Presedinte Mircea Geoana a incalcat si Regulamentul Sedintelor Comune atunci cand a utilizat un drept de supervot, ce a fost ulterior declarat neconstitutional de catre Curtea Constitutionala, nefiind asadar la prima abatere grava .

  Atasam acestei sesizari, stenograma sedintei Biroului Permanent al Senatului din data de 02 martie 2010

 8. Parmalat said

  am March 3 2010 @ 6:56 pm

  @Iulian Urban:

  zi tu acum nu meriti sa fii injurat?

 9. http://www.hotnews.ro/stiri-politic-6986662-iulian-urban-seful-statului-poate-revocat-parlament-presedintele-senatului-nu-mai-presus-lege.htm said

  am March 3 2010 @ 7:34 pm

 10. politicianul said

  am March 3 2010 @ 8:10 pm

  Manevra tipica PDL ca sa monopolizeze si Senatul, iar “Legile nesimtite ” popandaului BOC sa treaca ca gasca prin apa si de Senat.Ne intoarcem la Partidul Unic !!! Halal democratie , “sprijinita” de un jurist de talia domnului Urban! Miroase urat, domnule!De aici pana la DICTATURA mai e un pas!

 11. ildiko said

  am March 3 2010 @ 10:27 pm

  Sunt de acord cu @politica
  Este la comanda politica. Nu iau apararea lui geoana ci a democratiei care a mai ramas.
  Apropos! La cate a facut roberta miss camera deputatilor ar trebui sa pateasca la fel.

 12. SIANA said

  am March 4 2010 @ 9:51 am

  Ca si pana acum pd-l nu vede decat paiul din ochiul altuia .
  Pacat domnule Urban ca v-ati urcat in caruta acestor ARIVISTI.

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: