Banner

C?rucioare periculoase!

Tweet this

http://www.www.www.urbaniulian.ro/?p=34326
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


3 Comentarii pana acum»

 1. http://salvatiromania.wordpress.com said

  am November 10 2009 @ 3:25 pm

  Agen?ia Na?ional? de Integritate, institu?ie european? a statului romån, se afl? sub atacul cu miz? electoral? al Coali?iei Kaz-GRIVCO-FNI, efectuat prin dou? instrumente de presiune din ogr?zile lui Alexandru Sassu, Dinu Patriciu, Sorin Ovidiu Vîntu ?i Dan Voiculescu. Mai mult, însu?i ?eful ANI, C?t?lin Macovei, a fost supus unui ?antaj de pres? executat prin intermediul a doi cunoscu?i fo?ti ziari?ti transforma?i în trafican?i de informa?ii ?i agen?i de influen??. Este vorba de dou? „etaloane“ de deontologie, fmari formatori de opinie ai televiziunii publice na?ionale, TVR, ai postului Realitatea TV ?i ai Antenelor 1, 2 ?i 3: Bogdan Chirieac, fost redactor-?ef al ziarului „Gåndul“, ?i Sorin Ro?ca St?nescu, fost director general al defunctului ziar „Ziua“.
  O înregistrare ambiental? parvenit? ieri redac?iei ziarului „Curentul“ dovede?te c? ?eful SRI, George Maior, a avut dreptate: exist? scurgeri ?i sustrageri din arhiva secret? a Ministerului de Interne, respectiv Direc?ia General? de Informa?ii ?i Protec?ie Intern?, prescurtat? DGIPI, fosta „Doi ?i-un sfert“, de la UM 0215, ulterior 0962, cunoscut? mai ales în urma scandalagiului Vanghelie. Înregistrarea secret?, datånd din 25 septembrie, din care punem la dispozi?ie o mare parte – în interesul opiniei publice ?i al autorit??ilor responsabile – în format audio original disponibil AICI ?i în transcriere, demonstreaz? nivelul de disperare ?i josnicie la care se complac executan?ii mogulilor de pres? cu interese politice.
  ?inta încerc?rii de ?antaj la adresa ?efului ANI o constituie decredibilizarea în prag de alegeri a mini?trilor PD-L Vasile Blaga – în mod special -, Adriean Videanu ?i Radu Berceanu, care, potrivit „Na?ulu“ Sorin Ro?ca St?nescu, „trebuie strân?i de coaie“. Îns?, cel c?ruia vrea „s?-i fac? r?u“, potrivit propriilor declara?ii ale lui SRS, este, mai ales, „?eful lor“, cel „care distruge un sistem“. Omul care trebuie anihilat este Traian B?sescu ?i sistemul care trebuie ap?rat este cel mafiot.
  Pres?rat? de picanterii despre amante, discu?ia celor trei, cu Macovei prins între Chirieac ?i Ro?ca, se desf??oar? pe malul lacului Snagov, în apropierea casei „Na?ului“, la restaurantul „El Capitan“, unde ?eful ANI este dus de realizatorul TVR. Locul este faimos în istoria recent? a României ?i pentru c? tot aici s-ar fi decis ca T?riceanu s? nu-?i dea demisia, cât ?i ca pre?edintele B?sescu s? fie d?râmat prin Referendumul pierdut apoi de Coali?ia 322.
  Mijloacele celor doi ?antaji?ti: un pretins împrumut nedeclarat de 100.000 de euro de la un c?m?tar. Documentele secrete din arhiva ANI pe care le solicit? intermediarii Coali?iei anti-B?sescu, sub amenin?are, sunt conturile celor trei mini?tri numi?i mai sus, ?i mai ales cel al ministrului de Interne, Vasile Blaga. Pe parcursul tentativei nereu?ite de ?antaj, atât Sorin Ro?ca St?nescu, cât ?i Bogdan Chirieac sugereaz? c? nu pot fi prin?i dac? men?in totul în secret. Chirieac garanteaz? pentru Ro?ca ?i Ro?ca garanteaz? pentru Chirieac. Cei doi au de altfel o bogat? experien?? similar?. Pe vremea regimului comunist, Ro?ca a fost informator al Securit??ii sub numele de cod Deleanu ?i H15, iar Bogdan Chirieac, de?i a fost cercetat de CNSAS pentru mai multe note olografe întocmite pe când era ghid BTT, a fost f?cut sc?pat de Colegiul institu?iei compromise, aceea?i care îi d?duse lui Ro?ca St?nescu verdict de necolaborare cu poli?ia politic?, în ciuda eviden?elor. Ulterior, ambii pseudo-ziari?ti s-au folosit de pres? doar pentru a ob?ine enorme câ?tiguri, devenind milionari pe spezele rela?iilor clientelare cu politicieni, membri corup?i ai serviciilor secrete ?i mafio?i de duzin? ajun?i acum capii Coali?iei anti-B?sescu. Poate de aceea, unul dintre cei doi ori ?i-a oferit serviciile, ori era urm?rit de DGIPI ?i astfel înregistrarea s-a scurs din arhiva secret? a Ministerului de Interne. Când averile celor doi „simpli ziari?ti“ ajung s? fie estimate între 10 ?i 50 de milioane de euro pe baza unui sistem mafiot este normal s? te sperii c? vine B?sescu ?i îl distruge.

  Bogdan Chirieac (BC): Sfatul meu e s? fii cât mai oficial.
  C?t?lin Macovei, ?eful ANI (CM): Da, da, da.
  BC: S?-?i exprimi nemul?umirea, c? au fost ni?te articole nedrepte, dar tu respec?i presa ?i de asta nici n-ai dat în judecat?.
  CM: Exact, ?i de aia am ?i acceptat s? ne vedem.
  Se aude Sorin Ro?ca St?nescu (SRS) pe fundal intrând, vorbind la telefon.
  SRS: Deci cum i-am spus ?i lui Bogdan eu nu am nicio simpatie pentru tine…
  CM: M? bucur s? aud. Mie-mi plac discu?iile astea b?rb?te?ti.
  SRS: N-am nicio antipatie personal?.
  CM: Sunt convins ?i de asta, v? cred.
  SRS: S? dea Dumnezeu s? aib? Bogdan dreptate ?i-ntr-o bun? zi s? am o simpatie. Pot s?-?i spun de ce nu azi. Pentru c? ?tiu c? ai mers de la unul la altul încercând s?-?i p?strezi, s?-?i consolidezi pozi?ia.
  CM: De la unul la altul, în ce sens?
  SRS: ??tia pe care-i controlezi i-ai mai iertat, i-ai mai nu ?tiu ce. Ai f?cut un fel de negustorie cu aceast? institu?ie public? în detrimentul…
  CM: Nu, ?sta ar fi un lucru foarte grav. Haide?i s? discut?m. Mie-mi place c? discut?m b?rb?te?te c? de-aia am ?i venit. S? ne vedem. Nu, negustorie nu am f?cut, c? dac? f?ceam negustorie s? ?ti?i c? nu ajungeam s? dau cu subsemnatul cât am dat. C? nu m? ap?ra nimeni, s? ?ti?i. Mâine, ??tia cu care zice?i c? am f?cut eu comer?, negustorie m? scuip? ca pe o m?sea stricat?.
  SRS: ?tii cum s? te aperi singur. Cum ai încercat s? blochezi raportul …?ii de Conturi c? ai g?sit doi consilieri c? sunt incompatibili.
  CM: Vre?i s? v? spun adev?rul? Deci acolo-s mai mul?i incompatibili. Sunt vreo 7. Discut?m deschis, da? Vreau s? v? spun c? eu puteam s? le fac r?u. Nici în momentul de fa?? nu are nimeni de la Curtea de Conturi dosar ?i cu toate astea.
  SRS: ?i ce dac? sunt incompatibili? Nu despre asta vorbim.
  CM: P?i sta?i pu?in, l?sa?i-m? s? v? spun. Pentru c? nu am vrut s? se spun? c?-i o r?zbunare. Pentru c? ei au constatat ni?te rahaturi pân? la urm? acolo. C? eu n-am furat, spre deosebire de al?ii, ?i puteam s? le fac dosar, c? una e s? le zici pe gur? c? e?ti incompatibil cu… Doamne iart?-m?! Ei, eu întâi rezolv aceast? problem? pe cale legal?, c? am v?zut c? ?i dvs. v? place justi?ia. V? rezolv în justi?ie ?i dup? aia ne ocup?m. Pentru c? mie nu-mi place s? fac r?zbun?ri pentru c? e foarte simplu. Le faci dosar ?i te duci: ia, hai prietene s? negociem. Asta ca s? v? r?spund la subiectul cu Curtea de Conturi.
  SRS: Deci pot s? public raportul …?ii de Conturi? Chiar dac? ei n-au dat drumul oficial?
  CM: Pute?i s?-l publica?i bineîn?eles. Dar eu…
  SRS: Eu nu ?tiu cât de prieten e?ti tu cu el. (n.r. cu BC)
  CM: Asta s? v-o spun? Bogdan, c? eu nu-mi permit s?…
  SRS: Nu, dar e vorba de o chestie foarte grav?. Dac? poate, s-o vad? ?i el sau nu. E vorba de tine, nu de altcineva.
  CM: S? v? r?spund? Bogdan.
  Ro?ca amenin?? cu „ni?te acte“
  SRS: Am ni?te acte. Voi v? hot?râ?i dac? uit? discu?ia. Po?i s-o ui?i?
  CM: Eu zic c? nu, n-o uita. Nu miza?i pe asta c? nu ?tiu.
  BC: Deci pot s? uit dac? am venit cu el la tine.
  SRS: P?i ?tii c? ai luat 100.000 de la un domn?
  CM: Nu, ar?ta?i-mi hârtia!
  SRS: Nu ?tiu… (scoate documentul)
  CM: Nu, domnu’ ?sta a luat împrumut.
  SRS: E semn?tura ta?
  CM: Da!
  SRS: ?i ce scrie aici?
  CM: „În prezen?a martorului“. „Contractul a fost încheiat în prezen?a martorului Macovei“. Da, a?a e, ?i e valabil ?i în ziua de azi c? ?la n-a dat banii. Adev?rat tot ce scrie de la un cap la altul ?i adev?rat c?-i semn?tura mea. Dar n-am luat eu, din p?cate. Acum îmi pare r?u, fie vorba între noi, c? n-am luat nimic de acolo.
  SRS: P?i da. Acum informa?ia care-o am e c? a?i împ?r?it banii: tu, martorul, cu ?sta care a luat.
  CM: Domnul Ro?ca, ar fi fost bine. M? crede?i, acum asta n-am cum s? dovedesc, dar n-am luat nici m?car un cent ?i n-am f?cut r?u.
  SRS: ?i dac? n-ai f?cut chestia asta, atunci de ce i-ai dat avocatului cu pixul, semn?tura?
  CM: C? s-a încheiat în prezen?a mea.
  SRS: Nu asta, ce n-am adus…
  CM: La ce v? referi?i?
  SRS: C? te-ai angajat c?-i dai banii înapoi tu ?i te-ai pârât singur; ai dat o declara?ie olograf? în fa?a acestui avocat.
  CM: Nu, asta aicia nu.
  SRS: Nu?
  CM: Nu. Ar?ta?i-mi declara?ia! Ce Dumnezeu! Deci dac? am recunoscut c? astea-s? Cum s?-i dau? Am înnebunit în somn? Când s?-i dau? Eu ?tiu c? avocatul ar vrea s? ia banii de la mine acuma. Dar dac? luam eu banii? S? ?ti?i c? eu nu am o problem? cu datoriile. Eu când iau un ban îl dau pân? la ultimul înapoi.
  BC: Dar domnul ?la cine-i?
  CM: Domnul ?la era un c?m?tar.

  De la acte la amante

  BC: Nu e de la amant??
  CM: Nu-i de la amant?, nu, dar totul este absolut real. N-are rost s?…
  BC: Nu, c?-mi dau ?i eu seama. ?tii bine c? avem ?i noi de astea…
  CM: Nu!
  SRS: Dom’le, cu amantele întotdeauna trebuie s? ?ii seama.
  CM: Nevast?-mea nu divor?eaz? de mine.
  BC: ?i dac? n-ai grij? de amant?, odat? te vars?!
  SRS: Dom’le, Patriciu a cump?rat acu câtva timp o colec?ie extraordinar? la o sum? infim?, de la un nenorocit de baron din Fran?a care era în proces de divor?, ?tii? Nu se în?elegeau la pre? cu nevasta ?i l-a reclamat la fisc ?i au venit ?ia s?-i ia gâtul, c? a tri?at… ?i el la fisc, cu câteva sute de mii, acu’ nu ?tiu câ?i ani, c? nu mai avea bani, c? era criz?…
  CM: Asta-n România?
  SRS: Nu, în Fran?a! ?i le-a luat pe nimic. Era în pragul sinuciderii. S-a dus Dinu ?i a luat pe nimic ?i ?la îi pupa ?i mâinile.
  BC: Deci asta e.
  CM: Oricum maestrul ?i Cancan-ul au f?cut un lucru bun din toat?… mie-mi place s? v?d partea plin? a paharului. Sunt cel mai fidel, nu m? mai prinde?i cu gagici ?i cu…
  SRS: Asta nu e bine.
  CM: Asta mi-a zis ?i el, c? e cea mai mare gre?eal?, înspre b?trâne?e.

  ?intele lui SRS: Blaga, Videanu, Berceanu ?i „?eful lor“

  SRS: Începusem o discu?ie ?i a r?mas a?a, în coad? de pe?te, cu Videanu!
  CM: A?a e.
  SRS: N-am amestecat la vremea aceea ?i numele de Blaga.
  CM: Da.
  SRS: La data aceea. Pentru ca „poporul“ s? afle adev?rul, pentru a se face pu?in? dreptate, m-ar interesa unde v-a?i dus cu investiga?iile. Pân? unde au ajuns aceste investiga?ii.
  CM: P?i la Blaga s-a terminat. Asta ?ti?i!
  SRS: Nu ?tiu! ?i l-a?i g?sit curat?
  CM: P?i am dat-o public asta. Ce-am terminat. Blaga a justificat tot.
  SRS: Nu i-a?i g?sit conturile de afar??
  CM: Suntem în procedur?… Lui Blaga?
  SRS: Da.
  CM: Sincer, nu le-am c?utat.
  SRS: Urât.
  CM: Urât, dar nu am ?tiut.
  SRS: Dar ceilal?i doi?
  CM: La ceilal?i doi sunt procedurile în curs. Dureaz?. ?ti?i cum v-am zis ?i la televiziune. Elve?ia nu mai e ce-a fost. Elve?ia d? tot acuma, dar e o procedur? mai complicat?.
  SRS: P?i ?i dac? le d? dup? alegeri?
  CM: Am în?eles. Poate d? înainte de alegeri. Aici ave?i dreptate c?, dac? afli prea târziu, degeaba afli.
  SRS: Ar trebui s? se ?tie.
  CM: Am în?eles ideea. Dar zice?i-mi cu Blaga. Are conturi în str?in?tate? Dar chiar habar n-am avut. În ce ?ar??
  SRS: Fran?a!
  CM: Fran?a? P?i cu francezii avem o rela?ie bun?.
  BC: Fran?a e ca-n România.
  CM: P?i da. Da-s pe numele lui, c? dac?-s pe-a lui v?ru’ n-am competen?a. Pentru c? în Fran?a nu-i complicat, cum zice ?i Bogdan. Ce mi-e Fran?a, ce mi-e România. Dar dac? nu-s pe numele lui sau pe-a lui nevast?-sa, pa ?i la revedere. Copiii sunt majori din câte ?tiu eu.
  SRS: P?i ?i cât mai dureaz? procedura asta?
  CM: Dac? v-a? zice c? dureaz? o sapt?mân?… Nu v? pot garanta cât mai dureaz?. Nu ?tiu, uite o s? m? interesez ?i v? transmit mâine prin Bogdan. C? eu acuma sunt ocupat s? dau cu subsemnatul pe la diverse autorit??i, c? tot zice?i dvs. C? m? ?antajeaz?, c? m? are B?sescu la mân? cu nu ?tiu ce. ?i chiar nu prea m-am mai preocupat în ultima vreme ce s-a mai întâmplat, dar mâine v? transmit prin maestru’.
  SRS: Da, Bogdane?
  CM: C? eu cred c? nu mai e. Teoretic n-ar trebui s? mai dureze mult.
  SRS: Oricum, ?i ni?te detalii ar fi utile. Unde sunt, cum sunt, numere. Mmm?
  CM: Am în?eles.

  D?rnicia lui Ro?ca

  SRS: Dac?, de pild?, tu-mi dai numerele de cont eu le trimit câte 5 Euro.
  BC râde cu poft?
  CM: De ce?
  SRS: Ca s? le verific. (n.r. – râde cu poft?. De fapt, el le trimite bani ca s? vad? demnitarii c? el le ?tie conturile. Incomod, nu? ?i apoi „s?-i poat? strânge de coaie“ dup? cum m?rturise?te ulterior).
  CM: Asta putem s? facem ?i noi.
  SRS: Poate voi n-ave?i. Eu am. I-am strâns.
  BC ?i SRS râd cu poft?.
  CM: Noi n-avem, e-adev?rat.
  BC: Na?ule, preg?te?te ?i tu 1000. Nu intr? 5 Euro.
  SRS: Ba da, intr?.
  CM: Cum s? nu, intr? ?i 2 euro jumate.
  SRS: Nu merit?, b?i.
  BC: La Videanu, sub un milion nici nu se uit?. Las-o-n XXXX mea!
  SRS râde.
  SRS: Au intrat mul?i acuma de la Urd?reanu (patronul UTI) la Videanu.
  CM: Pofti?i?
  BC: Au intrat foarte mul?i bani în vara asta de la Urd?reanu. Foarte mul?i.
  CM: La Videanu?
  SRS: ?i la Berceanu, ?i la Videanu.
  CM: Foarte interesant? treaba cu nea Pungu??, ?la.
  SRS: Da.
  CM: So?ia poate s? fie subiectul nostru pentru c?…
  SRS: Dar nu, e foarte interesant. Nu ?tiu dac? ai apucat s? vezi, c-am postat asear? târziu, dar am avut o problem? cu serverul. Ei chiar sunt ac?ionari cu Sulfina Barbu.
  CM: Am citit.
  BC: Ce-a f?cut?
  CM: KVB. L-am avut ?i noi, dar l-am sc?pat, ?sta, cum îl chema, ?la de la Garda de Mediu.
  SRS: Cum v-a sc?pat c? a dat declara?ii aiurea s? se apere. Silvian, care-a fost ofi?er.
  BC: ?tim cu to?ii. P?i a fost ?eful lui B?sescu!
  SRS: Am enorm de multe detalii ?i date. E un dosar a?a gros, c? l-am postat eu seara.
  CM: Cu Sulfina n-am prea priceput la sfâr?it, dar îl mai iau o dat?. Nu c? eu citesc în fiecare zi blogul dvs. ca s? v?d dac? mai apar ?i eu pe-acolo ?i de aia…

  Chirieac, trist c? l-a p?r?sit amanta

  SRS: Dac?-l cunoa?tem împreun? pe Bogdan, n-apari nic?ieri.
  CM: E, n-am ?tiut asta…
  SRS: Dac? tot am f?cut cuno?tin??, eu sunt foarte corect.
  CM: La fel ?i eu.
  SRS: Iar atunci, degeaba spui c-am dat tot ce-am avut. La televizor, cu aia era c?lare pe mine. Câ?tigase procesul cu tine.
  CM: P?i da, l-a câ?tigat, dar mai e recursul.
  SRS: Eu puteam s? m? duc la dou? televiziuni – Realitatea TV ?i Antena 3, n.red -, tu-?i dai seama ce emisiuni f?ceam. Ce audien??!
  BC: Ce emisiune?
  CM: Nu e Bogdane, n-ai pierdut nimic. Trebuie s? fim cinsti?i.
  BC: Sunt disperat. Iar? m-a abandonat amanta… Sunt pielea pulii.
  CM: Uite, pe tine nu te prinde Cancan-ul, numai pe mine m? prinde.
  CB: Ce, b?, sunt demnitar?
  SRS: Suntem oameni obi?nui?i. Cum zice el: cet??ean.
  BC: Standard mediu suntem!
  SRS râde cu poft?
  BC: Standard mediu suntem, în XXXX mea!
  SRS: ?omer, m?!
  BC: Eu sunt ?ef de ONG, director de ONG.
  CM: OK, vedem ce este, ?i mâine m? v?d cu maestrul (BC).

  Ro?ca vrea s?-l strâng? pe Berceanu de coaie

  SRS: Absolut! Sincer, preocup?rile mele nu sunt s? fac r?u unor oameni; nici lui Berceanu. Problema mea e c? ?sta distruge un sistem… democratic. Am o problem?.
  CM: Berceanu e un tip.
  SRS: Nu Berceanu distruge, ?eful lor.
  CM: Da’ s? ?ti?i, dup? p?rerea mea, Berceanu e un tip care nu ?tiu de cât r?spunde acolo. El e cam independent.
  SRS: El joac?. E unul dintre marii actori ai ??rii, îi merge capul, are experien??. Jos p?l?ria.
  BC: Are coaie.
  SRS: Dar cineva trebuie s? i le strâng? ?i lui. Da’ ?i decât s? i le strâng? pe jos când nu mai are rost, i le strâng eu între picioare.
  Bogdan Chirieac râde cu poft?.
  CM: Maestre, cu p?rere de r?u, trebuie s? v? zic c? n-am beneficiat de niciun cent.
  SRS: Deci omul n-a vrut s?-mi dea ce i-ai dat tu în scris.
  CM: P?i n-are.
  SRS: ?i a spus c? nu-mi d?, c? nu vrea s? te bage în pu?c?rie. Î?i dau cuvântul meu.
  CM: Da, eu v? cred.
  SRS: C-a spus c? nu vrea s? se-ajung? la un dosar penal.
  CM: V? cred, dar ideea este: la ce dosar penal? C-a? fi luat ni?te bani?
  SRS: I-ai dat ni?te declara?ii. Poate c? b?use?i…
  CM: Nu, stau prost cu b?utura.
  SRS: Ai dat ni?te declara?ii în care ai recunoscut ni?te lucruri grave. Ca o garan?ie c?-i vei da banii.
  CM: Nu. V? rog s? verifica?i. Nu vi se pare nefiresc? V-a dat începutul ?i de ce nu v-a dat ?i… C? aia era…
  SRS: Probabil ca s? te aten?ioneze prin mine. Dar pe mine nu m? intereseaz? cei 50.000.
  CM: Dar s? ?ti?i c? eu discut cu b?iatul ?la; mai discut ?i acum, deci nu…

  Pentru Ro?ca ?i Chirieac, 50.000 de euro nu mai reprezint? o sum?

  SRS: Deci pe mine nu m? intereseaz? banii în afacerea asta: ai t?i, ai lui, ai cui or fi, pe mine m? intereseaz?…
  CM: Pe mine m-ar fi interesat, c? e o sum?, care pentru mine, cel pu?in, e o sum? mare asta.
  Bogdan Chirieac râde.
  SRS: Pentru mine nu mai e (râde ?i el)
  CM: Sunte?i în alt? lig?.
  SRS: Recunosc deschis.
  CM: Sunte?i în alt? lig?, dar v? spun: acea hârtie nu exist?, sincer, c? dac? discut?m atât de deschis încât n-avea rost ca s? v? ascund. Nu i-am dat ?luia în scris. N-aveam cum s?-i dau în scris a?a ceva.
  SRS: Bun! Ajut? opinia public?, te rog frumos. Niciodat? nu se va ?ti c?-i ceva de la tine. Niciodat?. Deci eu niciodat? nu am divulgat vreo surs?. La mine nu exist? a?a ceva. În definitiv, ?i tu ai nevoie s?-?i faci ceva la un moment dat, s? se vad? c? voi munci?i acolo, ?i atunci lumea ?tie c? nu m? am bine cu tine, nu? A?a ?tie toat? lumea.
  CM: Da!
  SRS: ?i-atunci, perfect. Dac? eu scot ceva, am pe cineva acolo. ?i când scot ceva, nu scot împotriva activit??ii voastre, m? refer la partea pozitiv? a activit??ii voastre, ci scot împotriva unor cet??eni care n-au fost corec?i. Gânde?te-te c? avem cel mai bun prilej ?i cele mai bune condi?ii de a colabora. Nimeni nu poate s? b?nuiasc?.
  CM: S? ne suspecteze de prietenii.
  SRS: Corect ce spun?
  CM: Da!

  Urmeaz? discu?ia a lui Ro?ca St?nescu cu Bogdan Chirieac despre o conferin??.
  Îi sun? telefonul, vorbe?te.
  SRS: Iar am b?gat ni?te nenorociri pe site…
  BC: Ce?
  CM: Cite?te ?i-o s? vezi.
  SRS: Cite?te!
  Vorbesc despre post?rile de pe blogul lui din data de 25.09. Audierile în cazul B?beni, generalul Olaru, c? merg la comisia de ap?rare Nica ?i Diaconescu ?i apoi despre o dam? de consuma?ie ieftin? ?i sigur?, de 100 de euro partida.

  C?t?lin Macovei: A avut loc o discu?ie în aceast? formul?

  Contactat telefonic, ?eful ANI, C?t?lin Macovei, dup? un moment de uimire urmat de altul de ezitare, ne-a declarat sumar c? „a avut loc o discu?ie în aceast? formul?“, dar c? „nu poate face comentarii pe marginea ei“. Întrebat dac? a dat curs solicit?rilor f?cute de cei doi a?a-zi?i ziari?ti, Macovei ne-a declarat: „Nu vreau s? fac mai multe comentarii, dar dac? a? fi dat curs cererilor lor, datele ar fi ap?rut pân? acum în pres? sau pe bloguri“.

 2. vrajitorul.eu said

  am November 11 2009 @ 11:59 am

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 3. asistentapentruconsumatori.ro said

  am November 11 2009 @ 11:59 am

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.
  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: