Banner

Gold Corporation relanseaz? campania publicitar? otr?vit?

Tweet this

http://www.www.www.urbaniulian.ro/?p=33256
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


9 Comentarii pana acum»

 1. ady said

  am October 21 2009 @ 9:00 am

  Bun ,si cu toate astea nimeni nu face nimic,nici o pozitie oficiala a guvernului,a autoritatilor?

 2. Florin said

  am October 21 2009 @ 10:32 am

  sunt prea multe comisioane in joc

 3. Othelo said

  am October 21 2009 @ 12:51 pm

  Nu se face nimic din cauza a ceea ce a spus Florin.

 4. uniobag said

  am October 21 2009 @ 3:01 pm

  Io ca un tzaran ce sunt nu am inteles(in afara de problemele de mediu) de ce statul roman nu poate investi pentru profit acolo? Si ma intreb, din moment ce o mare corporatie straina este dispusa sa investeasca, basca sa ofere case si beneficii locuitorilor, inseamna ca investesc pt profit….deci intrebare retorica, de ce nu noi,statul? De ce sa dam iarasi bogatiile si profitul strainilor?
  Si mai ma gandesc ca nu s-a facut nimic pana acum(adik vanzarea catre straini) din cauza locuitorilor si ajung sa ma gandesc ca au fost uniti asa cum ar fi trebuit sa fim si noi, restul romanilor atunci cand ni s-au vandut toate bogatiile tarii si cine stie cunoaste(enel,petrom,brd,bcr)doar o mica parte.

 5. Dani said

  am October 21 2009 @ 8:56 pm

  Daca basescu conduce, se poate fura oricat… De ce basescu nu face nimic? pentru ca e corupt si va pierde alegerile.

 6. asistentapentruconsumatori.ro said

  am October 26 2009 @ 1:35 pm

  Reclamati abuzurile la care sunteti supusi la office@asistentapentruconsumatori.ro

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.

  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 7. www.vrajitorul.eu/ said

  am October 26 2009 @ 1:35 pm

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 8. nokianu said

  am November 10 2009 @ 2:16 pm

  … RMGC???… la ocna cu ei… lasati apusenii in pace…

 9. I said

  am April 18 2012 @ 10:26 am

  DEZINFORMARE RO?IA MONTAN?

  RECLAMA TV / Radio

  Cititi cu aten?ie materialul de mai jos ?i, poate, interpreta?i altfel pove?tile triste expuse la TV/ Radio de câ?iva locuitori ai zonei!

  Dezinformatorii cump?r? reclame TV/Radio pe bani grei, în intervale orare foarte scumpe (pe prima pozi?ie!), fiind siguri c? dezinformarea îi va prinde IMEDIAT pe români.
  Ei î?i fac bine treaba prin gurile înfometate ale s?rmanilor zonei. Ace?tia, pentru ca?iva argin?i, se las? manipula?i (cump?ra?i) de catre cei care doresc asazisul “bine al nevoia?ilor”!

  Crearea de locuri de munc? e CEL MAI MARE PRAF ÎN OCHI aruncat vreodat?! Azi, nu mai e la mod? acest cuvânt. S-a împu?it! Când cineva dore?te crearea de locuri de munc?, SIGUR are un plan malefic, diavolesc în spate.
  NIMIC CURAT NU CREAZ? LOCURI DE MUNC?!!!

  Români care apar în reclamele TV/Radio, s?rmani în realitate, care nu ?tiu c? sunt “actori” ai Campaniei de Dezinformare Ro?ia Montan?.
  Pentru noi, românii, stârnesc mil? , pentru RMGC ei chiar NU CONTEAZ?,!!!

  Toti românii vor avea de pierdut, mai pu?in RMGC!

  Dupa ce ve?i citi aceste rânduri, ve?i realiza singuri ce e bine ?i ce nu. Nu dorim decât s? avem “mintea limpede”!

  Romania a pierdut in perioada 1952-1960 printr-o firm? sovieto-român? cea mai mare rezerva energetica a ??rii,
  17.288 tone de uraniu.
  Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a sup?rat foc, pentru c? sovieticii nu ne-au dat nou? utilaje pentru extragerea uraniului.

  Politicienii de ast?zi – majoritatea cump?ra?i cu bani murdari – vor s? dea unei firme canadiano-române cu ac?ionariat american, z?c?mintele de metale rare ?i pre?ioase de la Ro?ia Montana în schimbul locurilor de munca (praf aruncat în ochi!!!).

  Participa?ia Romaniei în aceast? firm? este de doar 20% ?i risc? s? ajung? la banalul procent de 0,6% în urma ultimei major?ri de capital, la care ac?ionarul român nu a putut participa.

  Statul (noi) urmeaz? s? suporte cheltuielile de între?inere a barajului ?i a sistemelor de captare, monitorizarea emisiilor de acid cianhidric, pompare ?i tratare a apei pe o perioad? nedeterminat?, estimate la 12 milioane de euro anual. (…)

  Statul roman ar primi 4% redeven?e pentru aur ?i argint.
  4%????? ..pe p?mânt românesc??? INCREDIBIL!

  Presa vorbeste despre majorarea acestui procent la 6% prezentat? ca o negociere reu?it?, f?r? s? se spun? c? în
  ??ri ca Africa de Sud redeven?ele pentru metale pre?ioase sunt de minimum 20%.

  În cele 200 de milioane de tone de minereu care se doresc a fi procesate cu cianuri la Ro?ia Montana, se estimeaz? a fi 1,5 grame de aur pe tona de minereu ?i 11, 7 grame de argint pe ton?. Dac? nu vi se pare o exploatare rentabil? ave?i dreptate!

  Motiva?ia pentru acest proiect st? în metalele rare care înso?esc z?c?mintele de aur.Vanadiu – 2500 grame pe ton?, Arseniu – 5000 grame pe ton?, Titan – 1000 grame pe ton?, Molibden – 10 grame pe ton?, Nichel – 30 de grame pe ton?, Crom – 50 grame pe ton?, Cobalt – 30 grame pe ton?, Galiu – 300 grame pe ton?, Germaniu – 20 grame pe ton?,Wolfram etc.
  METALE RARE
  Dac? punem aceste resurse în context mondial, epuizarea resurselor de energie ?i nevoia dezvolt?rii energiilor regenerabile, a panourilor fotovoltaice ?i turbinelor eoliene, descoperim c? prima criza cu care se va confrunta lumea nu va fi cea petrolier? ci a metalelor neferoase.

  Galiu, spre exemplu, care se g?seste la Ro?ia Montana în cantita?i de 300 de ori mai mari decât aurul, este folosit în fabricarea panourilor fotovoltaice ?i pre?ul actual este de 900 de dolari pe Kg. Utilizarea lui va cre?te pe m?sur? ce tehnologiile vor fi perfec?ionate ?i rentabilitatea energiei solare va cre?te cu scumpirea petrolului.
  GALIU

  26% din resursele de Cupru extractabil din scoar?a P?mântului s-au pierdut deja în gropi de gunoi. Închiderea minei de cupru de la Ro?ia Poieni pentru a se face loc RMGC, a dus la disponibilizarea a sute de muncitori, de care oficialii Gold Corporation nu î?i aduc aminte când fac calculele locurilor de munca.

  Din anumite informa?ii, în contractul de concesiune secretizat se spune c? orice metal în plus recuperat intr? în beneficiul celui care exploateaz? z?c?mântul. Falsa desecretizare trâmbi?at? de Traian B?sescu nu a f?cut lumin? asupra acestui aspect.

  Turcia, Cehia, Grecia, Costa Rica, Germania, Argentina, Filipinie au interzis mineritul cu CIANURI.
  De ce guvernan?tii no?trii hipercorup?i permit ?!
  Nu se gândesc c? ?i odraslele lor r?sf??ate pot muri de la cianuri??????

  Parlamentul European a cerut Comisiei Europene interzicerea acestei tehnologii de minerit pân? la sfâr?itul anului 2011. Aduce?i-v? aminte de accidentul de la Baia Mare de acum 10 ani. Ungaria l-a considerat cea mai mare catastrof? dup? Cernobal. Statul roman are de pl?tit circa 200 de milioane de dolari desp?gubiri.

  Efectele uraniului ?i a exploat?rilor cu cianuri

  La Ro?ia Montana ar urma s? se foloseasc? aproximativ 1.561.000 tone substan?e periculoase, dintre care 84.000 tone de cianur? în cea mai mare carier? cu crater deschis din Europa ?i cel mai mare baraj, înalt de 185 m. Gândi?i-v? la efectele pe care un posibil accident le-ar avea asupra Deltei Dun?rii, un ultim bastion european pentru protejarea biodiversit??ii.

  Ro?ia Montana este unul dintre siturile cele mai bogate în resurse de patrimoniu cultural ale Romaniei, cuprinzând
  într-un teritoriu întins pe cca. 650 ha 50 monumente istorice clasate, dintre care 7 desemnate ca monumente de valoare
  na?ional? ?i universal?. De asemenea, patrimoniul cultural de la Ro?ia Montana este recunoscut ?i prin Planul de Amenajare a Teritoriului Na?ional.

  Acest statut juridic de protec?ie plaseaz? Ro?ia Montana inaintea multor ora?e ,prin numarul ?i valoarea monumentelor istorice ?i pe primul loc între a?ez?rile rurale ale Romaniei. Conform legii, protejarea ?i punerea în valoare a acestor valori instituite reprezint? lucr?ri de utilitate public?, de interes na?ional.

  Academia Romana, Casa Regala, ICOMOS (Comitetul Interna?ional al Monumentelor ?i Siturilor), ca organiza?ie expert a UNESCO, Ad Astra, Alburnus Maior, ONG-uri din Romania ?i interna?ionale, numero?i exper?i, institu?ii, studen?i ?i cercet?tori români din str?in?tate (RSSA, LSRS) recomand? ?i sus?in includerea Ro?siei Montane în Patrimoniul UNESCO.

  Constat?m c? ru?inea de a fi roman ?i lipsa de reac?ie a romanilor în fa?a nedrept??ilor a fost indus? de acelea?i televiziuni care ast?zi sunt complice la cel mai mare jaf din istoria poporului român.

  V? afla?i printre pu?inii care au rezistat
  Campaniei de Dezinformare în care au fost angajate televiziunile ?i radiourile, de aceea v? solicit?m implicarea nu doar ca simplu semnatar, ci ca militant, s? face?i cunoscut adevarul despre proiectul minier de la Ro?ia Montana.

  Da?i acest mesaj mai departe!

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: