Banner

România va importa un vaccin antigripal refuzat de Polonia

Tweet this

http://www.www.www.urbaniulian.ro/?p=34251
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


24 Comentarii pana acum»

 1. Ionas said

  am November 9 2009 @ 12:14 pm

  Iata de ce refuza ministrul polonez al sanatatii sa cumpere acest vaccin

  am primit o informatie interesanta pe mail legata de gripa porcina, dar e in engleza
  : poate exista si o traducere in romana nu stiu sigur
  : linkul este
  : http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1690%3Apolish-health-ministry-on-swine-flu-jabs-issues-ah
  : e legata de refuzul ministrului sanatatii polonez de a cumpara si face vaccinul
  : va multumesc

 2. www.vrajitorul.eu/ said

  am November 9 2009 @ 1:08 pm

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 3. asistentapentruconsumatori.ro said

  am November 9 2009 @ 1:08 pm

  Reclamati abuzurile la care sunteti supusi la office@asistentapentruconsumatori.ro

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.

  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 4. Cris said

  am November 9 2009 @ 2:18 pm

  Felicitari Poloniei!!!
  O voce autoritara care se face auzita; numai ca in Romania avem pe Streinu Cercel un iresponsabil, probabil foarte bine platit…

 5. Victor said

  am November 9 2009 @ 2:32 pm

  Decizia achizitiei acestor otravuri apartine lui Cercel, Videanu si Boc. Nu statul cumpara ci ciudatii astia care conduc tara. Afacerile nu le fac firmele ci oamenii.
  Doamne pazeste-ne de genocidul portocaliu!
  Nebunii astia o sa ne injecteze copii in mod obligatoriu.
  Iulian, colegii tai de partid au ceva in cap?

 6. Kaa said

  am November 9 2009 @ 4:00 pm

  Really? Mii de multumiri, PDL! Sa traiti bine vaccinati!

 7. Adrians said

  am November 9 2009 @ 4:20 pm

  Adrian Streinu Cercel, unul dintre promotorii campaniilor criminale de vaccinare obligatorii, este mason

  de George Preda

  Am primit la redac?ie o scrisoare din partea unei persoane care dore?te s?-?i p?streze anonimatul, care dezv?luie leg?turile cu masoneria ale lui Adrian Streinu Cercel, secretar de stat la Ministrul S?n?t??ii ?i totodat? director la Institutul de Boli Infec?ioase Prof. Dr. Matei Bal?. Adrian Streinu Cercel a fost implicat în aceast? perioad? în campania de terorizare pandemic? a popula?iei cu scopul de a impune vaccinarea obligatorie împotriva HPV ?i împotriva gripei porcine. Printre altele, el a sus?inut ideea de a importa de urgen?? vaccin antigripal. Dup? ce Traian B?sescu l-a acuzat c? „pr?v?le?te apocalipsa peste România”, iar consilierul preziden?ial Virgil P?unescu a spus c? „induce panic? în popula?ie”, Adrian Streinu-Cercel a demisionat pe 3 noiembrie 2009 din func?ia de secretar de stat în Ministerul S?n?t??ii, la mai pu?in de o lun? de la numire, „din motive strict personale”. Dup? numai dou? zile, el a revenit asupra deciziei, la insisten?ele primului ministru interimar, Emil Boc. Mai mult decât atât, guvernul a anun?at c? va achizi?iona din import 500.000 de doze de vaccin antigripal pentru copii.

  Red?m în continuare scrisoarea respectiv?. „Prin natura meseriei mele am participat de-a lungul anilor la multe evenimente ?i conferin?e pe tematica s?n?t??ii, a bolilor infec?ioase în general, incluzând aici ?i tematica HIV/SIDA. Printre acestea s-a num?rat în mai multe ocazii ?i „Ziua mondial? SIDA” sau mai corect spus „Ziua mondial? de lupt? împotriva SIDA”, ce este marcat? la nivel interna?ional pe 1 decembrie. Suprapunerea în România cu S?rb?toarea Na?ional? a f?cut de cele mai multe ori ca evenimentul s? fie mereu eclipsat, iar relat?rile din pres? s? fie relativ firave. Acesta a fost ?i cazul discretului eveniment organizat în anul 1999 de c?tre Comisia Na?ional? de Lupt? Anti-SIDA a Ministerului S?n?t??ii, într-un cadru aristocratic oferit de palatul Elisabeta ?i dup? cum vom vedea, cu o participare extrem de neobi?nuit? pentru un domeniu specializat cum este cel al SIDA.

  Ciud??eniile evenimentului au început înc? de la primirea în palat. Comitetul de primire verifica amabil dar foarte strict, pe baz? de buletin, dac? identitatea celor sosi?i corespundea cu lista de invita?i, lucru neobi?nuit pentru un eveniment public ?i nemaiîntâlnit pân? atunci la o alt? manifestare de acest gen. În plus invita?ii erau ruga?i s? î?i aleag? singuri una dintre mapele cu documente oferite de c?tre organizator, care erau de trei tipuri: cu coper?i ro?ii, portocalii ?i verzi. Chiar dac? vreun invitat solicita s? i se înmâneze o map? de nu conteaz? ce culoare, era rugat ferm s? î?i aleag? singur una. Mi-am pus pe bun? dreptate întrebarea dac? strania cerin?? a organizatorilor ascundea un primitiv test psihologic al culorilor, având în vedere c? mapele aveau toate acela?i con?inut indiferent de colorit. Sau poate era vorba de cu totul alt substrat în aceast? neobi?nuit? cerin??? Oricum impresia creat? a fost foarte ciudat?.

  Tot la intrare, un domn îmbr?cat elegant întâmpina persoanele sosite strângându-le mâna într-un mod neortodox, presând cu indexul între dou? dintre falangele mâinii interlocutorului, gest care ulterior am aflat c? este un semn masonic de recunoa?tere. Apoi alt personaj îi conducea pe cei sosi?i c?tre sala unde se desf??ura evenimentul prin holurile pline de însemne heraldice ale palatului. Pe afi?ul evenimentului, aflat pe u?a s?lii, am remarcat al?turi de companiile farmaceutice, sponsori ai evenimentului, un logo necunoscut ?i greu descifrabil. Odat? intrat în sala de recep?ii a palatului am remarcat o atmosfer? greoaie, accentuat? într-o mare m?sur? de muzica solemn? ce se auzea în surdin? din ni?te boxe.

  Manifestarea a fost condus? de doctorul Adrian Streinu Cercel, pre?edintele Comisiei Na?ionale de Lupt? Anti-SIDA a Ministerului S?n?t??ii care a început cu un raport al activit??ii comisiei ?i cu prezentarea situa?iei HIV/SIDA în ?ar? noastr? ?i în lume.

  Pentru a nu v? mai plictisi cu toat? desf??urarea evenimentului v? pot spune c? muzica clasic? era de tipul celei folosite la ritualuri masonice, c? invita?ii erau foarte îndeaproape supraveghea?i fiind înso?i?i chiar ?i pân? la toalet? ?i înapoi de câte unul dintre membrii staff-ului ?i c? în mapa de prezentare primit? am g?sit pe cover sheet (al c?rui scan îl ata?ez) sigla aceea neobi?nuit? pe care am identificat-o cu mare surprindere ca fiind emblema Marii Loji Na?ionale din România. N-a? putea s? v? spun care a fost sau este leg?tura dintre SIDA ?i masonerie, ce interese au masonii în acest domeniu ?i cum poate fi sponsorizat? o comisie ministerial? de c?tre o loj? masonic?.”

  [Nota redac?iei. Imaginea red? sigla actual? a MLNR, preluat? de pe site-ul oficial al Lojei. Remarc?m faptul c? sloganul ini?ial „Nihil sine Deo” – în traducere, „Nimic f?r? Dumnezeu” – a fost înlocuit între timp cu un altul. „Vincere aut mori”, noul slogan, înseamn? „S? învingi sau s? mori”.]

  V? reamintim c? Adrian Streinu Cercel a fost consilier pe probleme de boli infec?ioase al ministrului S?n?t??ii Eugen Nicolaescu, printre atribu?iile sale num?rând-se ?i problema gripei aviare. De aici s-a ales ?i cu porecla de „Doctorul Aviara”.
  Presa a relatat în repetate rânduri c? doctorul Adrian Streinu Cercel (foto) a comis ilegalit??i în domeniul organiz?rii ?i desf??ur?rii de licita?ii în programul anti-SIDA ?i a fost pus sub urm?rire penal? de c?tre Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie, fiind învinuit într-un dosar referitor la licita?iile pentru achizi?ionarea de echipamente medicale pe parcursul anului 2001 de c?tre Ministerul Justi?iei.

  Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Michael Guest, a f?cut în perioada mandatului s?u urm?toarea declara?ie în leg?tur? cu programul coordonat de dr. Streinu-Cercel în domeniul HIV/SIDA: „Costul tratamentului anti-SIDA din România este crescut în mod artificial, iar banii alimenteaz? corup?ia institu?ionalizat?.” Declara?ia fostului ambasador nu a produs niciun efect, chiar dac? Corpul de Control al primului ministru a scos la iveal? în anul 2004 c? pre?urile din România sunt supradimensionate. Era limpede de ce nu confirma ?i cealalt? acuza?ie. Banii aveau o ?inta precis?, iar identitatea destinatarilor trebuia s? r?mân? secret?. Raportul întocmit de cei care au verificat programul condus de Streinu-Cercel a scos la iveal? îns? ?i un alt aspect: num?rul bolnavilor cre?tea pe hârtie, dar nu se corobora cu datele din teritoriu. Dovada a disp?rut între timp, deoarece Ministerul S?n?t??ii a „pus sub sechestru” baza de date, care a fost mai apoi ajustat?.

  Schimbarea mini?trilor nu l-a afectat pe Streinu-Cercel. Guest a plecat în SUA, Guvernul s-a schimbat, dar Adrian Streinu-Cercel a r?mas ?eful programului respectiv, cu un buget la dispozi?ie de 1038,5 miliarde de lei. Posesor al unei averi considerabile ?i al pozi?iei de judec?tor de pia?? în afacerea medicamentelor antiretrovirale, profesorul Adrian Streinu-Cercel a devenit, într-un mod bizar, de neatins. Considerat „un excelent profesionist, un om cu mare har, volubil, cult” ?i prin urmare acceptat ca fiind o somitate, Streinu-Cercel a reu?it pur ?i simplu prin pozi?ia sa ?i, cu siguran??, datorit? apartenen?ei la masonerie, s? se exclud? de pe lista suspec?ilor în toate cazurile de control efectuate de institu?iile abilitate în acest sens. Membru al Adun?rii Generale a Academiei de ?tiin?e Medicale, care a ajuns sub control masonic, fapt dezv?luit de c?tre ziarul România liber? în articolul „Academia Medical?, fr??ia doctorilor politicieni ?i masoni”, Adrian Streinu Cercel este ?i un adept înfocat al vaccin?rii obligatorii a feti?elor de 9 ani împotriva cancerului de col uterin ?i recent al vaccin?rii obligatorii împotriva virusului H1N1.

 8. Elena said

  am November 9 2009 @ 4:21 pm

  NU O SA MA VACCINEZ NICIODATA!!!!!!!!!!!!!

 9. Adrians said

  am November 9 2009 @ 4:24 pm

  Articolul de mai sus este preluat de pe siteul Yogaesoteric,un adevarat front de lupta impotriva masonilor.Avem si raspunsul la motivele reinstalarii atit de urgenta a Dl.Streinu Cercel in functia de secretar de stat dupa acea demisie atit de formala.

 10. obiectiva said

  am November 9 2009 @ 4:46 pm

  logic, BASESCU NU E MASON. eu cred in Basescu pentru ca undele biomagnetice sunt benefice. nu este ceva explicabil. dar, BOC, OARE E MASON???? intreb asta pentru ca TOATA FAMILIA MEA E CU +BASESCU CONTRA BOC.

 11. Victor said

  am November 9 2009 @ 4:57 pm

  Ce tare Kaa, asa se saluta in PDL? Sa traiti bine vaccinati?

 12. Othelo said

  am November 9 2009 @ 10:43 pm

  Sa nu mai asteptam nimic de la politicieni. Indiferent ce partid dau partide vin la putere ii vor slugari pe astia pana la capat. Dar cand se va institui NWO, ii vor scuipa ca pe niste masele stricate. Elita nu a impartit si nu va imparti niciodata nimic cu nimeni, asa ca politicienii nostri de 3 parale ar trebui sa se gandeasca de doua ori cand fac asa ceva. Asta in care isi dau seama ce se intampla. De spagari ca Strainu Cercel sau valeriu Tabara ce sa mai vorbim. Sa priveasca in ochi un copil care moare datorita complicatiilor provocate de un vaccin, sau de un cancer provocat de hrana modificata genetic. Si nsa se puna in ,locul lor si sa inmulteasca suferinta cu 10.
  Sa ne purtam singuri de grija. Pur si simplu refuzam vaccinul si basta, dar fara sa o facem violent cu demonstratii de strada sa nu le dam ocazia ca mai devreme sau mai tarziu sa instituie Legea Martiala. Asta le-ar place unora la nebunie. Dar ar trebui sa stie cei care trec peste cadrave fara scrupule, ca in Univers exista o lege a afinitatii, si ca vor plati atat in viata aceasta cat si dupa multimplicat. Ceea ce faci, spui si gandesti primesti multiplicat, de multe ori cand te astepti mai putin, fie ca este de bine, daca te-ai comportat bine fie ca este de rau in caz contrar.

 13. Victor said

  am November 9 2009 @ 11:02 pm

 14. Catalin HN said

  am November 10 2009 @ 12:54 am

  Si un punct de vedere crestin ortodox (foarte bine documentat si argumentat) despre vaccinuri:

  http://laurentiudumitru.ro/blog/2009/11/09/vaccinuri-extrem-de-periculoase-cine-va-da-seama/

 15. ildiko said

  am November 10 2009 @ 8:36 am

  Gripa aviara=afacere PDL.
  Gripa porcina=afacere PDL.
  In concluzie, nu voi cotiza.

 16. Victor said

  am November 10 2009 @ 3:48 pm

  Cidat e ca dl senator nu are nimic de comentat pe aceasta tema. Doar pune pe blog potlogariile sefilor PDL si atat. Ciudat.

 17. obiectiva said

  am November 10 2009 @ 4:39 pm

  MAESTRUL DINICA NU A FOST OPERAT. A FOST DECONECTAT DE LA APARATE CU ACORDUL SOTIEI….

 18. Ela said

  am November 10 2009 @ 10:43 pm

  Ne mor marii actori adevarati!! Raman cei de pe scena politica, asta-i marea tragedie!!

 19. http://www.urbaniulian.ro/2009/11/11/microbiologul-roman-vania-atudorei-spune-din-interior-adevarul-despre-mafia-industriei-farmaceutice-si-despre-minciuna-gripei-porcine/ said

  am November 11 2009 @ 5:19 pm

 20. Doc said

  am November 12 2009 @ 2:17 pm

  Ministrul interimar al sanatatii Adriean Videanu sustine ca firma care produce vaccin anti AH1N1 nu-si asuma raspunderea asupra posibilelor reactii adverse. In aceste conditii, Romania nu va mai cumpara de la compania producatoare GlaxoSmithKline cele 500.000 de doze care urmau sa fie administrate copiilor. “In urma discutiilor, nu-si asuma raspunderea pentru acest vaccin. Daca nu gasesc o solutie, vom merge pe vaccinul de la Cantacuzino. Daca nu ne intelegem cu ei, ramanem pe productia interna”, a precizat Adriean Videanu.

 21. GlaxoSmithKline vroia sa testeze vaccinul AH1N1 pe cobaii din Romania | Urban Iulian said

  am November 12 2009 @ 2:48 pm

  […] 6 minute; de ce NU trebuie sa te vaccinezi (23)Va invit sa comentati "bunul simt"…. (20)România va importa un vaccin antigripal refuzat de Polonia (20)In Ucraina vaccinarea fortata a populatiei se va introduce prin Legea Martiala (20)Lec?ia de […]

 22. http://www.urbaniulian.ro/2009/11/12/medicii-acuza-fobia-gripei-porcine-amplificata-deliberat-pentru-cresterea-castigurilor-producatorilor-de-vaccinuri/ said

  am November 12 2009 @ 3:23 pm

 23. paimon said

  am November 12 2009 @ 4:09 pm

  Nici sa ma tine nu fac vaccinu, devin posedat scot cucu fac pisu pe ei, si tot nu fac vaccinu. Nu am mai racit de 3 ani, stau sa fac cancer din cauza lor? LOL ce idioti

 24. Victor said

  am November 16 2009 @ 4:50 pm

  ALIANTA T.A.T.A. SOLICITA STOPAREA VACCINARII ANTI-HPV SI DEMITEREA SECRETARULUI DE STAT STREINU-CERCEL
  Alianta Antidiscriminare a Tuturor Taticilor – T.A.T.A. solicita Ministerului Sanatatii sa stopeze Campania de vaccinare anti-HPV, care debuteaza la data de 23 noiembrie 2009. Incapatanarea cu care secretarul de stat Adrian Streinu-Cercel incearca sa consume cu orice pret sute de mii de doze de vaccin, care costa zeci de milioane de euro, achizitionate in baza unor contracte controversate la finalul anului trecut, este condamnabila.

  Demnitarul cu pricina tine sa transforme fetitele din Romania in cobai pentru experimentele domniei sale, impunand o vaccinare care se suprapune cu alte campanii aflate in derulare deja sau aflate pe punctul de a fi lansate: vaccinarea contra gripei sezoniere si cea contra gripei porcine.

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: