Perioada de garantie trebuie sa fie prelungita cu timpul in care aparatul a stat in service

Tweet this

Author : Luminita Vlasin
Comment:
Am cumparat un aparat de spalat profesional Karcher avand garantie 1 an. In decursul acelui an , aparatul a fost in service de vreo 3 ori. Culmea ca la 1 luna dupa ce a iessit din garantie s-a defectat iar si cei de la service mi-au insiruit o serie de piese care ar trebui schimbate costul acestora fiind cam piperat(in cazul de fata nu merita sa-l mai repar).Ma costa reparatia cat jumate aparatul nou. Am doua intrebari: perioada de garantie nu trebuia sa fie prelungita cu timpul in care aparatul a stat in service?(Exista vreo legislatie care sa prevada acest aspect?) Daca nu am primit la achizitionare un manual de utilizare in limba romana desi l-am cerut, in eventualitatea ca asi actiona in judecata furnizorul asi avea un temei legal?


---------- Forwarded message ----------
From: Iulian Urban <iulian.urban@gmail.com>
Date: 2009/12/28
Subject: Fwd: [Urban Iulian] Please moderate: "Iata ce mentiuni obligatorii trebuie sa cuprinda CERTIFICATUL DE GARANTIE al produselor de folosinta indelungata"
To: Luminuta Vlasin


Raspuns

Ba da, conform acestui act normativ [ art. 13 ] PERIOADA DE GARANTIE SE PRELUNGESTE CU DURATA DE TIMP CAT PRODUSUL S-A AFLAT IN SERVICE PENTRU REPARATII

HOTARIRE Nr. 394 din 8 iunie 1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor


EMITENT: GUVERNUL


PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 122 din 19 iunie 1995 In temeiul art. 8 si al art. 58 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 , privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/ 1994, Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
In sensul prezentei hotariri, prin produse de folosinta indelungata se intelege produsele sau piesele de schimb ale acestora, cuprinse in anexa la prezenta hotarire, care isi pastreaza caracteristicile calitative prescrise si/ sau declarate, pe durata medie de utilizare.

ART. 2
Producatorii bunurilor de folosinta indelungata si ai pieselor de schimb aferente sint obligati sa stabileasca termene de garantie, a caror durata nu poate fi mai mica de 10% din durata medie de utilizare a produsului sau a pieselor de schimb respective.

ART. 3
Producatorii sint obligati sa stabileasca, in documentele tehnice, normative si sa declare, in documentele de insotire a produselor in circuitul comercial, durata medie de utilizare a produselor de folosinta indelungata destinate consumatorilor.

ART. 4
Producatorii vor asigura unitatilor service autorizate documentatia de remedieri, catalogul pieselor de schimb, lista utilajelor, dispozitivelor si mijloacelor de masurare corespunzatoare, precum si instruirea depanatorilor.

ART. 5
Producatorii au obligatia de a asigura, atit pe durata de fabricatie, cit si dupa incetarea acesteia, pentru o perioada egala cu durata medie de utilizare, calculata de la data vinzarii ultimului lot de produse, direct sau prin terti abilitati, piesele de schimb aferente si service-ul necesar produselor de folosinta indelungata.

ART. 6
Producatorii pieselor de schimb si unitatile service pentru produsele de folosinta indelungata sint obligati sa obtina abilitarea de la producatorul produsului final.
Abilitarea se va face dupa o procedura stabilita de producatorul produsului de folosinta indelungata.
Piesele de schimb vor fi fabricate si omologate numai dupa documentatia tehnica a fabricantului produsului de folosinta indelungata.

ART. 7
Producatorii produselor de folosinta indelungata au obligatia sa supravegheze respectarea conditiilor in care au fost abilitati producatorii pieselor de schimb si unitatile service.

ART. 8
Certificatul de garantie ce va fi predat consumatorului trebuie sa mentioneze, dupa caz, numarul certificatului de conformitate si organismul care certifica sau numarul declaratiei de conformitate, sa fie semnat si stampilat de producator si de vinzator. Certificatul de garantie trebuie sa precizeze elementele de identificare a produsului, durata medie de utilizare, termenul de garantie, modalitatile de asigurare a garantiei (intretinere, reparare, inlocuire), inclusiv denumirea si adresa unitatii specializate cu care exista incheiat contract de service, precum si rubrici pentru evidenta activitatilor de service prestate asupra produsului respectiv.

ART. 9
Vinzatorul este obligat fata de consumator, iar producatorul fata de vinzator, pentru produsele reclamate in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru punerea in functiune, intretinerea, repararea sau inlocuirea acestora, precum si cheltuielile de manipulare, diagnosticare, expertizare, montare, ambalare si transport aferente.
Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent, privind obligatia vinzatorului de a asigura transportul produselor de folosinta indelungata, produsele cu o greutate bruta mai mica de 10 kg.

ART. 10
Vinzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produselor de folosinta indelungata, dupa expirarea termenului de garantie, in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism tehnic neutru, aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestora, caz in care cheltuielile aferente vor fi suportate de vinzator, fara a-l exonera de raspundere pe producator.

ART. 11
Vinzatorul care comercializeaza produse de folosinta indelungata are obligatia sa faca demonstratia de functionare si sa explice modul de utilizare a acestora.

ART. 12
Producatorul si vinzatorul sint exonerati de obligatiile lor privind garantia, daca defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de instalare, punere in functiune, utilizare, intretinere, manipulare, transport si depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

ART. 13
Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului si pina la data repunerii acestuia in stare de functionare.
Prelungirea termenului de garantie se va inscrie in certificatul de garantie de catre unitatile service abilitate.

ART. 14
Produsele de folosinta indelungata defectate in termenul de garantie, atunci cind nu pot fi reparate sau cind durata de nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie depaseste 10% din termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vinzator sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respectiv.
Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului si in cazul unor defectiuni repetate (cel putin 3 defecte in prima jumatate a perioadei de garantie) sau in cazul defectarii produsului care a fost deja inlocuit.

ART. 15
Produsele de folosinta indelungata care inlocuiesc produsele defecte in cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie, care curge de la data preschimbarii produsului.

ART. 16
Termenul de garantie curge de la data vinzarii produsului.
Pentru bunurile de folosinta indelungata noi, obtinute prin tragere la sorti la tombole, cistigate la concursuri, cistiguri la C.E.C., Loto-Prono si similare, sau acordate cu reducere de pret ori gratuit de agentii economici, termenul de garantie curge de la data intrarii bunului respectiv in posesia cistigatorului.

ART. 17
La comercializarea produselor de folosinta indelungata se interzice impunerea, de catre agentul economic, a altor clauze care contravin art. 13, 14, 15 si 16 cu privire la acordarea garantiei, inlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care prezinta deficiente.

ART. 18
Produsele de folosinta indelungata, comercializate in regim de consignatie, provenite de la persoane juridice, trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute la art. 2 - 16, asigurarea acestora fiind obligatia persoanei juridice consignant.

ART. 19
Prestatorii vor asigura consumatorilor servicii de intretinere sau reparare a produselor de folosinta indelungata numai pe baza de contract, care trebuie sa cuprinda toate elementele de identificare si caracterizare necesare derularii corecte a acestor activitati.
Pentru produsele aflate in perioada de garantie, certificatul de garantie tine loc de contract, in care prestatorii vor face mentiunile cu privire la repararea sau intretinerea acestora.

ART. 20
Prestatorii de servicii au obligatia de a utiliza, la efectuarea lucrarilor de service asupra produselor de folosinta indelungata, numai piese de schimb insotite de documente de atestare a calitatii si certificate de garantie acordate de producatorii acestora.
In cazul pieselor de schimb, prestatorii au obligatia sa se asigure ca acestea sint fabricate de agentii economici abilitati in acest scop de producatorii bunurilor de folosinta indelungata.

ART. 21
In sensul prezentei hotariri, importatorul are aceleasi obligatii si raspunderi ca si producatorul.

ART. 22
Prestatorii de servicii sint obligati sa acorde si sa inscrie pe nota de comanda sau pe orice alte acte termenul de garantie pentru lucrarile de service efectuate asupra produselor de folosinta indelungata, dupa cum urmeaza:
a) in cazul lucrarilor de service care impun utilizarea de piese de schimb, prestatorii de servicii vor acorda termene de garantie a caror durata va fi egala cu durata garantiei acordate de furnizorii pieselor de schimb respective;
b) in cazul lucrarilor de service care nu necesita utilizarea unor piese de schimb, prestatorii de servicii vor acorda obligatoriu garantie pentru lucrarile de service, care va fi de cel putin 3 luni.

ART. 23
Prestatorii de servicii au obligatia de a afisa in unitate lista lucrarilor de service pe care le pot efectua asupra produselor de folosinta indelungata, cu mentionarea termenului de garantie, precum si a tarifelor aferente.

ART. 24
Prestatorii de servicii au obligatia sa efectueze operatiunile de service asupra produselor de folosinta indelungata aflate in perioada de garantie, in cel mult 10 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului.

ART. 25
Orice reclamatie a consumatorilor, facuta in cadrul termenului de garantie, in legatura cu modul de efectuare a lucrarilor de service, nesolutionata de unitatea prestatoare in termen de 10 zile de la data inregistrarii, va fi adresata vinzatorului care a comercializat produsul sau, dupa caz, organului teritorial al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.

ART. 26
Constituie contraventii nerespectarea dispozitiilor prezentei hotariri, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) incalcarea prevederilor art. 4, 7, 8 si 19, cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru persoane fizice si de la 200.000 lei la 400.000 lei, pentru persoane juridice;
b) incalcarea prevederilor art. 2, 3, 16, 17 si 22, cu amenda de la 200.000 lei la 350.000 lei pentru persoane fizice si de la 400.000 lei la 700.000 lei pentru persoane juridice;
c) incalcarea prevederilor art. 6 si 20, cu amenda de la 350.000 lei la 500.
000 lei pentru persoane fizice si de la 700.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoane juridice.
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Afisari: 8176

5 Comentarii pana acum»

 1. Cap-Bun Viorica said

  am December 29 2009 @ 8:15 pm

  HG 394-2005 este ABROGATA de Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora [art.27(1)b], modificata de OUG 174-2008

  Ref. la prelungirea garantiei legale, va precizez ca Legea 449-2003 nu prevede acest lucru.
  Doar daca Certificatul de garantie, oferit de vanzator, contine o astfel de prevedere (Garantie comerciala)atunci puteti pretinde prelungirea garantiei cu perioada in care echipamentul a stat in reparatii.
  Documentatia tehnica cu care se comercializeaza echipamentele trebuie sa fie traduse si inmanate clientului la livrare, lucru ce trebuia sa solicitati la acel moment, sau sa reclamati ulterior la comerciant sau la Protectia consumatorilor.
  In concluzie trebuie sa fim foarte atenti in momentul achizitiei si ulterior la docmumentele ce se intocmesc dupa reparatiile in garantie.
  Numai bine !

 2. vrajitorul.eu said

  am January 4 2010 @ 3:46 pm

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 3. AsistentaPentruConsumatori.ro said

  am January 4 2010 @ 3:46 pm

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.
  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 4. pojoga viorica said

  am January 8 2010 @ 8:36 pm

  Am cumparat o masina de facut paine.Dupa 1 an s-a defectat.De atunci sta mai mult la reperatii.Am obseaervat ca in loc sa treaca data cand duc masina la reperat,trece o data mai tarzie.Cand i-am atras atentia,mi-a spus ca trece data cand se apuca de ea.
  Ce lege prevede asa ceva,cat timp trebuie sa stea in servis si dupa cat timp se poate inlocui aparatul.Exista o lege care prevede acest lucru?

 5. andone daniel said

  am October 29 2012 @ 6:49 pm

  eu am cumparat un televizor lcd si dupa 10 luni sa stricat lam dus la reparat .si ceiea ce vreau sa spun este ca il tin acolo si nui face nimic lam dus de pe data de 15.10.2012 si astazi suntem in 29.10.2012 deja sunt 15 zile ii intreb daca lau facut imi spun tot timpu ca nui problema se rezolva daca cand numa ei stiu ,e vorba de domo

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: