Ce legatura bolnavicioasa este intre Afacerea Vaccinarii contra gripei porcine si profitul Goldman Sachs ?

Tweet this

http://www.www.www.urbaniulian.ro/?p=34380
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


8 Comentarii pana acum»

 1. Victor said

  am November 10 2009 @ 7:51 pm

  De ce nu pomenesti si de Videanu si de declaratia pe posturile e radio a nebunului de BOC?
  Mereu cei din afara PDL sunt vinovati pe blog, de toate relele?
  Am mai spus-o: Videanu, Berceanu, Pogea si Boc merita bagati la puscarie. Pentru decizii contra cetatenilor.
  Nu-i asa?

 2. Ela said

  am November 10 2009 @ 10:53 pm

  De-acord cu Victor!!

 3. asistentapentruconsumatori.ro said

  am November 11 2009 @ 10:57 am

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.
  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 4. vrajitorul.eu said

  am November 11 2009 @ 10:58 am

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 5. Adrians said

  am November 11 2009 @ 2:51 pm

  Acest articol este preluat de pe Yogaesoteric – un site de lupta impotriva masonilor

  Adrian Streinu Cercel, unul dintre promotorii campaniilor criminale de vaccinare obligatorii, este mason

  de George Preda

  Am primit la redac?ie o scrisoare din partea unei persoane care dore?te s?-?i p?streze anonimatul, care dezv?luie leg?turile cu masoneria ale lui Adrian Streinu Cercel, secretar de stat la Ministrul S?n?t??ii ?i totodat? director la Institutul de Boli Infec?ioase Prof. Dr. Matei Bal?. Adrian Streinu Cercel a fost implicat în aceast? perioad? în campania de terorizare pandemic? a popula?iei cu scopul de a impune vaccinarea obligatorie împotriva HPV ?i împotriva gripei porcine. Printre altele, el a sus?inut ideea de a importa de urgen?? vaccin antigripal. Dup? ce Traian B?sescu l-a acuzat c? „pr?v?le?te apocalipsa peste România”, iar consilierul preziden?ial Virgil P?unescu a spus c? „induce panic? în popula?ie”, Adrian Streinu-Cercel a demisionat pe 3 noiembrie 2009 din func?ia de secretar de stat în Ministerul S?n?t??ii, la mai pu?in de o lun? de la numire, „din motive strict personale”. Dup? numai dou? zile, el a revenit asupra deciziei, la insisten?ele primului ministru interimar, Emil Boc. Mai mult decât atât, guvernul a anun?at c? va achizi?iona din import 500.000 de doze de vaccin antigripal pentru copii.

  Red?m în continuare scrisoarea respectiv?. „Prin natura meseriei mele am participat de-a lungul anilor la multe evenimente ?i conferin?e pe tematica s?n?t??ii, a bolilor infec?ioase în general, incluzând aici ?i tematica HIV/SIDA. Printre acestea s-a num?rat în mai multe ocazii ?i „Ziua mondial? SIDA” sau mai corect spus „Ziua mondial? de lupt? împotriva SIDA”, ce este marcat? la nivel interna?ional pe 1 decembrie. Suprapunerea în România cu S?rb?toarea Na?ional? a f?cut de cele mai multe ori ca evenimentul s? fie mereu eclipsat, iar relat?rile din pres? s? fie relativ firave. Acesta a fost ?i cazul discretului eveniment organizat în anul 1999 de c?tre Comisia Na?ional? de Lupt? Anti-SIDA a Ministerului S?n?t??ii, într-un cadru aristocratic oferit de palatul Elisabeta ?i dup? cum vom vedea, cu o participare extrem de neobi?nuit? pentru un domeniu specializat cum este cel al SIDA.

  Ciud??eniile evenimentului au început înc? de la primirea în palat. Comitetul de primire verifica amabil dar foarte strict, pe baz? de buletin, dac? identitatea celor sosi?i corespundea cu lista de invita?i, lucru neobi?nuit pentru un eveniment public ?i nemaiîntâlnit pân? atunci la o alt? manifestare de acest gen. În plus invita?ii erau ruga?i s? î?i aleag? singuri una dintre mapele cu documente oferite de c?tre organizator, care erau de trei tipuri: cu coper?i ro?ii, portocalii ?i verzi. Chiar dac? vreun invitat solicita s? i se înmâneze o map? de nu conteaz? ce culoare, era rugat ferm s? î?i aleag? singur una. Mi-am pus pe bun? dreptate întrebarea dac? strania cerin?? a organizatorilor ascundea un primitiv test psihologic al culorilor, având în vedere c? mapele aveau toate acela?i con?inut indiferent de colorit. Sau poate era vorba de cu totul alt substrat în aceast? neobi?nuit? cerin??? Oricum impresia creat? a fost foarte ciudat?.

  Tot la intrare, un domn îmbr?cat elegant întâmpina persoanele sosite strângându-le mâna într-un mod neortodox, presând cu indexul între dou? dintre falangele mâinii interlocutorului, gest care ulterior am aflat c? este un semn masonic de recunoa?tere. Apoi alt personaj îi conducea pe cei sosi?i c?tre sala unde se desf??ura evenimentul prin holurile pline de însemne heraldice ale palatului. Pe afi?ul evenimentului, aflat pe u?a s?lii, am remarcat al?turi de companiile farmaceutice, sponsori ai evenimentului, un logo necunoscut ?i greu descifrabil. Odat? intrat în sala de recep?ii a palatului am remarcat o atmosfer? greoaie, accentuat? într-o mare m?sur? de muzica solemn? ce se auzea în surdin? din ni?te boxe.
  Manifestarea a fost condus? de doctorul Adrian Streinu Cercel, pre?edintele Comisiei Na?ionale de Lupt? Anti-SIDA a Ministerului S?n?t??ii care a început cu un raport al activit??ii comisiei ?i cu prezentarea situa?iei HIV/SIDA în ?ar? noastr? ?i în lume.

  Pentru a nu v? mai plictisi cu toat? desf??urarea evenimentului v? pot spune c? muzica clasic? era de tipul celei folosite la ritualuri masonice, c? invita?ii erau foarte îndeaproape supraveghea?i fiind înso?i?i chiar ?i pân? la toalet? ?i înapoi de câte unul dintre membrii staff-ului ?i c? în mapa de prezentare primit? am g?sit pe cover sheet (al c?rui scan îl ata?ez) sigla aceea neobi?nuit? pe care am identificat-o cu mare surprindere ca fiind emblema Marii Loji Na?ionale din România. N-a? putea s? v? spun care a fost sau este leg?tura dintre SIDA ?i masonerie, ce interese au masonii în acest domeniu ?i cum poate fi sponsorizat? o comisie ministerial? de c?tre o loj? masonic?.”

  [Nota redac?iei. Imaginea red? sigla actual? a MLNR, preluat? de pe site-ul oficial al Lojei. Remarc?m faptul c? sloganul ini?ial „Nihil sine Deo” – în traducere, „Nimic f?r? Dumnezeu” – a fost înlocuit între timp cu un altul. „Vincere aut mori”, noul slogan, înseamn? „S? învingi sau s? mori”.]

  V? reamintim c? Adrian Streinu Cercel a fost consilier pe probleme de boli infec?ioase al ministrului S?n?t??ii Eugen Nicolaescu, printre atribu?iile sale num?rând-se ?i problema gripei aviare. De aici s-a ales ?i cu porecla de „Doctorul Aviara”.
  Presa a relatat în repetate rânduri c? doctorul Adrian Streinu Cercel (foto) a comis ilegalit??i în domeniul organiz?rii ?i desf??ur?rii de licita?ii în programul anti-SIDA ?i a fost pus sub urm?rire penal? de c?tre Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie, fiind învinuit într-un dosar referitor la licita?iile pentru achizi?ionarea de echipamente medicale pe parcursul anului 2001 de c?tre Ministerul Justi?iei.

  Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Michael Guest, a f?cut în perioada mandatului s?u urm?toarea declara?ie în leg?tur? cu programul coordonat de dr. Streinu-Cercel în domeniul HIV/SIDA: „Costul tratamentului anti-SIDA din România este crescut în mod artificial, iar banii alimenteaz? corup?ia institu?ionalizat?.” Declara?ia fostului ambasador nu a produs niciun efect, chiar dac? Corpul de Control al primului ministru a scos la iveal? în anul 2004 c? pre?urile din România sunt supradimensionate. Era limpede de ce nu confirma ?i cealalt? acuza?ie. Banii aveau o ?inta precis?, iar identitatea destinatarilor trebuia s? r?mân? secret?. Raportul întocmit de cei care au verificat programul condus de Streinu-Cercel a scos la iveal? îns? ?i un alt aspect: num?rul bolnavilor cre?tea pe hârtie, dar nu se corobora cu datele din teritoriu. Dovada a disp?rut între timp, deoarece Ministerul S?n?t??ii a „pus sub sechestru” baza de date, care a fost mai apoi ajustat?.

  Schimbarea mini?trilor nu l-a afectat pe Streinu-Cercel. Guest a plecat în SUA, Guvernul s-a schimbat, dar Adrian Streinu-Cercel a r?mas ?eful programului respectiv, cu un buget la dispozi?ie de 1038,5 miliarde de lei. Posesor al unei averi considerabile ?i al pozi?iei de judec?tor de pia?? în afacerea medicamentelor antiretrovirale, profesorul Adrian Streinu-Cercel a devenit, într-un mod bizar, de neatins. Considerat „un excelent profesionist, un om cu mare har, volubil, cult” ?i prin urmare acceptat ca fiind o somitate, Streinu-Cercel a reu?it pur ?i simplu prin pozi?ia sa ?i, cu siguran??, datorit? apartenen?ei la masonerie, s? se exclud? de pe lista suspec?ilor în toate cazurile de control efectuate de institu?iile abilitate în acest sens. Membru al Adun?rii Generale a Academiei de ?tiin?e Medicale, care a ajuns sub control masonic, fapt dezv?luit de c?tre ziarul România liber? în articolul „Academia Medical?, fr??ia doctorilor politicieni ?i masoni”, Adrian Streinu Cercel este ?i un adept înfocat al vaccin?rii obligatorii a feti?elor de 9 ani împotriva cancerului de col uterin ?i recent al vaccin?rii obligatorii împotriva virusului H1N1.

  Citi?i ?i:
  Infectarea criminal? inten?ionat? cu SIDA în România
  Pl?tim pentru propria moarte: vaccinurile care îmbog??esc companiile produc?toare pot s? ne ucid?

  yogaesoteric
  6 noiembrie 2009

 6. Cornelia Vodoiu said

  am November 11 2009 @ 2:54 pm

  Chimia nu este nici COMUNISTA, nici CAPITALISTA. Chimia inseamna VIATA SI MOARTE, PACE si RAZBOI. In scoala romaneasca am invatat sa aparam VIATA SI PACEA. Impreuna putem pune capat razboiului. Razboiul este un CANCER SPIRITUAL. America are atata valoare de promovat si noi la fel: [« PureGreen24 Meets CDC’s Recommendation For Infection Control For Care Of Patients With Swine Influenza A (H1N1) Virus In Home And Healthcare Settings. Pure Geen , LLC, distributors of PureGreen24 , confirmed that PureGreen24, powered by PURE Bioscience’s (NASDAQ-PURE) patented SILVER DIHYDROGEN CITRATE (SDC) antimicrobial meets the recommendations by the United States Centers for Disease Control (CDC) for infection control for care of patients with confirmed or suspected Swine Influenza A (h1N1) virus in both home and healthcare settings. According to the CDC , human transmission of flu occurs through coughing or sneezing of people infected with the Influenza virus. People may become infected by touching something with viruses on it and then touching their mouths or noses. Guidance published by the CDC on April 24, 2009 for infection control in healthcare settings advises : « disinfection strategies used during influenza seasons can be applied to the environmental management of swine influenza ». Additional guidance published on April 25, 2009 for infection control in the home recommends keeping « surfaces (especially bedside tablles, surfaces in the bathroom , and toys for children ) clean by wiping them down with a household disifectant according to directions on the product label ». Pure Green’s disifectant has been registered by the EPA specifically for use on toys, cribs, high chairs and other sensitive areas of the home as well as for use in multitudes of environments, including hospitals, schools and offices. SOURCE : Pure Green, LLC.« ] SOURCE : Medical News Today ; Article Date 28 Apr.2009- 7 :00 PDT. « SDC –Based Hard Surface Disinfectant. SDC (SILVER DIHYDROGEN CITRATE) is the basis for the EPA registered hard surface disinfectant , AXEN 30 (R) . Twenty times faster than the leading disinfectants , AXEN 30 (R) is the next generation of microbial control. Advantages of SDC include : 1. Powerful broad spectrum protection as a disinfectant , fungicide and virucide ; 2. Kills germs in 30 seconds ; 3. Provides residual protection for 24 hours ; 4. Effective against resistant bacteria such as MRSA and VRE ; 5. Lowest toxicity rating available ; 6. Labeled for use in diverse environments including restaurants, homes, medical facilities, institutions, day care facilities and on children’s toys and play areas. AXEN 30 (R) EPA Registered Disinfection Claims : ORGANISM KILL TIME 1. « PSEUDOMONAS AERUGINOSA » (30 seconds) ; 2. »STAPHYLOCOCCUS AUREUS » (30 seconds) ; 3. « SALMONELLA CHOLERAESUIS » (30 seconds) ; 4. « LISTERIA MONOCYTOGENES » (30 seconds) ; 5. Vancomycin resistant « ENTEROCOCCUS FAECIUM » (2 minutes) ; 6. Methicillin resistant « STAPHYLOCOCCUS AUREUS » (2 minutes) ; 7. « TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES « (Athlete’s Foot Fungus) ( 10 minutes) ; 8. HIV type 1 – Strain HTLV IIIB (30 seconds) ; 9. Herpes Simplex Type 1 VR -733 F (1) Strain (1 minute) ; 10. Influenza A Vr -544, Hong Kong Strain (10 minutes) ; 11. Rhinovirus R 37 VR – 1147, Strain 151-1 (10 minutes) ; Polio Type 2, VR -1002, Lansing Strain (10 minutes). » SOURCE : Medical News Today. Cu respect, profesor+chimist+ofiter (arma 52-aparare civila) Cornelia Vodoiu, promotia de absolventi 1982.

 7. Ionel said

  am November 12 2009 @ 12:04 pm

  “Victor” subscriu.insa articolul este bun

 8. Razboi întru Cuvânt » DEZVALUIRI SOCANTE DESPRE TAMIFLU, GRIPELE AVIARA SI PORCINA SI DESPRE DR. STREINU-CERCEL. “Doar 25% e porcina din ce se declara!” said

  am January 12 2010 @ 4:38 am

  […] a?adar, un întreg scenariu în ceea ce prive?te afacerea vaccin?rii popula?iei contra gripei porcine, care ne pune pe gânduri ?i ne face s? ne întreb?m de buna-credin?? a celor ce-l promoveaz? […]

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: