Incognito in laboratoarele secrete ale mafiei medicale : Copii-cobai romani cu parinti platiti pentru testarea CantGrip

Tweet this

http://www.www.www.urbaniulian.ro/?p=38086
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


14 Comentarii pana acum»

 1. Zolly said

  am February 1 2010 @ 10:54 am

 2. http://victor-roncea.blogspot.com/2010/02/mafia-vaccinurilor-senatorul-urban-avut.html said

  am February 1 2010 @ 12:05 pm

 3. Bianca said

  am February 1 2010 @ 12:17 pm

  O ipotez? cutremur?toare, dar foarte realist?

  de Bianca Andrei

  ?Dieta, injec?iile ?i interdic?iile se vor combina, de la vârst? foarte timpurie s? produc? acel tip de caracter ?i tip de credin?e pe care autorit??ile îl consider? dezirabil ?i orice critic? serioas? a puterii va deveni imposibil? psihologic.? ? Bertrand Russell, 1953

  Medici, terapeu?i naturi?ti, persoane implicate în domeniul farmaceutic ?i al producerii microcipurilor ne dezv?luie o nou? modalitate de implantare în fiin?ele umane, f?r? ?tirea acestora, a microcipurilor: vaccinarea împotriva gripei porcine.

  Jane Burgermeister, cea care a demascat crima ce este pe cale s? fie comis? prin vaccinarea împotriva gripei porcine datorit? toxicit??ii acestui vaccin, mai periculos decât boala de care ar trebui s? ne fereasc?, ne arat? un alt scop cutremur?tor al acestei campanii de vaccinare: implantarea cu microcipuri. În acest fel, cei care datorit? unei bune imunit??i scap? de efectele otr?vurilor existente în acest vaccin pot fi controla?i prin intermediul cipurilor.

  Jane Burgermeister a fost informat? de un produc?tor austriac de cipuri RFID, deosebit de interesat de acuza?iile de crim? aduse companiei Baxter, c? se are în vedere utilizarea microcipurilor în cadrul campaniilor de vaccinare a maselor. Iar un produc?tor american de microcipuri a afirmat c? lucreaz? pentru implanturile ?pandemice? de microcipuri..

  Modul în care se inten?ioneaz? s? se fac? implantarea de microcipuri, f?r? ?tirea ?i acordul nostru, prin intermediul vaccin?rii împotriva gripei porcine este ar?tat de dr. Ryke Geerd Hamer, fondatorul GNM (German New Medicine). Dr. Hamer arat?, conform declara?iilor unei persoane angajate la o companie farmaceutic? din Viena, c? acele seringilor cu care se injecteaz? vaccinul împotriva gripei porcine con?in nanoparticule în vârful lor. Aceste particule nu sunt vizibile cu ochiul liber, dar pot fi depistate u?or la microscop.

  Personalul companiei farmaceutice respective a fost informat c? aceste nanoparticule ac?ioneaz? în corpul uman ca un hard-disc, o mul?ime de date putând fi stocate pe ele, nemaifiind nevoie de c?r?i de identitate ?i de credit. Conform informa?iilor primite de angaja?i, aceast? m?sur? urm?re?te ?i realizarea unui recens?mânt exact precum ?i protec?ia copiilor (multe mame abandoneaz? nou-n?scu?ii f?r? ca autorit??ile s? afle).

  Un avocat austriac consultat asupra modului în care se poate evita implantarea cu cip era deja la curent cu acest plan. În Austria vaccinarea nu este obligatorie în acest an, dar prin intermediul mijloacelor mass-media popula?ia este manipulat? s? se vaccineze din proprie ini?iativ?. În cazul în care se vor prezenta prea pu?ine persoane la vaccinare, în anul ce urmeaz? vaccinarea va deveni obligatorie. Vor fi cu siguran?? scutite anumite grupuri profesionale (poli?ia, personalul medical, politicieni etc.). Cei care lucreaz? în domeniul juridic cunosc c?i prin care s? evite vaccinarea, dar pentru majoritatea popula?iei nu exist? sc?pare.

  Prezent?m în continuare fragmente dintr-un interviu cu dr.. Ryke Geerd Hamer realizat de ing. Helmut Pilhar la data de 26 august 2009:

  Hamer: În câteva zile, cele mai rele temeri ale noastre au fost într-adev?r înlocuite de cruda realitate.

  Pilhar: V? referi?i la amenda de 1000$ ?i cele 30 de zile de închisoare care îi amenin?? pe cei care refuz? vaccinarea în SUA?

  H: Da. Iar cei care obiecteaz? (adic? cei care se opun cipurilor aduc?toare de moarte) nu vor fi trimi?i în închisori normale, ci în sutele de lag?re de concentrare care au fost preg?tite special în toat? ?ara. Aceste lag?re vor putea fi p?r?site doar de cei care ?i-au implantat cipul. ?i odat? ce vor fi afar? poate urma moartea prin cip.

  P: Te referi la începerea decim?rii masive a popula?iei?

  H: Poate însemna doar aceasta. Altfel nu ar avea rost s? se implice poli?ia ?i armata, amenin?area cu asemenea pedepse drastice, toate doar pentru a face oamenii s? participe la o simpl? campanie de vaccinare sezonier?. E?ti vaccinat în octombrie pentru vara urm?toare. Este complet ridicol. Cu Tamiflu se pot scurta poate fazele tipice prin care se trece în timpul procesului de îns?n?to?ire pentru 2-3 s?pt?mâni. În viziunea GNM chiar ?i acest lucru este total lipsit de sens.

  P: Este interesant c? în SUA exist? un stoc de 100.000 de sicrie de plastic. Pentru ce? Pe de alt? parte, popula?ia a fost deposedat? sistematic de arme ?i câini de paz?.

  H: Tu po?i s? în?elegi cel mai bine care este motivul pentru care nu se vorbe?te despre lucrurile acestea. Se vorbe?te despre vaccinare, dar nimeni nu pomene?te despre implantarea cipurilor prin vaccinare.. Aceasta este într-adev?r straniu pentru c? este evident c? implantarea cu cipuri este adev?rata ?int? a acestor m?suri guvernamentale. Sunt o mul?ime de discu?ii interminabile pentru a se stabili dac? Tamiflu este sau nu nociv, dar nu se aminte?te nimic despre cipuri.. Bineîn?eles c? Tamiflu este nociv, este o otrav?. Este d?un?tor în procesele de vindecare ?i, de asemenea, la femeile îns?rcinate, în ultimul trimestru al sarcinii, în faza de vagotonie. Dar faptul c? se implanteaz? prin acest vaccin cipurile mor?ii d? acestui subiect o nou? dimensiune. Faptul c? aceste cipuri ale mor?ii vor fi utilizate într-un mod lipsit de scrupule nu trebuie s? ne mire. Morfina ?i chimioterapia sunt folosite în continuare în tratamentul cancerului, în ciuda ratei mortalit??ii de 98% (în timp ce aplicând tratamentul GNM rata supravie?uirii ar fi fost de 98%) de?i oncologii au fost informa?i c? GNM lucreaz? dintr-o perspectiv? ?tiin?ific? ?i cuno?teau rezultatele ob?inute…

  P: Este de asemenea ciudat c? americanii au creat aceast? lege mar?ial? în virtutea c?reia manifest?rile de refuz al vaccin?rilor pot fi u?or stopate. Dar de îndat? ce le-ai implantat oamenilor cipuri ei nu mai au sc?pare..

  H: Este evident c? aceast? ?b?t?lie a cipurilor? a fost preg?tit? de mul?i ani. Gripa porcin?, care în realitate nici nu a existat, a fost pretextul fatal: trei porci ?i un copil, mor?i din cine ?tie ce cauz?. Pornind de la aceste minciuni a fost construit? aceast? pandemie mondial?. Aceasta arat? ce organizare bun? ?i influen?? puternic? are presa la nivel mondial: poate transforma un mu?uroi într-un munte.

  P: S-a început cu SIDA, pe urm? a început minciuna cu boala vacii nebune. Dup? minciuna 9-11 a urmat minciuna Antrax-ului. A urmat gripa aviar?, acum avem gripa porcin?. La anul o s? avem minciuna gripei ?orice?ti. Totul conduce spre solu?ia final?: toat? lumea s? aib? implantat un cip. Atunci oricine va putea fi manipulat ?i asasinat arbitrar.

  H: Au început cu copiii ?i femeile îns?rcinate. Ei vor fi primii care vor beneficia de tratamentul cu cipuri ?i Tamiflu. Multe din femeile în ultimul trimestru de sarcin? vor pierde copiii pentru c? Tamiflu este foarte toxic. Chiar ele însele pot muri. În ultimul trimestru de sarcin? corpul femeii este vagotonic ?i este cunoscut faptul c? în timpul vagotoniei un vaccin antigripal sau o injec?ie cu morfin? pot fi mortale. În acela?i timp în SUA exist? o oarecare panic? în rândul popula?iei. Oamenii se întreab? unde ar putea s? se refugieze pentru a nu fi injecta?i cu for?a cu cipurile mor?ii, pierzându-?i astfel libertatea.

  Oamenii ar trebui s? se întrebe cu mult realism cum ar fi s? tr?ie?ti cu acest cip în tine ?tiind c? oricând via?a ta poate fi întrerupt?. Dac? vom ajunge în aceast? situa?ie, complet lipsi?i de ap?rare, regretele nu vor mai avea niciun rost. De aceea este foarte important pentru clasa conduc?toare s? ?in? oamenii în întuneric atât cât este posibil.

  De îndat? ce sclavii vor avea cipurile mor?ii implantate li se va permite s? ?tie acest lucru. Apoi vor fi ca ni?te pudeli dresa?i. Nimeni nu va îndr?zni s? vorbeasc? despre aceasta… Va fi ca printre ?fra?ii? masoni. Fiecare dintre ei ?tie c? în momentul în care va scoate un cuvânt de dezaprobare i se va servi otrav? în cafea de c?tre Marele Maestru ?i nu va mai supravie?ui nicio zi. Lumea întreag? urmeaz? s? devin? un lag?r de concentrare plin de sclavi, exceptând membrii unui anumit grup.. S? ai implantat un cip al mor?ii înseamn? o poten?ial? sentin?? la moarte în orice moment.
  Cât de naivi putem fi s? cerem Mossadului ?i CIA s? dezv?luie care le sunt adev?ratele inten?ii?! ?oarecele niciodat? nu crede c? pisica va veni.

  Într-o companie care ambaleaz? acele pentru vaccinarea cu cip, al c?rei personal num?r? câteva sute de persoane, este nevoie doar de una sau dou? persoane ?de încredere? care s? insereze cipul la finalul procedurii. Apoi to?i ceilal?i lucr?tori pot confirma c? ei nu au ?tiut nimic. Aceasta se nume?te ?controlul calit??ii? ?i ?verificarea final?? ?i apare ca ceva perfect normal.
  Este ciudat ?i faptul c? fiecare ac pentru vaccinarea cu cip are un num?r de cod individual, care este ad?ugat la num?rul de identitate. Dac? nu ar fi a?a, de ce banalul ac pentru ?vaccinul gripei de var?? are un num?r individual ?i de ce se cere pa?aport pentru aceast? a?a-zis? vaccinare antigripal?? ?i de ce americanii nu las? pe nimeni s? intre în SUA f?r? a avea un cip?

  P: ?Clubul de la Roma? a declarat în anii ?70 într-una din publica?iile lor (posibil în Omenirea la punctul de r?scruce) c?: fie rata natalit??ii trebuie sc?zut?, fie rata mortalit??ii trebuie crescut?. Institutul Max Planck crede c? popula?ia lumii trebuie redus? la 2 miliarde de oameni. În SUA exist? a?a-numitul ?Stonehenge American? unde o inscrip?ie gravat? pe un bloc de 100 tone de granit arat? c? popula?ia lumii trebuie s? fie redus? la 500.000 de milioane de oameni pentru a se ajunge la ?Era ra?iunii?. Analizând ipoteza a?a-zisei ?suprapopul?ri? s-a constatat un fapt interesant, ?i anume c? numai statul Texas ar putea hr?ni toate cele 6 miliarde de oameni. Dac? cineva ar înghesui cele 6 miliarde de trupuri cu o greutate de aproximat? la 80 kg ?i un volum aproximat la 80 l, unul lâng? altul, în forma unui cub, laturile cubului vor m?sura numai 800 m. În Austria am putea ascunde acest cub în cea mai apropiat? vale.. Nu cred în a?a-numita ?suprapopulare?, mai degrab? presupun c? fanaticii globaliz?rii nu au nevoie de 6 miliarde de sclavi a?a c? vor s? reduc? popula?ia la o zecime.

  H: Helmut, ai avut dreptate când ai afirmat într-o discu?ie pe care am purtat-o anterior c? ?dac? ei vor reu?i s? înf?ptuiasc? asta, vor câ?tiga?. În aceste condi?ii, ac?iunea organiza?iei GNM e pe cale s? fie suspendat?, deoarece dac? oamenii vor cunoa?te adev?rul ?i se vor trezi la realitate, aceasta va fi împotriva intereselor acelor fanatici ai globaliz?rii.

  În concluzie, a?a cum a afirmat ?i dr. Ryke Geerd Hamer în acest interviu, planul elitei interna?ionale ce controleaz? acest ?program al gripei porcine? este de a r?spândi teroarea în rândul popula?iei, for?ând în acest fel oamenii s? renun?e la drepturile lor. Doar în aceste condi?ii, când majoritatea oamenilor se vor transforma în sclavi, grupul criminal va putea s? î?i duc? la îndeplinire planurile sale diabolice.

 4. Florin said

  am February 1 2010 @ 12:38 pm

  ma alatur si eu celor care v-au felicitat pentru articol. bine ar fi daca ar exista anumite mecanisme legale de monitorizare, stopare imediata si pedepsire drastica a celor vinovati in cazul tuturor ilegalitatilor revoltatoare de acest gen. din nefericire sunt mai mult ca sigur ca acei escroci ordinari vor continua aceste testari iresponsabile, degradante, periculoase si criminale, fara prea mult deranj din partea autoritatilor…

 5. Adrian said

  am February 1 2010 @ 12:38 pm

  Pana unde a decazut crezul profesional al medicului roman!Eu as numi asta prostitutie profesionala! Isteria propagata de medii privind gripa porcina si probabil gripa aviara a fost initiata si dirijata de industriile farmaceutice in scopuri clar mercantile care au pus in pericol sanatatea populatiei.Daca pentru acesti “cobai” se platesc cate 600 de euro ne putem imagina cat a economisit deja industria farmaceutica in general prin vaccinarile ce au fost deja efectuate “gratuit”si ce miza uriasa are aceasta afacere “medico-stiintifica” criminala!

 6. XL5 said

  am February 1 2010 @ 12:39 pm

  s-a mutat in romania, in tara tuturor posibilitatilor. Cat de jos se afla aceasta tara pe scara civilizatiei, este incredibil ca niste copii saraci sa fie pe post de cobai din cauza parintilor iresponsabili. Pana si in Haiti autoritatile au luat masuri impotriva traficului cu copii dar la noi … Felicitari pentru articol!!!

 7. sUPARATUL said

  am February 1 2010 @ 12:39 pm

  Daca nici in cazul acesta nu se sesizeaza parchetul… Pai ce dracu mai vorbim de doctorii nazisti? RUSINE!

 8. Cine-i apara pe copii-cobai romani pe care s-a testat vaccinul CantGrip ? De ce sunteti lasi si ipocriti si inchideti ochii la niste mizerii care arunca Romania dincolo de lumea a treia ? | Urban Iulian said

  am February 1 2010 @ 1:13 pm

  […] Incognito in laboratoarele secrete ale mafiei medicale : Copii-cobai romani cu parinti platiti pentr… (281) […]

 9. alta said

  am February 1 2010 @ 1:18 pm

  Nu cred ca numai parintii sunt iresponsabili. Cand auzi ca au mai murit zilnic adulti si copii ca parinte te panichezi. Nu toata lumea este medic sau foarte bine informat. Si cand vezi toata ziua la tv un oficial sau mai multi din ministerul sanatatii sau medici care iti arata tot felul de statistici te gandesti ca faci un lucru bun sa te vaccinezi in primul rand tu apoi cu prima ocazie si copilul. Unii parinti chiar au suferit ca nu exista vaccin si pentru copii. Vezi cazul A. Esca.

 10. Csaba said

  am February 1 2010 @ 8:01 pm

  Domnule Senator, sunt un fan #1 a ceea ce faceti, insa nu ma pot abtine sa intreb: daca exista dovezi, stim ca totul e nu doar furt din banii nostri ci si un extrem de grav atentat la vietile noastre, de ce nu exista inca niciun proces deschis impotriva a Streinu-Cercel si toti cei care fac asta? Cum e posibil ca autoritatile statului care nu au primit spaga din afacerea asta sa nu se autosesizeze si sa demareze investigatii care sa se termine in puscarie pe viata pentru Streinu-Cercel si cativa prieteni de-ai lor, suspendarea din orice activitate profesionala a tuturor celor implicati in acest scandal, fara nicio exceptie, ca sa fie un exemplu clar, un mesaj puternic pentru cei care vor mai indrazni asta???
  Nu cumva suntem cei care stim si pentru un motiv oarecare nu actionam? Si atunci de ce mai tot provocam scandal? De ce tot strigam hotii cand noi nu facem nimic in a-i opri? Sa fie doar masochismul romanesc de a ne incorda si strica corzile vocale?

 11. FP said

  am February 1 2010 @ 8:24 pm

  Procedura de a testa medicatie pe oameni e legala si ramane la latitudinea fiecaruia daca vrea sa participe. In tarile din vest sunt reclame si la radio care anunta ca diferite firme farmaceutice au nevoie de un test group pentru a testa anumite medicamente si vaccine si persoanele din test grup sunt platite – totul e legal.

  Mai mult, si in tarile vestice anumite vaccine sunt introduse ca obligatorii. De ex vaccinul de papiloma virus a fost introdus la obligatoriu in US si din cauza efectelor secundare acum nu mai este obligatoriu.

  Toate vaccinele copilariei (rubeola, etc) sunt obligatorii in SUA si copilul nu e primit la scoala daca nu are toate vaccinele.

  Companiile farmaceutice au un joc global si mai mult sau mai putin sutem toti participanti in acest joc. Fiecare dintre noi avem optiunea de a participa sau nu, nu cred ca trebuie sa facem o isterie nationala din aceasta optiune.

  Si trebuie sa definim si ce inseamna “obligatoriu” si care sunt consecintele daca decidem sa nu facem vaccinul. Pana si consecintele astea ni le putem asuma, ca doar avem liber arbitru in orice moment.

 12. dzp6 said

  am February 2 2010 @ 12:50 am

 13. cineva said

  am February 2 2010 @ 4:48 pm

  Ma, mai lasati-l pe doctorul-infractor Ryke Geerd Hamer cu GNM-ul lui care “trateaza” cancerul..
  In mod sigur imbecilul asta e unul din “oamenii lor” care ajuta la dezinformarea prostimii care ascultand sfaturile lui super-medicale ajunge sa crape in cele mai groaznice chinuri ale metastazei!

 14. Incredibil : Agentia pentru Protectia Copilului ma intreaba de unde stiu ca vaccinul CantGrip s-a testat pe minori !! Bataie de joc pe bani publici | Urban Iulian said

  am February 2 2010 @ 5:07 pm

  […] Incognito in laboratoarele secrete ale mafiei medicale : Copii-cobai romani cu parinti platiti pentr… (561) […]

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: