Codex Alimentarius a fost adoptat si in Romania; liber la boli, cancer si pandemii

Tweet thisReclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu:


Codex Alimentarius a fost adoptat si in Romania; liber la boli, cancer si pandemii

Tweet this
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


117 Comentarii pana acum»

 1. VIOREL URBAN said

  am May 27 2009 @ 11:09 am

 2. Cosmin Iacob said

  am May 27 2009 @ 11:22 am

  habar nu avem ce mancam oricum si partea mai rea este ca nici nu ne intereseaza…
  in Romania oamenii sunt inca bataia de joc a celor care ii conduc
  suntem cobaii multinationalelor din industria alimentara.
  si ma gandesc ca multa lume il plange pe Ceausescu pentru salamul cu soia…

 3. aloha said

  am May 27 2009 @ 11:50 am

  Faceti publica lista cu voturile parlamentarilor referitoare la introducerea acestei legi ca sa stim si noi cu cine votam in continuare…

 4. Floarea Soarelui said

  am May 27 2009 @ 11:54 am

  Pericolele Codex Alimentarius

  Intrucat se apropie intrunirea “marilor puteri ” in domeniu si nu numai ( decembrie anul curent ) , reiau acest articol pentru a va aduce la cunostinta unele scenarii ce au mari sanse sa devina realitate .

  Speram insa , ca acestea sa ramana la stadiul de scenarii , chiar daca multe din ” fenomenele ” ( sa le numin asa ) care au avut loc la nivel mondial ne indreptatesc sa credem ca cineva se joaca cu soarta noastra ….

  Oricum in decembrie vom avea ocazia sa vedem ce si cum….

  CODEX ALIMENTARIUS: o adev?rat? batjocur? adus? terapiilor naturiste

  La baza Codex-ului Alimentarius st? istoria prea pu?in cunoscut? a înfiin??rii Trustului Mondial al Chimiei Farmaceutice

  de Violeta Bucur

  A?i auzit vreodat? de Codex Alimentarius? Dac? nu, s? nu fi?i surprin?i. Este unul din cele mai bine p?strate “secrete deschise” ale guvernan?ilor din umbr?. Este planificat s? intre în vigoare la 31 decembrie 2009 ?i s-ar putea s? fie cel mai mare dezastru pentru s?n?tatea noastr?, a?a cum lumea nu a mai v?zut. Codex Alimentarius va seta standardele de siguran?? alimentar?, regulile ?i reglement?rile în vigoare în peste 160 de ??ri, adic? 97% din popula?ia lumii.

  Denumirea Codex Alimentarius provine din limba latin? ?i se traduce prin legea produselor alimentare sau codul produselor alimentare. Comisia de comer? Codex Alimentarius este acum finan?at? ?i condus? de Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii (OMS, ce apar?ine Na?iunilor Unite, ONU) ?i FAO (Organiza?ia pentru Alimente ?i Agricultur? a SUA).
  Codex Alimentarius este o colec?ie de standarde alimentare adoptate la nivel interna?ional, care au ca scop declarat protec?ia s?n?t??ii consumatorilor ?i asigurarea practicilor corecte în comer?ul alimentar. Codex Alimentarius cuprinde standarde pentru toate alimentele, fie ele preparate, semi-preparate sau crude ?i pentru distribu?ia c?tre consumator, prevederi în ceea ce prive?te igiena alimentar?, aditivi alimentari, reziduuri de pesticide, factori de contaminare, etichetare ?i prezentare, metode de analiz? ?i prelevare.. În realitate, Codex Alimentarius inten?ioneaz? s? pun? în afara legii orice metod? alternativ? în domeniul s?n?t??ii cum ar fi terapiile naturiste, folosirea suplimentelor alimentare ?i a vitaminelor ?i tot ceea ce ar putea constitui mai mult sau mai pu?in un poten?ial concurent pentru industria chimiei farmaceutice.

  Originile chimiei farmaceutice

  În jurul anului 1860, “b?trânul Bill” Rockefeller, comerciant de petrol cu specializarea în farmaceutic?, vindea ??ranilor naivi flacoane cu petrol brut, f?cându-i s? cread? c? era un leac eficient în tratarea cancerului. El a denumit acest produs (care de fapt era petrol brut ambalat în flacoane): Nujol (New Oil – un nou tip de ulei). Afacerea sa era prosper?, cump?ra o fiol? de petrol brut de 30 grame prin Standard Oil la un pre? de 21 cen?i ?i o vindea pentru 2 dolari. F?r? prea mult? cultur?, f?r? scrupule, f?r? cuno?tin?e sau studii în domeniul medical, cu pu?ine no?iuni de contabilitate ?i de o aviditate feroce, Rockefeller a reu?it s? se impun?. Noului produs Nujol i s-a atribuit “meritul” de “cur? împotriva constipa?iei” ?i a fost foarte comercializat la acea vreme. Între timp, medicii au descoperit c? Nujol era nociv ?i c? ducea în timp la maladii grave, eliminând vitaminele liposolubile din corp. Standard Oil s-a luptat s? evite pierderile prea mari care ar fi putut surveni din aceast? cauz? ?i a ad?ugat rapid petrolului brut caroten pentru a elimina aceste caren?e. Senatorul Rozal S. Coperland era pl?tit 75.000 dolari pe an pentru a promova acest produs.

  Imperiul Rockefeller a fost construit gra?ie acestei formidabile ?mecherii care consista în a convinge oamenii s? ingereze un derivat de petrol brut îmbog??it cu caroten. A?a au fost puse bazele industriei chimiei farmaceutice. Suntem deci foarte departe de fundamentele medicinii chineze, tibetane vedice sau persane, care erau în mod tradi?ional bazate pe cuno?tin?e extrem de precise legate de corpul uman ?i erau centrate (ca preocupare) pe binele ?i s?n?tatea fiin?elor umane.

  Succesul comercial al produsului Nujol a permis diversificarea produc?iei chimiei farmaceutice ?i atingerea unui nivel ridicat al beneficiilor financiare. În 1948, cifra de afaceri anual? a lui Rockfeller se ridica la 10 miliarde de dolari. Medicamentul Nujol înc? mai poate fi g?sit sub form? de ulei de parafin? pur?, clasificat drept laxativ u?or ?i recomandat împotriva constipa?iei cronice rebele în terapiile igieno-dietetice obi?nuite. Este fabricat la ora actual? de laboratorul Fumouze.

  Rockefeller ?i IG Farben

  Trustul chimiei farmaceutice pe care îl cunoa?tem a fost conceput de c?tre o asocia?ie condus? de Rockefeller ?i I.G. Farben din Germania nazist?. Compania Standard Oil apar?inând a?adar lui John D. Rockefeller, de?inea în 1939 15% din acest nou trust germano-american. Obiectivele industriale ale IG Farben din Germania nu a fost bombardate în timpul r?zboiului tocmai pentru a proteja interesele lui Rockefeller. Înc? din 1932, industria chimiei farmaceutice IG Farben îl finan?a pe Adolf Hitler cu pân? la 400.000 de m?rci germane. F?r? acest sprijin, a?a cum afirma tribunalul de la Nurenberg: “cel de al doilea r?zboi mondial nu ar fi avut loc.”

  În 1941, IG Farben construie?te cea mai mare industrie chimic? din lume la Auschwitz, profitând de mâna de lucru din lag?rul de concentrare pentru fabricarea gazului ZyklonB. La procesul de la Nuremberg au fost declara?i vinova?i de genocid, sclavie, furt ?i alte crime, 24 de responsabili ai Companiei IG Farben. Tribunalul de la Nurenberg a divizat Compania IG Farben în BASF, BAYER ?i HOECHST. To?i ace?ti responsabili au fost îns? elibera?i în 1952, la numai un an dup? ce fuseser? condamna?i, cu ajutorul lui Nelson Rockefeller, fostul lor patron comercial, la vremea aceea ocupând func?ia de Ministru al Afacerilor Externe al SUA. O dat? elibera?i, cei care se aflaser? în conducerea Companiei IG Farben s-au infiltrat în economia german?, ocupând func?ii foarte importante. Pân? în anii ’70 consiliul director pentru societ??ile BASF, BAYER ?i HOECHST era constituit din membrii ai partidului nazist. Începând cu 1959 ace?tia îl finan?au pe tân?rul Helmut Kohl. Prin sus?inerea politic? a acestuia din urm?, cele trei filiale rezultate din IG Farben erau la momentul acela de 20 de ori mai puternice decât societatea mam? înfiin?at? în 1941. Organiza?ia nazist? de mondializare asociat? lui Rockefeller, a constituit o reu?it? total?, ?i deja de mult? vreme pia?a chimiei farmaceutice a planetei a fost ?i este controlat?, organizat? ?i administrat? pentru a asigura expansiunea industrial? mondial? a chimiei farmaceutice.

  IG Farben ?i Codex

  “Tradi?ia” cartelului de la IG Farben a continuat sub un alt nume: “Asocia?ia pentru Industria Chimic?”. În 1955, industria chimic? farmaceutic? mondial? a fost regrupat? sub auspiciile Camerei de Comer? Interna?ional a Na?iunilor Unite ?i al Guvernului German. Eforturile lor comune au fost camuflate sub numele de cod CODEX ALIMENARIUS. Un mare num?r de partide politice europene a?a-zise de stânga ?i de dreapta au fost finan?ate de aceast? industrie pentru a se asigura o legisla?ie favorabil? industriei farmaceutice.

  Obiectivul Codex-ului

  Codex Alimentarius inten?ioneaz? s? pun? în afara legii orice metod? alternativ? în domeniul s?n?t??ii cum ar fi terapiile naturiste, folosirea suplimentelor alimentare ?i a vitaminelor ?i tot ceea ce ar putea constitui mai mult sau mai pu?in un poten?ial concurent pentru industria chimiei farmaceutice. Starea de spirit care predomin? în cazul mondializ?rii chimiei farmaceutice explic? în mare parte desfiin?area sistematic? a inovatorilor ?tiin?ifici independen?i din ultimii 50 de ani. Aceast? industrie folose?te orice mijloc pentru a-?i p?stra locul pe pia?? în ceea ce prive?te tratamentul cancerului, al SIDA, al maladiilor cardio-vasculare etc. De zeci de ani este posibil? tratarea ?i vindecarea în majoritatea cazurilor a acestor maladii prin terapii naturiste alternative, dar sunt aplicate procedee de dezinformare în for?? pentru a se ascunde publicului aceste adev?ruri.

  Scoaterea în afara legii a oric?rei informa?ii referitoare la medicina alternativ? va bloca eradicarea anumitor maladii, asigurând astfel profituri ?i mai mari acestei industrii mondiale care trateaz? doar simptomele bolilor, f?r? a se îngriji de cauze. Doctorul Matthias Rath, un specialist german care duce campanii la nivel mondial pentru folosirea tratamentelor naturiste în cazul multor boli grave, descrie aceast? situa?ie astfel: “Adev?ratul scop al industriei farmaceutice mondiale este de a câ?tiga bani pe seama bolilor cronice, ?i nu de a se ocupa de prevenirea sau eradicarea acestor boli… Industria farmaceutic? are un interes financiar direct în perpetuarea acestor maladii, pentru a-?i asigura men?inerea ?i chiar cre?terea pie?ei de medicamente. Pentru acest motiv medicamentele sunt f?cute pentru a alina simptomele ?i nu pentru a trata adev?ratele cauze ale bolilor… Trusturile farmaceutice sunt responsabile de un genocid permanent ?i r?spândit, ucigând în acest mod milioane de oameni…”

  Codex-ul pus sub acuzare

  O adev?rat? ,,legiune” de indivizi care s? fac? lobby pentru industria farmaceutic? a fost angajat? pentru a influen?a legislatorii, pentru a controla organismele de reglementare, pentru manipularea cercet?rii în domeniul medical ?ieduca?ional. Numai în 1961, trusturile farmaceutice au f?cut dona?ii pentru marile universit??i din SUA în valoare de: Harvard – 8 milioane de dolari, Yale – 8 milioane de dolari, John Hopkins – 10 milioane de dolari, Stanford – 1 milion de dolari, Columbia din New York – 1,7 milioane de dolari etc.

  Informarea medicilor este integral finan?at? de c?tre trusturi, care ascund cu grij? un mare num?r de efecte secundare periculoase ?i chiar mortale ale medicamentelor, negându-le public. Dup? ce a stabilit clar originea acestor crime ?i a doveditresponsabilitatea industriei farmaceutice în ceea ce prive?te instalarea unei politici mondiale de genocid extins, doctorul Matthias Rath a înmânat în data de 14 iunie 2003 Cur?ii Interna?ionale de Justi?ie de la La Haye (Olanda) un act de acuzare pentru crime împotriva umanit??ii.

  438 milioane de peti?ii c?tre Parlamentul European

  La data de 13 martie 2002 euro-parlamentarii au adoptat legi în favoarea industriei farmaceutice, fixate prin dispozi?ii ale Codex-ului Alimentarius ?i care vizau elaborarea unei reglement?ri constrâng?toare pentru toate terapiile naturiste ?i suplimentele alimentare – o manier? mai indirect? de a desfiin?a concuren?ii care ar putea s? ocupe un anumit loc pe pia??, pentru c? s?n?tatea se vinde ?i se cump?r?.

  Un val de peti?ii din partea popula?iei a inundat mesageria euro-parlamentarilo r, într-o asemenea m?sur? încât comunica?iile interne au fost blocate. În ciuda a o jum?tate de miliard de peti?ii, directivele Codex-ului Alimentar au fost adoptate. Acest vot a fost o veritabil? denigrare a democra?iei, prevestind ?i alte viitoarele dificult??i în respectarea acesteia.

  Aplica?ii ale directivelor Codex Alimentarius

  Începând cu iulie 2005, directivele Codex-ului Alimentarius enun?ate de c?tre Directiva European? în ceea ce prive?te suplimentele alimentare trebuie aplicate sub amenin?area sanc?iunilor financiare. Iat? în ce constau acestea:
  1) Este vorba de a elimina orice supliment alimentar natural. Toate aceste suplimente vor fi înlocuite de 28 de produ?i de sintez? farmaceutic? (a?adar toxici), care vor fi doza?i ?i vor fi disponibili numai în farmacii, pe baz? de prescrip?ie medical?. Clasificate ca toxine, vitaminele, mineralele ?i plantele medicinale vor fi pe pia?a numai în doze care NU au impact asupra nim?nui. Magazinele noastre de produse naturiste ?i suplimente alimentare vor r?mâne pe raft numai cu 18 produse, atâtea câte sunt pe lista Codex-ului. Tot ceea ce NU este pe list?, de exemplu coenzima Q10, glucosamine etc, vor ilegale ?i asta nu înseamn? ca vor fi numai cu prescrip?ie, ci vor ILEGALE adic? “folose?te-le ?i te duci la închisoare”.
  2) Medicina naturist? cum ar fi acupunctura, medicina energetic?, ayurvedic?, tibetan? etc, va fi progresiv interzis?.
  3) Agricultura ?i alimenta?ia animalelor vor fi reglementate conform normelor fixate de trusturile chimiei farmaceutice, interzicând din principiu a?a numita agricultur? bio. Aceasta implic?, de exemplu, ca fiecare vac? de lapte de pe planet? s? fie tratat? cu hormonul de cre?tere bovin recombinat genetic produs de Monsanto. Mai mult, potrivit Codexului, orice animal de pe planet? folosit în scopuri de hran? TREBUIE tratat cu antibiotice ?i cu hormoni de cre?tere. Regulile Codexului permit ca produsele ce con?in organisme modificate genetic (OMG) s? nu mai fie etichetate corespunz?tor. Mai mult, în 2001, 12 substan?e chimice despre care se ?tie c? sunt cauzatoare de cancer, au fost interzise în mod unanim de 176 de ??ri, inclusiv de SUA. Ei bine, Codex Alimentarius aduce înapoi 7 dintre aceste substan?e interzise, precum hexachlorobenzene, dieldrin, aldrin etc, care vor putea fi folosite la liber din nou.
  4) Alimenta?ia uman? certificat? legal va trebui s? fie iradiat? cu Cobalt. Sub regulile Codexului, aproape toate alimentele trebuie iradiate. Si nivelurile de radia?ie vor fi mult mai mari decât cele permise anterior.
  Codex Alimentarius va controla accesul asupra acizilor amina?i esen?iali, asupra vitaminelor ?i mineralelor. Extinderea controalelor va ac?iona progresiv eliminând orice medicin? alternativ? naturist? ancestral?.

  Este vremea solidarit??ii

  NU-ul masiv fa?? de Constitu?ia European? înseamn? totodat? un NU fa?? de Codex Alimentarius, organ de propagand? al industriei chimiei farmaceutice, care vizeaz? ob?inerea unui monopol mondial de un despotism nemaiîntâlnit pân? acum. A nu lua în considerare opinia a sute de milioane de cet??eni este o grav? lips? de respect din partea oamenilor politici. Sute de milioane de cet??eni din întreaga lume nu vor s? permit? ca medicina naturist? milenar? s? fie interzis? pentru ca pseudo-?tiin?a chimicei farmaceutice s? î?i p?streze ?i s? î?i înt?reasc? pozi?ia pe pia??.

  Pericolele chimiei farmaceutice

  În fiecare an, 800.000 persoane mor în America de Nord în urma prescrip?iilor medicale alopate. Chimia farmaceutic? mai mult ucide decât vindec?. Un raport al ONU men?ioneaz? c? numai 26 din cele 205.000 de medicamente ale acestei industrii sunt indispensabile. Dintre cele 26, numai nou? ar trebui s? beneficieze de prioritate absolut?. Dar dac? se recurge la medicina chinez?, persan? sau indian?, acele nou? componente chimice nu mai au aproape nici o utilitate! Altfel spus, f?r? chimia farmaceutic? lumea ar fi mai s?n?toas?.

  Rezisten?? Interna?ional? fa?? de Codex Alimentarius

  – Africa de Sud a afirmat c? nu se va conforma directivelor Codex-ului Alimentarius. Ministrul S?n?t??ii Manto Tshabalala-Msimang a declarat c? ?ara sa este în dezacord cu aceast? dicotomie între medicina naturist? ?i medicina alopat?. Conform concluziilor sale, aceste dispozi?ii vizeaz? doar ob?inerea banilor de pe urma remediilor brevetate ?i de aceea urm?resc s? discrediteze folosirea produselor naturiste.
  – India nu se va conforma directivelor Codex-ului Alimentarius pentru c? acest Codex a promovat formule ce con?in ingrediente chimice care cauzeaz? inflama?ii extrem de distructive la nivelul creierului copiilor. Delegatul indian îns?rcinat pentru a pleda împotriva Codex-ului a fost ignorat, iar când acesta a insistat pentru o dezbatere, a fost dar afar? din camer?.
  – Asocia?ia medicilor ?i chirurgilor americani ?i-a exprimat opozi?ia fa?? de Codex Alimentarius, pentru a putea continua s? se foloseasc? de remediile naturiste, al?turi de cele medicamentoase.
  – În Marea Britanie, practican?ii medicinii naturiste, sus?inu?i de membrii Camerei Lorzilor s-au opus ferm politicii pro-codex a lui Tony Blair. Acesta din urm? a fost taxat pentru ipocrizie, întrucât a afirmat public c? familia lui folose?te remedii naturiste, suplimente alimentare ?i produse homeopatice.

  Dou? ideologii diferite

  Avem de a face cu o lupt? între dou? concep?ii antagoniste. Pe de o parte ideologia francmasonic? a lui Rockefeller, în care unicul obiectiv este de a vinde f?r? scrupule, de a instaura hegemonia ?i o unic? putere mondial?. A reface totul în molecule sintetice, a nega orice alt? medicin? diferit? de cea alopat?, este ideea de progres sus?inut? de c?tre toate trusturile farmaceutice. Aceast? politic? nu are nimic democratic ?i vizeaz? modelarea maselor dup? voia ei ?i în func?ie de propriile necesit??i (funda?ii, educa?ie, false norme ?tiin?ifice, propagand?, desfiin?area diferitelor forme de medicin? naturist? ancestral?). Elita francmasonic? crede c? poate nega opinia popula?iei, deoarece crede c? poate modela masele dup? voin?a ei. În 1962 francmasonii au afirmat c?: “Cel care controleaz? hrana, controleaz? lumea. Vom pune bazele unui proiect de implementare, la nivel global, a unui Codex Alimentar pân? pe 31 decembrie 2009.” Erau un fel de linii directoare. Comisia Codexului Alimentarius e administrat? de Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii ?i de Organiza?ia pentru Agricultur? ?i Hran?. Aceste dou? organiza?ii finan?eaz? Codexul ?i îl pun în aplicare la cererea Na?iunilor Unite. În 1994, Codexul a declarat nutrien?ii a fi toxine. Incredibil ce-i drept dar perfect adev?rat. Sunt otr?vuri. Pân? aici a mers alienarea celor care promoveaz? aceste m?suri aberante.

  Pe de alt? parte exist? adev?ra?ii biologi, medici autentici, adev?ra?i terapeu?i sau cercet?tori, adesea violenta?i de arogan?a cartelului chimiei farmaceutice. Ace?tia au stabilit conceptul de bio-individualitate fondat pe libertatea pacientului de a-?i alege singur terapia. Acest concept treze?te în pacient spiritul de cercetare, îi ofer? alternative în maniera de a se vindeca. Aceast? abordare se adapteaz? mai degrab? individualit?? ii specifice a fiec?rui pacient, decât impunerea unui protocol terapeutic de mas? neindividualizat. Maladia are o conota?ie specific? în via?a fiec?rui individ; f?r? s? se ?in? cont de acest lucru, fiin?a uman? este adus? la rangul de ma?in? fizico-chimic? . Ori fiin?a uman? este mult mai mult decât asta…

  Dincolo de toate aceste considera?ii, ne afl?m în fa?a a dou? concep?ii umane, pe de o parte a omului-robot, parte integrant? a unui sistem, iar pe de alt? parte a fiin?ei holistice, reflexie microcosmic? a întregului univers. Gandhi spunea despre occidentali: “omul alb (un occidental) nu tr?ie?te, ci func?ioneaz?.” Ast?zi ni se d? ?ansa de a tr?i în loc de a func?iona…

  Pentru mai multe detalii, consultati si:
  http://www.healthfr eedomusa. org/index. php?page_ id=169
  http://lacurieusehi stoiredumonde. .centerblog. net/6016548- CODEX-%E2% 80%93-ALIMENTARI US-danger- sur-la-bio- et-les-medecines -douces-
  http://www4 .dr-rath-foundati on.org/

  Aici puteti semna o petitie impotriva Codex Alimentarius si a tot ce inseamna aceasta:
  http://www.eliant .eu/new/lang/ en/?p=4

 5. Vlad Lungu said

  am May 27 2009 @ 12:02 pm

  Abia cand nu o sa mai fie nici un taran in piata o sa isi dea seama romanii ce s-a intamplat de fapt.

  Asta e cel mai serios atac direct asupra oamenilor.
  Retardatii care au votat pentru asa ceva sunt ori spalati pe creier ori analfabeti, surzi sau orbi.

  O sa ajungem sa cultivam rosii in gradina si sa ne fie frica sa nu ne prinda cineva.
  Cred ca ma duc in munti.

 6. Elena said

  am May 27 2009 @ 12:05 pm

  Eu, de foarte multa vreme, nu-mi mai las sanatatea/alimentatia pe mainile altora. Sa voteze ce-or vrea, ca degeaba ne agitam noi, semnam petitii (nici nu le mai stiu numarul!), ca – in final – produse alimentare (si nu numai!) de proasta calitate vor exista cu gramada pe piata romaneasca. NUMAI DE NOI DEPINDE, DE AUTOCONTROL, CEEA CE MANCAM.
  Cosmin Iacob zicea bine mai sus: “habar nu avem ce mancam oricum si partea mai rea este ca nici nu ne intereseaza…” Ingrozitor de rea!
  Am facut de mai multe ori ceea ce unii din cunsocutii mei au numit “o pledoarie pentru taranul roman”. In opinia mea cred ca a i se reconsidera acestuia rolul de “producator” al unor alimente sanatoase si a intoarce spatele super si hipermarketurilor, in incercarea de a-i goni de pe la noi, reprezinta o solutie la indemana noastra, a tuturor si nu avem nevoie pentru asta nici de legi, nici de hotarari de guvern, ci doar de putina vointa!!!!

 7. MADCAT said

  am May 27 2009 @ 12:33 pm

  Asadar, ne va fi interzis sa mancam sanatos! vom fi obligati tot mai mult sa mancam gunoaie!

  De ce nu se publica o lista cu idiotii care au votat legea asta?!

 8. Razboi întru Cuvânt » O SA DUCEM DORUL LIBERTATII (Noutati de pe bloguri 26-27 mai 2009) said

  am May 27 2009 @ 12:44 pm

  […] Codex Alimentarius a fost adoptat si in Romania; liber la boli, cancer si pandemii […]

 9. Sorin said

  am May 27 2009 @ 1:03 pm

  Ce e grav e ca alesii nostri au votat ca dobitocii ce sunt liberul la chimicale!!!! Vreau sa vad lista celor care au votat pentru!
  In rest…etichetele de pe alimente sunt foarte ambigue si voit mincinoase. Exista un brand de mezeluri ZIMBO din Germania pe care scrie de ex 65% carne de porc, 15% carne de vitel + alte alea. deci 80% e carne.
  Pe mezelurile FABRICATE IN ROMANIA nu scrie asa ceva. deci carne e …pe acolo 10-20-30%.
  Am vazut un pateu de pui pe care scrie “continut: sorici…etc”
  sorici de pui????????
  Cu bauturile acidulate e alta poveste trista. numai otrava. Deci ce noi ce mai mancam? friptura de oxizi cu garnitura de acizi, emulgatori, coloranti, conservanti. Chiar ca vine apocalipsa. Autoritatile spun sa mancam sanatos si voteaza introducerea chimicalelor in mancare.

 10. Sorin said

  am May 27 2009 @ 1:11 pm

  Cine sunt cei ce au votat? Opozitia? PSD-ul sau 99% din PDL???? Iuliane lasa portocaliul asta otravitor si nu-i mai lauda atata ca nu fac nimic pentru cetateni. I-a-o de-a independentu ca pierzi credibilitate de gat cu B&B.

 11. Adrians said

  am May 27 2009 @ 1:17 pm

  Am inteles ca s-a facut intentionat inca o prostie la adresa populatie Romaniei,dar cine va impiedica sa o reparati ? Chiar au ajuns sa va bage pumnul in gura si voi cei din Parlament sinteti acolo doar ca sa votati ce vi se comanda si printre picatele sa va faceti plinul pina la viitoarele alegeri ? Cine va impiedica sa interveniti la Avocatul Poporului sau la Curtea Constitutionala si sa cereti anularea acestei legi ? De ce nu refuza Pres.Basescu semnarea ei ? Inca sint posibilitati sa reparati acest rau.Faceti ceva si pt.tara si popor,nu numai pt voi . Se aude ? Se poate ?

 12. VIOREL URBAN said

  am May 27 2009 @ 1:23 pm

 13. whatever said

  am May 27 2009 @ 1:28 pm

  daca titlul era “liber la cancer pt ca NU s-a votat Codex Alimentarius” ati fi aprobat exact la fel: in necunostinta de cauza… puneti mana si cititi(mai mult decat o parere pe un blog) inainte sa va dati cu parerea. precis are si dezavantaje, dar ar trebui sa ne preocupe mai intai avantajele asigurate.

 14. Kaa said

  am May 27 2009 @ 1:29 pm

  Era de asteptat, conform directivelor primite. Este doar unul din primii pasi timizi catre ceea ce scria mai sus @Floarea Soarelui.

  Din pacate multi stim toate acestea, si totusi cumparam in continuare pentru ca nu avem o alta sursa de hrana. Cei care stau prin marile orase de cateva generatii nu prea au de ales.
  Sunt de acord cu boicotul supermarket-urilor, problema e ca majoritatea taranilor care vin prin piete folosesc si ei tot felul de chimicale, ierbicide, pesticide, aracet in branza, caramida in boia si altele, si altele. Na…., eu de unde aleg? Branza cu aracet sau branza cu E-uri?

  Nu toti avem gradini la tara, si daca avem (eu, de exemplu, am) se intampla urmatoarele chestii: ploile sunt acide, in marea lor majoritate – rosiile nestropite inca din rasadnita pana la maturitate nu ar rezista nici o luna in pamant; in pamant sunt tot felul de boli, care trebuie cumva combatute…nici nu stiu ce ex sa va dau… putregaiul cepei, de ex. E un microb care nu poate fi omorat cu mai nimic si care moare singur in cativa ani, daca nu mai cultivi locul respectiv cu ceapa si altele din familia ei. Taranii nu prea au de ales cand folosesc chimicalele pe care le folosesc, asa ca va rog nu-i condamnati pentru asta. Pentru praful de caramida din boiaua iute insa…

  Asa ca… nu stiu ce ne ramane de facut, decat sa citim cu atentie etichetele si sa speram ca e adevarat ce scrie acolo, ca sa stim macar sa ne ferim…

 15. http://saccsiv.wordpress.com/ said

  am May 27 2009 @ 1:30 pm

  Desigur cu totii ati citit de ravagiile ce le face foametea in lumea a treia, de cei peste 800 milioane de malnutriti de pe glob si ati vazut dramatice fotografii cu copilasi scheletici. Cum s-a ajuns aici? De cand este omul pe pamant, n-au existat perioade atat de lungi de foamete precum cea din actualele tari sarace. Singurele momente de lipsuri alimentare extreme se petreceau in perioadele relativ scurte de timp de dupa o seceta cumplita sau o inmultire peste masura a unor daunatori naturali. Dar nici acestea pe zone atat de extinse precum se intampla actualmente. Este o intamplare sau un act criminal gandit de ELITE?
  La minutul 1:09:00 din documentarul “Viitorul alimentatiei” se specifica foarte clar ca biotehnologiei a inceput la un moment dat sa i se faca o foarte sustinuta dar mincinoasa reclama, cum ca ar rezolva problema foametei … Dar se mai spune o chestiune esentiala, anume motivul pentru care s-a ajuns la foamete: BANCA MONDIALA.
  Asta este cumplita realitate: ELITELE au infometat sute de milioane de oameni pentru ca tot ele sa vina apoi cu “solutiile”.
  Nu intru aici in detalii despre cum a fost creata Banca Mondiala si cine o conduce in fapt, pentru aceasta cititi va rog articolul:

  http://saccsiv.wordpress.com/2009/03/08/instrumente-ale-crearii-guvernului-mondial-partea-1-banca-mondiala/

  Insa trebuie specificat ca la 11 martie 1955 Banca Mondiala anunta crearea Economic Development Institute cu finantare Rockefeller Foundation iar in 1956 Banca Mondiala crea International Finance Corporation si in 1960 International Development Association (IDA), ambele foarte controversate, deoarece au fost folosite pentru ingradirea dezvoltarii economice independente si reale a tarilor din lumea a treia. IDA a jucat si un rol determinant in implementarea “Green Revolution”. Insa tot ROCKEFELLER FOUNDATION a declansat si finantat aceasta “revolutie verde”, constand din reforme in agricultura pe plan mondial, introducandu-se noi tehnologii pentru cresterea productivitatii, hibridizari, modificari genetice … Lucrurile se leaga prieteni. Cititi va rog mai multe la:

  DOCUMENTARE CELEBRE: “Viitorul alimentatiei”, subtitrare in limba romana si o analiza a sa, un excelent film despre revolutia verde si controlul ELITELOR asupra hranei

  http://saccsiv.wordpress.com/2009/03/20/documentare-celebre-%e2%80%9cviitorul-alimentatiei%e2%80%9d-subtitrare-in-limba-romana-si-o-analiza-a-sa-un-excelent-film-despre-revolutia-verde-si-controlul-elitelor-asupra-hranei/

 16. R-Volt said

  am May 27 2009 @ 1:31 pm

  Corect articolul, dar corect si ce scrie “Adrians”

 17. DZ said

  am May 27 2009 @ 1:32 pm

  singura solutie este sa iti faci gradina ta si sa devi [atat cat poti[ independent

  nu va bazati pe etichete, bulan sau mancarurile de la kfc, mc, pizza hut, etc.

  altfel o sa vedeti de ce U.S.A. se zbate cu atatia supraponderali si oameni macinati de boli

  luptati !

 18. eu said

  am May 27 2009 @ 1:41 pm

  @ Vlad Lungu
  daca nu stiai nu mai sunt de mult tarani in piata (poate doar clienti) restul sunt numai bisnitari, si nu va mai mirati ca sa votat asa ceva pt ca cei care au votat au supermarketuri si alte alea asa ca au votat pt ei sa poata sa faca matul ca parizerul si conturile grase :((

 19. Piciu said

  am May 27 2009 @ 1:53 pm

  Se pare ca acest cod reprezinta forma ascunsa a unui genocid cu fata umana .

  Probabil ca aceasta este metoda prin care se va evita supra popularea Terrei si rezolvarea problemei financiare pe care o creaza pensionarii al caror prag de viata trece de 70 de ani .

  Cu mici exceptii , cred ca generatiile actuale nici nu vor mai apuca virsta de pensionare .

  Daca vor muta si termenul de pensionare la 70 de ani chiar vor scapa de grija fondurilor de pensie .

  Concluzia s-ar rezuma la ideea ca scapa cine poate .
  Se pare ca se urmareste o selectie naturala intensiva , supravietuind doar cei al caror organism se adapteaza mai repede la noile conditii de viata .

  Sa fim iubiti si sa ne treim viata din plin ca nu se stie ce surprize ne mai asteapta .

  Pe zi ce trece ma conving ca distrugerea comunismului s-a nascut tocmai pentru ca astfel de masuri sa poata fi implementate peste tot fara a fi intimpinata nici o opozitie .

  Sper ca in urmatoarea suta de ani sa aiba loc o revolutie globala in care toti cei care isi bat joc de omenire sa fie pedepsiti exemplar .

 20. ANDREI SALAGEAN - Bistrita said

  am May 27 2009 @ 2:08 pm

  Se spune ca tara care-si ucide presedintele va patimi 50 de ani dupa ………..
  deci concluzia : noi suntem cei care ne votam constant asupritorii , ii mai si platim foarte gras sa ne hraneasca cu alimente sintetice , sa ne controleze cu cipuri (cat de curand) , sa ne puna biruri cat mai mari (impozit forfetar) , sa ne opreasca caschetarii la tot coltul de bloc , etc…

  Nu sunt un adept al comunismului , dar ingradirea acestor libertati este foarte grava , mai rau ca pe vremea lor !
  Si dupa ce te ingramadesc la colt , iti da mancare sintetica , apoi te distruge omoarandu-te cu taxe !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 21. Omul Nimeni said

  am May 27 2009 @ 3:19 pm

  A fost cine va in piete? A intrebat cineva de unde sunt aduse rosiile? Si ce vi s-a spus? “Sunt rosii romanesti”….pe naiba. Rosii romanesti asezate frumos in ladite pe care sunt inscriptionate texte in limba turca……trebuie sa fii idiot sau ignorant sa iei teapa.
  Ce urmeaza va fi groaznic mai ales pentru populatia urbana, fiind in imposibilitatea de a putea sa planteze ei o rosie curata.
  Solutia de rezolvare este relativ simpla, si a tot fost auzita in biserici, dar ridiculizata de tot felul de mascarici, care si-au gasit ascultatori in prostime.
  Stie cineva cum se face agricultura sa zicem a porumbului la tara?
  Din recolta se aleg stiuleti sanatosi care sa fie folosit la insamantarea de anul urmator.
  Stie cineva ce se intampla cand cumperi seminte modificate genetic?
  Obtii o recolta foarte bogata….(va surprinde?..surpriza vine acum) insa daca boabele obtinute le folosesti la insamantarea de anul urmator obtii recolta mai proasta decat in in cel mai secetos an, si asta daca ai noroc.
  Asta e agricultura bazata pe seminte modificate genetic.

  Sa mancati bine !

 22. pdm said

  am May 27 2009 @ 3:20 pm

  intrebare: asa cum se aproba, ordonantele/legile nu pot fi si abrogate?

  salut curajul/atitudinea d-le Urban Iulian fata de asemenea probleme `spinoase`. noi, electoratul: ce putem face in asemenea situatii? vadit nu dorim aceste legi/decrete. trebuie sa luptam impotriva lor dar avem nevoie de o persoana care sa cunoasca mecanismele/parghiile legilor acestei tari, atat cat a mai ramas din ele. sa ne sfatuim si sa actionam.

 23. Alexandru Andrasi said

  am May 27 2009 @ 3:20 pm

  Al III-lea razboi mondial, Incepe!

 24. senator Urban Iulian - ptr. pdm said

  am May 27 2009 @ 4:28 pm

  Se pot abroga prin initiativa legislativa. Insa colegii din Camera Deputatilor trebuie sa citeasc FIECARE proiect de lege si sa voteze in interesul natiunii romane….!De aia la Parlament ar trebui sa se bea multa cafea, contra somnului, care mereu naste monstri !

 25. maria said

  am May 27 2009 @ 4:58 pm

  Domnule Senator, este o datorie morala sa faceti publica lista cu cei care au votat Codexul, sa stim acum, in pragul alegerilor europarlamentare cine ne vrea cu adevarat “binele”. Fata de raspunsul unui vizitator, ca acest Codex are si parti bune, ei bine, se pleaca de la singura premiza ca insectele nu ataca grauntele modificate genetic si nu se vor mai folosi pesticide si ele cancerigene. Treziti-va din ignoranta, uitati-va in jur la nr mare de copii cu alergii si cancere, la tulburarile de comportament, la femeile si barbatii care au probl cu conceperea unui copil, toate aceste probl sunt in legatura cu alimentatia si mediul viciat. Este sansa noastra sa facem coalitie pt a anula acest Codex in Romania. Am scris un articol intr-un ziar din Constanta despre urmarile Codexului, din pacate au fost putine reactii pozitive, este adevarat ca societatea civila nu reactioneaza in niciun fel. Dincolo de teoria conspiratiei, uneori usor paranoida, cititi etichetele de pe alimentele pe care le consumati. Oare numai daca propriul copil sau voi insiva va veti imbolnavi, va fi un motiv determinant sa va cereti drepturile la sanatate? Cunosc foarte bine industria farmaceutica si scopul acestor legi care ne vor face dependenti de medicamente, aparent benefice. In ceea ce ma priveste, stiu cum sa ma protejez, dar dvs stiti? Stiati ca la ritualul de duzhumare de 7 ani, pt cine solicita acest lucru pt rude, ceea ce se gaseste acum nu mai sunt doar schelete? Sunt foarte bine conservate corpurile fizice ale celor plecati dintre noi cu aceste produse aditivate si modificate genetic. Asta va doriti? Sa aratam “bine” la 7 ani dupa?…Sunt sigura ca cei care sustin acest Codex primesc bani f multi sau promisiuni ferme de mentinere in functie. Ignoranta naste monstrii. Si inca ceva, am mai intrebat pe unele forumuri, dar niciodata nu am primit raspuns. Unde se depoziteaza la noi deseurile radioactive? Domnule Senator, va rog sa intrebati la ANDRAD, poate dvs primiti raspuns, ca tot a fost pus un director nou de cateva saptamani si tot se promoveaza ideea de privatizare a reactoarelor 3 si 4. Repet, am posibilitati sa ma retrag intr-un loc cat de cat curat si ferit de noxe, sunt f atenta la alimentatie, fac sport, stiu sa manageriez stresul, dar pacientii care sunt din ce in ce mai numerosi si mai netratabili ma determina sa iau atitudine. Dvs?

 26. Ticu said

  am May 27 2009 @ 5:20 pm

  Pai Coalitia Opriti Codurile de ce nu se lupta si pentru acest Codex ? ca au doar interese politice legate de coduri? ca de fapt nu le pasa de romani si de adevaratele lor probleme ?

 27. Florica said

  am May 27 2009 @ 5:38 pm

  Domnule Senator,

  Pentru a ne dovedi buna dvs. credinta pana la capat, daca tot nu ati luat o atitudine publica eficienta inainte de aprobarea acestei legi paguboase pt. romani, aveti ocazia sa va revansati constructiv (in loc sa puneti la zid, fara folos, societatea civila, chiar daca are si ea o mare parte din vina in acest caz) si sa faceti toate demersurile necesare pentru a nu fi promulgata …

  si poate asa aducandu-se pe fata, direct in discutia opinei publice aceasta chestiune poate se va repara raul facut

 28. Othelo said

  am May 27 2009 @ 6:30 pm

  DZ are perfecta dreptate. Ce ne-a mai ramas, cei care aveti ceva bunici, oarinti, unchi, matusi pe la tara tineti aproape, si mancati numai de acolo.
  Ne asteapta vremuri grele pe toti pamantenii, si acesta este numai inceputul.
  Aceasta inseamna ca la Atena, bildenbergii “iluminati” de lumina demonului Mo-lek (caruia ii fac ritualuri) au votat pentru varianta de iesire rapida din criza in dauna mortii lente. Din pacate asta inseamna si pierderea partiala sau totala a suveranitatii tuturor statelor lumii.
  Acum am avea nevoie de politicieni patrioti adevarati si hotarati sa lupte pana la capat, dar din pacate acestia sunt foarte putini.
  Nu mai cereti lista cu cei care au votat pentru, cereti-o pe cea cu cei care au votat contra ca este scurta de tot, si dupa aceea cereti lista intregii Camere a Deputatilor si a absentilor si abtinerilor si veti afla cine a votat pentru.
  Realitatea este ca suntem pe cont propriu.
  Chiar cu riscul de a fi ridiculizati, comunicati (cine doreste, nu sunt eu in masura sa dau ordine, este doar o sugestie) aceasta informatie tuturor cunostiintelor si prietenilor. Este prima datorie.
  Arsenalul nu s-a incheiat aici: vor intensifica chemtrails, biometrizarea, programele de vaccinare, razboiul psihologico-informational, psihotronic, geofizic si de samanta chiar si unul pe bune. Se stie doar ca atacul asupra Iranului reprezinta doar o chestiune de timp.
  Avantajul nostru il constituie numarul nostru (ma refer la intreaga populatie a globului, nu doar la Romania, toti suntem in aceeasi galeata) si informatia corecta care sa parvina la un numar cat mai mare de oameni intr-un timp cat mai scurt.
  Doamne ajuta!

 29. kuparu said

  am May 27 2009 @ 7:58 pm

 30. B said

  am May 27 2009 @ 8:30 pm

  sper ca am citit eu gresit,dar ati scris “chestiuni hazlii gen 666″?Eu credeam ca sunteti printre singurii parlamentari care inca mai au habar de Biblie…dar cred ca m-am inselat

 31. senator Urban Iulian - ptr B said

  am May 27 2009 @ 8:45 pm

  Scuze; trimiterea la 666 si asocierea ei cu chestiuni hazlii, era o remarca acida a mea la adresa parlamentarilor care au luat in deradere temerea legata de 666; am vrut sa evidentiez faptul ca, daca atunci au mers pe derobarea fata de chestiunea 666, acum , cand au votat inclusiv pentru ce vor manca copii si nepotii lor, nu inteleg cu atat mai mult cum de a fost posibil sa isi dea votul pentru o asemenea modificare aberanta legata de periculoasele OMG

 32. Traian said

  am May 27 2009 @ 8:51 pm

  B- c iteste ca dl. senator a ironizat de fapt jegurile de parlamentari cu care s-a luptat sa le explice ca pasapoartele biometrice nu trebuiau introduse fara acordul si consultarea noastra. Si are dreptate cand spune : unde erau prefacutii de la Opriti Codurile cand noi luptam impotriva pasapoartelor biometrice, care ne afecteaza viata si intimitatea ?

 33. Codrin said

  am May 27 2009 @ 8:54 pm

  @Florica

  Pai tanti, are dreptate dl. Urban- carnatii de la ONG-urile [ seamana cu OMG-urile , difera o litera ] de ce nu se leaga cu lanturi de Parlament, ca sa lupte impotriva acestor porcarii ? dl. senator le demasca, ia atitudine si asta conteaza enorm tanti Florica

 34. Sorin said

  am May 27 2009 @ 9:17 pm

  E mai dragut cand vedem si o opinie a dvs pe aici.

 35. Adrians said

  am May 27 2009 @ 9:30 pm

  In aceasta seara pe B1 TV,la Nasul lui Radu Moraru – un ziarist ce are coloana vertebrala – este un film f.interesant despre Noua Ordine Mondiala si Bildenbergii care incearca sa acapareze puterea.

  Dl.Urban – va rugam sa interveniti si dvs.direct cu un punct de vedere,macar la subiectele care ard.Nu de alta,dar incep sa cred ca un forum ca acesta are doar menirea sa ia urma celor care sint impotriva puterii ori a celor din noua ordine mondiala.

 36. online said

  am May 27 2009 @ 10:37 pm

  si ce daca ne intereseaza ce mancam? avem alte optiuni?

 37. DZ said

  am May 28 2009 @ 12:15 am

  nu vreau sa ma iau de voi, nu sunt ca alte jeguri care isi dau importanta ca cunosc un termen si ceilalti nu prea

  e vorba de CLUBUL BILDERBERG [dupa un hotel din Olanda]

  nu bildenberg

  bafta si luptati pentru voi si familiile voastre !

 38. LSK said

  am May 28 2009 @ 1:36 am

  Dragilor,
  Orice vot din camera derutatilor care se petrece prin mijloace electronice se poate viziona pe site-ul Camerei. Mai mult, atunci cand votul este de tip „deschis”, se poate viziona si lista nominala a votantilor impreuna cu votul fiecaruia. Asa incat iata lista pe care o asteptati dumneavoastra: http://www.cdep.ro/pls/steno/eVot.Nominal?idv=5330
  De asemenea, tot pe acelasi site puteti vedea si toate formele textului si ale documentelor generate in proces (rapoarte, avize, adrese, comunicari cu guvernul, cu comisiile etc.)
  Iata deci „mersul” documentului mult-discutat, acolo gasiti si textul integral, obisnuiti-va sa mai si cititi originalul, nu va mai lasati manipulati.
  Toate cele bune!

 39. Cristina said

  am May 28 2009 @ 7:03 am

  Ne intrebam retoric de ce “societatea civila” nu ia atitudine. Pentru ca asa-zisa “societate civila” nu ne reprezinta. Ea reprezinta intereselor citorva si atit.

  Dar stii, citesc de mult timp despre acest Codez Alimenatrius, despre caderea invatamantului, despre pierderea valorilor si modul de sclavie modern. Dar in afara de citit, nu vad nici o actiune fatisa. Nici o luare de pozitie. Nici o ACTIUNE. Doar ne tinguim pe bloguri si atit.

  Vorbim despre familie, valori, etc. A fost marsul pentru familie, citi din cei din acest colt de blogosfera chiar au participat? Live, nu scriind? Vorbim despre pasapoartele biometrice. A fost o conferinta despre asta, s-a vorbit pe bloguri, dar citi din cei de pe bloguri chiar au participat? Live, in sala?

  Vorbim, vorbim, vorbim – scriem de fapt – dar cind este vorba de actiune propriu-zisa, citi chiar o facem? Citi am fost la biserica din cartier sa semnam listele pentru a se face un referendum pro sau contra pasapoartelor biometrice? Este nevoie de 500.000. Nu este chiar putin, dar se poate. Daca ne-am opri putin din vorbit si am mai si trece la actiune.

  Stau si ma gindesc: in ce lume voi trai, in ce lume imi voi creste copilul? Ne-au nascut parintii si ne nastem copii pentru a fi sclavii lor? cobaii experimentelor lor?

 40. Cristina said

  am May 28 2009 @ 7:17 am

  Scuze, intii v-am citit postarea si apoi blogul. Ok, poate ca sunteti printre cei 0.00….001% care chiar actionati. Simplu fapt ca sunteti senator si ca aveti acest blog, este mai mult decit nimic.
  Succes!

 41. Sorin said

  am May 28 2009 @ 8:11 am

  Cutremurator filmul! Unde discutam pe tema lui? Pe net se mai gasesc zeci de filme pe aceeasi tema sau pe subiecte conexe.

 42. Maria said

  am May 28 2009 @ 8:41 am

  Domnule Urban, probabil ca stiti pana la ora asta ca Monsanto este puternic si adanc inradacinata si in Romania. In 2006 am participat in calitate de ghid la o excursie in SUA, la care participanti erau diferiti directori ai unor firme din Romania ce vandusera foarte bine produsele lor. De prisos sa va spun ca datorita vanzarilor mari excursia a fost bonus.

 43. Gabriela said

  am May 28 2009 @ 8:57 am

  D/le Urban,dupa cum observati de buna seama, sunt persoane care ar vrea sa faca ceva pentru a corecta aceasta “URIASA EROARE”! Ati precizat ca este nevoie de o initiativa legislativa pt.abrogarea acestei legi. Puteti sa ne descrieti acest mecanism, pentru a incerca (macar atat)sa declansam IMPREUNA o astfel de initiativa ?
  Sugestia mea este, daca doriti sa ne dati aceste informatii, sa o faceti intr-un nou Newsletter, pt.ca am observat ca pe blog-ul de ieri, alaltaieri, etc nu mai intra nimeni, iar informatiile respective se pierd in neant. Interesul public se trezeste doar daca informatiile ajung la acest public !!!! Altfel totul se transforma in eternul balans ILUZIE – DEZILUZIE = FRUSTRARE.

 44. Dominic said

  am May 28 2009 @ 10:28 am

  Atat de mult mediatizata globalizare isi dezvaluie fata rautacioasa! Va urez succes in initiativa Dvs de a deconspira planurile unui viitor guvern mondial!

 45. Eugen LUCAN said

  am May 28 2009 @ 12:10 pm

  Domnule Urban,
  Sunt impotriva Codex Alimentarus. VIN DIN SOCIETATTEA CIVILA. ong-URILE NU AU MANIFESTAT PENTRU CA NU AU STIUT CA SE DISCUTA O ASTFEL DE LEGE IN PARLAMENT.

  NU PUTEM STI TOATE LEGILE CARE SE DISCUTA IN PARLAMENT ! DACA NE-ATI INSTIINTA DIN TIMP VA ASIGUR CA VOM FI IN STRADA SI VA VOM SUSTINE.

  http://WWW.EUGEN.LUCAN.RO

 46. tm said

  am May 28 2009 @ 12:37 pm

  foarte ciudat, n-ati stiut ca se incearca trecerea Codex prin parlament? dupa vot ne anuntati?! bine bine, ne-ati anuntat la modul general(in 2008) dar se vehicula data de 31.12.2009. iar acum ne spuneti dupa vot?

 47. senator Urban Iulian - http://www.urbaniulian.ro/2009/05/28/nu-mai-sunt-o-povara-financiara-pentru-romani/ said

  am May 28 2009 @ 1:44 pm

 48. senator Urban Iulian - ptr. tm said

  am May 28 2009 @ 1:45 pm

  Ti-o parea ciudat insa in 2008 eu nu eram parlamentar….Votul s-a dat la Camera Deputatilor, iar eu sunt senator…mici amanunte

 49. Dan said

  am May 28 2009 @ 6:12 pm

  1. My job was to have a nice life! = menirea mea a fost sa am o viata frumoasa. Nu are nicio legatura cu jobul, slujba. traducere contextuala.

  2. Plasticul din rosii e naspa rau. Cat vor costa oare serviciile medicale pentru raul ce il facem intentionat cu junk food-ul asta?

 50. timisorean1 said

  am May 29 2009 @ 12:31 am

  dar votul a fost anul asta in 26 mai. nu ati putut face nimic? macar sa ne mobilizati cu cateva zile/saptamani inainte? e o chestiune de viata si de moarte totusi!

 51. Andrei said

  am May 29 2009 @ 8:00 am

  Domnule Urban,

  Salut demersul dvs de a lua pozitie impotriva deciziilor samavolnice si fasciste ale nwo si ue, numai ca , scuzati-ma dar au un iz de ipocrizie deoarece faceti parte din partidul care a introdus pe sest pasapoartele biometrice si are in componenta lui multi membri aserviti lui soros&co cum ar fi sinistra monica macovei.
  Oricum, orice om trezit, cit de cit e un pas inainte pentru Rezistenta! Deci, va adaug la lista bookmarkului meu si mult succes in continuare!
  A.
  P.S. numele scrise cu litera mica nu sint o greseala, am intentionat asta.

 52. Bogdan SBG said

  am May 29 2009 @ 10:17 am

  DOAMNE FERESTE ! Oamenii aia stiu ce au votat ? Nu pot sa cred ca a trecut asa ceva IN ROMANIA !?!?!?!?!?!?!?

 53. Othelo said

  am May 29 2009 @ 11:42 am

  Pt DZ: bildenbergi reprezinta un joc de cuvinte (nu l-am adoptat noi, Adrians sau eu, poate unii stiu, poate altii nu) de la Bilderberg (denumirea corecta a hotelului din Olanda unde s-au intalnit pentru prima data) si se bazeaza pe sensul verbului bilden (a instrui in germana) cu conotatia “cei care fac instructie cu noi”. A fost adoptat de altii poate mai inteligenti si mai cu simtul umorului decat noi. Daca vrei, poti sa faci aceeasi paralela intre Bankeri si Banksteri (tot un joc de cuvinte cu sensul de gangsteri bancari).
  Partea a doua a ultimului tau mesaj nu o comentez, tine de cei 7 ani de acasa si nu vreau sa imi pierd timpul intrecandu-ma in apelative.

 54. DZ said

  am May 29 2009 @ 11:47 am

  Partea a doua a ultimului tau mesaj nu o comentez, tine de cei 7 ani de acasa si nu vreau sa imi pierd timpul intrecandu-ma in apelative.

  adica othelo ? ce am spus asa de socant ? vrei sa te iei de mine ? vezi asta ne dezbina si distruge : te iei de mine ca am vrut sa ajut si credeam ca nu stiti cum se numeste clubul asta

  vezi cum ti se raspunde cand faci bine ?

 55. Othelo said

  am May 29 2009 @ 1:43 pm

  Nu, in nici un caz nu vreau sa ma iau de tine, ti-am explicat de ce am folosit eu terminologia respectiva, altii pot sa raspunda si ei sau nu. In partea a doua a mesajului ai jignit, nu stiu daca pe mine sau pe altcineva, nu are importanta. Este singurul lucru pe care ti l-as reprosa, si nu corectura pe care ai incercat sa o faci, si care in principiu este binevenita.
  Oricum, iti doresc numai de bine si continua sa faci ceea ce faceai ca era OK.

 56. Alex said

  am May 29 2009 @ 10:11 pm

  Am citit acest post si trebuie sa spun ca nici eu nu sunt de acord cu Organismele Modificate Genetic. Adica pana acum am putut trai fara ele, acuma de ce ne sunt bagate pe gat? Imi vine rau cand vad cata prostie si ignoranta domneste in Parlament si in forurile conducatoare. Asta e Romania, tara prostiei cu tupeu. Suntem mizerabili.
  Am vazut si reportajul acela despre cum ne trag bancherii pe sfoara si tin sa va felicit pentru pozitia exprimata suntem fraieriti de tot si toate si nici nu ne dam seama…
  Va felicit pentru atitudinea pe care o aveti si ma bucur ca mai exista oameni care nu au renuntat la demnitate pentru bani!!!

 57. roxana aldea said

  am May 30 2009 @ 2:03 pm

  buna ziua
  sunt bine informata in ceea ce priveste codexul si credeti ma ca nu imi vine sa cred ca traiesc asemena evenimente
  ce mai incolo incoace as vrea sa stiu ce pot face eu ,personal ca cetatean al acestui popor care incet incet se transforma intr o adunatura de ….oameni care pur si simplu nu mai au nimic in comun unii cu altii decat egoismul care pur si simplu ne dezumanizeaza de tot
  imi cer scuze , dar asta e ste starea mea de spirit: astept sa imi spuneti ce pot sa fac eu o femeie de 30 ani cu patru copii, care as vrea sa cred ca nu sunt complet expirata
  multumesc si sper ca tonul meu exaltat nu va face sa nu ma luati in serios dar efectiv sunt consternata de ceea ce se intampla, nu in SUA ci aici in Romania
  cu speranta, Roxana Aldea

 58. Paula said

  am May 30 2009 @ 2:08 pm

  Nu sunt specialist in domeniu, insa ma pronunt impotriva oricarui tip de produs alimentar pe baza de plante modificate genetic, care contin E-uri, coloranti, conservanti sau alte substante daunatoare sanatatii.

 59. Othelo said

  am May 30 2009 @ 7:11 pm

  Roxana: solutia este sa ai ceva contacte, rude sau o mica proprietate la tara. Sa cultivati acolo biologic cat sa va ajunga voua si celor apropiati, nu pentru comercializare (ca pe asta o vor interzice). Asta pana trece tavalugul.

 60. Catalin said

  am June 2 2009 @ 9:58 am

  Bun si de ce ati votat si Domnia Voastra PENTRU?Caci dintr-o lista cu structura voturilor, am observat ca si dumneavoastra erati trecut alaturi de ceilalti colegi de partid la optiunea PRO!De ce nu ati mers pana la capat?

 61. VIOREL URBAN said

  am June 2 2009 @ 10:09 am

  @ Catalin

  unde ai vazut ca Iulian a votat pentru aberatiile astea ? Ce naiba ma , nu mai gasiti cu ce sa-l atacati ?

 62. Lightescape.net » To much Bling? Give us a Ring said

  am June 4 2009 @ 2:03 am

  […] adoptat oficial Codex Alimentarius în România. Cadrul legal exista de ceva vreme. Poate ?i acest senator e nebun. Written by danny in: general | Tags: dobitoci, mizerii, societate, […]

 63. Andras K said

  am June 5 2009 @ 10:02 pm

  Incercam sa facem ceva de genul….Arde-i la VOT pe cei ce au votat legea care pemite OMG-urile, iar daca sunt printre voi oameni care simt ca fac PIPI contra vantului mai au o sansa !!
  Sa isi faca o sera si sa cumpere semintze pe bani grei (inca in romania se gasesc nemodificate genetic, intrebati la centrul de consultanta agricola) si astfel veti manca sanatos asigurat !! , bineinteles pentru asta trebuie sa aveti o gradina si sa nu va fie lene !
  Ce ma mai nelinisteste este subiectul “Chemtrails”..urmele albe lasate de avioane pe cer …iar noi credem ca sunt de la motoarele acelor aparate de abor, de fapt ei imprastie substante manipulatoare de atmosfera si nimeni nu zice nimic !! Interesant este ca la un moment dat acea dunga groasa se opreste brusc..avionul isi continua drumul si fara acele urme grosolane, ce interesant nu ? asta sa ne-o explicati domnul Urban Iulian daca aveti cunostinta de aceste lucruri !

  Asteptam vesti !

 64. remus said

  am June 8 2009 @ 12:28 am

  so asa se nasc oamenii care vor lupta pt libertate, rebeliune zic ei….

 65. remus said

  am June 8 2009 @ 12:30 am

  de cultivat la tara natural nu cred ca mai merge, deoarece albinuta isi face treaba si semintele naturale vor disparea in timp. :)

 66. remus said

  am June 8 2009 @ 12:31 am

  E-mail : nestor@ansv.ro
  Persoana de contact: Laura Nestor

  tradatoare

 67. Mircea Alex said

  am June 11 2009 @ 1:40 am

  Despre Codex Alimentarius si Noua Ordine Mondiala puteti citi pe larg aici:
  http://www.recomandarea-zilei.com/2009/03/ce-mai-e-si-asta-noua-ordine-mondiala.html

  Sper sa fie de folos multor oameni pentru a se proteja de vremurile ce vor veni.

 68. Radu said

  am June 11 2009 @ 1:54 pm

  Bun? ziua domnule senator Iulian Urban,

  sunt pl?cut impresionat de con?inutul siteului dumneavoastr? cu privire la implementarea Codex Alimentarius.
  Numele meu este Radu Alexandru, sunt programator de profesie ?i doresc s? m? implic activ în campania stop?rii acestui program criminal.
  Pot s? ofer un real ajutor în ceea ce prive?te aceast? campanie Anti Codex Alimentarius, prin realizarea de proteste atât în mediu virtual cât ?i în mediul social. Fac parte dintr-o echip? activ? care se poate implica într-un mod eficient în organizarea de proteste publice.

  În speran?a unei colabor?ri
  cu respect ?i considera?ie
  Alexandru Radu.

 69. fms said

  am June 20 2009 @ 12:18 pm

  Domnu’ senator, sunteti un cretin panicard cu acte in regula.
  In principiu, nu am timp sa va si demonstrez acest lucru, deci va trebui sa mergeti pe mana mea in ceea ce priveste acest aspect.

  Sunt curios, ce calificare, respectiv studiu in domeniu va permit sa afirmati cele de mai sus?

  In fine, succes la aburit prosti. Va multumesc pentru hohotul de ras provocat.

 70. Mike said

  am June 20 2009 @ 10:16 pm

  @pms – din mesajul pe care l-ati postat nu reiese cum ca dvs ati avea vreo calificare. Cum ati putea sti dvs care sunt consecintele pe termen lung ale unei nutritii bazate exclusiv pe alimente modificate genetic?! Consecintele celei bazate pe alimente provenite de la animale indopate cu hormoni si antibiotice deja se vad – populatie obeza = > boli cardiovasculare s.a. Si asta in numele la ce? In niciun caz pentru hranirea populatiei din Africa sau India , ci pentru hranirea populatiei in fast-fooduri !

 71. fms said

  am June 21 2009 @ 6:48 pm

  Ceea ce vezi azi e consecintele unui stil de viata mult mai sedentar si al alimentelor bogate in calorii mult mai usor disponibile.

  Fa un exercitiu de memorie si adu-ti aminte cat de rare erau diversele produse acum 15 ani fata de azi, nu mai zicem de era colectivizarii cand oamenii trageau zi lumina, iar in orase fabricile lucrau la 3 ture.

  Cum am zis, n-am timp sau daca am timp prefer sa mi-l ocup cu alte activitati, dar inainte sa crezi aberatiile unui paranoic da matale un (cum zicea maimuta aia, vanghelu’ care este) un gogol si vezi ce-i ala si cu ce se mananca, si pe urma vino si emite balarii aici.

  Multam.

 72. fms said

  am June 21 2009 @ 6:51 pm

  ps: domnu’ latrau Mike al numitului panicard, cand mai adaugati pe blat commenturi si umblati la time stamp faceti bine si aveti grija macar sa fie DUPA, nu inainte de al meu ca rade publicul.

  pps: apreciez spiritul de gluma. e cam undeva intre nivelele “caca in scutec” si “liniute si bastonase”, dar deh, unde nu e nici al’ de sus nu cere.

 73. Mike said

  am June 22 2009 @ 5:36 pm

  @fms – daca in postul anterior am tinut la buna cuvinta, acu’ nu mai tin.Singurul tau argument este lipsa de timp ; daca n-ai timp atunci de ce mai postezi? Nu ai scris absolut nimic verificabil, in schimb jignesti pe toata lumea. Banuiesc ca nu vezi viata decat in latrai si prosti! Cum dracu supravietuiesti tu GENIULE numai printre latrai si prosti. N-ai timp de argumente? Vrei sa-ti ocupi timpul cu ceva mai bun? Atunci fa un mars de aici si lasa-ti balele unde consideri tu. Cand vei veni cu argumente atunci te va lua cineva in serios. Pana atunci, baga niste alergari sa scoti sedimentul de pe creier ca e prea intoxicat!

 74. Mike said

  am June 22 2009 @ 5:41 pm

  Si apropo, daca tot esti atat de sarcastic (gratuit ) ai face bine sa inveti limba romana! Fraze de genul :”Ceea ce vezi azi e consecintele unui stil de viata mult mai sedentar si al alimentelor bogate in calorii mult mai usor disponibile.” nu fac “cinste” tonului superior pe care-l adopti. Papapapapa si numa’ bine !

 75. Mike said

  am June 22 2009 @ 5:43 pm

  consecintele la tine este…=)))

 76. Cetateanul Neturmentat said

  am June 23 2009 @ 5:12 pm

  in aceste concluzii, ce putem face noi, cetatenii de rand?
  prostimea?

  ca suntem prosti! suntem tratati ca prosti si suntem prosti! altfel am face ceva!

 77. irina said

  am June 26 2009 @ 8:12 am

  nu m-am lamurit ce se poate face! vine cineva cu o solutie?

 78. Mike said

  am June 29 2009 @ 8:08 pm

  Ce putem face? In primul rand sa scapam de prejudecata cum ca am fi “prostimea”!!! Ei sunt putini, noi suntem MULTi si totusi, ne conduc. De ce? Ramane sa raspunda fiecare!!!
  Concret ce putem face? Uite asa, sa ne ducem sa ne luam branzica de la taran (si astfel sa-l incurajam). Sa devenim co-participanti la cresterea animalelor, legumelor. Unii o pot face la casele de la tara, altii pot investi (adica da un banut unui agricultor) pentru a-si cultiva legume si /fructe si a-si creste animale. Wow ce greu e… Fara un minim efort nu va pica NICIODATA para malaiata!!!

 79. Posibil: Faina Codexata se vinde in Romania | Despre E-uri said

  am July 8 2009 @ 11:25 am

  […] pacate in Romania, Parlamentul a adoptat o lege care da liber pentru Codex Alimentarius fara sa inteleaga despre ce este […]

 80. Marinarul.com // Povesti marinaresti, poze, marinari, navigatori si altele said

  am August 7 2009 @ 12:59 pm

  […] articol de pe Defender 2012, mai puteti citi despre acesta in: Razboi intru cuvant ; Eco magazin; Urbaniulian sau petitie […]

 81. http://www.urbaniulian.ro/2009/08/12/incep-sa-se-trezeasca-codex-alimentarius-un-dezastru-pentru-sanatatea-noastra/ said

  am August 12 2009 @ 11:48 am

 82. vegancorr said

  am August 19 2009 @ 6:53 pm

  D-le senator, felicitari sunteti pritre putinii politicieni care reprezentati acest popor. de ciobani!

 83. t said

  am September 10 2009 @ 8:59 am

  ideea e ca tb. facut repede ceva.
  Sunteti printre putinii care incearca sa faca ceva.
  Sper doar sa aveti destula influenta in ceea ce priveste Codex Alimentarius, tb. cumva sa ne miscam fie si in al 12-lea ceas sa stopam aceasta ofensa adusa umanitatii.

 84. TY said

  am September 20 2009 @ 11:26 am

  JAVRA ASTA DE ROCKEFELLER !

 85. crbs said

  am October 27 2009 @ 11:25 am

  Trebuie sa ne unim pentru a face raului ce ne ameninta. Eu va invit sa ne unim sub umbrela bunului-simt si a responsabilitatii. Va invit sa formam Comunitatea Romanilor cu Bun-Simt. Cautati pe Google “Comunitatea Romanilor cu Bun-Simt” si semnati petitia.

 86. crbs said

  am October 27 2009 @ 11:26 am

  Comunitatea Romanilor cu Bun-Simt
  http://www.petitieonline.ro/petitie-p55954054.html

 87. george said

  am October 29 2009 @ 9:38 am

  cind eram mai tinar si lucram la o televiziune, venise la poarta o tanti ca voia sa vorbeasca cu cineva sa prezinte un caz. m-am dus eu ca eram mai mic si mai incepator…
  aia a inceput sa imi povesteasca cu seninatate cum o urmareste pe ea securitatea si imi arata niste zgirieturi de pe picioare, despre care spunea ca sunt rani de la pistoalele cu laser ale securistilor care isi cumparasera un apartament linga al ei si o ascultau prin pereti…

  cam asa sunteti si voi cu codexul si cu rockefeller si cu ig farben. sunteti dusi rau de tot… si mai aveti impresia sa va ia lumea in serios…

  in caz ca nu ati aflat inca, matrix a fost DOAR un film.

 88. george said

  am October 29 2009 @ 9:40 am

  si inca o chestie> nu te obliga nimeni sa cumperi produse care contin organisme modificate genetic. esti liber sa cumperi si sa maninci ce vrei, nu am auzit inca de nimeni care sa fie hranit fortat cu e-uri…
  poti sa citesti singur eticheta produselor pe care le cumperi si sa actionezi in consecinta

 89. Eugen@george said

  am October 29 2009 @ 3:45 pm

  Nu te invita nimeni sa fii idiot sau pe statul de plata al sodomitilor care vor sa distruga omenirea

 90. Tudor@george said

  am October 29 2009 @ 3:48 pm

  George, baiatule,
  Zici ca lucrai[ezi] in media. Si ca Matrix a fost doar un film.
  Cred ca mataluta traieste in lumea Playstation asa ca, poti dragule sa faci cu viata ta fix ce vrei; sa halesti de la fast-food, sa halesti OMG-uri, ce vreti matale; eu nu vreau , si am am dreptul sa protestez, sa comentez sa ma impotrivesc.
  Nu v-a explicat mogulu’ vostru ca asa functioneaza democratia si libertatea de exprimare ?

 91. playriff said

  am January 3 2010 @ 8:29 pm

  m-am saturat de zeitgeist!m-am saturat de codex asta! daca chiar asa o fi..ce-i de facut? ne tot minunam,protestam si dam din gura..ce e de facut cu adevarat daca chiar asa o fi cu teoria asta a conspiratiei..sa conspiram impotriva ei?? eh!??

 92. playriff said

  am January 6 2010 @ 2:49 am

  nu primesc raspuns! nu stie nimeni ce e de facut! tot am citit despre codex asta..am citit si despre gripa aviara si porcina…noua ordine mondiala..conspiratii peste conspiratii..frate,ti-e frica sa mai iesi pe strada! ce facem? ce facem? au intrat pasapoartele biometrice si la noi..intra taxa aceea de CO2..doamne,allah si toti zeii egiptului! parca traim un s.f ieftin dar cu scenariu interesant!..iar eu in continuare ma mir cum putem da bani pe apa imbuteliata-cand ea este din abundenta..si de fiecare data cand ies din casa ma gandesc numai la prostii.m-am saturat! ce facem? asteptam sa aplaudam finalul s.f-ului? cum taiem banda? ce facem? CE FACEM? ce facem mai ales cu astia care discuta despre matrix in loc sa-si deschida mintea..sa caute,sa afle..fum fara foc nu iese,chiar si in matrix!eh!???!?!

 93. Anti Codex Alimentarius « Anti Codex Alimentarius said

  am January 18 2010 @ 2:07 am

  […] A fost adoptat si in Romania – liber la boli, cancer si pandemii […]

 94. CODEX ALIMENTARIUS : Otrava cu aprobare guvernamentala in magazinele din Romania « † Apologeticum said

  am January 18 2010 @ 12:22 pm

  […] Sursa: Urban Iulian […]

 95. manolescubd said

  am January 20 2010 @ 11:33 am

  Adevarul despre Codex Alimentarius – http://www.youtube.com/watch?v=flD5t4XhIf8

 96. Irina VILCIU said

  am February 8 2010 @ 9:46 am

  O NENOROCIRE MAI MARE CA ACEASTA NU SE PUTEA FACE! Parlamentarii nostri sunt niste iresponsabili! Cum au putut vota asa ceva! Suntem condusi de oameni care nu merita minimum de respect, au adoptat o lege care va fi un genocit.
  Nu avem putina demnitate, tot ce ne cer americanii sa facem ei considera ca este bun, ba mai mult acum au acceptat scutul antiracheta.
  In loc sa fie preocupati ca sunt oameni care nu au ce manca nu au din ce trai ei adopta asemenea legi.

  Ar fi bine sa stim cine a votat pentru adoptarea acestei legi ca sa nu ii mai votam.

  NISTE IRESPONSABILI SI NISTE CRIMINALI, ASTA SUNT!

  NU STIU UNDE VOR SA AJUNGA CU ATAT TUPEU SI NESIMTIRE.
  AU AJUNS LA UN NIVEL MAXIM DE PROSTIE SI RAUTATE.

 97. andrada ile said

  am February 8 2010 @ 6:16 pm

  Sa va spun o poveste….in VIITOR …, nepotii, stranepotii nostrii vor gasi in rafturi prafuite, ascunse de privirile indiscrete: Formula As, medicina naturista,medicina chineza..etichete de vitamine, creme naturiste si cutii ingalbenite, roase de timp de ceai hepatic, diuretic,sticlute de bitter suedez………poze cu noi cei de azi in livezi cu FRUCTE ADEVARATE….
  INSA ei vor privi costernati…deoarece EI IN 2045 mananca o carnita SINTETIZATA produsa in laboratoarele Faberge.FRUCTE in laboratoarele X….iar CANCERUL A AJUNS COMUN CA GUTURAIUL!!!

  asta se va intimpla..GEORGE MEDIA..

 98. andrada ile said

  am February 8 2010 @ 6:25 pm

  DE UNDE STIU?..deja au aparut etichete cu codex, firmelor ce produceau prod. naturiste la unele NU li s-a mai renoit contactul cu farmaciile ce vindeau prod lor si m-am vazut nevoita …sa le obtin..pe sub mana …fie-mi iertata expresia triviala!!!
  AM UITAT SA MENTIONEZ…am farmacisti in familie…va vor trebui ..in viitor….si ca lui serban huidu care a facut o micro ferma din casa bunicilor pentru a-si “salva” puii..deci va vor trebui.domniilor voastre niste ‘pile” la taranii pentru carne, oua, fructe, lapte

 99. andrada ile said

  am February 8 2010 @ 6:32 pm

  OH..incheierea??!!!
  sau puteti opta pentru varianta “ajuatoare” CAREFFOUR, REAL, MEGA CU cu produse ‘NATURALE”….si in decursul anilor veti obtine un abonament dragut la oncologie…credeti-ma…am vazut de prea multe ori acest traseu***…..si nu sunt medic…..insa si din acestia am in familie!!….

  FITI SANATOSI SI MAI ALES FACETI ALEGERILE POTRIVITE***

 100. Florin Neamtu said

  am February 9 2010 @ 2:28 pm

  @ andrada ile

  Asa le spuneam si eu acum vreo 10 ani unor ‘amici’. Au zis ca sunt “extraterestru”. Din pacate ‘imbecilizarea’ mondiala este atat de accentuata ca nu vad nici o hiperbola in afirmatiile tale.

  Ce e ciudat este urmatorul fenomen. O trupa de psiho-afaceristi se ‘gandesc’ cum sa faca o ‘tolba cu sageti’ pentru pruncii lor. Si apoi scriu o carte SF indescifrabila. Apoi o trupa de ‘cercetatori’ se ‘gandesc’ sa faca niste experimente si apoi niste ‘mizerabili’ din romania sa le aplice. Si mai ramane ca la ‘concert’ sa mai vedem un film cu terminatori si androizi sa ne spuna in final ceva de genul: “Credeti ca ati vizionat un film SF? Asta sa o credeti voi!. Inghite romane, inghite, fa burta de chimicale cat mai mare. Pieri odata ca ne-am saturat sa va mai vedem mutrele voastre prin UE”. Ma rog, poate o sa zica altceva mai ‘politicos’, eu doar traduc in jargon.

  Oricum deja ma vad la oncologie. Bata-i sa-i bata de nenorociti cu initium lor cu tot.

 101. andrada ile said

  am February 9 2010 @ 9:25 pm

  ASTAZI la magazinul naturist(INCA unul dintre cele mai bune din oras) de langa biserica Sf.Antonie,mare inghesuiala,f. multi tineri cumparau zeci de produse de diverse categorii……peste 1 an vor mai exista????

  Acum cateva zile l-am auzit pe S.Huidu spunand f. hotarat ca din casa darapanata a bunicilor va face o microferma ptr a-si hrani cei 2 copii……si eu ptr. ca am un puiut ma gandesc la fel, numai lucruri de igiena, decoratiuni ,etc voi mai lua din supermarketuri!!!…florin are dreptate…ne cred un popor de idioti ce consumam toate chimicalele si mizeriile lor puse in rafturi la preturi astronomice……ATENTIE LA ETICHETE!!.deja am sesizat ca de pe unele produse au disparut date importante tocmai ca cel care le consuma sa nu stie ce contin!!!BINE DACA CITITI CODUL IN ORICE LIMBA ….CAM ASTA E SI IDEEA…..

 102. Codex Alimentarius « Analytic Vision said

  am February 12 2010 @ 9:45 am

  […] Top click-uri angel.org.ro/mod_articole…dl.transfer.ro/prelucrare…saccsiv.wordpress.com/200…jurnalul.ro/stire-bun-de-…urbaniulian.ro/2009/05/27… « Andy Szekely quotes Davild Culbertson on photo reading How to fix the whole world » […]

 103. Tatiana said

  am February 27 2010 @ 4:20 am

  Am mancat in vara 2007 in UK la o familie ( la care am locuit timp de o luna ) numai produse din supermarket-ul Sainsbury pe care ei le numesc ”ORGANIC” : am mancat toata gama ”organic” : de la carne , oua, branza , lapte, legume , fructe, iaurt, cereale, miere, dulciuri, sucuri, plus ingrediente: zahar organic, faina organica, orez organic, totul era organic deoarece mama copiilor fiind asistenta medicala …sustinea ca asa stie ea ca produsele organice sunt foarte sanatoase…atat de sanatoase au fost ptr. mine incat am luat in greutate intr-o luna de zile aproape 15-18 kg, mai mult chiar decat atunci cand eram insarcinata…si nici in ziua de azi nu am reusit sa dau acele kg jos, si culmea e ca munceam 10 ore pe zi in casa pe rupte si mai aveam grija si de doi copii; nu stiu ce au continut acele alimente (poate steroizi care numai cei care practica boxul le iau …nu stiu …dar ”organic”-ul ala m-a dat peste cap cum nu am fost niciodata in viata mea …orice mi-a facut in afara de a ma mentine sanatoasa cu o greutate armoniosa! NU recomand nimanui sa consume produsele asa numite : ”organice” ca numai naturale nu sunt, din pacate ….si mai costa si foarte scump …o afacere extraordinara pentru unii !!!

 104. DANIEL said

  am February 28 2010 @ 12:57 am

  SCRIU MARE SI CLAR: SUNT ABSOLUT IMPOTRIVA ACESTUI GENOCID TACIT CARE NE PASTE, INCA PUTEM SA IMPIEDICAM SA NI SE VARE PE GAT PORCARIILE ACELEA CHIMICE DOAR PENTRU CA UNII SA SE IMBOGATEASCA SI ALTII SA PRIVEASCA CURIOSI SA VADA CRAPA SAU NU FRAIERII DIN ROMANIA. MESAJ PERSONAL CATRE CEI DIN CONDUCEREA “REPUBLICII” : EU NU AM SA VA INGHIT MIZERIA NICI LA FIGURAT SI NICI LA PROPRIU, VA JUR ASTA, ATI REUSIT SA TREZITI IN MINE INSTICTUL ANCESTRAL DE SUPRAVIETUIRE SI STITI CE INSEAMNA ASTA. VA VOM INVINGE CHIAR DACA ACESTA E ULTIMUL LUCRU PE CARE IL VOM FACE PE PAMANT. STIMA CELUI CARE A TRAS SEMNALUL DE ALARMA.

 105. Valentina said

  am March 7 2010 @ 3:35 pm

  Atata vreme cat Codex Alimentarius scoate in afara legii vitaminele, mineralele, suplimentele, medicina naturista, NU POATE FI CEVA BUN >

 106. Sabina .... said

  am March 9 2010 @ 8:47 am

  Vorbim prea mult si nu facem nimic.Suntem niste lasi.Ne omoara si nu facem nimic.Pentru a sustine politic pe cineva iesim iar pentru a ne sustine valorile religioase si chiar viata asta trecatoare a noastra si a celor dragi nu facem nimic. Trebuie sa fim uniti sa iesim in strada pentru a combate aceste legi care ne distrug sufletul si trupul.Oameni buni reactionati, reprezentam o putere , suntem mai multi, doresc sa ne anihileze.Intoarceti-va la adevarata credinta ortodoxa, alta cale nu e.De la revolutie incoace am omorat un popor cu avorturile, aceste suflete striga razbunare si s-au napustiit asupra noastra toate relele, acte biometrice, vaccin pentru gripa porcina , codex alimentarius… si cate or mai fi si or mai veni…

 107. devona said

  am March 30 2010 @ 3:41 pm

  Uitati cine a votat faimosul Codex Alimentarius:http://www.cdep.ro/pls/steno/eVot.Nominal?idv=5330.

 108. Vincent Vega said

  am April 16 2010 @ 12:37 pm

  Hmm … romanul a stiut intotdeauna sa dea din gura si sa se vaite atat ,dar sa puna mana si sa rezolve ceva …e prea greu …asta presupune un efort si de gandire si fizic ..si e prea mult pt el.Daca de maine o sa dea o lega prin care romanul e obligat sa manance crengi de dud o zi pe saptamana …ghiciti ce …va manca de-i vor trozni falcile domnilor.Chiar nu vedeti ca sunteti ingropati in taxe care mai de care mai aiurea si nimeni nu face nimic ,ba dimpotriva …stati la coada cateva ore sa le platiti….nu vedeti ca drumurile sunt groapa langa groapa dar soferul roman bate cate 5-6 benzinarii pana gaseste rovigneta lu peste sa o plateasca.Si cate si mai cate nedreptati pe care romanul stie sa le dezbata si sa le discute pe forumuri si pe la coltul strazii dar cand e vorba de facut ceva …las ca poate se rezolva de la sine.Si stiti care e culmea paradoxului …imnul nostru se cheama Desteapta-te romane…..sa mori de ras nu alta …SA TRAITI BINE DRAGILOR…HA HA HA

 109. Vincent Vega said

  am April 16 2010 @ 12:40 pm

  Apropos …nu stiu cati dintre voi cereau lista cu cei care au votat codexul in romania …lista e deja publicata de mult dar n-am auzit inca la stiri ca vre-o unul dintre ei sa-si fi luat in freza vre-un cofrag de oua modificate genetic ….LOL

 110. black said

  am November 15 2010 @ 6:42 pm

  bai nene, voi sinteti spectatorii OTV-ului?! puneti naiba mina si informati-va, nu mai faceti alarmisme de tot rahatu’! Nici nu stiti CINE E codex alimentarius, dar va aruncati ca prostii cu capu-nainte, FARA A VERIFICA prostiile pe care le publicati!
  Codex Alimentarius NU E O ORGANIZATIE TINUTA IN UMBRA, NU SE OCUPA DE MEDICINA NATURISTA, NU SE OCUPA DE AGRICULTURA, ETC.,
  CODEX ALIMENTARIUS NU OBLIGA LA NICI O LEGE! Mai treziti-va oameni buni, ca stati pe net de pomana!!

  Timpenia aia cu medicina naturista e un VIRAL care circula pe net de citiva ani, tot ii schimba data. Acu ultima e 1 aprilie 2011. CHIAR NU PRICEPETI CA E O PROSTIE??!

  ps. ce ma distreaza ca va agitati pentru OGM-uri, cica va-ngrasa…, dar daca vi se spune sa nu mai mincati atita carne, mai ales gratare, injurati… Acu v-a luat grija de ce mincati…

 111. INFORMATUL said

  am February 3 2011 @ 9:31 pm

  ACUMA DIN DATA DE 1 APRILIE 2011 MEDICAMENTUL ALGOLCAMIN SI RESTUL MEDICAMENTELOR SE VOR DA DOAR CU RETETA MEDICALA.IN ITALIA AU FOST DESFIINTATE PIETELE,IN GERMANIA ,IN FIEFUL CELOR DE LA BAYER AU RAMAS DOAR FIRMELE PUTERNICE DE PRODUSE NATURALE,COMERCIANTII LOCALI AU CAZUT.ESTE RAZBOIUL MONDIAL CARE A INCEPUT DEMULT.VOM VEDEA CA NUMAI FIRMELE FOARTE PUTERNICE CE PRODUC PRODUSE NATURALE SUPLIMENTE SI VITAMINE VOR RAMANE PE PIATA,RESTUL O SA DISPARA.dE ACEEA PRETURILE LA PRODUSE NATURALE ESTE ASA DE PIPERAT CA NU TOATA LUMEA SA AJUNGA LA ELE.ACUMA SE STERNE SITA CUM SE SPUNE,CEI CARE DORESC SA FIE MAI SANATOSI VOR PLATI MAI MULT PENTRU PRODUSE NATURALE,RESTUL O SA MOARA DE DIFERITE BOLII.
  AVETI GRIJA LA CEEA CE DECIDETI SI CEEA CE MANCATI

 112. Timofte Mioara said

  am May 11 2011 @ 3:28 pm

  Am 54 de ani.Am lucrat 36 de ani din care 19 in grupa 1 si 2 de munca.Cind pot iesi la pensie de drept,anticipat sau partial anticipat?

 113. Codex Alimentarius « Debug Your Mind said

  am June 14 2011 @ 11:13 am

  […] representative fighting the implementation of Codex Alimentarius [ro, blog], marks on his blog the decision [ro, blog] that The Parliament has issued almost a year ago. These days there was a radio show [ro, […]

 114. dana Badarau said

  am June 18 2011 @ 9:34 am

  de cateva zile tusesc de la praf. Dupa ce savuram cafeaua Fort, nesul, in special… nu sunt racita. Azi la televizor am vazut o imagine cu aceeasi tuse a unei vegetatii de seara. Acesta este efectul radiatiilor, a codexului. Am crezut ca nu-mi mai revin! oare ce-o sa facem. nu mai trebuie sa mancam din alimentara. numai cu fructe, legume din gradina! si dumneyeu o sa ne ajute, chiar daca sunt si astea poluate!Amin!

 115. EDY said

  am February 13 2012 @ 1:20 pm

  Sunt un copil de …va rog nu ne omorati inainte de vreme!!!!!!!!!

 116. Uni?i salv?m toat? România! | SANTINELA ORTODOXA said

  am November 21 2013 @ 6:27 pm

  […] Du?manii vor (?i reu?esc) s? ne distrug? prin tot felul de regulamente ?i reglement?ri impuse ?i experimente de tipul Codex Alimentarius, care au menirea de a ne afectea s?n?tatea pe termen mediu ?i lung. DECI, NOI TREBUIE S? LUPT?M PENTRU O ROMÂNIE CU ROMÂNI CARE S? FIE HR?NI?I DE ??RANII ?I FERMIERII ROMÂNIEI, CU ALIMENTE TRADI?IONALE CA ACU ZECI, SUTE ?i MII DE ANI, ?I ÎMPOTRIVA APLIC?RII CODEX ALIMENTARIUS ÎN ROMÂNIA. (detalii aici: Codex Alimentarius a fost adoptat si in Romania; liber la boli, cancer si pandemii) […]

 117. antiunguri said

  am March 24 2015 @ 12:53 pm

  Ar trbui toti bagati la puscarie pentru genocid impotriva poporului roman.CODEX ALIMENTARIUS egal cancer pe care il cumparam cu bani.

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: