Este corect sa fiu deposedat de arma cumparata legal ?

Tweet this

P. Eugen s-a adresat Senatorului Urban Iulian cu aceasta problema, pe care vreau sa o supun dezbaterii publice si astept din partea voastra comentarii pe tema acestui subiect; trebuie ca romanii sa nu aiba dreptul sa detina arme ca sa se apere? este mai sigur ca toate armele sa fie scoase din circuitul civil in Romania ? Credeti ca sa vom avea o societate mai sigura? este corect sa lasi cetatenii fara posibilitatea sa isi apere familiile si proprietatile ? Va rog sa ma ajutati cu comentariile si punctele voastre de vedere, pe care eu le voi duce apoi in Parlamentul Romaniei

---------- Forwarded message ----------
From: P. EUGEN
Date: 2009/4/24
Subject: Lege corecta?
To: iulian.urban@gmail.com

Stimate Domnule Iulian Urban,

Supun atentiei dumneavoastra o problema legata de dreptul la proprietate pe care o au  majoritatea detinatorilor legali de arme neletale.

Si anume, in cazul meu, am achizitonat legal, fiind autorizat de catre organele de politie(SAEST), in anul trecut 4 arme din categoria E, diferite, atat din punct de vedere al calibrelor, cat si al specificatiilor tehnice.

Toate aceste arme(3 cu aer comprimat si unul cu bila de cauciuc) le detin legal cu permis port-arma eliberat de catre politie in urma verificarilor psihologice, medicale, ale cazierului si a unor taxe platite catre stat.

Deci, le-am obtinut legal, le detin legal fiind proprietate particulara.

In noiembrie 2008, apare o completare la OUG 26/2008 care este o completare a Legii 295/2004 prin care acelasi stat, care cu cateva luni in urma ma autoriza pentru achizitia de arme cat.E, i-mi anuleaza dreptul de proprietate legal dobandit pentru 2 din aceste arme, limitand dreptul de detinere pe permis de port-arma doar a 2 arme de cat.E. Culmea este, ca ma obliga sa le vand sau sa le instrainez, altfel sunt pasibil de pedeapsa (inchisoare de la 3luni la 2 ani). Cum de vandut este foarte greu daca nu imposibil datorita aceleiasi legi, nu am altceva de facut decit ori sa le donez statului ori sa le distrug.

Oare este drept si constitutional, ca statul sa-mi anuleze fara motiv dreptul la proprietate, obtinuta si detinuta legal? Oare aceasta este in conformitate cu legislatia europeana pentru dreptul de proprietate?

Oare acesta nu este un abuz al vechilor legiuitori si guvernanti, care ar trebui reparat cat mai urgent?

In speranta, ca ve-ti binevoi sa ajutati toti pasionatii de tir din tara noastra, supunand atentiei legiuitorilor aceasta problema, va urez sanatate si s-o tineti tot asa!

Cu stima, Eugen
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Afisari: 10910

229 Comentarii pana acum»

 1. Alin said

  am April 25 2009 @ 10:02 pm

  In ceea ce priveste armele cu aer comprimat e vorba de arme de tir, deci nu pot fi folosite pentru autoaparare, din cate stiu exista o lege care prevede in mod expres asa ceva.

  Cea cu bile de cauciuc se pare ca este totusi intr-o alta categorie, cea a armelor de auto-aparare iar legea nu prevede in mod expres renuntarea la ele ci doar introduce se pare, o limitare a nr. lor, din pacate impreuna cu alte arme, cele de tir de exemplu.

  In ceea ce priveste armele de tir, acest lucru este ridicol daca legea este formulata ca atare, deoarece cineva care practica acest sport poate avea la un moment dat mai multe de doua arme din aceasta categorie, datorita faptului ca fiecare poate avea caracteristici diferite, se pot afla in stadii diferite de functionalitate, etc.

  Limitarea este una ridicola si probabil are in vedere limitarea unor posibile abuzuri dar cu aceasta ocazie se incalca si anumite drepturi evidente.

  Avand in vedere ca sunt incalcate drepturile unei minoritati (cei care practica acest sport si isi pot permite mai mult de 2 astfel de arme) si nu e tocmai un subiect de scandal, sunt curios daca se va implica cineva in tratarea corecta a acestei probleme..

 2. Glock 20 said

  am April 25 2009 @ 10:24 pm

  CAPITALISMUL = UN SISTEM SOCIAL BAZAT PE PRINCIPIUL DREPTURILOR INDIVIDUALE!!!
  Asta ar cam fi definitia in caz ca sunt unii care au uitat pentru ce au murit unii in 89. :-?
  Dreptul de a poseda o arma este bazat pe dreptul la autoaparare, dreptul la acele mijloace ca sa te aperi impotriva celor care vor sa-ti produca un rau. Acest drept la autoaparare este el insusi un corolar la dreptul la viata. Ar fi absurd sa spui ca cineva are drept la viata, dar nu are dreptul la mijloacele necesare protejarii acesteia. Este ca si cand ai dreptul la viata dar nu ai dreptul la a-ti procura hrana. Si uite asa, oponentii dreptului de a avea o arma sunt impotriva DREPTULUI LA VIATA >>-)
  Din nefericire toti sustinatorii sau cei ce sunt impotriva acesui drept de a detine o arma ignora un amanunt esential si anume: DREPTURILE OMULUI.
  Sunt unii care ar putea crede ca dreptul la arma ar putea insemna ca poti sa-ti cumperi de acum o arma nucleara, ceea ce este total neadevarat si totodata ridicol. O arma nucleara sau o arma atomica este o arma de distrugere in masa. Nu exista nimic de acest fel legat de autoaparare si vine in contradictie cu dreptul la autoaparare. O persoana nu se poate apara in fata alteia aruncand cu o bomba nucleara!!! =)) Sa fim seriosi…
  Ce am scris aici este postat si pe http://www.romsdc.ro

 3. ticut said

  am April 25 2009 @ 10:40 pm

  avem cei mai idioti parlamentari din lume, fara nici un dubiu! in curand si prastia va fi inclusa in categoria armelor neletale! vor alerga militienii dupa copii pe strada! arme cu aer comprimat, arcuri cu sageti, prastii, catapulte si alte asemenea instrumente trebuie sa fie lasate la liber…dar grasimea pusa pe creierul conducatorilor ii impiedica sa gandeasca logic! le e frica oare ca nu cumva practicantii de tir cu arcu, tir cu pistolul sau pusca cu aer comprimat, bitlonistii sa nu porneasca vreo revolutie????
  apropo d-le Urban, ati tratat cu maxima ignoranta subiectul pe care vi l-am trimis referitor la petitia care doreste incadrarea arcurilor ca echipament sportiv…sa fie doar o coincidenta???

 4. Glock 20 said

  am April 25 2009 @ 10:40 pm

  ARTICOL SCRIS DE DOMNUL BOGDAN GLAVAN – http://www.ecol.ro/content/prevenirea-violentei-%E2%80%93-reforma-proprietatii-asupra-armelor
  Opinia public? a fost ?ocat? de atacul armat asupra unei case de schimb valutar din Bra?ov, unde dou? persoane au fost ucise. Emo?ia creat? în societate a fost rapid speculat? de agen?iile mass-media, care ne-au oferit o avalan?? de ipoteze, explica?ii, argumente despre cum a fost posibil? aceast? întâmplare. Totu?i, cea mai serioas? problem? pe care trebuie s? ne-o punem este cum putem evita acest gen de evenimente în viitor ?i tocmai aici dezbaterea public? a dus la concluziile cel mai pu?in conving?toare.

  Unde am ajuns?

  Atacul criminal de la Bra?ov reprezint?, de la un cap?t la cel?lalt, un uria? e?ec al statului: parchetul – care mai mult se face c? urm?re?te penalizarea infractorilor, tribunalele – care îi las? pe infractori în libertate, poli?ia – care nu reu?e?te s? ne asigure securitatea. Din nefericire, dezbaterea public? a r?mas blocat? în capcana discursurilor despre eficientizarea activit??ii institu?iilor publice, ceea ce este, teoretic ?i empiric, o iluzie. Dac? nu vom reu?i s? dep??im acest stadiu ?i s? abord?m problema furniz?rii securit??ii în termeni institu?ionali-comparativi, mi-e team? c? „solu?iile” propuse nu vor duce la cre?terea gradului de siguran??.

  Este simplu. Statul este un prost furnizor de orice – de la b?uturi r?coritoare pân? la servicii de comunica?ii. Este inclusiv un prost furnizor de securitate (aici nu m? refer la securitatea aparatului de stat, a guvernan?ilor în?i?i – unde, dup? cum se ?tie, statul presteaz? excelent – ci la siguran?a cet??enilor). Economi?tii au ar?tat cum, în diverse domenii, privatizarea produc?iei duce la ridicarea calit??ii bunurilor ?i serviciilor oferite ?i la cre?terea satisfac?iei consumatorilor. Este firesc s? ne întreb?m, atunci, dac? privatizarea securit??ii nu ar duce la efecte benefice similare. Deoarece exist? motive serioase s? credem într-un r?spuns pozitiv, urm?toarea problem? este ce ar trebui s? facem în aceast? direc?ie.

  Ce-i de f?cut?

  Cel mai simplu pas, prin care am putea îmbun?t??i semnificativ siguran?a cet??enilor, este instituirea dreptului de proprietate privat? asupra armelor de foc. Mai simplu spus, legalizarea de?inerii de arme. În ciuda criticilor care pot fi aduse, „privatizarea înarm?rii” func?ioneaz? în beneficiul cet??eanului.

  Înainte de a justifica mai detaliat propunerea pe care am înaintat-o, respingând câteva obiec?ii populare, gândi?i-v? numai cum ar fi decurs lucrurile dac? Gheorghe Lala – bra?oveanul care cu un sim? civic deosebit a reac?ionat la atac încercând s? îl prind? pe agresor – ar fi posedat o arm?. Ar fi avut mult mai multe ?anse s? tr?iasc?. Infractorul ar fi avut mult mai pu?ine ?anse s? scape ?i am fi fost scuti?i de specula?iile telenovelistice privind identitatea acestuia. ?i câ?i al?i bra?oveni one?ti ar fi ac?ionat precum Lala dac? posesia unei arme la brâu le-ar fi compensat frica? (din p?cate se trecea prea u?or cu vederea c? sim?ul civic este adesea condi?ionat de contextul în care ne afl?m, iar frica depinde de m?sura în care putem riposta eficient în fa?a unei agresiuni)

  Propunerea legaliz?rii portului de arm? stârne?te mirare printre oamenii obi?nu?i s? în?eleag? prin regimul propriet??ii asupra armelor un singur lucru: proprietatea de stat. Îns? aceast? reac?ie este explicabil? numai dac? ne gândim c? a?a stau lucrurile de când ne ?tim; nu am cunoscut niciodat? un sistem alternativ, bazat pe proprietate privat?. Prin urmare nu este o atitudine ra?ional?, ci o prejudecat?. În realitate, reforma propriet??ii asupra armelor nu este cu nimic diferit? de reforma propriet??ii asupra p?mântului. ?i aceasta din urm? suna „ciudat” la un moment dat, pe vremea când statul comunist controla aproape fiecare aspect al vie?ii noastre.

  Avem o arm?; cum proced?m?

  Mul?i oameni ar cataloga aceast? propunere drept nerealist?, pe motiv c?, odat? posesori de arme, indivizii vor fi stimula?i s? le foloseasc? ceea ce ar cre?te num?rul deceselor. Dup? principiul „dac? ?ii în mân? un ciocan, atunci toate obiectele din jur ?i se vor p?rea cuie”, ei se gr?besc s? replice c? am asista, dac? nu la un adev?rat r?zboi civil, cu siguran?? la folosirea frecvent? a armelor. Aceast? temere nu este câtu?i de pu?in justificat?. Gândi?i-v? la automobile. Aici avem proprietate privat?. Exist? milioane de ma?ini în circula?ie, dar, totu?i, nimeni nu a venit cu ideea c? ele ar trebui interzise pentru c?, odat? ce î?i cumperi una vei fi tentat s? mergi cu ea pe oriunde. Cu excep?ia excentricilor ?i a accidentelor, folosim ma?inile „a?a cum trebuie”, adic? pentru a merge pe drum, ?i nu prin cur?ile oamenilor sau pe trotuare. De?i ma?ina este un obiect cu care po?i v?t?ma pe cineva cu u?urin??, nu mi se pare c? oamenii se „vâneaz?” reciproc pe str?zi; în general, folosim automobilul pentru a ne deplasa civilizat de la un loc la altul.

  De?i, înc? o dat?, ma?ina este un obiect foarte periculos. Istoria arat? c? num?rul victimelor accidentelor rutiere este uria?, iar celor care se opun legaliz?rii posesiei armelor ar trebui s? le dea de gândit. În anul 2007 am avut în România 2800 de oameni care au murit din cauza folosirii imprudente a ma?inilor. Acest num?r este mai mare decât cifra pierderilor umane înregistrate în timpul r?zboiului purtat recent (timp de o lun?) de Israel în Fâ?ia Gaza, unde bombardamentele aviatice ?i artileria s-au folosit pe scar? larg?. M? întreb, este rezonabil oare s? presupunem c? num?rul deceselor pe care chipurile le-ar genera legalizarea folosirii armelor, într-un an, s-ar apropia de acest nivel? Dac? sunte?i tenta?i s? spune?i “Nu”, atunci ma?inile – nu armele – ar trebui interzise, pentru c? provoac? mai multe victime.

  Num?rul persoanelor decedate în accidente rutiere este, în Romania, de 129 la un milion, indicator apropiat de cel din SUA, unde se cifreaz? la 143 (SUA are o popula?ie de aproape 299 milioane ?i înregistreaz? aproape 43000 de accidente rutiere fatale anual). Spre compara?ie, tot în SUA – o ?ar? cu un regim relativ liber al posesiei armelor, unde 40% din popula?ie posed? arme – se înregistreaz? anual aproape 11000 de omoruri prin folosirea armelor de foc. Aceasta înseamn? c? folosirea armelor de foc este asociat? cu o frecven?? de 4 ori mai redus? a cazurilor de pierderi de vie?i omene?ti decât folosirea automobilelor. Din care, iar??i, rezult? c? cei potrivnici înarm?rii private ar trebui s? militeze ?i pentru confiscarea de c?tre stat a tuturor automobilelor. Asta dac? sunt consecven?i.

  Mai mult, se ?tie c? actele de violen?? cu folosirea armelor de foc exercitate în secolul al XIX-lea erau mult mai pu?in frecvente decât în prezent, ceea ce sugereaz? c? vestul nu era chiar a?a de s?lbatic la urma-urmei sau, m? rog, mai pu?in s?lbatic decât metropolele mileniului 3. ?i mai înseamn? c? oamenii nu folosesc armele doar fiindc? le posed?, a?a cum sun? avertismentele panicarde ale etati?tilor.

  Dar chiar dac? accept?m c? proprietatea privat? asupra armelor ar fi asociat? cu cre?terea utiliz?rii acestora ?i a num?rului celor uci?i sau r?ni?i, tot nu rezult? c? avem un argument puternic împotriva folosirii armelor. C?ci important nu este câ?i oameni mor datorit? folosirii armelor, ci câ?i p??esc acest lucru ca r?uf?c?tori, respectiv victime inocente. S? presupunem c? în primul an de la legalizarea folosirii armelor ar muri 1 milion de oameni. Ar însemna acest fapt c? indivizii sunt mai pu?in îndrept??i?i s? de?in? arme? Ar însemna c? bun?starea societ??ii are de suferit? Nicidecum. Dac? cei 1 milion de in?i ?i-au pierdut via?a în timp ce încercau s?-?i agreseze semenii (furând, r?pind,violând etc.), atunci am putea spune c? societatea are chiar de câ?tigat. Cu alte cuvinte, important nu este câ?i oameni mor, ci de ce. Important nu este câ?i sunt uci?i, ci câ?i sunt victime, în adev?ratul sens al cuvântului.

  Meritul reformei propriet??ii asupra armelor de foc nu st?, a?adar, neap?rat în reducerea num?rului celor care î?i pierd via?a, ci în sc?derea num?rului infrac?iunilor, al victimelor agresiunilor.

  Economia înarm?rii pentru încep?tori

  Cum ar întreba unii naivi, la ce ne ajut? posesia unei arme dac? suntem oameni cinsti?i? R?spunsul este c? oamenii ?i-ar cump?ra arme din acela?i motiv pentru care î?i împrejmuiesc casa cu un gard ?i î?i pun yal? la u?a. Adic?, pentru a se feri de r?uf?c?tori. Dup? cum se poate observa, nimeni nu se bazeaz? pe poli?ie într-atât încât s? plece de acas? ?i s? lase u?a descuiat?. De ce nu am face un pas mai departe ?i nu am accepta legalizarea posesiei armelor? Un r?spuns cinic, dar nu mai pu?in relevant, cred c? ?ine tocmai de observa?ia anterioar? – anume, pentru c? dac? to?i oamenii ar fi liberi s? se înarmeze, poli?ia ar trebui concediat? pentru c? nu ar mai avea ce face. Iar aceast? concluzie este cu adev?rat tulbur?toare, nu-i a?a? Mai ales pentru poli?i?ti.

  Adev?rul este c? libertatea de posesie a armelor ar duce la sc?derea infrac?ionalit??ii, deoarece înt?re?te stimulentele pentru convie?uirea pa?nic? ?i re?inerea de la comiterea agresiunilor. Orice poten?ial infractor s-ar gândi de dou? ori înainte s? atace, dac? ar ?ti c? victima sa (?i poten?ialii ap?r?tori ai acesteia) posed? mijloacele de a retalia mortal. Majoritatea infractorilor ac?ioneaz? ra?ional. Ei nu atac? la întâmplare, ci studiaz? cu grij? detaliile agresiunii planificate, punând în balan?? costurile cu beneficiile acesteia. Dac? privim în jur, constat?m c? cei mai mul?i agresori ac?ioneaz? pe baza estim?rii unui nivel sc?zut al ripostei. Victimele lor sunt persoane mai slabe fizic (b?ie?ii r?i de care ne lovim în via?? nu sunt tocmai ni?te m?run?ei tocilari) – uneori mult mai în vârst? – iar atacurile se produc într-un moment prielnic – noaptea, în locuri înguste ?i cu trafic redus ?.a. m.d.

  Exist?, în fond, dou? c?i prin care indivizii se pot îmbog??i: producând bunuri ?i servicii de care societatea are nevoie sau furând aceste bunuri. Ambele metode se pot dovedi profitabile, în func?ie de o serie de factori. Liberalizarea posesiei armelor ar da fiec?rui om cinstit posibilitatea de a-?i ap?ra eficient via?a ?i bunurile, reducând profitabilitatea comiterii infrac?iunilor. Ca atare, indivizii vor fi stimula?i într-o mai mare m?sur? s? î?i ob?in? veniturile muncind ?i producând, nu agresând.

  Dac? se înarmeaz? ?i r?uf?c?torii?

  Cam a?a ar suna o alt? obiec?ie popular?. Ei bine, s? recunoa?tem c? r?uf?c?torii se înarmeaz? oricum. În aceast? privin??, ei sunt deja cu un pas înaintea oamenilor cinsti?i, pentru simplul fapt c? „meseria” de agresor se face cu anumite „mijloace”. Dac? cineva crede c? prin interzicerea folosirii armelor, banditismul este afectat se în?eal?. La fel cum se în?eal? cei care cred c? prin prohibi?ia alcoolului am putea sc?pa de be?ivi. Din contr? (?i aici istoria este iar??i elocvent?), interdic?iile de acest gen au un efect neinten?ionat, dar foarte nociv: apari?ia pie?ei negre. Iar economia subteran? ?i contrabanda genereaz? ele însele un focar de violen?? mai mare decât orice ne putem imagina c? ar exista într-o societate ferit? de asemenea probleme dar populat?, totu?i, ?i cu agresori. Nu este, desigur, o întâmplare c? majoritatea ac?iunilor armate sunt legate de traficul de droguri, iar cele mai multe din victimele gloan?elor (aproximativ 75% în SUA) sunt chiar r?uf?c?torii, persoanele deja certate cu legea.

  Cei care cred c? este mai bine ca armele s? stea în depozitele statului decât în mâini private, deoarece astfel r?uf?c?torii au mai pu?ine mijloace s? î?i duc? la îndeplinire scopurile, se în?eal?. Cazul furtului celor 50 de arme dintr-un depozit militar ilustreaz? acest aspect cu prisosin??. Pur ?i simplu atât este de (in)eficient statul. O asemenea situa?ie ar fi de neconceput într-un regim al propriet??ii private. Nu doar considerentele teoretice, ci ?i experien?a practic? îmi confirm? aceast? concluzie. Ca anecdot?, am mers odat? s? vizitez un magazin de arme în SUA. Am intrat ca ?i cum a? fi p?truns într-un magazin obi?nuit ?i am putut examina zecile de arme ?i ustensile militare disponibile pe raft, cu o u?urin?? cu care în România nu po?i studia nici m?car produsele dintr-un magazin de telefonie mobil?. Îmi amintesc c? vânz?torii nici m?car nu erau prin preajm? ?i s-au ar?tat abia dup? câteva minute de a?teptare (de?i eram înso?it de câ?iva prieteni ?i ne împ?rt??eam impresiile cu voce tare). Uimit de aparenta lips? de securitate a magazinului, am încercat s? g?sesc o explica?ie. Vânz?torul (?i totodat? proprietarul) avea s? m? l?mureasc? ar?tându-mi pancarda uria?? care trona pe vitrina exterioar? a magazinului ?i care îmi sc?pase din vedere atunci când îi trecusem pragul. Pe aceasta scria cu litere ro?ii urm?torul avertisment: „Steal here, die here!” Atunci am în?eles c? metoda cea mai bun? pentru a te feri de ho?i nu este s? p?strezi armele în beciuri, sub lac?t, în unit??i militare înconjurate de garduri de sârm? ghimpat? ?i posturi de paz? cu gardieni înarma?i. Dup? cum o demonstreaz? jaful recent de la depozitul din Ciorogârla, toate acestea sunt inutile dac? sistemul stimulentelor/constrângerilor func?ioneaz? pervers, în detrimentul siguran?ei publice.

  Cum r?mâne cu nebunii?

  Bineîn?eles, exist? o categorie (redus? numeric) de criminali care ac?ioneaz? din instinct sau datorit? unor afec?iuni psihice. Este important de în?elesc c? ace?ti oameni nu pot fi împiedica?i s? comit? fapte reprobabile dac? se îngr?de?te dreptul tuturor de a de?ine arme. Sinuciga?ii (probabil cei mai mul?i dintre cei care formeaz? acest grup) de pild?, nu pot fi descuraja?i s? fac? r?u (altora ?i lor în?ile) dac? le ascundem armele de foc. Se pare c? „pira?ii aerului” de la 11 septembrie 2001 au fost în stare s? ucid? sute de persoane având asupra lor doar cu?ite de t?iat hârtie. În fa?a nebunilor avem oricum prea pu?ine ?anse s? prevenim violen?a. Tot ce putem spera este s? minimiz?m impactul ac?iunilor comise de ace?tia. În acest sens, dreptul de proprietate privat? asupra armelor func?ioneaz? la fel de eficient ca în cazul actelor comise de agresorii „ra?ionali”. Posibilitatea retalierii eficiente este de natur? s? diminueze efectele agresiunilor întreprinse de to?i infractorii, mai mult sau mai pu?in con?tien?i de ceea ce fac.

  Concluzie

  Dup? cum s-a tot afirmat în ultimele zile, pe bun? dreptate, nu putem vorbi de siguran?a societ??ii dac? nu ne referim în primul rând la siguran?a individual?, a fiec?rei persoane. Dat fiind c? securitatea personal? este un bun economic (oamenii fac sacrificii pentru a o ob?ine), nu ne r?mâne decât s? ne slujim de înv???mintele ?tiin?ei economice pentru a îmbun?t??i produc?ia de securitate. Un prim pas în aceast? direc?ie (nu singurul, dar cu un impact deosebit) este reforma propriet??ii asupra armelor, adic? instituirea propriet??ii private asupra acestora. Fiecare om ar trebui s? fie liber s? decid? cât ?i cum s? investeasc? în echipamentele necesare asigur?rii propriei securit??i, inclusiv în armele de foc. Aceast? reform? ar crea un cadru mai favorabil prevenirii ?i reducerii efectelor agresiunilor, sporind siguran?a ?i bun?starea societ??ii.

 5. vlad said

  am April 26 2009 @ 7:57 am

  Pt alin: atat armele cu aer comprimat cat si cele de foc cu bila de cauciuc sunt trecute in aceeasi categorie. daca sunt sportiv ce detin 2 arme cu aer comprimat (pusca si pistol) conform legii nu mai am voie sa detin un pistol de autoaparare cu bile de cauciuc. deci aceasta lege imi incalca clar dreptul la aparare/autoaparare si poate chiar la viata.
  Greselile flagrante ale acestei legi:
  – imi incalca dreptul la viata si apararea ei
  – imi incalca dreptul de proprietate: in lege spune clar instrainarea armelor “excedentare”. un bun dobandit legal, sunt obligat sa il vand, chiar si in pierdere pt a ma conforma legii. sau si mai grav, ma obliga sa il distrug (sa transform arma in arma de panoplie-ceea ce se face prin stricarea armei,se face nefunctionala-pt a fi trecuta la alta categorie, la alta incadrare)
  – un drept odata obtinut nu poate fi pierdut…am drept de detinere si folosinta a acestor arme, iar situatia nu impune asemenea restrictii. autoritatile romane refuza sa dea (ocolesc raspunsul) date concrete in ceea ce priveste numarul detinatorilor legali raportat la cei ilegali ce au comis fapte ce incalca legea 295, legea armelor… situatia este grava in ceea ce privesc detinatorii ilegali, dar toate modificarile la lega armelor au lovit numai in detinatorii legali

  Romanii trebuie sa aibe drept la aparare, asta inseamna drept de a purta si folosi o arma de foc de aparare (nu autoaparare).
  Trebuie luat cazul Republicii Moldova, unde acest fapt a dus la o scadere dramatica a infractiunilor.
  Trebuie modificata incadrarea armelor astfel (in categorii distincte si diferite):
  -arme de tir cu aer comprimat: a. arme supuse notificarii-armele de tir cu aer comprimat cu viteza glontului de sub 220 m/s care mai pot fi denumite si arme de agrement, distractie
  b. arme supuse autorizarii-armele de tir cu aer comprimat cu viteza glontului de peste 220 m/s care pot fi denumite si arme de tir sportiv
  -arme de autoaparare de foc cu bile de cauciuc

 6. vlad said

  am April 26 2009 @ 8:44 am

  preluare de pe forum:
  “”Judecator american recomanda armele de foc
  – Un judecator din Statul Tennessee (USA) a declarat oficial zilele trecute [28-I-’09] ca cetatenii americani fara antecedente penale ar trebui sa detina legal o arma de foc in scopul protectiei personale datorita faptului ca azi politia este ocupata pina la refuz cu diferite delicte si nu mai poate proteja in mod efectiv cetateanul de rind. => Judecatorul respectiv are perfecta dreptate fiindca azi in USA din cauza harababurii nationale cauzate de asa zisa “criza economica” [milioane de someri, falimente, hotie si minciuna la toate nivelele, etc.], politia este prinsa sa rezolve un numar ridicat de delicte [jafuri de banci, crime, droguri, etc.] ce reduc capacitatea politistilor sa raspunda la probleme legate de apararea personala a omului de rind. Din nefericire sint unele persoane care inca NU doresc [din diferite motive] sa detina legal o arma de foc pentru protectia personala, persoane care pot fi victime usoare ale hotilor si criminalilor in special la domiciliu. —> Puteti citi despre acel judecator american aici la => http://chattanoogan.com/articles/article_143550.asp Probabil ca un judecator cu asemenea mentalitate si simt al realitatii s-ar bucura de multa apreciere in Romania de azi. “”

 7. eu said

  am April 26 2009 @ 9:46 am

  as fi de acord cu pers respectiva daca le-ar folosi in scopuri sportive sau pt autoapararea propietatii, dar cum astia smecherii cu una sau mai multe arme care te ameninta sau chiar le folosesc atunci cand tot ei sunt vinovati adica pt ca a fost injurat ca era sa calce un om pe trecerea de pietoni nu mi se pare corect asa ca…. Ce noroc au ca guvernantii se bat sa prinda ciolanul mai mare in loc sa vada ce se intampla in amarata asta de romanie….

 8. Someone said

  am April 26 2009 @ 10:07 am

  Da, este corect sa fii deposedat de arma…pentru ce ti-ar trebui o arma ? Ca sa te joci de-a “hotii si vardistii” ?

 9. alexandru oprea said

  am April 26 2009 @ 10:19 am

  Legea este o prostie. Tot poporul Elvetian doarme cu armamentul din dotare sub pat si nu se impusca intre ei, pt ca stiu ca daca unul iese cu pusca pe strada pote sa iasa si vecinul. Limitarea mumarului de arme de sport este o aberatie. Parlamentarii isi fac de lucru scot legi idioate la propunerea unor asa zisi politisti.(militieni)

 10. cioplea said

  am April 26 2009 @ 10:42 am

  La ce va folosesc 4 arme stimabile? Va aparati la doua maini, plus ajutoare? Daca pentru siguranta noastra trebuie sa avem una sau mai multe arme, atunci este necesara o lege care sa ne spuna ca ne vom face singuri dreptate, prin impuscare, si care sa ne precizeze clar cand avem dreptul sa ne impuscam. Altfel, domnilor purtatori de arme, ne puneti noua, cetatenilor normali, viata in pericol. In caz contrar, noi nu vom avea de unde sa stim ca intalnindu-va, nu considerati ca figura noastra sau prezenta noastra nu va pune viata in pericol. In caz afirmativ, probabil ne veti impusca, pentru siguranta dumneavoastra.
  In orasul in care locuiesc, in acest an s-au petrecut mai multe cazuri de impuscare in trafic, cu arme cu gloante de cauciuc, deoarece baietii smecheri, purtatori de astfel de arme si de masini “bengoase”, au fost deranjati in trafic de indivizi umili care stateau cu rablele lor, civilizat, la semafor sau care nu sareau pe trotuar cu masina ca sa le faca lor loc pe sosea. Si acesti purtatori de arme le detineau legal si erau cu analizele la zi, doar ca in fapt, psihic aveau mari probleme!

 11. Este corect sa fiu deposedat de arma cumparata legal ? | Pe net! said

  am April 26 2009 @ 11:17 am

  […] Go to Source […]

 12. vlad said

  am April 26 2009 @ 11:18 am

  @someoane: multi dintre noi aveau mai mult de 2 arme cu aer comprimat si au trebuit sa ramana fara ele. crezi ca sunt mai periculos daca in loc de 1 arma am 100? nu tot acelasi profil psihologic prezint? probabil ca ai tras si tu cu asemenea arme… inca se mai gasesc pe la balciuri, prin oraselul copiilor…
  si armele au caracteristici diferite: calibre diferite, lungimi diferite… pistoalele sunt semiautomate si revolvere. daca am cate unul din fiecare, inseamna ca nu mai am voie sa am o pusca sau un pistol cu bile pt autoaparare…
  nu imi trebuie sa ma joc de-a hotii si vardistii, ci ma duc cu ele in poligon sa trag, particip la competitii…
  si cand spun “eu” nu ma refer in mod special la mine, ci la acesti pasionati de arme…

 13. vlad said

  am April 26 2009 @ 11:33 am

  @cioplea: cate cutite ai in sertarul de la bucatarie? cumva fiecare foloseste la altceva? ti-ai luat atatea pt ca speri sa injunghii pe cineva?
  noi folosim armele legal, le-am dobandit conform legii, am platit tot felul de taxe, impozite, accize samd. si acuma trebuie sa le vindem sau sa le stricam.
  este in special vorba de faptul ca s-a facut o amalgamare -voita sau nu- a caracteristicilor unor arme, s-au incadrat gresit, amestecanduse armele de distractie cu cele de tir si cu cele de autoaparare, si in loc sa se limiteze nr de arme de foc de autoaparare, se va limita nr de arme de tir si cele de agrement. fiind nevoiti sa vanda armele, acestea vor ajunge sa mareasca considerabil nr posesorilor, ceea ce implica cresterea gradului de periculozitate, adica exact invers de ceea ce sustin cei ce au propus legea… interesant, nu?!?

  impuscaturile alea din trafic…or fi fost facute de cei ce detin armele legal?!?
  si daca unul greseste, inseamna ca toti sunt infractori?
  crezi ca un infractor va sta sa parcurga toate etapele obtinerii unei arme cu bila de cauciuc (un drum lung si costisitor) sau isi va achizitiona ilegal o arma de foc?
  sau crezi ca isi va cumpara-legal- un pistol cu aer comprimat ce nu are forta sa penetreze din 2 metri o geaca de blugi? sau o pusca cu aer comprimat? sau isi va cumpara un kalashnikov?!?
  problema sunt infractorii,interlopii,clanurile, mafia,…crima organizata la modul general.

 14. vlad said

  am April 26 2009 @ 12:07 pm

  Constitutia Romaniei, art.24 (1) Dreptul la aparare este garantat

 15. Viorel said

  am April 26 2009 @ 12:11 pm

  De aseara de la stiri: ” Tata si fiu impuscati in parcare de doi indivizi in timp ce schimbau o roata la masina!”.
  Si cum in tara asta de cacao infractorii sunt aparati de lege iar oamenii normali sunt arestati pentru “Facerea de bine”(vezi cazul Becali) eu zic sa nu va asteptati prea curand la o decizie normala intr-o tara anormala!

 16. cioplea said

  am April 26 2009 @ 12:17 pm

  Daca folositi aceste arme despre care vorbiti in scop sportiv, sincer, va felicit! Daca le cumparati pentru autoaparare, repet, consider o aberatie in conditiile date. Inseamna ca toti ar trebui sa umblam inarmati! Acest lucru ar trebui legiferat si sa devina obligatoriu pentru toata populatia, sau doriti ca numai unii sa fiti protejati pe acest pamant. Cu ce credeti ca sunteti mai buni, fata de noi, cetatenii fara arme? Din pacate, in aceasta Romanie, cu o majoritate de normali, unii doresc sa fie obligatoriu diferiti, prin orice mijloace si pentru orice motive, deoarece “asa da bine”. Nu ma refer la uscaturi, pentru ca nu despre ele vorbim, ci la cei care se considera normali, dar care vor sa fie mai ceva decat normalii.
  Eu am crezut ca suntem protejati de lege si de aparatorii ei, scop in care platim din greu impozite si taxe.
  Nu mi-am pus problema pana acum sa umblu inarmat, in tara sau in strainatate, si circul prin lume de ani buni, fara probleme!
  Apropo, eu nu folosesc cutitele din bucatarie in scopuri de autoaparare. Comparatia este total nepotrivita, dar desigur, este bine sa improsti cu ceva! Cred ca in primul rand limbajul pe care il folosim ne tradeaza caracterul. Cred ca va inchipuiti, din cele scrise de mine pana acum, ca sunt o persoana inarmata cu cutite sau alte obiecte, disperata ca voi fi atacata! M-as fi bucurat sa convingeti prin argumente, sau aici poate scrie numai o anumita categorie, caz in care imi cer scuze!
  Poate este o varianta in a ne facem singuri dreptate. Dar,asa cum s-au dat permise auto fara examen, tot asa se pot obtine si permise de port arma! Cred ca atunci, domnilor, vom fi in si mai mare pericol, nu de a fi atacati, ci de a fi ucisi pur si simplu, oriunde, de orice netrebnic.
  Apoi, daca unii vor sa se apere cu arma, de ce sa nu ne putem apara si cu sabii, spade, pumnale, bate si orice alte obiecte, pe care sa le detinem in mod legal, la purtator. Frumoasa imagine ar avea Romania.

 17. ticut said

  am April 26 2009 @ 12:46 pm

  stimate cioplea…daca nu ai luat niciodata bataie in mijlocul strazii si niste politisti sa stea si doar sa priveasca, atunci iti inteleg punctul de vedere! pune-te in locul unei victime si vei vedea totul din alta perspectiva. cine se frige cu ciorba sufla si in iaurt! adica daca nu te protejeaza institutiile abilitate atunci macar sa te poti apara singur! sau poate esti vreun mare sportiv sau vreun bataus trecut prin viata si atunci poate nu ai nevoie de o arma de autoaparare! oricum, mie mi se pare ca fiecare trebuie sa poate decide singur daca vrea sau nu sa detina, sa poarte sau sa foloseasca o arma! stima

 18. Adrian said

  am April 26 2009 @ 1:26 pm

  Dreptul de a purta arma letala sau neletala este un drept cetatenesc.
  Nu vad de ce nu ai avea dreptul de a putea sa te aperi impotriva agresorilor,fie la tine acasa sau in curte fie pe strada sau in spatii publice.
  Ar fi suficient un filtru sever la acordarea permisului.
  As avea si o intrebare:cate infractiuni s-au comis in Romania cu arme detinute legal?
  Omoruri cu autovehicole conduse de tembeli sunt mult mai multe si cu toate astea permisul de conducere il ia oricine.
  Mai este o chestie care mie mi se pare discriminatorie.
  Anumiti cetateni au dreptul de port si folosinta pentru arme letale:politicieni,judecatori,etc.
  Oare viatza lor este mai importanta decat viatza mea?
  Nemaivorbind ca daca ar fi mai multa lume inarmata,hotii si talharii s-ar gandi de doua ori daca sa intre peste om.
  In plus dam o mana de ajutor si politiei care oricum este depasita de situatie si nici nu este posibil sa existe cate un politist repartizat fiecarui cetatean,pentru a-l proteja.
  Ma opresc aici sa mai las loc si la altii.

 19. Glock 20 said

  am April 26 2009 @ 1:52 pm

  Cand o amenintare la siguranta vine din partea unei persoane ostile, este ireal sa te gandesti ca un asalt va fi prelungit indeajuns ca tu sa poti chema ajutor. “Ma scuzati domnule Talhar, trebuie sa sun la 112 ca sa chem pe cineva”
  Cateodata evitarea unui atac criminal nu este posibila. Din fericire precautiile elementare (fuga la foc automat) ne fac pe noi sa nu devenim victime ale unor atacuri. Dar fuga nu este intotdeauna o optiune; de aceea considerarea posesiei unei arme de foc poate deveni o ipoteza de imunizare.
  In cazul in care reusesti sa chemi dupa ajutor, salvatorul tau s-ar putea sa fie prea departe. Cand sursa de pericol este chiar langa tine si masina politiei porneste de la la vreo 10 km distanta, este putin probabil ca acel politist va face ceva mai mult decat sa ia nota de actul petrecut.
  Politia, de peste tot, stie ca nu poate sa ne protejeze pe noi toti in orice moment. De aceea in multe tari organizate – nu vorbim de “lumea a 3-a”, aka Romania – politia recomanda cursuri si unelte pentru protejarea vietilor.
  Nu-i asa ca aveti in casa o cutie cu obiecte de prim ajutor? (o pastila, un plasture…); sunt unii care au chiar si alarme pentru gaze, unii chiar poarta centuri de siguranta in masina, altii au chiar polite de asigurare!!! Oamenii sunt pregatiti impotriva a …ceva. La fel, oamenii care doresc sa participe la cusuri de autoaparare sau sa-si cumpere arme, vor sa evite situatii in care acestea pot deveni folositoare. Unii oameni nu ar pune mana pe o arma chiar daca ar fi fata in fata cu o persoana care-i poate ameninta viata!!! Acestia nu doresc sa foloseasca forta pentru ca simt ca aceasta ii va transforma in barbari la fel ca atacatorii lor. Dupa parerea mea nu se face diferenta dintre INITIEREA violentei si FOLOSIREA FORTEI ca sa opresti acea violenta. Cu toate acestea eforturile pentru a-ti proteja familia si membrii ei palesc daca cei care vor sa protejeze acestea nu au uneltele si pregatirea necesara ca sa salveze vieti. Unii vor spune ca nu vor folosi o arma pentru a proteja familia sa, altii vor spune ca nu vor ezita sa sune la politie (care detin arme pentru combaterea raufacatorilor si care ar putea sa faca uz de arma), din anumite motive nu ar avea nimic impotriva folosirii armelor de foc atata timp cat acestea sunt reprezentate de oameni in uniforma.
  Cum ar putea gandi: ” Daca sunt acostat(a) de vreun raufacator ii dau tot ce vrea numai sa ma lase in pace, sa nu-mi faca nimic rau”. Credeti ca ati fi un bun observator si un martor impasibil in cazul unei situatii in care familia sau prietenii vostri ar fi atacati? Nu v-ati simti mai siguri daca ati putea SCHIMBA ceva???

 20. G said

  am April 26 2009 @ 3:21 pm

  Limitarea detinerii de arme in Romania este o aberatie absoluta. Prin limitarea detinerii se limiteaza si posibilitatea cetatenilor de buna credinta la autoapararea lor, a familiilor si proprietatilor. Infractorii isi procura si folosesc arme de orice categorie, statul nostru de drept insa nu permite dreptul legal de detinere de armament de foc cetatenilor onesti. Acestia pot detine arme cu aer comprimat (pliciuri fara efect real), cu gaz (foarte limitate in utilizare – daca nu bate vantul din sens invers – si care nu mai impresioneaza pe nimeni – un infractor antrenat in batai de strada simte gazul ca un “vant” propriu) sau cu munitie sintetica – gloante de cauciuc care nu produc mai mult decat vanatai. Sa va vad, dragi concetateni, cum utilizati astfel de “armament” impotriva unei arme cu glont, cu calibrul oricat de mic!
  Bineinteles, dreptul de a purta arma, inclusiv de foc, ar trebui conditionat foarte strict de urmarea anumitor cursuri de intretinere, pastrare, manuire, legislatie, promovarea unor teste si examene, in genul celor pentru obtinerea permisului de conducere, iar controalele psihologice si medicale ar trebui sa fie REALE in acest caz.

 21. G said

  am April 26 2009 @ 3:26 pm

  Parlamentarii, cu mintile lor de gaini, gandesc ca daca limiteaza detinerea armelor de catre populatie, scade riscul infractiunilor. Asta denota inca odata ca nu au depasit nivelul de gandire din scoala primara. Nici un infractor, oricat ar fi de prost, nu ar savarsi infractiuni cu o arma detinuta legal, care poate fi identificata dupa glontul tras. Ei procura arme de la rachetii moldoveni sau ucraineni, la jumatate de pret fata de cele “legale”.

 22. postavaru said

  am April 26 2009 @ 3:32 pm

  domnule cioplea, dreptul de a purta o arma de autoaparare este garantat prin lege atat pentru mine cat si pentru dumneata, fara discriminare. faptul ca dumneata vrei sa renunti la acest drept nu inseamna ca trebuie sa renunte si altii. vezi? asta este defectul romanilor: nu stiu ce vor, nu sunt uniti si daca se poate sa moara capra vecinului este excelent. stima !

 23. HIM said

  am April 26 2009 @ 4:26 pm

  Respectele mele, Hristos a inviat.

  Problema este clasica pentru o tara de kkt in care din pcate supravietuim. Amintea cineva:
  “CAPITALISMUL = UN SISTEM SOCIAL BAZAT PE PRINCIPIUL DREPTURILOR INDIVIDUALE!!!
  Asta ar cam fi definitia in caz ca sunt unii care au uitat pentru ce au murit unii in 89.”

  Deci?

  Ajungem din nou la statul politienesc dinainte. Punct.

 24. Gerula said

  am April 26 2009 @ 4:42 pm

  Armele cu aer comprimat sunt, pur si simplu, niste arme de tir sportiv, iar folosirea lor pentru autoaparare este ilegala si o idee foarte proasta, pentru ca nu ar reusi decat sa enerveze mai tare agresorul, neprovocandu-i acestuia decat niste biete vanatai.
  De altfel, si pistolul cu bila de cauciuc, provoaca tot niste simple vanatai.Ca doar de aia este arma neletala.
  Mie mi se pare anormal ca sa mi se ia din buzunar, complet aiurea, o suma de bani astfel:
  -sunt autorizat sa-mi cumpar niste lucruri
  -le cumpar legal
  -le inregistrez legal in documente
  -sunt obligat sa le vand, sa le instrainez sau sa le distrug
  chiar daca nu o sa mai recuperez nici macar jumatate din suma cheltuita.
  Deci, gaura in buget. Si asta nu prea pare corect, nu.
  Despre autoaparare, problema se poate pune si astfel:
  daca in ograda proprie este agresat un cetatean onest
  sau vreun membru al familiei acestuia, atunci acelasi cetatean se va apara cu ce are la indemana: topor, furca, coasa, cutit, par din gard rezultatul putand fi incapacitarea agresorului.
  Intrebarea este, de ce trebuie sa foloseasca un cetatean onest, in cazul unei agresiuni, obiecte casnice pentru autoaparare, cand
  exista obiecte cu destinatie speciala pentru aceasta.
  Aceste obiecte se numesc arme de foc cu teava scurta si pot fi detinute legal in toate tarile U.E.

 25. Adrian Cristescu said

  am April 26 2009 @ 5:31 pm

  Doar in Ro este posibil sa se aplice o lege retroactiv.Si de ce oare?Pentru ca unii oameni isi doresc sa aiba si arme,ca simplu drept al unor libertati individuale.Cunosc oameni care nu fac absolut nimic cu armele pe care le au(de autoaparare,de tir sau de vanatoare) ci pur si simplu le detin si platesc taxe la stat pentru acestea doar ca sa-si exercite un drept si nimic mai mult.De ce legea devine din ce in ce mai restrictiva si intimidanta la adresa acestor cetateni cinstiti care nu vor decat sa-si exercite un drept.La intrebarea asta nu pot sa va raspund,ar exista n motive mai mult sau mai putin credibile,insa cred ca cei care ar putea sa ne dea cateva raspunsuri la aceasta intrebare ar fi tocmai cei care redacteaza si cei care voteaza aceste legi.
  Cred ca un acces restrictionat si chiar interzis la armele pentru autoaparare nu va face decat sa ofere un avantaj infractorului care oricum va fi inarmat iar pentru cei care vor replica la o astfel de situatie posibila ca este mai bine sa nu ai arma pentru ati apara proprietatea sau propria persoana si familie in fata infractorului inarmat nu pot sa le raspund altceva decat ca avantajeaza infractorul care oricum nu-i pasa de lege oricare ar fi aceea.Pentru cei care sustin combaterea violentei prin nonviolenta nu le pot recomanda altceva decat sa imbogateasca casele de asigurari si sa-si faca din timp asigurare pe viata,pe casa si masina,pe bunuri,lor si membrilor familiei sau sa incerce sa-si dezvolte capacitati ultrasenzoriale si paranormale de detectare si anihilare a posibilului infractor prin puterea mentalului.

 26. vlad said

  am April 26 2009 @ 5:48 pm

  @cioplea: marea majoritate a detinatorilor “de mai mult de 2 arme neletale” aveau arme cu aer comprimat si EVENTUAL o arma cu bila de cauciuc. armele cu aer comprimat sunt fie de distractie (agrement) fie de tir. in nici un caz de autoaparare. pt autoaparare sunt cele cu bila de cauciuc. si culmea…armele alea au fost detinute si obtinute legal. cu teste psihologice si alte cele.
  ce crezi ca a facut un asemenea detinator legal? a vandut sau va vinde din ele, in pierdere, pt ca o lege aberanta il obliga. pasionati de arme au avut de suferit, pt ca se conformeaza legii. crezi ca infractorii fac asa ceva?
  si tu ai dreptul la autoaparare. nu ai voie la aparare, pt ca aia se face cu glont-munitie de razboi…
  ei bine nu esti protejat nici de lege si nici de politisti, pt ca altfel nu ar mai exista garduri si incuietori si lacate. nu poate sta un politist la fiecare scara de bloc. ei pot incerca sa previna, sau sa gaseasca faptasul.
  cei care si-au luat arme sunt pasionati, dar si oameni rationali. o data se intampla nu de mai multe ori. si atunci e bine sa ai ceva care ar putea echilibra balanta. tu ai 45 kg si atacatorul 120. tu esti om normal, el luptator de sumo sau K1… tu esti singur ei sunt 10. tu ai spray iritant-lacrimogen, ei bate,topoare, cutite… tu esti erou, el gorbunov…

  si iata o emisiune interesanta, chiar daca reportajul e plin de neadevaruri si fortari… discutia de dupa e cea cu talc si miez…
  http://www.realitatea.net/emisiuni/adevar-sau-provocare_24342_71062.html

 27. vlad said

  am April 26 2009 @ 5:56 pm

  @adrian cristescu: am sa iti spun si eu un caz. o persoana detinea mai multe arme cu aer comprimat, o arma cu gaz lacrimogen, si 0 arma cu bila de cauciuc. dupa aparitia legii, persoana a ramas/va ramane cu 2 arme de tir/agrement cu aer comprimat (o pusca si un pistol) si “de nervi” vinde arma cu bila de cauciuc si cumpara (legal) o arma de aparare si paza PE GLONT! nu o considera necesara, pt ca altfel nu isi lua una pe bila de cauciuc. legea ii dadea si ii da dreptul sa aibe o arma letala. nu si-o cumparase pana acum. dar dorind sa pastreze 2 arme cu aer comprimat si dorind sa isi stie viata asigurata, trece la achizitionarea unui pistol cu glont! ce ziceti de asta?!?
  si tot ca o “razbunare” va vinde si arma pe gaz.
  oricum nu recomand nimanui un pistol pe gaz pt autoaparare. mai bun e un spray. si mai fara batai de cap…

 28. Nicu said

  am April 26 2009 @ 6:12 pm

  Pai sa vedem ce spune legea295/2004 actualizata, legea care reglementeaza tot ce tine de arme in aceasta tara:
  III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei
  4. arme de tir – arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute in conditiile prevazute de lege;
  Art. 14 – Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale
  (4) Armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir, precum si de catre vanatorii si colectionarii de arme. Vanatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.
  Cum armele neletale cu aer comprimat le-au incadrat la categoria “Arme de tir”, TOTI DETINATORII de arme cu aer comprimat (sau in proportie de 99%) sant infractori, deoarece nu sant nici sportivi sau antrenori de tir si nici vanatori. Iar legea spune clar cine are voie sa detina arme de tir.Si nici un model de arma cu aer comprimat aflata pe piata civila (Gamo, Hatsan, CZ, IJ, etc) nu sant omologate pentru tir sportiv.
  In legea originala 295/2004, se facea distinctie intre armele de tir cu glont (care in mod normal folosesc celebrele cartuse 22LR, sau calibre mai mari) si armele de agrement (adica armele cu aer comprimat). In legea actuala, prin cateva modificari gen ordonanta de urgenta, toate armele cu aer comprimat au devenit automat arme de tir, deci tot automat, toti detinatorii acestor arme (sau aproape toti, cu mici exceptii) au devenit infractori.
  Faptul ca se incalca legea cu aceste arme, este ceva normal, atata timp cat majoritatea celor care incalca legea detin si in mod ilegal armele respective. Ce nu este anormal, e faptul ca cei care ar trebui sa aplice legea prefera sa NU VADA ce se intampla, decat sa intervina. Si sa ii considere INFRACTORI pe toti cei care au o arma neletala sau isi doresc sa detina una LEGAL.

 29. LastChance said

  am April 26 2009 @ 7:13 pm

  astia au legi doar pentru cine le poseda, vreau sa stiu ce pedeapsa grea a primit ala care a folosit arma, aici este o problema.

 30. Gerula said

  am April 26 2009 @ 7:38 pm

  @nicu; NU se specifica nicaieri ca sportivii trebuie sa fie profesionisti sau amatori, ca muncesc si traiesc din asta sau ca pur si simplu se mai relaxeaza in timpul lor liber.
  Bineinteles in poligoane special amenajate conform legii.
  Deci, care este problema?

 31. Gerula said

  am April 26 2009 @ 7:52 pm

  Si, oricum, este frustrant sa vezi cum niste pliciuri amarate cu aer comprimat, care se cumpara in toate tarile U.E. doar pe baza de buletin, sunt supuse autorizarii (permis port-arma) si pe deasupra si limitate doar la 2 bucati maxim.
  Si, cica, Romania este tara membra a U.E. cu drepturi depline.

 32. vlad said

  am April 26 2009 @ 10:35 pm

  durerea lui nicu este cea a tuturor ac-istilor din ro.armele de agrement cu aer comprimat le-au bagat la arme de tir si cele de tir cu aer comprimat le-au scos in afara legii (cele cu viteze de peste 220 m/s). in plus nu este reglementata f bine situatia cu sportivii de tir. ca sa practici fieldtarget, una din conditii este tocmai sa fi amator si nu sportiv de performanta. exista si probe de tir speciale pt sportivii de performanta.

 33. vlad said

  am April 26 2009 @ 10:44 pm

  as vrea sa reiterez ce a spus adrian cristescu, pt ca a sintetizat corect si pt ca multi suntem de acord cu aceasta afirmatie:
  “”Cred ca un acces restrictionat si chiar interzis la armele pentru autoaparare nu va face decat sa ofere un avantaj infractorului care oricum va fi inarmat iar pentru cei care vor replica la o astfel de situatie posibila ca este mai bine sa nu ai arma pentru ati apara proprietatea sau propria persoana si familie in fata infractorului inarmat nu pot sa le raspund altceva decat ca avantajeaza infractorul care oricum nu-i pasa de lege oricare ar fi aceea””

 34. Cristi said

  am April 27 2009 @ 12:47 am

  Pt. Cioplea:
  Violenta stradala (http://www.anca.com.ro/forum/viewtopic.php?t=257 )

  Dupa parerea in viitorul apropiat violentele stradale, vor cunoaste o exacerbare greu de imaginat acum. Vinovatii jafurilor de mai tarziu pot fi observati de acum printre noi: saracia si dorinta de a poseda ce nu poti obtine, lipsa fricii de Dumnezeu si de autoritati, indiferenta noastra ca simpli trecatori (exceptand eroul din brasov), mass media (care prin jocuri, filme, stiri invata viitori infractori sa faca lucruri la care altfel nu s-ar fi gandit), scoala, natura razboinica a barbatului ce doreste sa-si exprime clar masculinitatea prin agresiune si inca multe altele pe care poate le stiti mai bine ca mine. Idea

  De curand am citit o carte despre psihologia violentei stradale scrisa de un reputat psiholog din FBI, Dave Crossman. Acesta spunea in societate sunt 3 feluri de indivizi. Oile(oameni obisnuiti ce nu cred ca vor fi violentati si care nu accepta violenta si nu se pregatesc pt a-i face fata). Lupi (agresorii ce vad oile ca hrana si mijlocul lor de subzistenta). Si cainii de paza ai turmei, care nu fug si nu fac beeheeee ci latra si musca (Politisti, jandarmi, boadyguoarzi, luptatori singuratici gen eroului din Brasov etc. – care au singurul scop in viata de a se pregati de intalnirea cu lupul pt a proteja turma). Dar oilor nu le plac cainii de paza pt ca sunt fiorosi, au labe vanjoase colti si alte arme, sunt puternici si semana cu lupul, prin asta aratandu-le ce vor sa nu creada – printre noi exista lupi, pradatori carora li se pare normal sa ia ce este al oilor si chiar viata daca se impotrivesc. Oile ar vrea ca si cainele de paza sa arate ca o oaie, fara arme pt a nu le speria si sa faca si beheeee, nu ham ham. Sa aibe clopotel si fundita si cel mai important sa nu poarte arme, doar traim in turma, nimeni nu ne poate ataca. Siguranta turmei este insa o himera. Lupul atacand oile nu-i va convenii cand va da nas in nas cu cainele de paza. Cand toate oile fug de lup, cineva din mijlocul turmei face altceva. In loc sa fuga si el, se ridica si pare lafel de fioros ca el. Mai mult il pune pe el pe fuga sau il incapaciteaza. Crying or Very sad

  Daca insa noi cei ce ne consideram cainii de paza ai turmei, aparatorii dreptatilor civilizatiei, se intampla ca macar o singura data sa iesim pe strada fara arma pe care avem dreptul de o poseda crezand ca lupul nu va aparea azi, sau sa nu fim alerti, bine antrenati si sa fim luati prin surprindere…… Atunci putem sa ne uitam in oglinda si sa spunem cu toata puterea si convingerea de care dam dovada: beheeeeeeee. Laughing Dar cum spunea George Orwel in ferma animalelor: toate animalele sunt egale, dar unele sunt mai egale decat altele. Cele mai egale ca altele stiind ca exista lupi, au dreptul de a se inarma sau de a-si angaja cei mai buni caini de paza doar pt ei. Asfel nu le pasa de restul turmei, doar mimeaza ca sunt in slujba contribuabilor (al oilor) Si oile se bucra la asfel de vorbe frumoase dar manipulatoare si fara de folos, Acum fac iar beheheee, dar de bucurie ca cineva le intelege in sfarsit si va apara fara sa fie nevoie sa fie atat de fioros ca si cainele de paza. Uite unul ca noi care ne va ajuta vor spune, pe el sa-l alegm sef, lui sa-i votam proiectele. Jos regele, traiasca regele.

  Trist dara adevarat, pradatorii sunt printre noi si nu stim unde, cum sau cu ce vor lovi. Decat sa cautam vinovati sau sa ne facem ca nu s-a intamplat nimic, mai bine sa gasim solutii pt ceea ce ne asteapta si sa incerca sa ne pastram postura de caini de paza ai societati.
  Violenta stradala, consider ca aceasta problema ne priveste pe toti. Poate ar trebuii creeeate emisiuni informativ-educative si de pregatire a poulatiei pt. acest flagel. nu doar sa speculam senzationalul prin media pentru a face ratting. Cum spunea cineva candva. Sa facem totu’ pentru Omu.

 35. Doru said

  am April 27 2009 @ 7:53 am

  Domnilor poate ati uitat, dar traim in capitalism, nu in socialismul desantat. Este dreptul cetatenilor legal sa se apere si sa-si apere proprietatea. Atunci in ’89 pentru ce ne-am luptat pentru jucarii?. Statul roman a dat dreptul romanilor sa se inarmeze, nu poate venii acum sa oblige pe cumparatorii legali de arme de autoaparare letale sau neletale, numai si pentru faptul ca acest drept este castigat prin Constitutie. Ar fi o bataie de joc sa se dea o lege in care sa te oblige sa predai arma, ca de vandut nu ai avea in astfel de conditii cui sa o dai. Ce stat este acesta? care se joaca de-a Ala bala portocala, cu cetatenii sai. In Statele Unite ai dreptul sa detii cate arme vrei, cu conditia sa le folosesti legal. Domnilor parlamentari, dar dvs. de ce aveti drepturi mai presus decat romanii de rand? Sunteti cuva rasa ariana, si nu stim noi?. Dati legi de aparare a proprietatii, pentru ca numai asa ar disparea marea majoritate a hotilor din tara asta. Cand stie hotul ca poti avea o arma in casa si pe care o poti folosii, cred ca se va gandi de doua ori daca sa fure sau nu. Dar daca stie ca nu-ti este aparat dreptul la proprietate, o sa te trezesti furat si tu, ca persoana, gasit apoi cine stie prin ce vagauna, sau facut sapun. Lasati romanii sa se poata apara cu arme letale si neletale. Iar cei care incalca legea armelor, sa li se aplice sanctiuni conforme cu legea.

 36. Danezu said

  am April 27 2009 @ 8:53 am

  Atata timp cat vor exista specimene ca “cioplea” o sa ne fie greu sa schimbam ceva in legea armelor,probabil ca este vreun cap de creta comunist care se plictiseste,sau un fost “tov. secu. de inredere”….Degeaba ne agitam ca pe guvernanti ii doar fix in cur de noi!

 37. Alin said

  am April 27 2009 @ 8:57 am

  Pt. Vlad,

  Clasificarea care nu mai face diferenta intre cele doua, intr-adevar nu este ok, cum nu este ok sa te oblige sa renunti la ceea ce ai dobandit deja legal in conditii dezavantajoase.

  Daca s-ar fi facut niste statistici s-ar fi vazut poate ca majoritatea infractiunilor produse cu astfel de arme nu apartin celor care le detin in mod legal.

  In ceea ce priveste dreptul la aparare, nu stiu ce protectie reala ti-ar oferi o arma cu bile de cauciuc. Este arma cu aer comprimat sau arma de foc?
  Ar descuraja poate niste caini, in rest, daca te-ai implicat intr-o confruntare aiurea pe baza iluzorii sigurante care ti-o da arma respectiva, riscul este destul de mare sa te trezesti in nas cu tzeava unei arme mult mai ..reale decat a ta. Si detinuta nu tocmai legal.

  Pentru cei care cred ca inarmarea cetatenilor reprezinta o solutie ar trebui sa vada ce s-a intamplat in SUA vs. UK unde pana si politia nu poarta arma.

  Dar cu o conditie: legea sa functioneze.
  Altfel chiar si avand arme, cu o lege defectuoasa si o instrumentare a ei la fel, risti sa treci ca agresor intr-un caz in care erai in legitima aparare.

  Am vazut deja asa ceva, ba chiar mai rau, martorii au ajuns sa fie acuzati (cu martori evident mincinosi!!) de agresiune si pusi pe drumuri de un procuror corupt.
  Si asta chiar fara sa fie implicate arme..

  Legea asta insa ar trebui sa ajunga in justitie, macar pentru a se proteja interesul posesorilor de arme de tir agrement/sportiv.

  Insa pentru o singura persoana..cam greu si costisitor.

  In chestiunea cu autoapararea..problema e mai complicata. Cine stie ca te aperi cu o arma cu bile de cauciuc poti fi sigur ca nu te va ataca cu un cutit sau iti va da timp sa reactionezi ca intr-o confruntare pe fata 1-1 din filmele Western.

  Ma intreb daca exista statistici relevante care sa arate cati americani au reusit sa previna o fapta violenta folosind arma de foc, fata de cati au cazut victime acestor arme.

 38. Tzeapa Voda said

  am April 27 2009 @ 9:02 am

  De ce se teme statul – ca face tot mai multe nedreptati si oamenii s-ar putea sa explodeze pana la urma? Tot restul e praf in ochi, infractorii si alti dezaxati tot isi fac rost de arme pana la urma, si bineinteles ca nu doresc deloc arme inregistrate, ca sa poata fi gasiti dupa ele, odata ce le folosesc. Ar fi insa necesare testari psihologice foarte serioase si evaluarea foarte atenta a indivizilor ce solicita achizitionarea unei arme, pentru a-i exclude pe cei care au tendinta de a le folosi nejustificat si nu au maturitatea psihologica de a le tine si manui in conditii de siguranta

 39. Gigi said

  am April 27 2009 @ 9:23 am

  @cioplea Nu vreau sa para ca ma napustesc si eu asupra dumitale,dar poate reusesc sa te dumiresc intr-o privinta!
  Violenta,fie ea stradala sau domestica a existat si n-o sa dispara prea curand!Poate,niciodata!Ea(violenta)este executata
  de catre cei cu mijloace fizice,adica putere,arme sau cunostiinte
  intr-ale bataii,asupra celor lipsiti de astfel de “dotari”,adica
  femei,batrani,fara putere sau neinarmati,ori in inferioritate numerica.
  Lumea idilica in care te misti dumneata,fara sa fi agresat,nu prea exista!Poate ai avut noroc pana acum!
  Si acum,hai s-o spunem pe sleau!Infractiunile comise cu arme
  nu sunt facute de cei care le detin legal!Daca procentul nu este
  zero,el tinde spre zero!Nu trebuie sa iei de buna ceea ce zic eu,
  dar sunt altii abilitati s-o faca,si-mi dau dreptate!
  Rapoartele politiei americane sau moldovene!!!,si chiar cele ale politiei romane comfirma ceea ce spun!Aici este paradoxul!Cu cat populatia este mai inarmata,cu atat infractionalitatea este mai mica!Exemplul micului stat american,Vermont sau al mai binecunoscutei Elvetii este graitor.Dupa cum exista si reversul medaliei!
  Deposedarea de arme a australienilor a dus la o crestere cu 300%
  (trei sute la suta!)a infractionalitatii!De ce?Pentru ca le-a fost usurata munca celor care nu respecta legea!
  Nu cu o arma detinuta legal se fac jafuri sau omoruri la comanda!
  Ca mai exista teribilisti care fac parada cu pistolul prin intersectii,nu pot sa zic ca nu-i asa!Dar astia le detin legal?
  Si daca da,de ce nu face nimic politia?Pentru ca astia fac parte din smecherasii care trec pe rosu,parcheaza unde vrea muschiu’lor sau depasesc coloana de “fraieri” care stau cuminti la semafor!
  Si p-astia se fac ca nu-i vad politistii!
  Legea trebuie sa fie clara:Ai dreptul la autoaparare pentru ca politia nu poate sa faca fata,decat sa constate,iar daca ai facut
  abuzuri,sa suporti rigorile ei!Sa fi raspunzator pentru faptele tale!Punct!

 40. M said

  am April 27 2009 @ 9:57 am

  Invatati Karate si aruncarea cu cutitul de bucatarie, aruncarea cu satirul, injunghierea cu surubelnita la cerebel, asomarea cu electrodul de sudura, mutilarea cu sticla sparta, sucirea gitului cu mina goala, ruperea coloanei vertebrale cu priza la picioare, si atitea alte lucruri utile.
  Stiti ca arbaleta poate gauri o portiera de masina si citeva anse intestinale ?
  La ce va trebuie pistoale ?! Sunt un milion de moduri mai distractive de a omori pe cineva, ce, aveti un fix pe pistoale ??

 41. Gigi said

  am April 27 2009 @ 10:37 am

  @M Cine a vorbit de distractie in a omori pe cineva?
  Dar prin ce ai postat,intaresti ideea ca o arma e binevenita s-o ai la indemana cand esti tu prin preajma!

 42. 8 said

  am April 27 2009 @ 10:59 am

  M e retardat

 43. Alin said

  am April 27 2009 @ 11:27 am

  M e amuzant.

  Gigi, ai impresia ca daca ai avea un pistol si cineva ca M ti-ar pune gand rau, ai apuca sa-l folosesti?

  Sau ai impresia ca daca ai avea un pistol in casa, cel care vrea sa te jefuiasca ar renunta automat sau doar ar renunta sa o mai faca cu mainile goale, arme albe si ar veni si el cu unul, eventual poate ceva ce scuipa mai repede foc decat ce ai tu?

  Cursa inarmarilor astea nu o va castiga niciodata cel care detine legal arme, decat daca poate e un maniac.

  La toti ne place povestea cu babuta care scoate Magnumul din sacosa la cel care o ataca cu un cutit si ala fuge de mananca pamantul, dar in realitate lucrurile stau ceva mai diferit.

  Nu cred ca ar agrea nimeni ideea ca de la atacurile curente cu arme albe sa se ajunga la cel cu arme de foc.

  Majoritatea problemelor de acest gen pot fi evitate mult mai eficient decat cu arme de foc, avand grija sa nu devii o tinta. Adica vezi pe unde mergi, cu cine mergi, la ce ore, ce arati si ce nu, etc..

  De ce nu se face o statistica reala in directia asta, cred ca ar fi mult mai eficient decat vorbaria aiurea din jurul legalizarii armelor de foc.

  Iar o arma de foc (chiar detinuta legal) la nu-putinii de-cerebralizati pe care ii avem le-ar da mai mult tupeu decat este cazul, transformandu-i in victime si o data cu ei si posibili nevinovati.

  In orice caz, niste analize statistice privind detinerea armelor de foc (obiective, oficiale si nu pareri din amintiri) + ce am mentionat mai sus, ar putea face lumina in cazul asta.

 44. Alex said

  am April 27 2009 @ 11:29 am

  Un lucru e sigur: infractorul nu se va poticni in aceasta lege. El, daca vrea, se duce pana in Regie sau de unde se mai cumpara prashtii acum, isi ia una si vine la mine acasa sa ma omoare. Noi vom fi singurii dezarmati, cei care trebuie sa ne aparam.

 45. 8 said

  am April 27 2009 @ 11:29 am

  si Alin e retardat si probabil bulangiu , homo ca astora nu le plac armele

  adio scarnavie ..

 46. vlad said

  am April 27 2009 @ 11:31 am

  pt alin, si nu numai… legea privind dreptul de a avea doar 2 arme din categoria E24, exista si i-a obligat pe multi sa renunte la arme.inclusiv pe mine si multi cunoscuti de ai mei…
  reiterez… ascultati aceasta emisiune, si veti intelege multe: http://www.realitatea.net/emisiuni/adevar-sau-provocare_24342_71062.html

 47. Someone said

  am April 27 2009 @ 11:32 am

  @M: Bravo ! Imi place gandirea si pct tau de vedere…dar din pacate nu ai prea fost inteles…
  @Gigi: Despre distractia de a omori pe cineva (om sau animal) se vorbeste de la primul post…sau autoapararea pe care o tot bagati la inaintare nu l-a asta se refera?….ma apar eu omorand pe altul…sau ma rog, citandu-l pe Gerula cam asta inteleg: Gerula said: “Armele cu aer comprimat sunt, pur si simplu, niste arme de tir sportiv, iar folosirea lor pentru autoaparare este ilegala si o idee foarte proasta, pentru ca nu ar reusi decat sa enerveze mai tare agresorul, neprovocandu-i acestuia decat niste biete vanatai.
  De altfel, si pistolul cu bila de cauciuc, provoaca tot niste simple vanatai.Ca doar de aia este arma neletala.”
  Astfel ca M are multa dreptate si da un sfat bun, invatand karate de ex, va mentineti si in forma, va demonstrati si vitejia…si se termina si povestea asta cu pistoale si arme care pana la urma nici macar nu va fac sa pareti mai ciumeti, din potriva arata lasitatea voastra…cum puteti ucide fara prea mare efort, asa din jmecherie…eu am arma, tu nu sac sac te-am gaurit. Pentru ca, nu-i asa, nu toti suntem comisarul sa spunem: “Un fleac, m-au ciuruit !”

 48. vlad said

  am April 27 2009 @ 11:33 am

  @gigi: ai dreptate. te citez:””Legea trebuie sa fie clara:Ai dreptul la autoaparare pentru ca politia nu poate sa faca fata,decat sa constate,iar daca ai facut
  abuzuri,sa suporti rigorile ei!Sa fi raspunzator pentru faptele tale!Punct!””

 49. vlad said

  am April 27 2009 @ 11:35 am

  @8: ce ne-am face noi daca nu ar exista oamnei ca tine ?!? asa ne putem raporta la ceva/cineva si incerca sa fim mai buni, mai reconcilianti…
  iti multumim ca existi si multumim ca exista cei ca tine…

 50. vlad said

  am April 27 2009 @ 11:38 am

  @someoane… domnul Florentin Marinescu expert in arte martiala si antiterorism …si nu numai, a mai punctat odata aceasta idee. e o idee proasta sa te crezi bruce lee… de multe ori nici un pistol nu te poate salva… dar poate echilibra fortele…

 51. Someone said

  am April 27 2009 @ 11:41 am

  @Alin: Foarte bine spus, chiar mai bine decat mine.
  @8: Atatia anisori ai ? Ca pe la varsta aia asemenea argumente aveam si eu; esti cam frustrat draga, imi dau seama ce ai face daca ai avea o arma…ai pusca toti retardatii si homosexualii…ai grija sa fie vreunul din ei cu ideile tale si s-o iei peste bot cu o bila de cauciuc…si stai linistit nu e o amenintare, e un sfat.

 52. dacul said

  am April 27 2009 @ 11:41 am

  mai bine ca nu e voie cu arme cu glont pentru civili, oricum nu stiti ce sa faceti cu ele

  marea majoritate din aia care au chiar si cu bila de cauciuc sunt in marea majoritate niste smecherasi si scandalagii , foarte putini sunt oameni care iau cu adevarat pentru a-si proteja familia si pe cei iubiti de alti dementi care au asemenea arme

  nu va place ? plecati in alta tara !

  —————-

  EGO ZENOVIS VOTVM POSVI

 53. vlad said

  am April 27 2009 @ 11:44 am

  Alex said

  am April 27 2009 @ 11:29 am

  Un lucru e sigur: infractorul nu se va poticni in aceasta lege. El, daca vrea, se duce pana in Regie sau de unde se mai cumpara prashtii acum, isi ia una si vine la mine acasa sa ma omoare. Noi vom fi singurii dezarmati, cei care trebuie sa ne aparam.

  ai dreptate! in toate modificarile legislative aduse legii armelor, s-a dat de fiecare data in detinatorii legali nu in infractori. aia au AK47 si grenade, nu arme cu bila de cauciuc… ala cu arme cu aer comprimat e un “legal” de multe ori inscris si in club de tir si in asociatii neguvernamentale ce “aduna” asemenea pasionati… isi “manifesta” pasiunea prin poligoane si nu trag in tinte “vii”. s-a incercat infiintarea si in ro a unei discipline sportive numite “fieldtarget”. multe piedici si nervi in fata pasionatilor. asta nu inseamna ca s-a renuntat! viata merge inainte chiar daca traim in romania si asta ne ocupa tot timpul…

 54. Glock 20 said

  am April 27 2009 @ 11:47 am

  Dacule, imi pare rau, dar n-ai inteles nimic. Ori n-ai citit nimic din ce s-a scris mai sus (citeste tot) ori trebuie sa-ti deseneze cineva ca sa pricepi?

 55. vlad said

  am April 27 2009 @ 11:48 am

  dacul said

  am April 27 2009 @ 11:41 am

  mai bine ca nu e voie cu arme cu glont pentru civili, oricum nu stiti ce sa faceti cu ele

  marea majoritate din aia care au chiar si cu bila de cauciuc sunt in marea majoritate niste smecherasi si scandalagii , foarte putini sunt oameni care iau cu adevarat pentru a-si proteja familia si pe cei iubiti de alti dementi care au asemenea arme

  nu va place ? plecati in alta tara !

  dragule gresesti fundamental! de cand s-au inventat poligoanele si instructorii multi au invatat ce sa faca cu ele! stii ca a fost primul concurs de IPSC din ro?!? si cati au participat la categoria “incepatori”?!? stii cati din ei nu au voie sa detina arma cu glont?!? cati dintre ei sunt colectionari sau posesori de arma cu bila de cauciuc? si stii cat de frumos a fost?!? stii ca toti, dar absolut toti participantii-si preteni ai acestora, asteapta reeditarea acestui frumos eveniment????

 56. vlad said

  am April 27 2009 @ 11:50 am

  Glock 20 said

  am April 27 2009 @ 11:47 am

  Dacule, imi pare rau, dar n-ai inteles nimic. Ori n-ai citit nimic din ce s-a scris mai sus (citeste tot) ori trebuie sa-ti deseneze cineva ca sa pricepi?

  te rog frumos!!! limbaj adecvat, fara insinuari, insulte si altele asemenea… nu esti tu omul ala. ramai asa cum te stim…

 57. Someone said

  am April 27 2009 @ 11:52 am

  @Vlad: “s-a incercat infiintarea si in ro a unei discipline sportive numite “fieldtarget”. multe piedici si nervi in fata pasionatilor. asta nu inseamna ca s-a renuntat! viata merge inainte chiar daca traim in romania si asta ne ocupa tot timpul…”

  In general in romania nu exista sport…pentru ca se pare romanii nu prea au trasaturi pentru asa ceva. Si nu ma refer neaparat la fizic, ci mai ales mental, romanii nu sunt in stare de fairplay, de ex…
  In general daca un roman face box, nu o face de dragul sportului si a conditiei fizice, ci marea majoritate o fac pentru ca sa fie mai jmecheri la ei in cartier ca se stiu bate…daca ar face fieldtarget, ar face-o pentru ca s-ar putea lauda, si lista cred ca poate continua…

 58. Glock 20 said

  am April 27 2009 @ 11:53 am

  Era o reclama: “N-ai cu cine ba”…

 59. vlad said

  am April 27 2009 @ 11:54 am

  “”Tzeapa Voda said

  am April 27 2009 @ 9:02 am

  De ce se teme statul – ca face tot mai multe nedreptati si oamenii s-ar putea sa explodeze pana la urma? Tot restul e praf in ochi, infractorii si alti dezaxati tot isi fac rost de arme pana la urma, si bineinteles ca nu doresc deloc arme inregistrate, ca sa poata fi gasiti dupa ele, odata ce le folosesc. Ar fi insa necesare testari psihologice foarte serioase si evaluarea foarte atenta a indivizilor ce solicita achizitionarea unei arme, pentru a-i exclude pe cei care au tendinta de a le folosi nejustificat si nu au maturitatea psihologica de a le tine si manui in conditii de siguranta””

  sunt reminiscente din epoca socialist-comunista… si nu le-a folosit la nimic. revolutia a fost pasnica….
  si uite ca la moldoveni nu s-au tras focuri de arma, si la ei civilii sunt chiar inarmati…
  elvetia, … , nici nu mai vorbim…
  si cred ca cine spune ca romanii nu sunt pregatiti, ca sunt inculti,prosti, etc… cred ca ar putea raspunde putin in fata legii in ceea ce priveste defaimarea tarii si a poporului acesta!

 60. D said

  am April 27 2009 @ 11:54 am

  hai stati cUminti acolo cu pistolasele voastre si ciocu’ mic

  oricat ati comenta nu veti schimba legislatia pe care sunteti obligati sa o respectati asa ca valea

  p.s. – voi sunteti cei mai periculosi detinatori de arme, intrucat nici macar nu stiti sa fiti oameni si sa comunicati civlizati

  pa

 61. vlad said

  am April 27 2009 @ 12:00 pm

  @Someone: in romania va exista sport, in ciuda unor asa zisi ministri care vor altminteri…
  romanii se organizeaza greu, sunt inca tematori…dar o vor face…
  http://www.clubairguns.ro
  http://www.romsdc.ro
  http://www.anca.com.ro
  http://www.vinatorul.ro
  http://www.6dorobanti.ro

 62. Alin said

  am April 27 2009 @ 12:15 pm

  @Someone,

  multumesc pentru complentari. :)

  @Vlad,

  pacat ca amesteci subiectele, trasul sportiv la tinta e una, autoapararea e alta.

  Partea sportiva s-ar putea reglementa daca ar exista suficienti interesati cum sustii tu, s-ar face o asociatie, un club, s-ar ajunge in instanta, Parlament, etc.

  Desigur, dureaza, inseamna tip, nervi, bani dar asta ar arata ca exista un interes real si lucrurile s-ar misca in directia buna dupa un timp.

  In schimb daca vorbim de autoapararea si ne indreptam spre zona detinerii de arme de foc si amesteci demersul asta cu chestiunea sportiva de care vorbeam mai sus, nu o sa o scoti (scoateti) niciodata la capat.

  In Romania nu se va legaliza niciodata detinerea armelor de foc pentru autoaparare pentru omul de rand, fie ele “cu bila de cauciuc” sau altele succeptibile la modificari care sa le faca letale.
  Dupa pararea mea, sansele sunt nule si majoritatea populatiei ar fi impotriva.

  Nu ar surade nimanui ca scandalagiul de la 4 sa aiba si o arma de foc in casa, in timp ce majoritatea vecinilor n-au nici bani nici timp pentru a-si inarma toata familia, cursuri de tir, vesta antiglont pentru fiecare (este urmatorul pas, nu-i asa?) etc. in timp ce maniacul in cauza are si resurse si motivatie pentru a trece de la injuraturi la amenintarea cu pistolul.

  Avem deja adolescenti destul de tulburati, si taiati pe brate si intepati pe fatza, nu cred ca avem nevoie sa vina cu arma lui taticu’ la scoala (de autoaparare, desigur) si sa inceapa sa impuste profesori si colegi.

  Sau angajati nemultumiti/frustrati, deceptionati in dragoste, pusi la fel pe fapte mari de acest gen.

  Nu crezi?

  Pana la urma sansa ca detinerea unei astfel de arme sa-ti ofere o protectie reala este f. mica, doar poate in foarte putine situatii care pot fi mult mai usor evitate.

  In rest, mai mult un placebo de siguranta iar pentru unii cum se vede si mai sus se pare ca sunt in plus o proteza mentala pentru o masculinitate afectata puternic si patologic, apropo de homofobismul acut manifestat la modul injurios si badarania cu care isi exprima convingerile.

  Caz in care detinerea de arma ar avea mai degraba darul de a-i baga in bucluc, decat a-i scoate de acolo.
  Si ar fi o pacoste nu doar pentru ei, ci si pentru cei aflati in apropierea lor.

 63. Glock 20 said

  am April 27 2009 @ 12:15 pm

  Mda, asta e fratilor, ma repet, n-ai cu cine… deh, reminiscente comuniste…IATA TARA IN CARE TRAIM, in care orice politist iti va spune ca daca esti atacat de vreun criminal pe strada, acasa, esti pe cont propriu. Este la latitudinea ta sa te aperi pe tine si pe familia ta. Daca te simti tare si mare sa tii piept talharilor, cinste tie, insa mai exista si alte categorii de oameni, mai in varsta, altii in carucioare, infirmi, femei lipsite de aparare s.a.
  Orice specialist in arte martiale iti va spune ca nu exista inlocuitor pentru o arma cand vine vorba de autoaparare.
  Daca singurele lucruri necesare pentru a preveni crimele ar fi legile si politistii, atunci nu ar mai exista statistici despre crime. Dar fiecare crima, viol, talharie, fiecare victima constituie marturia ca nici legea nici politia nu poate proteja indivizii impotriva atacatorilor. In America spune ca D-zeu a creat omul, insa Samuel Colt (inventatorul revolverului) l-a facut egal. Intr-adevar ganditi-va putin…o arma este un egalizator de putere. Cu o arma o persoana in varsta sau o femeie poate face fata unei hoarde de talhari! Deci FORTA DICTEAZA!
  Ca si o concluzie, daca permiti guvernului sa aiba monopol asupra fortei, atunci nu poti pretinde niciodata ca esti o persoana L I B E R A

 64. Alin said

  am April 27 2009 @ 12:19 pm

  @Vlad,

  detinerea ilegala de arme si toate problemele care pornesc de aici ar putea mult mai usor sa fie rezolvate tot prin legislatie.

  Sa se dea de la 10 ani in sus pentru detinere si comercializare si de la 20 in sus pentru folosirea lor in scop de talharie, etc.

  Si hai sa ne gandim putin, cei care fac rost de astfel de arme pentru ce folosesc?

  Sa jefuiasca pensionara care se duce la piata si care oricum n-ar fi in stare sa nimeresca sau sa scoata pistolul in timp util sau pentru a reglementa problemele tot intre ei?

 65. Alin said

  am April 27 2009 @ 12:23 pm

  @Glock:

  “In America spune ca D-zeu a creat omul, insa Samuel Colt (inventatorul revolverului) l-a facut egal. ”

  Chiar crezi mitul asta?

  “Cu o arma o persoana in varsta sau o femeie poate face fata unei hoarde de talhari! ”

  O, chiar crezi asta?
  1. Daca te gandesti la o babuta cu pistol si o hoarda cu cutite, POATE.

  2.Daca te gandesti la babuta cu pistol si hoarda cu veste antiglont si Uzzy sau Kalashnikov, care crezi ca va fi rezultatul?

  Nu domnule, astea sunt pretexte pentru ca TU sa poti sa ai o arma care sigur nu te va mai face nici macar pe DUMNEATA egal cu hoarda de la cazul 2, indiferent cat de bun te consideri la tir.

  Probabil ai vazut prea multe filme americane in care eroul principal fuge printre rafale de mitraliera evitand gloantele a-la-Matrix si impusca vreo 60 indivizi inarmati pana in dinti.
  Revino-ti pana nu e prea tarziu.

 66. vlad said

  am April 27 2009 @ 12:43 pm

  @alin… nu eu am amestecat tirul sportiv cu autoapararea ci legiuitorul. si a obligat ca cel care avea 6 arme de tir sportiv si 1 cu bila de cauciuc sa vanda din ele. persoana a ales sa ramana doar cu 2 arme cu aer comprimat, si in loc de bila de cauciuc sa treaca la glont pt ca legea ii permite! pt ca ii place tirul dar se vrea si aparat…

 67. vlad said

  am April 27 2009 @ 12:50 pm

  “”alin : In Romania nu se va legaliza niciodata detinerea armelor de foc pentru autoaparare pentru omul de rand, fie ele “cu bila de cauciuc” sau altele succeptibile la modificari care sa le faca letale.””

  ei bine in romania s-a legalizat detinerea armelor de foc cu bila de cauciuc si asta de mult timp…
  NU SE POATE MODIFICA O ARMA NELETALA IN LETALA!!!! o asemenea schimbare se face prin modificarea INTEGRALA a armei: teava, culata si frame… asta e prea complicat si inutil, mai bine si mai ieftin il duce pe infractor la achizitionarea unei arme de foc cu glont. daca la o dacie ii schimbi motorul, caroseria si rotile dar ii pastrezi sigla, crezi ca ai facut din daci o masina de curse ?!? ai doar un lamborghini cu sigla de dacie… asa si cu armele de foc. ele NU REZISTA la explozia cartusului si explodeaza, se rup, iti zboaar culata in cap. ramai schilodit in cel mai bun caz! o arma de foc e din otel, astea neletale is din zamac…un aliaj de “prost-gust” ce nu se preteaza la o arma de foc.
  unele modele de arme cu bila de cauciuc, gen cz 83 rubber, au si alte “ghidusii” care fac IMPOSIBILA transformarea in arma de foc!!!

 68. vlad said

  am April 27 2009 @ 12:54 pm

  “”Nu ar surade nimanui ca scandalagiul de la 4 sa aiba si o arma de foc in casa, in timp ce majoritatea vecinilor n-au nici bani nici timp pentru a-si inarma toata familia, cursuri de tir, vesta antiglont pentru fiecare (este urmatorul pas, nu-i asa?) etc. in timp ce maniacul in cauza are si resurse si motivatie pentru a trece de la injuraturi la amenintarea cu pistolul.””

  aici intervine legea si organul, care trebuie sa nu ii dea permisul, sa il “salte” daca nu respecta legea…
  ti se pare mai sigur un politist, jandarm etc cu arma la brau?!? si aia au facut abuzuri, au incalcat legea, au omorat,ranit…s-au sinucis! aici intervine psihologul,psihiatrul, controalele medicale periodice si/sau de rutina…
  de ce sa sufere o populatie de oameni normali pt 2-3 dezaxati? aia sa fie depistati si sa nu li se permita accesul. lor si celor cu cazier!

 69. Alin said

  am April 27 2009 @ 12:56 pm

  @Vlad,

  cum se trece la arma cu glont?
  Din cate stiu exista doar o categorie f. restrinsa care pot intra in posesia unei arme cu glont (nu de vanatoare).
  Care sunt categoriile admise, poti sa ne spui?

  Si spune-ne cam in ce situatii poate o arma cu glont sa-ti ofere o protectie reala, in cazul in care potentialii agresori STIU ca ai o astfel de arma si totusi sunt decisi sa actioneze.
  Crezi ca vor mai sari in fata ta la cel putin 3m (ca sa ai timp sa scoti arma si sa o folosesti), fluturand un cutit?

  Ce parere ai despre mobilizarea celor care vor sa practice tirul ca sport pentru a modifica legea in favoarea lor?
  Sunt suficienti sau doar pentru distractii si competitii?

 70. vlad said

  am April 27 2009 @ 12:57 pm

  “”Avem deja adolescenti destul de tulburati, si taiati pe brate si intepati pe fatza, nu cred ca avem nevoie sa vina cu arma lui taticu’ la scoala (de autoaparare, desigur) si sa inceapa sa impuste profesori si colegi.””

  adolescentii aia sa fie dusi la psihiatru, la psiholog, la clinici de dezintoxicare, de dezalcolizare samd
  iar taticu sa isi tina arma la curea sau in seif…
  de ce nu zici nimica de parintii ce dau cheile masinilor si apoi odraslele lor fac accidente de multe ori soldate cu morti si raniti?!? sa se scoata atunci in afara legii si automobilele! pt ca asemenea cazuri sunt mult mai dese!!!

 71. Someone said

  am April 27 2009 @ 12:58 pm

  @Glock: Adu-mi dovada unui tip in carucior, sau a unei babute in carje sau a unei femei lipsita de aparare (cum vine asta lipsita de aparare cu arma in buzunar), deci cum ziceam adu-mi dovada ca detin arma ca se apere…de obicei oamenii astia au suflet si bunatate cat pentru noi restul la un loc si nu au puterea fizica si spirituala sa faca sa ceva…Ai pus mana in viata ta pe o arma ? Stii ce greutate are o arma, stii ce recul are ? Crezi ca o babuta tremuranda poate face fata acestor aspecte…dar poate e mama lui Rambo, insa si aia e una, si nu mai multe…si atunci cu restul ce ne facem ?
  De ce nici cand vb despre o anume chestie nu sunteti in stare sa va asumati parerea si puneti la inaintare autoapararea, femei neajutorate pe care sariti toti sa le aparati in scris, etc…de ce nu puteti sa va asumati credintele ? Pana si in scris sunteti lasi. Si atunci se dovedeste iar ce spuneam mai sus, aveti nevoie de arme ca sa va demonstrati intr-un fel barbatia si pentru nimic altceva, pentru ca oricum altfel nu sunteti in stare sa demonstrati asta.
  Si inca ceva, cum te poate situa pe pozitii egale arma daca tu o ai, esti jmecher, si amaratul care te jefuieste nu o are. Dar tu te aperi cica ? Imi spui si mie ?
  Si mai o chestie: Ipoteza : Intra in casa ta un hot, tu scoti arma si tragi si a fost autoaparare…ura ura ce tare esti tu ! Dar cum ramane cu prezumtia de nevinovatie pana la proba contrarie ? Cum imi dovedesti tu mie ca hotul avea de gand sa te atace mortal, esti cumva cititor in stele, sau medium sau ce esti tu defapt ?

 72. Alin said

  am April 27 2009 @ 1:04 pm

  @Vlad,

  permisul il ia pentru ca astfel de probleme nu se vad neaparat la un control psihologic.

  Sa fim seriosi, e mai greu sa dovedesti ca respectivul te-a amenintat in mod real cu arma CARE O DETINE LEGAL daca o face suficient de discret dar suficient de eficient ca sa instaureze un regim de terorare, decat sa le salti de la un interlop care mai devreme sau mai tarziu va abuza in mod evident de ele.
  Si parca vorbeam mai sus de necesitatea detinerii de arme din cauza ineficientei politiei, nu-i asa?
  De ce ar fi mai eficienta in prevenirea abuzurilor cu cele detinute legal?

  Da, un politist, jandarm cu arma e mult mai ok pentru ca reprezinta un procent INFIM fata de TOATA populatie care ar detine arme aflate sub un control mult mai relaxat decat intr-o unitate cu caracter militar.
  Daca ei reprezinta sa zicem 1%, atunci inmulteste problemele aparute la ei cu un coeficient de ordinul zecilor in cazul generalizarii portului de arma.
  Iti surade ideea? Nu, nici mie.

 73. vlad said

  am April 27 2009 @ 1:04 pm

  @alin: cum se trece la arma cu glont?!? sa zicem ca tipul e de ceva ani cadru militar…mapn,mai,spp… se incadreaza?!?
  si de ce e obligatoriu ca atacatorul sa stie ca ai arma?!? au fost cazuri cand la vederea armei, infractorii au renuntat. tocmai pt ca nu stiau ca cel atacat avea asa ceva…
  o arma cu glont iti poate oferi o protectie reala. in primul rand efectul psihologic, apoi efectul impactului.
  daca nu are efect o arma, atunci de ce fortele de ordine si/sau interventie mai au asa ceva?!?
  si daca nu are efect, atunci de ce in republica moldova s-a redus infractionalitatea? asculta aici ce zice un om important… col Macovei:http://www.realitatea.net/emisiuni/adevar-sau-provocare_24342_71062.html
  crezi ca minte?!?

 74. vlad said

  am April 27 2009 @ 1:09 pm

  “”Si hai sa ne gandim putin, cei care fac rost de astfel de arme pentru ce folosesc?

  Sa jefuiasca pensionara care se duce la piata si care oricum n-ar fi in stare sa nimeresca sau sa scoata pistolul in timp util sau pentru a reglementa problemele tot intre ei?””

  cei care fac rost de arme sunt infractorii! noi detinatorii LEGALI trecem prin adevarate furci caudine pt a ne cumpara obiectul dorit. si nu ne “arde” sa ne pierdem dreptul de port si folosinta pt o prostie. asa ca ne abtinem, respectam legea…
  crezi ca domnul racoviceanu e un infractor? un nesabuit? doar pt ca ii plac armele…ei bine s-a conformat legii… in aceeasi emisiune de la realitatea, il auzi spunand ca a respectat legea! sau poate minte si domnia sa?!?

 75. vlad said

  am April 27 2009 @ 1:11 pm

  “”In rest, mai mult un placebo de siguranta iar pentru unii cum se vede si mai sus se pare ca sunt in plus o proteza mentala pentru o masculinitate afectata puternic si patologic, apropo de homofobismul acut manifestat la modul injurios si badarania cu care isi exprima convingerile.””

  spune-le asta si celor din elvetia si republica moldova… si ei iti vor prezenta date statistice concrete, care vor darama “concluzia” ta…

 76. Alin said

  am April 27 2009 @ 1:11 pm

  “adolescentii aia sa fie dusi la psihiatru, la psiholog, la clinici de dezintoxicare, de dezalcolizare samd
  iar taticu sa isi tina arma la curea sau in seif…”

  Teoretic. Practic lucrurile stau altfel.

  Ca si in cazul cu masinile, pana la urma, nu-i asa?
  Indivizii respectivi ar trebui sa ajunga la psihiastru, psiholog.
  Dar nu ajung.
  Au probleme de comportament, dar taticu nu tine cheile de la masin incuiate in seif, ba chiar ii face cadou o supermasina cu supercai, doar pentru el.

  Sau sa-ti vorbesc de o scena tragico-comica la care am asistat zilele trecute, in care o respectabila bunicuta respectabila dadea lectii nepotilor ei inarmati cu arme de jucarie: “uitati, stati aici la colt si impuscatii pe cei care trec”.
  Nu, nu e o gluma.

  Este nevoie de o problema in plus? Pentru ce?

  Te-am rugat mai sus sa expui niste scenarii in care o arma si-ar dovedi utilitatea, avand in vedere ca agresorul STIE ca o detii si asta nu-l descurajeaza ci il determina sa se inarmeze si el poate chiar mai bine ca tine + avantajul surprizei.

 77. Someone said

  am April 27 2009 @ 1:12 pm

  :))))))))))))))))))
  In republica Moldova s-a redus infractionalitatea ? :)))))))))))))))
  Si cu infractionalitatea facuta de fortele de ordine in vazul tuturor cum ramane ? Cum crimele din urma cu cateva sapt cum ramane ?

 78. ZOLTAN said

  am April 27 2009 @ 1:15 pm

  Vlade lasa-i in pace, sunt oameni si oameni
  unii nu inteleg nimic nici cand li se intampla o tragedie si au ei sau oameni iubiti de suferit

  Este o mare porcarie ca nu este legalizata arma cu glont real si urmarile se vad cu ochiul liber : crime, violuri, interliopi smecheri, batai, injunghieri

  Eu am arme, stiu sa le folosesc si pot spune ca orice individ sanatos la cap ar trebui sa stie sa se protejeze cu o arma de foc, altfel sa nu se mai planga , fortele de ordine NU POT FI SI NI VOR FI NICIODATA PESTE TOT

  bye

 79. vlad said

  am April 27 2009 @ 1:18 pm

  @alin si Someone: armele pornesc de la calibrul mic pana la f mare, de la .177 pana la 50BMG. lungimea armelor difera, felul munitiei difera… un hollow-point in 9X19 va fi mai eficient in stopare decat un .45ACP FMJ
  un GLOCK este si in varianta “de servici” si in varianta compacta si in cea subcompacta
  exista arme cu recul nimicitor dar si arme ce practic nu au recul… un G22 are un recul mai mic ca un UMC in acelasi calibru…

 80. Someone said

  am April 27 2009 @ 1:28 pm

  @Zoltan: “Este o mare porcarie ca nu este legalizata arma cu glont real si urmarile se vad cu ochiul liber : crime, violuri, interliopi smecheri, batai, injunghieri”

  America sa zicem, la care viseaza toti de parca ar fi paradisul pe pamant, e legalizata detinerea de arma cu “glont real”, de ce mai sunt crime, violuri, batai, injunghieri, cioluri si clanuri mafiote care te ciuruie cu “tunul” dintr-o masina cu geamuri fumurii ?????
  Si mai o intrebare: Daca tu omori hotul nu e tot crima ? Ca nu e pedepsita in urma legii la care visati e una…dar are acelasi nume fapta ta: CRIMA !

 81. vlad said

  am April 27 2009 @ 1:31 pm

  multumesc zoltan. dara daca sunt si oameni care nu au anumite infos, de ce sa nu le imparatsim si lor din cunostintele noastre?!? asa nu vor mai vorbi in necunostinta de cauza.

 82. Glock 20 said

  am April 27 2009 @ 1:36 pm

  @Someone; In America, peste 2 milioane de crime sunt evitate/prevenite ANUAL doar din cauza ca populatia este inarmata!!!

 83. Alin said

  am April 27 2009 @ 1:38 pm

  @Vlad

  ultima postare nu e pentru mine, nu cred in argumentul cu reculul, dar cred ca nu oricine poate folosi o arma in mod eficient pentru a se apara si cred ca stii si tu asta f. bine.

  Nici cel mai mare campion de tir nu se poate scoate arma daca are un cutit la gat sau in spate si intr-adevar va descuraja pe cei care flutura cutitul de la mare distanta dandu-si de gol intentiile, dar asta nu va stopa infractionalitatea ci va crea doar o clasa de infractori care actioneaza mai perfid si mai bine inarmati.

  De ex. ce faci cu cel care deja te ameninta cu o arma, vei risca sa o scoti pe a ta presupunand ca poate apasa pe tragaci mai greu decat duci tu mana la arma si faci acelasi lucru, sau e un tintas mai prost decat tine?
  Vei actiona pe baza acestor PRESUPUNERI, punandu-ti viata in pericol doar pentru satisfactia (eventuala) de a-l vedea impuscat?

  Da, cei care fac rost ilegal de arme sunt infractorii, si tot ei sunt cei care le folosesc primii, iar faptul ca detii si tu arma nu o sa echilibreze deloc balanta in favoarea ta ci o sa faca situatia si mai periculoasa.

  Daca tu crezi ca majoritatea eficientii in detinearea unei arma sta in efectul de descurajare, n-ai decat sa porti una care sa fie o replica nefunctionala a uneia reale.
  Sa vedem daca te va ajuta sau dimpotriva..

  Si am ascultat emsiunea (mai bine de 1/2), stiu interventia telefonica de care vorbesti, personal am totusi retineri si as prefera totusi sa stiu o statistica mai la obiect decat cea din declaratii telefonice.
  Cauzele reducerii respectivelor incidente pot fi multiple si trebuie analizate in context.

 84. Alin said

  am April 27 2009 @ 1:39 pm

  @Glock,

  da-ne si noua sursa acelei statistici de care vorbesti.
  Ne poti spune in complentare si cate infractiuni au loc prin folosirea armelor de foc, cate detinute legal si cate ilegal?

 85. Glock 20 said

  am April 27 2009 @ 1:43 pm

  @Alin,
  daca ai fi citit tot ce s-a postat aici ai fi remarcat si diversele linkuri si nu ai mai fi pus asemenea intrebari.

 86. Adrian said

  am April 27 2009 @ 1:46 pm

  poate gresesc dar parerea mea personala este urmatoarea:
  daca se interzic armele atunci o sa mai detina arme doar infractorii pe care oricum politia (militia) ii lasa in pace si nu le face absolut nimic. Deci nu va creste siguranta ci va scadea atat timp cat doar infractorii vor mai fi inarmati.
  Pe de alta parte atat timp cat exista o lege iar aceasta se schimba la un moment dat cu una contradictorie statul ar trebui sa despagubeasca pe deplin prejudiciile creeate cetatenilor (contribuabililor) afectati care nu au facut decat sa respecte legea. Singurul vinovat in acest proces este statul.

 87. vlad said

  am April 27 2009 @ 1:55 pm

  Adrian said

  am April 27 2009 @ 1:46 pm

  poate gresesc dar parerea mea personala este urmatoarea:
  daca se interzic armele atunci o sa mai detina arme doar infractorii pe care oricum politia (militia) ii lasa in pace si nu le face absolut nimic. Deci nu va creste siguranta ci va scadea atat timp cat doar infractorii vor mai fi inarmati.
  Pe de alta parte atat timp cat exista o lege iar aceasta se schimba la un moment dat cu una contradictorie statul ar trebui sa despagubeasca pe deplin prejudiciile creeate cetatenilor (contribuabililor) afectati care nu au facut decat sa respecte legea. Singurul vinovat in acest proces este statul.

  Sunt de acord cu tine! desi nu cred ca se va intampla asa ceva… traim in romania si asta …. (cunoasteti citatul)

 88. Alin said

  am April 27 2009 @ 2:12 pm

  @Adrian, Vlad

  Daca porniti de la ipoteza ca politia nu-si va face treaba, atunci nici nu ii va impiedica pe cei care detin LEGAL arme de foc sa le foloseasca in mod abuziv, terorizand pe cei care nu-si permit sa se inroleze in cursa inarmarilor.

  Si asa, ne intoarcem de unde am plecat, singura diferenta este escaladarea violentei la un alt nivel (superior), aspect mentionat deja si la care Vlad vad ca s-a ferit sa dea un raspuns.

  @Glock,

  era o intrebare punctuala care cerea un raspuns punctual (daca aveai unul). N-are sens sa scormonesc prin toata gramada de link -uri, doar..doar dau peste statistia mentionata de tine (daca chiar exista).

  Alta tema de gandire pentru toti fanii legalizarii armelor de foc:

  in SUA exista o statistica la capitolul violuri de cca. 30 incidente la 100.000 locuitori (statistici 2007).
  Asta inseamna la o populatie de cca. 300mil. in jur de 90.000 cazuri anual.
  Adica un caz la cca. 6 min.

  Daca vreti putem continua statistica si cu tahlariile, hotii, atacuri armate, etc.
  O gasiti aici:
  http://www.disastercenter.com/crime/uscrime.htm

  De ce detinerea armelor de foc nu anuleaza aceaste probleme reducandu-le la un nivel derizoriu?
  De ce chestia cu descurajarea si posesia armelor de foc nu functioneaza in mod semnificativ?

 89. Glock 20 said

  am April 27 2009 @ 2:25 pm

  @Alin,
  Vad ca te raportezi mereu la USA…uite aici ceva mai aproape de noi: http://www.stephenhalbrook.com/articles/guns-crime-swiss.html
  (Pentru toti cei care cred ca interzicerea armelor este benefica!?!)

 90. vlad said

  am April 27 2009 @ 2:31 pm

  @alin: nu plecam de la premiza ca politia nu isi face treaba, ci ca nu poate fi peste tot… si atunci avand in vedere acest fapt trebuie sa mi se permita sa ma apar, aspect garantat de constitutie. in plus nu sunt cu nimic mai presus decat glock20…el are arma cu bila de cauciuc, iar eu am arma cu glont. si uite ca nu fac prostii nici eu si nici el… si mi se pare normal sa aibe tot cetateanul cu “toate tiglele pe casa” asa ceva. teste psiho, si tot ce vrei, inasprirea sanctiunilor pt adevaratele incalcari ale legii (nu pensionar rachetomodelist ce detinea 3 grame praf pusca pt initierea rachetelor-sper ca am zis corect). aplicarea corecta si fara echivoc a legii, legea sa fie aceeasi pt toti.
  uite ce evenimente au fost in moldova… ai auzit tu de folosirea armelor de catre civili in incidentele acelea? care trecere la nivel superior al violentei?!? crezi ca infractorul mai scoate arma daca pe strada nu vede politist? nu. nu o face pt ca din cei 20 de civili de langa el poate 5 au arma… si il neutralizeaza/stopeaza, pana sa isi dea seama de unde vine “bucuria” … si daca e un politist pe strada, el cere ajutor civililor, si acestia sunt obligati sa ajute organul…. mai exista si varianta “arestului cetatenesc”…
  nu ma feresc de raspuns, ci doar am impresia ca faci referire la drobul de sare… eu vorbesc de ce se intampla in 2 state TOTAL diferite: elvetia si republica moldova. si ce s-a petrecut in cele 2 state, vin sa contrazica toti alarmistii si pe cei ce sunt impotriva liberalizarii portului si folosirii armelor de foc (armelor adevarate nu replicilor cu gaz sau bila cauciuc)

 91. vlad said

  am April 27 2009 @ 2:55 pm

  citez de pe un forum…

  “”Idea de baza este ca azi in tarile ce fac parte din EU exista restrictii severe in domeniul armelor de foc, politica care va continua si pe viitor. Daca guvernul unui stat se teme de catatenii care detin legal arme de foc, est un semn sigur de PUTREZICIUNE si o dorinta meschina de a avea 100% control din partea “alesilor”.””

 92. Kaa said

  am April 27 2009 @ 2:56 pm

  Ce conteaza cate arme ai? Tot nu poti folosi mai mult de 2 o data! Problema ar trebui sa fie DACA ai voie sau nu sa detii arme. Iara daca da, atunci poti sa ai si 200, care-i problema?

 93. Alin said

  am April 27 2009 @ 3:02 pm

  @Glock,
  am parcurs link -ul, n-am gasit nici o evidenta statisica in sprijinul celor afirmate de tine, cum ca legalizarea armelor de foc in SUA ar fi prevenit 2 mil. de infractiuni.

  @Vlad,

  “@alin: nu plecam de la premiza ca politia nu isi face treaba, ci ca nu poate fi peste tot…”

  Reiei acelasi argument in alta forma.
  Daca politia “nu poate fi peste tot” nu va fi nici cand maniacul de la 4 o ameninta pe babuta de la 3 cu pistolul iar ea n-are banii si tupel sa-i arate la schimb Glock -ul din poseta.

  In orice caz, politia nu va fi acolo cand ala iti lipeste cutitul de beregata (pt. ca tu n-ai pistol) sau pistolul de tampla (pentru ca tu POATE ai pistol).
  Faptul ca ai pistol nu te va ajuta in nici una din situatii, dar poate sa te ajute sa fii omorat.

  “glock20…el are arma cu bila de cauciuc, iar eu am arma cu glont. si uite ca nu fac prostii nici eu si nici el”

  cu astfel de exemple nu ajunge, nicaieri.
  Daca sunteti 2 cu minte nu inseamna ca si restul turmei e la fel.

  “nu ma feresc de raspuns, ci doar am impresia ca faci referire la drobul de sare… eu vorbesc de ce se intampla in 2 state TOTAL diferite: elvetia si republica moldova.”

  Cu Republica Moldova ti-am spus mai sus, problema trebuie analizata intr-un context pe care nici eu nici tu nu-l cunoastem exact.

  Cu Elvetia, poate citesti si tu link -ul dat de Glock.
  Daca ti se pare prea lung, iti postez concluzia:
  “The bottom line is one of attitude. Populations with training in civic virtue, though armed, generally do not experience sensational massacres or high crime rates. Switzerland fits this mold. But the United States does not. As H. Rap Brown declared in the 1960s, “Violence is as American as apple pie.””

  Sau pe scurt si pe romaneste, este o diferenta fundamantala, si anume de educatie, in SUA violenta fiind la ea acasa iar prezenta armelor de foc nu este de natura sa o diminueze ci dimpotriva.

  Si te intreb: avand in vedere gradul de educatie, cultura, moralitate, CONSTIINTA CIVICA, noi cu cine ne asemanam mai mult? Cu Elvetia sau SUA?

  O data cu raspunsul asta, este destul de limpede la ce trebuie sa ne asteptam o data cu legalizarea armelor de foc in ROMANIA (nu Elvetia).

 94. Alin said

  am April 27 2009 @ 3:12 pm

  “crezi ca infractorul mai scoate arma daca pe strada nu vede politist? nu. nu o face pt ca din cei 20 de civili de langa el poate 5 au arma… si il neutralizeaza/stopeaza, pana sa isi dea seama de unde vine “bucuria” … si daca e un politist pe strada, el cere ajutor civililor, si acestia sunt obligati sa ajute organul…. mai exista si varianta “arestului cetatenesc”…”

  Da, o face, alegandu-si mai bine momentul + avand complici ascunsi.

  Hai sa te intreb eu alfel, ai scoate tu arma pe strada sa opresti un jaf armat stiind ca respectivul ar putea avea un complice in zona care sa-ti zboare creerii in secunda urmatoare, fara nici un avertisment?

  Am spus si o repet, intr-un mediu deja violent, legalizarea armelor n-ar elimina violenta ci ar duce la escaladarea ei.
  ex. clar SUA, inca o data citeste link -ul oferit de Glock.

  Kaa,
  era vorba de arme de tir, nu e musai sa folosesti mai multe o data, ele difera prin caracteristici, grad de functionare, precizie, model, etc.
  Ca membru al unui club de tir sportiv, ar trebui sa ai dreptul de a detine mai multe arme de tir, atat timp cat ai un cazier curat cel putin.
  Perfect de acord cu asta.

 95. vlad said

  am April 27 2009 @ 3:25 pm

  ce ar mai fi de analizat la moldoveni… nu e clar? s-au redus dramatic infractiunile, tocmai dataorita modificarii legii in sensul ca s-a aprobat portul si folosirea armei cu glont de o mai larga categorie de cetateni… de ce crezi ca romanul e prost, incult samd?!?
  sa ai dreptul sa detii cutite de bucatarie, carnet de conducere, pari si uluci in gard, sa te impiedici de bolovani pe strada la tot pasul…
  sau sa se dea voie doar padurarilor sa detina topoare…

 96. cioplea said

  am April 27 2009 @ 4:20 pm

  Pt Danezu said:
  Stimate cetatean, eu nu am facut altceva decat sa-mi exprim o nevinovata parere, intr-o clipa de ragaz si relaxare. Ma bucur ca tu le sti pe toate, dar de data aceasta parerile tale au dat gres si miros urat, a individ otravit si irational. De aceea ma ingrozeste gandul ca toti am detine arme de autoaparare, de teama sa ma intalnesc pe stada cu unul ca tine, care este evident foarte frustrat si care ar crede ca are dreptul sa se apere de un om normal, care-i respira din aerul devenit, in mintea lui, proprietate.
  Traiesc in Romania si mi-au spart hotii casa de 4 ori, in decurs de 5 ani. Politia i-a prins o singura data si judecatorii le-a dat drumul din arest, dupa 29 zile, pentru ca nu considerau ca sunt pericol public, desi aveau l-a activ peste 49 de spargeri in anul respectiv. Anul trecut, un zmeu cu o motocicleta Yamaha a intrat pe contrasens, frontal in masina mea, cu 120 KM/h in localitate, si daca nu aveam o masina bine protejata si nu reuseam sa pun frana (aveam doar 50km/h), m-ar fi omorat. A primit 120 lei amenda si pe procesul verbal scria ca a avut peste 30Km/h, politistul spunand ca aceasta poate insemna si peste 300 km/h. Tipul nu avea acte, accidentul s-a produs in Ardeal, si am fost tinuti vreo 6-7 ore, de politisti veniti din tot felul de locuri, fiind obligati sa asteptam sa vina cineva din capitala sa-i aduca individului actele, pentru ca altfel, oamenii legii considerau ca nu pot face proces verbal. Se intampla acest lucru in Romania sec.XXI, an 2008.
  Ti-am scris toate acestea, care nu au legatura cu subiectul si imi cer scuze, ca sa-ti dai seama cum improsti intr-un om fara sa motiv. Nu ma apar prin forta ca nu am cum, nu am fost comunist,iar atunci cand nu muncesc zi si noapte, calatoresc si citesc, ma lovesc zilnic de nesimtirea, impertinenta si ignoranta din jurul meu, as vrea sa conduc masina fara spaima ca un debil va intra in mine, sa merg in siguranta pe strada, sa nu imi fie teama in propria casa, dar in Romania nimic nu imi garanteaza acest lucru. Sa traiesti bine, vorba unuia….

 97. Alin said

  am April 27 2009 @ 4:26 pm

  @Vlad,

  Cu Moldova, astept sa-mi dai un link la un articol serios in care sa vedem cum era legea “inainte” si “dupa”, ce anume s-a modificat concret, daca au mai fost si alte modificari (ex. inasprirea pedepselor pt portul ilegal de arma, atac armat, etc.) si asta in statistici oficiale.
  Pe urma sa vedem care este cauza schimbarii pozitive.
  In cel mai bun caz, vom ajunge la concluzia ca moldovenii nostri au un grad mai ridicat de educatie civica (ex. ca in Elvetia), ceea ce nu inseamna automat ca si romanii o au deci trebuie sa ne asteptam la rezultate similare procedand similar dpdv legislativ dar intr-un mediu social diferit.

  Pentru ca vad ca te-ai eschivat sa raspunzi la intreabarea daca putem compara la capitolul “educatie civica” Romania cu Elvetia sau cu SUA ca sa stim la ce ne asteptam daca s-ar legaliza portul de arme de foc.
  La situatia din SUA (evident dezastruoasa) sau Elvetia?

  Cutitul de bucatarie, masina, topoarele sunt lucruri care POT deveni arme, pe cand o arma este STRICT o ARMA.
  Asta este diferenta care iti scapa.

  Faptul ca POATE detii si tu un cutit nu o sa impiedice un potential infractor sa te atace cu un cutit, faptul ca ai o masina nu creste riscul ca sa fii ucis ca pieton, dar faptul ca POATE detii o arma sigur il va MOTIVA pe infractor sa nu te mai atace cu un cutit ci cu o ARMA si avand o vesta antiglont pe care el si-o permite sa faca rost de ea si sa o poarte, pe cand majoritatea nu.
  + va fi mai inclinat sa te ucida la cel mai mic gest de impotrivire, pentru ca te va percepe ca un pericol potential mult mai mare
  + cresterea gradului de periculozitate a infractiunilor celor care detin legal arme + extinderea lor la cei care pot avea access la armele lor (copii in special).
  Nu-mi spune ca uite ca nu e asa cu armele de vanatoare pt ca au alt regim, alea se scot DOAR la vanatoare, o data la nu stiu cate saptamani, o arma de aparare nu o poti tine in seif ci mai tot timpul la indemana, trebuie sa nu o scapi din vedere, etc. pana la urma ajungi sa devii sclavul unei obsesii (o am la indemana? daca o gaseste copilul?), iar de aici la comportament obsesiv si greseli tragice nu e decat un pas, chiar..ce viata trebuie sa ai, unde ar trebui sa locuiesti ca sa fie nevoie sa traiesti altfel si mai mult, sa sustii ca TOTI AVEM NEVOIE sa traim asa?

  + alte argumente care le-am expus si la care te-ai ferit sa raspunzi.

 98. Gerula said

  am April 27 2009 @ 5:54 pm

  @Alin: Exista “cazul Iovan”, in care, arma de vanatore a fost folosita la autoaparare, chiar cu uciderea infractorului, iar aceasta a fost considerata o reactie normala si in legitima aparare.
  Oricum, ar trebui, ca agresorul sa-si asume tote consecintele care rezulta din actiunile sale, incusiv o posibila replica armata a victimei.
  Unii dintre noi am ales sa nu mai fim victime.
  Oricum toti detinatorii legali de arme de autoaparare si-au asumat riscurile si obligatiile ce le revin din aceasta.
  Dar, asemeni lui Alin, care nu doreste sa aiba posibilitatea
  sa-si apere singur bunurile si familia, bazandu-se doar pe sistem,
  sunt mai multi.
  Si, nu vad de ce pasivitatea lor ar trebui sa ingradeasca dreptul celorlalti cetateni onesti ai acestei tari de a alege cum sa-si apere dreptul la viata si la proprietate.
  Asa cum unii au dreptul de a nu purta arma, alti ar trebui sa aiba acest drept. Si, acesti altii, sa nu fie doar parlamentarii, judecatorii, magistratii sau alte categorii favorizate.
  Daca dreptul la viata si dreptul de proprietate mai sunt garantate de Constitutie, atunci ar trebui sa fie si dreptul la autoaparare.

 99. Gerula said

  am April 27 2009 @ 6:24 pm

  @Alin: Statistici si legi ale Republicii Moldova gasesti pe
  site-ul lor.Bineinteles al MAI.
  Cred ca ai inteles, ca acordarea dreptului la autoaparare, nu trebuie dezbatuta pe baza unor supozitii, ci pe baza fundamentala a drepturilor omului si a legislatiei europene.
  Deci, toate cazurile cu atacuri paramilitare armate pentru furtul a doua gaini si 300 lei ai amaratului de cetatean roman, nu prea au ce cauta in discutie.
  Pe noi ne-ai lamurit, vrei sa fii oaie intr-o tara plina cu lupi.
  Ei bine, noi preferam sa fim caini ciobanesti. Si, nu inteleg, de ce sa nu fim lasati sa fim caini de paza, de catre oi.
  Si nu vrem sa fim caini de paza precum Eroul de la Brasov, ci vrem sa avem doar sanse egele cu infractorii.
  Daca tot combati atat portul de arma de autoaparare, macar sa o faci cu argumente legale si contitutionale, si nu doar cu niste supozitii sau cazuri ipotetice.

 100. postavaru said

  am April 27 2009 @ 7:07 pm

  Domnule Alin, Duminica lui Toma Necredinciosul a fost ieri si probabil v-au ramas ceva reminiscente de nu va ajung argumentele enumerate de interlocutorii dvs. Fermitatea cu care va mentineti opinia ca un cetatean roman nu are dreptul sa poarte o arma ma face sa cred ca ori sunteti unul din cei care au interese ca oamenii sa fie lipsiti de aparare ori sunteti un troll care din lipsa de activitate intra in polemici pe internet. Nu am dorit niciodata raul nimanui insa avand in vedere ca pozitia dvs. aici pe forum, total nejustificata, poate avea efecte negative la nivel macro, mi-as dori sa va vad in situatia de a avea nevoie de o arma de autoaparare si sa nu aveti de unde sa o luati. Asta ca sa va amintiti ca paza buna trece primejdia rea si sunteti unul din cei care au nevoie sa se loveasca cu capul de pragul de sus ca sa-l vada pe cel de jos.
  Poate ca ar fi nimerit sa va salut cu “Onoare muncii, tovarase” dar la ora asta nu-mi vine.

 101. vlad said

  am April 27 2009 @ 8:14 pm

  @alin: in afara declaratiei de la emisiunea “adevar sau provocare”, dl macovei a mai spus si cu alte ocazii ca aceasta noua lege a armelor, si relaxarea regimului armelor a dus la scaderea infractionalitatii. si chiar a subliniat ca acest fapt nu il spune el ci este sustinut de datele statistice. asa cum spune gerula sunt convins ca daca vrei aceste date au fost facute publice, pt ca si romania daca ar avea asa ceva nu ar ezita sa se mandreasca si ar face datele respective publice.
  ma cunosti prea putin…eu nu ma eschivez!
  romania nu se poate compara decat cu romania, si eu ma mandresc cu faptul ca sunt roman! intre elvetia si sua, romania si romanii dpdv al simtului civic se aseamana-zic eu- cu elvetia. cand i se da ocazia, romanul se comporta civilizat, salveaza vieti…
  ceea ce uita unii este ca pana si patriotismul trece prin stomac! daca stirile de la tv zici ca sunt stirile MAI, asta nu inseamna ca asa e romanul, ci ca respectivii cauta rating cat mai mare…
  romanii pot fi educati, si vor fi educati… inca mai exista dascali adevarati, mai exista eroi, mai exista oameni care isi iubesc tara asta…aceasta saraca tara bogata…

  “”Cutitul de bucatarie, masina, topoarele sunt lucruri care POT deveni arme, pe cand o arma este STRICT o ARMA.
  Asta este diferenta care iti scapa.””

  nu imi scapa acest lucru ci doar ar trebui sa stii ca acestea provoaca mai multe victime decat armele reale. si apoi nu armele sunt cele care ucid ci oamenii ucid alti oameni. si omul e inventiv, va gasi modalitati, feluri, moduri, obiecte… inca nu s-au gasit cele peste 1000 de arme furate din sediul politiei in “evenimentele din iunie” nu se mai aude nimic de armele de la ciorogarla, la revolutie crezi ca s-au recuperat toate armele?!? cerzi ca infractorii isi cumpara arma legal? crezi ca aceasta inasprire a legii-atat de pana acum precum si ce va urma- va face ca infractorii sa nu mai aibe acces la arme? daca eu am pistol cu glont, nu sunt lup moralist si sa nu vreau sa mai aibe nimeni, pt ca sunt constient ca asa cum eu sunt cu “capul pe umeri” tot asa mai exista inca f multi civili. ei de ce sa nu aibe drept de port si folosinta?!?

  oare de ce in elvetia nu s-a intamplat cum zici tu? de ce nu a crescut gradul de criminalitate? si ei au voie la arme de asalt!! si tunuri antitanc! si?!?

  nu vorbim de drobul de sare! vorbim de cazuri concrete. trebuie analizat fenomenul nu sa lansam speculatii si supozitii! si priza este tentanta pt copii, si chiar exista cazuri de electrocutari… si pt asta nu s-au interzis prizele si curentul electric! asa cum educi un copil sa nu umble “la curentul electric” tot asa ii explici si ce e cu arma.

 102. Someone said

  am April 27 2009 @ 11:06 pm

  Curentul electric e cel care iti face frigiderul sa functioneze ! Si copilul a inteles…
  Dar arma ce face ? Te apara ? Si cum ramane cu ceea ce-l inveti, sau ma rog, vb degeaba, banuiesc ca unul cu o asemenea gandire nu isi invata copilul si ca a lua viata cuiva nu este permis, pentru simplul fapt ca nu suntem Dumnezeu….dar oricum asta pentru voi nu conteaza, mai important e seiful din dotare plin de bani pe care l-ai aparat cu pretul vietii hotului…
  Vai de generatiile urmatoare; o ceata de oameni fara Dumnezeu si fara principii morale….

 103. vlad said

  am April 27 2009 @ 11:19 pm

  gresit, nu seiful cu bani trebuie aparat, ci viata care este cea mai importanta!
  foarte tarziu mi-am achizitionat arma cu glont… si asta mai mult ca sa particip cu ea la competitii, sa ma duc in poligon-pt ca imi place f mult sa trag in tintele de hartie sau de tabla…
  am avut mult timp arma cu bila de cauciuc, nu pt ca nu puteam sa mi-o iau pe cea cu glont…
  si inca ceva, pistolul cu glont l-am achizitionat dupa aproape 5 luni de la momentul in care am avut adeverinta in buzunar…
  si la distanta de peste 1 an, din momentul in care am demarat procedurile de obtinere…

 104. vlad said

  am April 27 2009 @ 11:30 pm

  @Someone: ce te face sa crezi ca nu avem principii morale? ce te face sa crezi ca nu credem in dumnezeu?!? iti spun un secret… multi dintre colegii mei nu se roaga …decat dupa ce au salvat viata unora ca tine, si de fapt poate nici atunci, ci doar ii multumesc lui dumnezeu ca i-au ajutat sa mai salveze niste vieti, niste bunuri… colegii mei sunt cei ce te apara pe tine de hoti, colegii mei sunt cei ce iti sting casa cand arde,colegii mei dirijeaza circulatia, colegii mei sunt cei de la smurd, colegii mei sunt cei ce mor in afganistan,colegii ei se duc in ajutor la inundatii si alte calamitati, colegii mei sunt cei ce iti vor apara tie familia si tara noastra de va fi vreodata nevoie, colegii mei sunt imbracati in verde, in kaki, in albastru, in rosu si in alb… noi am jurat… noi am spus:”chiar cu pretul vietii mele!”
  sunt roman si iubesc romania si romanii! si voi incerca sa imi ajut tara asa cum pot!

 105. vlad said

  am April 28 2009 @ 12:15 am

  il citez pe domnul profesor Lucian Mihaescu:

  “”Sfaturi minore si totusi esentiale pentru posesorii de arme

  Armele nu sunt periculoase …..ele devin astfel prin mina ?i gindirea celor ce le folosesc. Omul actioneaza tragaciul ?i nu invers.
  O arma de foc trebuie respectata ?i în acelasi timp cunoscuta , inteleasa ?i privita ca un mijloc personal de folosinta numai în anumite ipostaze. Posesorul de arme trebuie sa cunoasca potentialul de ucidere al acestor instrumente ?i sa aiba în permanenta control asupra lor.
  Posesia unei arme de foc impune detinatorului o responsabilitate imensa atit civila cit ?i penala , el trebuind sa constientizeze faptul ca detine un mijloc prin care poate curma o viata , poate chiar a lui.
  Pentru prevenirea unor accidente nedorite , dar oricind posibile trebuie sa insistam pentru respectarea unor reguli esentiale de manevrare a armelor.

  Când luam o arma în mina , intotdeauna o consideram incarcata ?i în stare de functionare , dup? aceea se verifica existenta cartusului pe teava ?i starea incarcatorului.
  Tragaciul nu va fi actionat decit dup? ce vom fi convinsi ca nu vom regreta acest gest.
  Arma nu se ofera oricarui curios , ?i totusi când o oferim repetam verificarea existentei cartusului pe teava ?i scoatem incarcatorul , apoi o inminam cu patul spre cel care o primeste.
  Arma nu se indreapta nici în joaca sau gluma ( cu toate ca la manevrarea armelor nu poate fi vorba de joaca ) catre o tinta vie ?i nici nu te uiti pe teava sa vezi “ce frumoas arata din fata.”
  În cazul în care posesorul de arma participa la o actiune organizata , tragere în poligon , vinatoare , trebuie sa respecte cu strictete indicatiile celui ce conduce activitatea.
  Cu armele speram sa ne descurcam din ce în ce mai bine …. Dar fiecare detinator pentru a se bucura de aceasta pasiune deosebita trebuie sa nu uite ca exista un “ regim al armelor ?i munitiei “ care trebuie respectat cu strictete.””

 106. Someone said

  am April 28 2009 @ 8:46 am

  Ce legatura are smurd-ul, politia, pompierii, armata, jandarmii, politia de proximitate si tot ce mi-ai enumerat acolo, cu Dumnezeu si cu credinta celor care vor o arma pentru “autoaparare”, cu credinta celor care folosesc o arma ca sa ia viata unuia care s-ar putea sa ii atace ? Oki, iti place arma, iti place sa tragi la tinte de carton, si ce-ti mai place, oki…e problema ta. Dar nu-mi spune ca atunci cand iei viata cuiva, multumesti lui Dumnezeu.. ca ce ? Ca ti-a dat puterea sa elimini un presupus criminal ? Nu tot aia devii si tu ? Si daca e sa mori nu crezi ca oricum mori, pentru ca asa vrea Dumnezeu si tu cu toate armele tale nu poti sa opresti chestia asta ?
  Cat despre cei ce merg in Afganistan, o fac pentru bani, si nu pentru ca ma apara pe mine, sau pentru vreun alt scop nobil, crede-ma, nu am nici o consideratie pentru acei oameni, asa ca degeaba mi-i dai ca exemplu…Iar cei de la smurd, ori pompierii nu stiam ca se ocupa cu impuscatul criminalilor pe strada, ci dimpotriva, ii scot dintre fiare, ii duc cu elicopterul pe cei raniti, se urca pe scara sa de-a jos o pisica, sting incendii, etc, etc. Stima lor! Dar nu mi se pare corect sa-i bagi in aceeasi oala.

 107. Glock 20 said

  am April 28 2009 @ 8:58 am

  @Someone
  Stimabile, aici cred ca s-a inteles gresit… Nu este vorba sa OMORI un om ci sa faci tot ce-ti sta in putere ca sa-l incapacitezi – sa-l opresti/previi!!!

 108. Someone said

  am April 28 2009 @ 9:12 am

  Si pentru ca tot s-a vb si despre americani si cat le e lor de bine cu arme, sa nu uitam ca acesti americani, fosti criminali europeni, deci cum ar veni, scursura societatii europene a decimat bastinasii asa-zisi indieni de pe acele meleaguri, tocmai nu pentru ca erau mai barbati, ci pentru ca aveau arme. Asa ca nu veniti cu din alea ca arma ii face egali pe oameni, tocmai dimpotriva…

 109. Someone said

  am April 28 2009 @ 9:17 am

  Pai bun, nu ii iei viata…atunci cum il opresti ? Tragandu-i un glonte in picior, in ambele picioare ? Stii ca te da in judecata mai pe urma pentru ca i-ai distrus viata ? Si tu nu poti face nimic pentru ca nu ai cum dovedi ca daca nu-l nenorociai el ar fi atentat la viata ta ?
  Si atunci de ce nu poti sa-l opresti infigandu-i un cutit in acelasi picior ? Mi se pare mai brav, un individ ce stie manui cutitul precum cei de la circ, precum cutitarii, decat unul care trage cu arma…fas…mare branza a apasat pe un carlig…vai ce indemanare la el…dar nu e vb de parerea mea despre unii sau altii, ci despre ceea ce faci cu o arma…si dupa cum ziceam daca nu il omori, cum il opresti ?

 110. Someone said

  am April 28 2009 @ 9:21 am

  Iar in cazul Iovan de care zicea cineva mai sus, sa recunoastem ca n-a fost vb despre nici o autoaparare cand impusti un om din spate, jumatate afara din curtea ta…si sa mai recunoastem ca daca nu era cine era, azi statea undeva pe la racoare…

 111. Glock 20 said

  am April 28 2009 @ 9:26 am

  Dreptul de a detine si a purta o arma este bazat pe dreptul la autoaparare, la dreptul de a accede la mijloacele sa se apere impotriva celor ce vor sa distruga o alta viata. Dreptul la autoaparare este un corolar la dreptul la viata (corolar – aici poate fi definit ca o implicare evidenta la un principiu general)
  Ar fi absurd sa spunem ca avem dreptul la viata dar nu avem dreptul la mijloacele necesare protejarii acesteia! Cu toate acestea, oponentii dreptului de a avea o arma tocmai impotriva dreptului la viata, militeaza!
  Domnilor, campul de batalie asupra caruia trebuie sa ne oprim reprezinta tocmai aceasta problema: drepturile omului.
  Sub capitalism, este treaba guvernului sa foloseasca forta ca sa apere cetatenii si drepturile acestora; dar, guvernul nu este omnipotent si nicidecum omniprezent: nu poate fi oriunde. Din acest motiv orice cetatean pasnic are dreptul la acele mijloace necesare sa se protejeze in situatii de urgenta, pana ajunge politia ca sa intervina.
  ESTE CONSIDERATA POSESIA DE ARME CEVA RAU – DIAVOLESC?
  Bineinteles ca nu. Rau sau Bun sunt termeni morali care se aplica entitatilor care pot face alegeri morale. O arma este un obiect fara vointa proprie. Armele nu au puterea de a face alegeri, ele actioneaza in concordanta cu posesorii lor, care pot fi judecati moral pentru actiunile lor. Sa spui ca armele sunt intrinsec ” rele” pentru ca pot fi folosite de criminali sau de guvernanti , ca sa faca rau cetatenilor pasnici este ca si cum ai spune ca apa este rea pentru ca oamenii se pot ineca in ea.

 112. Someone said

  am April 28 2009 @ 10:24 am

  :)))))))))))))))))))))
  Incredibil ce ideei va vin….
  :)))))))))))))))))))
  Pe bune asta e, pana acum, cea mai tare…
  “Rau sau Bun sunt termeni morali care se aplica entitatilor care pot face alegeri morale. O arma este un obiect fara vointa proprie.”
  Deci nu poate fi rau sa tai copacul pentru ca acel copac nu are vointa prorie, si nu poate fi rau sa dai foc la o casa pentru ca acea casa nu are vointa proprie, si nu e rau sa strangi o capra neagra de gat, caci ea nu-i asa, nu are vointa proprie, si nu vad de ce ar fi rau sa smulgi de pe un munte toate florile de colt, sa le “detii” tu la tine in mana, caci …binenteles, nu ? O floare nu are vointa proprie…
  :))))))))))))))))))))))
  Pai normal ca posesorii lor actioneaza, si tocmai pentru ei e rau, caci normal ei pot face alegeri morale…
  Dar, oki….fie pe a voastra….imi spuneti si mie, cum poti sa stabilesti daca un individ judeca sau nu moral, daca judeca, in principiu: Prin urmare, individul vine da niste teste psihologice, le trece, pentru ca toata lumea le trece, isi i-a arma, iar apoi, dupa 10 ani face o criza de nervi si isi impusca vecinul in cap pentru ca animalul acestuia i-a distrus gradina de flori, dupa ce in prealabil, i-a ucis si cainele cu pricina. Si culmea, in urma cu o luna se duse omul iar la teste….spuneti-mi mie cum se face o verificare ? O triere a celor bolnavi, a celor care la un moment dat clacheaza ?
  De ex omul care s-a impuscat in cap sapt trecuta vb la tel cu fiu-so, care si el tot in urma cu o luna trecuse din nou prin teste…
  Iar la partea cu cainii vecinului ucisi, sa nu imi spuneti ca e din filme, pentru ca e din viata cat se poate de reala. Sapt trecuta, un individ, pasnic, om cu afaceri, si cu buna credinta, cu arme in dotare, pentru autoaparare, ca de, are valori in casa si trebuie pazite, plus ca trebuie sa-si pazeasca pretioasa viata, i-a impuscat la socru-meo cam tot ce insemna animale patrupede, prietenii omului, mai pe scurt cainii ce pazeau fabrica pe care o detine. (socru-meo o detine). Dumnezeu stie, caci el ma indoiesc ca stie, (acest individ) de ce a facut-o….bag-seama il deranja latratul, sau cine stie…l-or fi atacat noapte in vis…
  Asa ca, va mai intreb o data, cum se face trierea, concret ? Nu povesti, de genul sa gaseasca autoritatile o metoda…pentru ca o data ce vii si spui ca aceste autoritati nu te pot pazi si ai nevoie de arma, se vede treaba ca aceste autoritati nu vor gasi niciodata o modalitate de triere, care sa ma pazeasca pe mine de nebuni.
  N-am spus ca voi care ati postat pe aici, ati fi astfel de oameni, n-o mai luati personal, vb in general…trebuie sa recunoasteti ca sunt destui capcauni printre noi…dar asta nu inseamna ca trebuie sa-i impuscam in picior, ca poate si-or reveni…

 113. Glock 20 said

  am April 28 2009 @ 10:45 am

  @Someone,

  Domnul meu, imi pare rau dar chiar pierzi esentialul – nu te supara – aici este vorba despre un drept care nu ne este acordat si anume dreptul la A U T O A P A R A R E!!! Chiar nu cred ca este relevant ce lighioane ti-a omarat dementul ala in ce circumstante, nu sunt legiuitor, este treaba lor sa afle lucrurile astea, poate vrei sfaturi legale, dar, ai gresit locul.

 114. Alin said

  am April 28 2009 @ 11:02 am

  Glock,

  In loc de una din “lighioanele” de care se vorbea mai sus ai putea fi dumneata, fie ca ai pistol fie ca nu.
  Efectul surpriza poate fi decisiv si e intotdeuna de partea atacatorului.

  O data ce ti-a pus gand rau, faptul ca stie ca ai arma sau s-ar putea sa ai arma nu-l face decat sa actioneze mai violent si mai decisiv.

  Iar dreptul la autoaparare nu ti-l ia nimeni dar nu inseamna ca daca in virtutea lui dumneata vrei sa detii un lansator de rachete sol-sol sau antitanc legea ar trebui sa-ti permita in mod automat pentru ca deh, “trebuie sa te aperi”.
  Chiar presupunand ca ai trecut toate testele psihologice.

  Trebuie sa existe o limita iar cea dinaintea armei de foc este una rezonabila si perfecta pentru tipul nostru de societate.

 115. Someone said

  am April 28 2009 @ 11:02 am

  Nu vreau nici un sfat, iar acele lighioane se numesc caini, si sunt si ele cu viata, dar vad ca dumneata ai omis intrebrea repeta isteric, si anume: cum faci trierea dementilor?
  Si mai vreau ceva sa nu va mai ascundeti in spatele AUTOAPARARII…AUTOAPARAREA ESTE UN DREPT, CRIMA IN NUMELE EI NU…imi pare sa va dau o astfel de veste…dar asta e realitatea…si oricate tratate idioate spuse de intelectuali grasi si ragaitori ce se numesc profesori, ba in autoaparare, ba in arma-poarta spre rai (pe modelul: cate vieti am salvat impuscand trei dementi) etc….astfel de profesori emeriti, nu au nici o valoare si nu pot convinge oamenii cu credinta in Dumnezeu, nu doar prin vb ci prin fapte, nu-i pot convinge deci, cat de benefica e o arma, care se descarca uneori accidental si-ti ucizi pruncul pt care ai luat arma sa-l aperi. Nu-mi veni cu texte de genul trebuie tinuta in seif, ca daca o tii in seif inseamna ca pana bagi tu pinul hotul e in Mexic, deci nu o ti in seif daca tot fluturi autoapararea pe aici, caci nu ti-ar mai folosi la autoaparare daca o ti sub 10 lacate…
  Si pe aceeasi teorie merge si legea americana prin care orice avion suspect ce survoleaza cerul e doborat cu o arma ce-i drept mai maricica, chiar daca e plin de sute de oameni, nevinovati, insa, nu-i asa, ce daca au murit niste dobitoci, au salvat vietile atat de pretioase ale altor milioane. Sa inteleg ca sunteti de acord cu aceasta lege, nu-i asa ? E tot un fel de aparare. Statul apara cetatenii, acuma na, cu pretul vietii a catorva sute, dar nesemnificativi numeric, fata de milioanele salvate…
  Doamne, Doamne !!! Ajuta-ne !

 116. DESUET said

  am April 28 2009 @ 11:06 am

  glock, vlad, 8, fratilor nu va mai agitati in legatura cu ce scriu niste pampalai carora le e frica si de umbra lor ! eu am arme, chiar cu glont si NU MA INTERESEAZA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ce spun ei sau altii asa ca dupa mine pot sa scrie aici tratate despre ce rau e sa ai arme , ca nu dau 2 bani pe ei si parerile lor

  P.S. – v-ati intrebat vreodata de ce spp-ul, sri-ul, armata si altii au arme ? sau chiar politistii ? hai adio si n-am cuvinte!

 117. Someone said

  am April 28 2009 @ 11:09 am

  Va rog, inca o data.
  Intrebare: Cum se face testarea, cum ii dibuiesti pe cei care la un moment dat clacheaza ?
  Si in al doilea rand: Ipoteza clara: Hotul e in fata ta, tu ai pistolul la indemana, si il ameninti, el are si el un pistol, ori un cutit, ori o ranga, cum te aperi cu acea arma?
  Mentionez ca hotul nu se sperie de arma ta.
  Deci, cum faci ? Unde tragi ? In aer ? In picior ? In mana ?
  Ca zici ca nu-l ucizi…asa ca spune-mi cum iti aperi pielea ?

 118. Alin said

  am April 28 2009 @ 11:43 am

  @Glock,

  o precizare, nu discutam daca armele sunt bune sau rele ci daca legalizarea portului de arma de foc pentru toate categoriile de cetateni este buna sau nu.

  Asa ca logica dumitale isteata cum ca armele n-au vointa proprie si comparatia cu apa, nu isi are sensul.

  Valabil si pt Vlad care il citeaz ape profesor Lucian Mihaescu cu o intentie asemanatoare.
  In rest, teoria despre ce ar trebui sa faca posesorul de arma si cum ar trebui sa se comporte e una, realitatea societatii noastre e alta si lucrurile trebuiesc evaluate din aceasta perspectiva, a profilului psihologic, mental, moral, pe care il are societatea noastra pentru a estima corect impactul unei astfel de legalizari.

  Desigur, niste statistici ar fi binevenite ca sa vorbim la obiect.

 119. Alin said

  am April 28 2009 @ 11:46 am

  @Vlad

  “oare de ce in elvetia nu s-a intamplat cum zici tu? de ce nu a crescut gradul de criminalitate? si ei au voie la arme de asalt!! si tunuri antitanc! si?!?”

  Profilul psihologic.

  Daca dumneata crezi ca profilul moral al societatii romane se aseamana cu cel al elvetienilor, cel mai probabil nu traiesti in Romania sau doar te raportezi la un anumit segment al populatiei din care faci parte si dumneata (militari, politisti, jandarmi).

  De asemeni, daca dumneata esti intr-una din categoriile acestea, asa cum lasi sa se inteleaga, nimeni nu-ti neaga dreptul de a purta arma si in afara orelor de servici, datorita faptului ca prin specificul muncii riscul nu se termina o data cu orele de propgram.

  Dar iarasi, repet, nu toata populatia se incadreaza aici.

  Da, si eu cred ca romanii pot fi educati dar pentru asta este nevoie sa se inceapa ACUM si sa treaca inca o generatie poate chiar doua.
  Dupa aceea putem vorbi si de legalizarea armelor.
  Dar din pacate procesul asta educational n-a inceput nici acum, ba dimpotriva, este in declin.

  “nu imi scapa acest lucru ci doar ar trebui sa stii ca acestea provoaca mai multe victime decat armele reale.”

  Pentru ca sunt mai multe si folosite mai des. Daca facem o normalizare a cazurilor luand in considerare si alte cifre, cred ca lucrurile nu stau asa.

  Plus ca vorbim de o escaladare a violentei care iarasi nu vrei sa o iei in considerare desi am enuntat-o deja de cateva ori.
  Un agresor te ataca cu o arma alba pentru ca stie ca tu nu esti inarmat sau in cel mai rau caz ai si tu o arma alba pe care totusi n-ai sa ai curajul sau posibilitatea sa o folosesti.

  Daca stie ca POTI sa ai o arma de foc, vei fi atacat cu o arma de foc si tot intr-o situatie prin care se va asigura ca tu nu iti poti folosi arma, iar cea mai mica greseala iti poate fi fatala.

  Armele de foc sunt legate de o intreaga problematica si psihologie (vezi si in postarile de mai sus) pe care dumneata o ignori bagatelizand-o si spunand ca nu e diferita de multe alte moduri de a ucide.

  Pari o persoana inteligenta asa ca te rog sa incerci sa compari un om care intentionata si ajunge sa ucida cu un cutit sau cu mainile goale cu cel care ucide cu un pistol.
  Diferenta este fundamentala si este nevoie de caractere diferite.
  E cam greu pentru un sot inselat care isi surprinde nevasta cu amantul in dormitor sa-i ucida cu cutitul. Greu, nu imposibil.

  Cu un pistol, alegerea devine mult mai usoara ba chiar teribil de usoara, avand in vedere ca si suntem educati prin filmele de la tovarasii din USSUA ca apasatul pe tragaci si zburatul creerilor pe pereti e joaca de copil si chiar justificata atunci cand esti lovit in interes si amorul propriu.

  Si multe si multe alte situatii din viata de zi cu zi in care vedem agresivitate proasteasca si inutila.

  Am fost martor la un caz in care cineva a fost batut urat doar din acea proasta agresivitate. Si asta sub privirile pasive ale agentilor de paza de la METRO!
  Daca respectivul agresor ar fi avut o arma de “aparare” n-ar fi fost vorba de o fractura de mandibula ci probabil cel putin vreo 4 morti si raniti.

  Aceiasi indivizi care doar peste cateva luni, avand totusi un dosar in curs, n-au ezitat sa atace un echipaj de politie cu sabii.

  Iar respectivii ar fi scapat asa cum s-a si intamplat de fapt, mituind medici legisti, politisti si procurori si martori mincinosi pentru ca sut baieti de bani gata.

  Unul din NU putinele cazuri in care restrictiile asupra armelor de foc SALVEAZA vieti, cazuri mult mai probabile la noi decat posibile scenarii in care ele ar putea salva viata omului de rand.

  Te-as invita sa-mi spui cam in ce cazuri o arma ar putea salva viata cuiva, daca infractorul poarta deja o arma si ia in considerare ca si viitoare victima este inarmata si NU este un militar sau politist antrenat sau mai stiu eu ce.

  Nu te chinui prea mult, pentru ca lucrurile sunt evidente. In acest caz, arma < ZERO si nu face decat sa-ti puna in pericol viata.

  Da, armele se pot procura ilegal, dar de cele mai multe ori un infractor nu va risca circumstante agravante pentru atacul cu arma de foc (daca legea le specifica) decat daca stie ca victima POATE sa aiba o arma.

  Si dvs. vreti sa le oferiti pretextul ideal pentru a-si procura arme si asta sub pretextul drepturilor cetatenesti.
  Frumos, n-am ce zice.

  “mai aibe nimeni, pt ca sunt constient ca asa cum eu sunt cu “capul pe umeri” tot asa mai exista inca f multi civili. ei de ce sa nu aibe drept de port si folosinta?!?”

  1. Pentru ca nu au nevoie in cele mai multe cazuri
  2. Pentru ca indirect, i-ar pune in pericol si pe altii (vezi mai sus de ce)
  3. Pentru ca exista SI MAI MULTI care nu sunt constienti si responsabili si vor avea in egala masura acest drept
  4. Pentru ca per total duce la o escaladare a gradului de inarmare, inclusiv a infractorilor si implicit o escaladare a violentei.

  “si priza este tentanta pt copii, si chiar exista cazuri de electrocutari… si pt asta nu s-au interzis prizele si curentul electric! asa cum educi un copil sa nu umble “la curentul electric” tot asa ii explici si ce e cu arma.”

  Comparatia este inadecvata:
  1. O priza nu o porti la tine.
  2. Circumstantele in care o priza devine periculoasa la o utilizare normala sunt extrem de putine.
  3. O priza nu este facuta sa ucida!!!
  4. O priza nu poate fi folosita sa ucida un om de la distanta cu efort minim.
  5. Nu exista un cult si o educatie a crimei cu prize.
  etc.

 120. Alin said

  am April 28 2009 @ 11:57 am

  @Someone,

  “Intrebare: Cum se face testarea, cum ii dibuiesti pe cei care la un moment dat clacheaza ?”

  Nu poti.
  In primul rand nu-i poti testa lunar.
  Sunt cazuri in care o depresie majora care sa duca la crima se poate intampla foarte rapid, in decurs de cateva saptamani.
  Iar instinctul criminal sau anumite predispozitii nu poate fi relevat intodeauna prin teste, mai ales la cei care sunt constienti de ele si sunt destul de destepti sa le ascunda.
  Nu poti masura prin teste psihologice agresivitatea.
  Chestia cu testarea psihologica e un filtru minor.

  “Si in al doilea rand: Ipoteza clara: Hotul e in fata ta, tu ai pistolul la indemana, si il ameninti, el are si el un pistol, ori un cutit, ori o ranga, cum te aperi cu acea arma?
  Mentionez ca hotul nu se sperie de arma ta.
  Deci, cum faci ? Unde tragi ? In aer ? In picior ? In mana ?
  Ca zici ca nu-l ucizi…asa ca spune-mi cum iti aperi pielea ?”

  Nu stiu care e relevanta, dar in mod sigur majoritatea, omul de rand, va trage in plin pentru ca n-au nici sange rece nici antrenament.
  Asta daca li se ofera ocazia, dar intr-o tara unde portul de arma este legalizat, nu vei fi amenintat cu ranga ci ti se va pune pistolul la tampla sau, in cazuri mai disperate impuscat inainte sa stii ce se intampla sau sa intelegi de ce.

  In orice caz, n-are sens sa le vorbesti unora de pe aici despre crima, pentru ca n-au constiinta valorii vietii unui om, si asta pentru ca nu o au nici macar a propriei vieti.
  Ceea ce incearca sa protejeze inarmandu-se pana in dinti este egoul imens dar la fel de solid ca un balon de sapun.

  Se dau mari curajosi pentru ca se ascund in spatele unei arme de foc si pentru ca se considera capabili de a omora un om fara remuscari, ii fac pe cei care nu gandesc la fel, fricosi.

  E o hilara inversare de valori, o prapastie atat de adanca incat nici o logica nu o poate umple.

  Acesti oameni (daca se mai pot numi asa) au trecut demult limita inferioara a umanitatii, orice apel la ratiune este inutil si doar rugaciunea si Dumnezeu daca mai poate face ceva pentru ei.

 121. 8 said

  am April 28 2009 @ 12:09 pm

  bai baieti [vlad, glock, ceilalti] cand v-am zis ca alin e retardat nu m-ati crezut

  someone si tu esti tot distrus + retardat

  imputitii dracului ce sunteti, sa aveti parte de multe mizerii si sa nu aveti arma la indemana ca sa vedem dupa aia daca mai filozofati

 122. Someone said

  am April 28 2009 @ 12:27 pm

  Merci Alin. Singurul care mi-a rasp, insa, din pacate si fara suparare, asteptam rasp lor…insa din nou lasitatea e la loc sigur in fiintele lor.
  @8 vrei sa ne masuram care pute mai tare; s-ar putea sa iesi din nou invingator; Sau in ce vrei sa ne masuram ? In blesteme ? Atata poti doar ? Aveam asteptari mai mari, de la unul ca tine…pacat, dar poate iti reincarci arsenalul injuraturilor si blestemelor si ne mai oferi din vasta dumitale cunoastere.

 123. Alin said

  am April 28 2009 @ 12:30 pm

  @Gerula,

  cazul Iovan e unul din cele mai bune exemple de ce NU trebuie sa ajunga armele de foc pe mana oricui.
  A explicat deja cineva de ce, nu mai insist.

  “Oricum, ar trebui, ca agresorul sa-si asume tote consecintele care rezulta din actiunile sale, incusiv o posibila replica armata a victimei.”

  Caz in care lucrurile devin nasoale nu pentru agresor ci pentru victima.
  Hotul nu mai fuge (pentru ca stie ca risca un glont in spate) ci trage.
  Hotul nu se mai lasa surprins, ci surprinde.
  Hotul nu mai asteapta sa pleci de acasa ci inarmat fiind iti intra direct in dormitor si la primul semn de impotrivire trage.

  “Unii dintre noi am ales sa nu mai fim victime.”
  Atunci fii destept si alege bine, nu o siguranta iluzorie.

  Cel mai bine este sa nu ajungi acolo, decat sa ajungi in situatia, cea mai fericit caz de duel de pistolari 1:1, tu fiind oricum in dezavantaj pentru ca el e singur si disperat tu alaturi cu sotia si copiii si NIMENI nu-ti garanteaza ca toti ai tai vor scapa cu viata.

  “Oricum toti detinatorii legali de arme de autoaparare si-au asumat riscurile si obligatiile ce le revin din aceasta.”
  Bravo lor.
  Nu inseamna automat ca toti se vor comporta onorabil.
  Atat timp cat sunt putini, problemele vor fi putine.
  Daca ar fi mai multi, atunci sa vezi..

  “Dar, asemeni lui Alin, care nu doreste sa aiba posibilitatea
  sa-si apere singur bunurile si familia, bazandu-se doar pe sistem,
  sunt mai multi.”

  Faci o greseala care sta in certitudinea sigurantei iluzorie pe care ti-o ofera o arma.
  Te crezi mai sigur decat altii dar de fapt nu esti.

  Daca cineva ti-ar pune gand rau crezi ca pistoul care il ai (sau nu) asupra ta, il va impiedica sa-ti dea foc la casa cand esti plecat?
  Sa-ti rapeasca un copil cand este la scoala?
  Sa-ti violeze sotia in momentele mai mult decat sigur destule cand nu e cu dumneata?
  Sa-ti traga un glont in cap cand ai intrat dupa un colt?

  Dar exista intr-adevar riscul ca copilul dumitale sa-si impuste un coleg folosind arma pe care sigur i-ai lasat-o la indemna cel putin o data.
  Pe care poate crezi ca o ascunzi dar de fapt stie unde e.
  etc.

  “Si, nu vad de ce pasivitatea lor ar trebui sa ingradeasca dreptul celorlalti cetateni onesti ai acestei tari de a alege cum sa-si apere dreptul la viata si la proprietate.”

  Pai nu, propun sa li se dea la toti replici nefunctionale, si la cativa, putini, unele care chiar functioneaza. In felul asta nimeni nu va sti cine are cu adevarat arma si cine nu, efectul de descurajare pe care il sustineti va lucra din plin, si riscul ca un lunatec sa aiba o arma functionala e minim.
  Toata lumea va fi fericita.

  “Asa cum unii au dreptul de a nu purta arma, alti ar trebui sa aiba acest drept. Si, acesti altii, sa nu fie doar parlamentarii, judecatorii, magistratii sau alte categorii favorizate.”

  Nu sunt “favorizate” pe ochi frumosi ci prin prisma faptului ca meseria pe care o practica ii expune la anumite riscuri.

  “Daca dreptul la viata si dreptul de proprietate mai sunt garantate de Constitutie, atunci ar trebui sa fie si dreptul la autoaparare.”

  Corect.
  Dar asta nu inseamna ca trebuie sa ti se dea dreptul sa detii un tanc sau un lansator de rachete.
  O limita trebuie sa existe si cea care se opreste inaintea armelor de foc e una destul de buna.

  “@Alin: Statistici si legi ale Republicii Moldova gasesti pe
  site-ul lor.Bineinteles al MAI.”
  Bun, ramane sa vii si cu o analiza daca vrei sa faci caz de cazul lor.

  “Cred ca ai inteles, ca acordarea dreptului la autoaparare, nu trebuie dezbatuta pe baza unor supozitii, ci pe baza fundamentala a drepturilor omului si a legislatiei europene.”

  Depinde cum sunt abordare drepturile omului. Vezi mai sus.
  Si ce zice legislatia europeana in acest sens?

  “Pe noi ne-ai lamurit, vrei sa fii oaie intr-o tara plina cu lupi.”
  Prefer o tara plina de oi si cu caini platiti de oi + cativa lupi, decat o tara plina de lupi care sa se manince intre ei la toate colturile.

  “Ei bine, noi preferam sa fim caini ciobanesti. Si, nu inteleg, de ce sa nu fim lasati sa fim caini de paza, de catre oi.”
  Avem deja asa ceva.
  Nu sustin dezamarmarea politiei sau jandarmeriei.

  “Si nu vrem sa fim caini de paza precum Eroul de la Brasov, ci vrem sa avem doar sanse egele cu infractorii.”
  Esti copil. N-ai sa ai niciodata sansa egala cu infractorii.
  Ei au initiativa, aleg locul si momentul deci efectul surpriza + o arma.
  Tu doar o arma (care ii va face sa fie si mai agresivi) + posibile victime inocente in jur.
  Am scris si mai sus dar nu cred ca ai citit.

  “Daca tot combati atat portul de arma de autoaparare, macar sa o faci cu argumente legale si contitutionale, si nu doar cu niste supozitii sau cazuri ipotetice.”

  Eu le-as spune scenarii plauzibile. Si tu iti doresti arma tot in baza unui scenariu plauzibil in care arma pe care o detii chiar ar face diferenta. Scenariu care va deveni o raritate pe masura ce portul de arma legal va determina infractorii sa considere arma nu o optiune ci o obligatie iar agresivitatea maxima o norma.

  Iar legislatia la ora actuala este destul de clara cred.
  Cu problemele care le ridica celor pasionati de tir si vor sa detina mai multe arme cu aer comprimat, asta da, e o problema.

 124. Someone said

  am April 28 2009 @ 12:34 pm

  In general se disscuta aici de principii, de moralitate, de legi, etc.
  Dar cand cunoasterea dumitale da pe din-afara in aceste domenii si argumentele iti vin la gura aproape logoreic, te inteleg, intri intr-un alt domeniu, inca, ce-i adevarat, neatins…blestemele si vb porcos.
  Pacat de Vlad, Glock, etc ca sunt mentionati de unul ca tine si-i aseaza cumva alaturi de tine, desi clar nici nu se pune problema asemanarii.

 125. @zone said

  am April 28 2009 @ 12:40 pm

  pentru detinatorii de arme si pro-arme : lasati pe astia 2 sa vorbeasca si sa dea in voi, nu va mai agitati ca oricum nu au niciun cuvant care conteaza

  deci enjoy la aberat si bagat tampenii someone si alin !

  si by the way : ati fi ultimii din lume – cu asemenea argumente, intrebari cretine si informatii care denota clar ca sunteti aici doar sa determinati pe niste creduli tampi ca ce rai sunt aia care au arme , indiferent de cate detalii si date vi s-au dat in ajutorul dreptului omului de a se apara – ce ati avea 0.1% sansa sa-mi schimbe optiunile legat de arme!

  sunteti in lumea voastra, in alt timp si spatiu

  si da, am arme de foc !

  pa

 126. Someone said

  am April 28 2009 @ 12:49 pm

  @zone: si da, am arme de foc !

  Te-a intrebat cineva daca ai sau nu ? Bravo tie daca ai si o stii folosi, dar unde o folosesti ?

  si by the way : ati fi ultimii din lume cu asemenea argumente, intrebari cretine si informatii care denota clar ca sunteti aici doar sa determinati pe niste creduli tampi ca ce rai sunt aia care au arme , indiferent de cate detalii si date vi s-au dat in ajutorul dreptului omului de a se apara

  Ai facut dumneata vreun referendum ca sa stii cati sunt pentru si cati impotriva, sau crezi ca acest blog este chiar atat de relevant ? Te anunt ca 90% din cunostintele mele din toata tara, si crede-ma cand spun din toata tzara ma refer la o mare parte din judete, ei, toate aceste cunostinte, rude, prieteni, asociati, parteneri, etc…au aceleasi principii morale si aceeasi gandire matura, si inteleg gravitatea acestei probleme intr-o tara ca Romania, in acest moment al existentei ei.

 127. Someone said

  am April 28 2009 @ 12:54 pm

  Si daca nu ai raspunsuri nu inseamna ca sunt intrebarile cretine, ci mai degraba…never mind…
  Asta e, daca nu ai argumente convingatoare, sau macar argumente clare, esti neconvingator, si deci nu contezi.
  Pana acum in general discutiile au fost si de o parte si de alta argumentate destul de bine,
  dar daca se ridica o problema, eu stiu ca oamenii discuta, si tot la fel cum iti ceri drepturile, dar uiti de obligatii, tot la fel si parerea proprie e un drept, astfel ca ciocu mic daca nu poti veni cu argumente solide intr-o tabara sau alta.

 128. Gigi said

  am April 28 2009 @ 1:03 pm

  Atata ne place sa flutura tot felul de percepte crestine sau morale,cum ca nu-i frumos sa omori un semen de-al tau,chiar daca
  iti omoara copilul sau violeaza nevasta,ca zau asa,am dat-o in patetism!
  Foarte bine!Sa va vad daca tot asa mai vorbiti si cand veti fi victime!Si daca ati ales calea asta,de ca vreti ca toti sa fie ca voi?
  Daca nu esti capabil sa te aperi pe tine si ai tai si te lasi in seama altora,de ce trebuie sa fie toti la fel?Daca iti place ipostaza de victima,de ce vrei sa fim toti ca tine?
  Ca daca populatia civila are arme pentrun autoaparare,se va escalada violenta prin inarmarea,mai dihai,a interlopilor?Legea trebuie sa fie clara:ai cazier si totusi ai arma,detinuta ilegal,factor agravant!
  Ai dreptul legal de detinere si folosire,dar o agiti ca bezmeticu’
  prin intersectii sau scara blocului,pentru intimidare,atunci puscarie!Ai folosit arma nejustificat,in alte scopuri decat autoapararea,tot puscarie!
  Ce nu e clar?Nu cu armele detinute legal se fac talharii si omoruri!Ala care prin natura lui e un infractor,il doare in cot
  de cat de mult se inaspreste legea privind regimul armelor!
  Hai sa raspund eu la intrebarea cu testarea si dibuirea aluia
  care poate claca peste 10 ani:Azi e ok,are “toata tigla pe casa”
  si trece testul.Daca peste 10 ani o ia razna,nu-i musai sa aibe un
  pistol ca sa faca o nenorocire.Se urca in masina si intra intr-o statie de autobuz,sau o ia pe contrasens.
  Ce facem,interzicem si masinile?Sau omoara cu cutitul!
  Facem scenarii ca sa ne dam dreptate?Fantezia e mare!
  Ce faci daca esti in fata unui hot,talhar sau mai stiu eu ce otreapa,si inarmat pe deasupra,care numai ganduri crestinesti nu avea cand a intrat peste tine?
  Pai,tragi in aer,sa-l sperii si sa plece!Sa vina cand nu esti acasa!De 4-5 ori,ca ne-am obisnuit,nu-i asa!Si sa se mai duca si la altii,de vreo 50 de ori,ca asa suntem noi,crestini!Intoarcem si celalalt obraz,si celalalt buzunar!Sau ii dai una in cap,sa scapi societatea de el!
  Problema e cu totul alta!
  Vreau sa ma bucur de un drept constitutional,dreptul la viata!
  Implicit,la autoaparare!Daca se constata ca mi-am depasit dreptul
  legal si am facut vreo ilegalitate,sa fiu raspunzator de faptele mele!E cumva prea mult ce cer!

 129. Someone said

  am April 28 2009 @ 1:15 pm

  Ala care prin natura lui e un infractor,il doare in cot
  de cat de mult se inaspreste legea privind regimul armelor!

  Pai atunci de ce sa se mai inaspreasca, nu-i asa ?
  Dar in acest fel, te cam contrazici singur, ba ca vrei legi care sa te apere de bezmeticii care flutura arma prin intersectie, ba ca nici nu le pasa lor de legi, si mai mult, vrei legi care sa te apere de ei,spunand: “Ai dreptul legal de detinere si folosire,dar o agiti ca bezmeticu’
  prin intersectii sau scara blocului,pentru intimidare,atunci puscarie!Ai folosit arma nejustificat,in alte scopuri decat autoapararea,tot puscarie!”

  dar atunci la ce-ti mai trebuie si arma ? Ca te apara legea de dementi.

  Si sa se mai duca si la altii,de vreo 50 de ori,ca asa suntem noi,crestini!Intoarcem si celalalt obraz,si celalalt buzunar!Sau ii dai una in cap,sa scapi societatea de el!

  Pai ce esti tu justitiar, sa ne scapi de criminali ? Sau ce propui, sa aplicam legea ochi pentru ochi dinte pentru dinte ? E impotriva legii si aia, asa ca iar s-ar putea sa te bagi singur la puscarie.

  Vreau sa ma bucur de un drept constitutional,dreptul la viata!

  De ce crezi ca imbecilul care da o spargere nu are acelasi drept ca si noi restul ?

  Daca se constata ca mi-am depasit dreptul
  legal si am facut vreo ilegalitate,sa fiu raspunzator de faptele mele!

  Sa inteleg in continuare, ca crima in numele autoapararii nu mai e crima ?

 130. Gigi said

  am April 28 2009 @ 1:20 pm

  @Someone Nu e chiar frumos sa acuzi de lasitate,partenerii de
  discutii!Pe ce te bazezi?

 131. ticut said

  am April 28 2009 @ 1:31 pm

  crima comisa in stare de legitima aparare sau in caz de forta majora ori stare de necesitate NU ESTE CRIMA!!!!! o spune codul penal! daca statul nu ma poate apara vreau sa ma lase sa ma apar singur, deci sa imi pot procura arma legal! in rest putem abera la infinit! infractorii sunt cu multi pasi inaintea autoritatilor(cu voia si stirea lor fireste) si inaintea omului de rand! asa ca unica solutie e sa ne facem toti infractori!!

 132. Someone said

  am April 28 2009 @ 2:11 pm

  crima comisa in stare de legitima aparare sau in caz de forta majora ori stare de necesitate NU ESTE CRIMA!!!!! o spune codul penal!

  De asta imi era teama…apai chiar Doamne, AJUTA-NE ! daca iti inveti si copii in acelasi fel, vai de noi…
  Sa inteleg ca acest cod penal este Dumnezeu, sau macar un fel de coran…
  Si da, pentru cei ce-or sa sara iar cu acuze, da, flutur cu credinta, si cu Dumnezeu, pentru ca face parte din fiinta noastra fie ca vrem sa credem sau nu… Si tocmai din cauza acestei gandiri ca a dumitale e bine sa fie interzise armele, pentru ca daca toti vor gandi astfel, atunci, violenta intr-adevar va creste, vrajiti fiind de ideea de drept la autoaparare.
  Insa toate drepturile din toate codurile penal, civil, de bun simt si ce drepturi mai vreti…toate dar absolut toate se supun unei legi care spune: Libertatea individului-este posibila in masura in care poate exista concomitent cu libertatea celorlalti.

 133. Gigi said

  am April 28 2009 @ 2:13 pm

  Probabil am probleme legate de exprimare,d-aia nu m-am facut inteles!Mai incerc odata!
  “Pai atunci de ce sa se mai inaspreasca, nu-i asa ?”
  Asta zic si eu!Respect toti pasii legali,umblu dupa autorizatii
  si platesc taxe,cumpar din magazinele din Romania la preturi mult mai mari decat cele din alte tari,dar eu sunt cel care suporta
  capriciile legiuitorului,care acum da o lege,maine o schimba!
  Cu ce m-am contrazis cand am spus ca vreau o lege clara,care sa actioneze impotriva celor care fac abuzuri?Poate n-am specificat
  ca trebuie si aplicata.Si nu numai impotriva alora cu bani mai putini,ci la fel pentru toti,indiferent de puterea financiara.

  “dar atunci la ce-ti mai trebuie si arma ? Ca te apara legea de dementi.”
  Eu credeam ca vorbim serios!Care lege te apara in tara asta sa nu fi batut,furat,violat(a),sau omorat?
  Legea aia in baza careia sunt pusi in libertate interlopii de la Craiova,acuzati de omor la comanda,talharie si mai stiu eu ce?
  Ca cica,nu prezinta pericol public!

  “Pai ce esti tu justitiar, sa ne scapi de criminali ? Sau ce propui, sa aplicam legea ochi pentru ochi dinte pentru dinte ? E impotriva legii si aia, asa ca iar s-ar putea sa te bagi singur la puscarie.”
  Eu am vorbit la modul general,nu m-am erijat in justitiar!
  Dar daca vrei sa afli parerea mea,mai intreaba in jur ce-ar face oamenii cu tampitii aia care intra peste babe de 80 de ani si le violeaza,care omoara batrani in casele lor pentru banii obtinuti din vreo vanzare,care intra cu masina de fite pe trotuar si omoara
  nevinovati,dar scapa de puscarie,fura cu nesimtire,dar nu suporta detentia,si altele,si altele!
  Traim intr-o lume bolnava,dar daca avem tupeul sa nu vrem sa fim victime sigure,suntem intrebati daca suntem cumva justitiari!

  “De ce crezi ca imbecilul care da o spargere nu are acelasi drept ca si noi restul ? ”

  Ai dat singur raspunsul!Pentru ca e imbecil!
  N-ai decat sa-l sustii material din banii tai.Banii pe care ti-i fura cand e in libertate,sau banii pe care ii dai la buget si care merg sa-i asigure hrana mai buna decat a copiilor intututionalizati sau batranilor din camine!Si televizorul color!

  “Sa inteleg in continuare, ca crima in numele autoapararii nu mai e crima ?”

  Nu stiu ce vrei sa intelegi sau ce anume vrei sa ma faci sa zic,ceea ce spun eu e ca daca am posibilitatea,nu eu o sa fiu victima,sau ai mei!Daca tu ai probleme de moralitate care te fac sa pui mai presus viata ta si alor tai,decat viata unui infractor,sa fi sanatos!
  Dar nu-mi cere mie si altora sa fim la fel!
  Sa dea Dumnezeu sa nu fiu in situatia de a alege,dar daca o fi sa fie…!

 134. Gigi said

  am April 28 2009 @ 2:28 pm

  @Someone Sa mor daca te inteleg!
  Discutia era pe dreptul de proprietate al unui bun dobandit legal si pe dreptul la autoaparare!
  De aici ai deviat-o in cele sfinte si ai avut revelatia ca unii
  nu sunt dispusi sa se sacrifice ei si ai lor pentru bunastarea unui nemernic!

  “De asta imi era teama…apai chiar Doamne, AJUTA-NE ! daca iti inveti si copii in acelasi fel, vai de noi…”

  Nici codul penal nu mai e bun daca permite sa te aperi!
  Uite,stii cum facem?Eu traiesc dupa perceptele mele,sa nu fac rau nimanui atata timp cat nu ma ameninta,iar tu dupa ale tale,in care te pui la dispozitia primului talhar!

  P.S. Arma e tot ce-ti cade in mana,nu neaparat arma de foc!
  Asta de cand ne-am dotat cu deget opozabil!

 135. Someone said

  am April 28 2009 @ 2:45 pm

  Oki, am inteles, dar problema tocmai asta e….ca aceste legi nu exista si nici nu vor exista in Romania in urmatorii 50 ani, iar in cazul in care nu vor exista, legalizarea detinerii armelor va fi tocmai un dezastru…

 136. Glock 20 said

  am April 28 2009 @ 3:11 pm

  Cineva (o scriitoare respectabila) spunea: “Nu iubesc sabia pentru ascutisul ei, nici pentru stralucirea ei si nici pentru gloria razboinicului. O iubesc pentru ceea ce apara.”

  Au aparut aici diverse intrebari dintre care s-a desprins una in special: ” De ce arme?” Raspunsul este departe de a fi simplu dar este logic: noi umanoizii avem pozitia de invidiat de a fi in topul lantului trofic. Cu toate ca ocazional, unii dintre noi cad prada unor bestii salbatice, dar ca specie suntem ok; suntem in siguranta, in afara de noi insine. Devenind omnivore de talie medie, am ajuns la privilegiata pozitie de a ne folosi de unelte. Unelte pe care le folosim nu sunt limitate la arme, desi ca specie suntem definiti ca fauritori de unelte.
  Este un caz fericit ca “multi” dintre noi umanoizii suntem dispusi sa cooperam cu fiecare dintre noi. Agresiunile umane au loc pe doua nivele: individual si organizat. hai sa incercam sa le dezbatem separat.
  Devenind adult, implica respect pentru altii si asumarea responsabilitatii pentru actiunile proprii. Multi oameni invata aceste aptitudini si apreciaza valorile pentru a coabita impreuna. Din nefericire, o minoritate mai mica de 2%, refuza sa se comporte intr-o maniera civilizata. Unii dintre noi nu se dau in laturi de la nimic pentru a face rau altor semeni. Din fericire, nu sunt prea dese aceste iesiri, insa fac deliciul stirilor (in special celor de la ora 17). Oricum, cei mai rau intentionati indivizi, inclusiv nebunii, se comporta rational chiar cand isi urmaresc scopurile lor irationale. Acesti oameni pun in balanta costurile si beneficiile actiunilor lor si incearca sa atraga victimele care nu se pot apara.
  Acum am ajuns la beneficiile posesiei de arme (nu va suparati @Alin si @Someone).
  Poti sa nu fi inarmat, este alegerea ta, insa cei care s-ar putea sa te atace nu stiu lucrul acesta. Siguranta persoanelor va fi mult imbunatatita cand pradatorii vor trebui sa se lupte din greu ca sa obtina ceea ce doresc si atunci fara sa aiba garantata victoria.
  Asa cum pradatorii individuali actioneaza in interesul propriu, asa si organizatiile mari. (putem vorbi pana maine despre asta, de la Hughenotii din Paris – 1572 sau de evreii polonezi in 1939)
  Devenind inarmati nu inseamna ca ne e frica de mediul inconjurator. Mai siplu zis, fiind pregatit reduce criminalitatea la o problema rezolvata. Deci, avand sapun in baie nu indica faptul ca avem o frica paranoica de germeni si microbi, ci numai o recunoastere a problemei si o solutie rapida impotriva acesteia.
  In unele minti, armele de foc sunt legate de crima sau de alte chestii ilegale, cu toate acestea nu suntem in stare sa vedem barna din ochiul nostru ( chibrite, benzina, cutite de bucatarie, sabii ninja). Oamenii sunt prea familiarizati cu obiectele de zi cu zi.
  Dorinta de a ucide este ingredientul principal in omoruri. Lipsa acestuia, duce la absenta dorintei de a face rau altei persoane. (ma abtin de la un comentariu legat de lobotomii)
  Un mare om de stat afirma: “O NATIUNE INARMATA = O NATIUNE POLITICOASA”

 137. Someone said

  am April 28 2009 @ 3:20 pm

  Oki, nu ma intelegi.
  Sa spun altfel: Atata timp cat tot mai putini au frica lui Dumnezeu, si considera ca luarea vietii cuiva e un lucru banal, si nesemnificativ, cum poate fi benefica o lege care sa permita portul armei? Clar trebuie legislatie care sa reglementeze, sa echilibreze, lipsa fricii pacatului de-a ucide (pentru ca orice ai spune, e o crima si daca omori pe cineva ca sa iti salvezi tu pielea); astfel cu o lege buna poti suplini lipsa unei constiinte. Dar daca societatea noastra e asa cum e, legi nu vor fi care sa vina sa echilibreze, atunci spune-mi unde gresesc ? Nu la asta se ajunge ? Ne luam arme si ne ‘puscam unii pe altii pana numai ramane nici unul, si toate in numele autoapararii ?
  Eu si jandarm sa fiu, si politist si militar sa fiu, nu as putea trai cu ideea ca am ucis un om, chiar si sa am apar, chiar si daca mi-a sarit in fata masinii ca era dezacsat si voia sa se sinucida. vina va fi tot a mea, chiar daca nu e una pedepsita de codurile civice. Dar asa sunt eu, poate pentru ca nici tata militar de cariera, nu a putut decat sa refuze sa de-a ordinul de tragere in zecile de mii de oameni pe care soldatii lui ii aveau in fata la revolutie in ’89. Dar nu conteaza cum suntem noi, unii sau altii, e vb ca legea permiterii portului unei arme pentru tot muritorul de rand e o greseala in societatea noastra bolnava. Cu atat mai mult cu cat, nimeni pare sa nu mai aiba acea chestie, la care spuneti-i cum vreti, dar care pe unii ii ghideaza in viata: credinta intr-o divinitate si legile acelei divinitati.

 138. Someone said

  am April 28 2009 @ 3:24 pm

  Mesajul de mai sus se adreseaza lui Gigi. Ca zicea ca nu ma intelege.

 139. Someone said

  am April 28 2009 @ 3:36 pm

  Asa ca asta e ideea. Nu inseamna ca suntem fricosi sau nu mai stiu cum ne-au facut unii, ci ca indiferent ca sunt 5 oameni cu capul pe umeri sau 1 mil, vor fi mult mai multi tembeli care vazandu-se cu arma in buzunar si la umbra unei legi ce sustine autoapararea, va fi un fel de vest salbatic pe aici.
  Deci mai intai trebuie vindecata societatea si echilibrata intr-un fel cum ziceam lipsa constiintei, cu niste legi care sa te chiar trimita la puscarie daca fluturi arma prin intersectie. Dar deocamdata:
  Gigi said: Legea aia in baza careia sunt pusi in libertate interlopii de la Craiova,acuzati de omor la comanda,talharie si mai stiu eu ce?
  Ca cica,nu prezinta pericol public!

  asa ca nu mi se pare o necesitate majora si o rezolvare a problemei inarmarea populatiei. asta tot spun eu, asta e pe scurt ideea, spusa in multe forme, ipoteze, intrebari, prelegeri despre credinta, asta ce-am folosit eu in discutii…

 140. Alin said

  am April 28 2009 @ 4:13 pm

  @Someone,

  asta nu inteleg dumnealor, ca intr-o societate defecta in care politia nu functioneaza cum trebuie iar oamenii sunt in stare sa-ti sara la gat si cu mainile goale, portul de arma nu rezolva problemele ci le amplifica.

  Iar daca lucrurile se aseaza..portul de arma este inutil.
  Deci cum ai lua-o tot inutil este.

 141. ticut said

  am April 28 2009 @ 4:26 pm

  vad ca unii inca nu inteleg…restrictia la cumpararea de arme in mod legal = avantaj clar infractorii(care clar nu se supun legii). coroborat cu criza, => mai multe victime ale furtului, talhariei, omorului, violului etc! arma la purtator = siguranta si incredere!!!(suna cunoscut sintagma???) cine vrea …sa isi ia…cine nu…sa fie victima…si atunci se vor mai linisti apele! e o vrajeala maxima asta cu vestu salbatic etc! orice om are instinct de conservare chiar daca e cinstit si infractor, si nimeni nu se risca aiurea, ci calculeaza inainte de a actiona! asa ca sa nu traim in lumea fantastica in care statul, organele si structurile ne protejeaza…ca o vom pati rau de tot!

 142. Alin said

  am April 28 2009 @ 4:33 pm

  @ticut

  siguranta si incredere dpdv psihologic, da.
  fizic, nu.

  Ala pus pe rele care vrea sa-ti faca rau, nu o sa-ti dea ocazia sa scoti arma.
  O miscare brusca si eroul western din tine cu siguranta si incredere da coltul.

  Iar tu ai sa traiesti intr-o lume in care fiecare isi poate ameninta vecinul, colegul de scoala, etc. cu arma detinuta “legal”.

  Cine sa-ti faca dreptate? Politia? pai n-ai zis tu sa ne facem iluzii?
  Atunci ce faci, vii cu o arma si mai mare? Eventual ii tragi un glonte in cap sa-i arati cine e sefu’ si astepti detasamentul SWAT cu restul arsenalului care l-ai colectionat prin casa ca sa tii pasul cu lumea interlopa..

 143. ticut said

  am April 28 2009 @ 4:38 pm

  @alin…vreau sa zic doar ca nimeni…chiar nimeni nu se impusca pe strada doar de placere!!! ipotetic vorbind, eu, interlop, nu am curaj sa ma iau aiurea de cineva, stiind ca ala poate avea arma cu glont, si poate fi mai rapid sau mai bun tintas ca mine! tocmai acest sentiment de temere face ca amenintatul vecinului cu arma, scoaterea ei pe strada, sau alte teribilisme sa nu mai fie atat de prezente…FRICA PAZESTE BOSTANARIA!

 144. Gigi said

  am April 28 2009 @ 5:02 pm

  Cine spune ca este necesara inarmarea populatiei?
  Nu cred ca s-a militat pe nicaieri sa se dea o (deja traditionala)
  ordonanta de urgenta prin care sa fie inarmata populatia la fel ca garzile patriotice.
  In cazul in care se ajunge sa se aplice si la noi legile europene,ca tot ne-am dat cu …posteriorul de pamant sa fim in u.e.,in cazul in care dreptul la viata nu va ramane un simplu paragraf in Constitutie,de care sa nu tina cont potentatii vremurilor iar orice cetatean fara cazier si cu mintea intreaga sa poata sa mearga la magazin si sa-si cumpere arma,n-o sa fie nici o buluceala sa se inarmeze romanul.
  Multi au alte prioritati.
  Frica de face faradelegi nu trebuie sa vina de la divinitate!
  Trebuie sa fie data de legi aspre si aplicabile tuturor,indiferent de potenta financiara sau pozitie sociala!
  Aici,pe pamant!Nu frica de mania din cer o sa-l opreasca pe nemernic,ci frica de temnita grea aici pe pamant!Sau frica de o posibila victima care ii pune teava in cap!
  Imi pare rau,dar nu eu am facut lumea asta,doar traiesc in ea!

 145. Gigi said

  am April 28 2009 @ 5:12 pm

  @Alin Iar tu ai sa traiesti intr-o lume in care fiecare isi poate ameninta vecinul, colegul de scoala, etc. cu arma detinuta “legal”.

  De unde ai scos asta?Din filmele americane ?
  Pai tocmai asta spuneam,legea sa fie clara!
  Nu scoti arma sa intimidezi sau sa ameninti vecinii sau trecatorii,ca atunci te-ai ars!Si te-ai ars de doua ori daca e detinuta ilegal!
  Din toti cunoscutii care au fost prin america,cati au spus ca au auzit focuri de arma pe strada sau au asistat la impuscaturi,afara de televizor?

 146. Cristi said

  am April 28 2009 @ 6:21 pm

  Aici aveti si comentariul de pe alt forum al unui cetatean american

  http://www.vinatorul.ro/public/forum/viewtopic.php?f=5&t=485&st=0&sk=t&sd=a&start=120

  Am citit acest topic mai demult si initial mi-am propus sa tac din gura…dar uite ca nu m-am putut abtine. Am citit de fel de fel de stipulatii, agresor cu cutzit, diferente de greutate intre victime si agresori, si alte idiotenii pe care o minte legislativa sluta e in stare sa le scoata ca sa ocoleasca solutia clara. N-o sa comentez ce e in Ro, ca e prea strigator la cer, o sa va spun doar cum e aici. Si nu aici in USA ci aici in Texas.

  Texasul are o lege care se numeste “the castle law” adica in traducere libera “legea domeniului”. In esenta aceasta lege spune ca pe domeniul proprietatii personale poti sa folosesti forta letala daca esti agresat, tu, ai tai, prieteni, cateii personali, etc. sau daca iti sint pericol posesiunile. Forta letala se poate folosi fara somatie, fara rugaminti, fara restrictii, de virsta, sex, greutatate, profesie, culoarea pielii/parului, numarului de cosuri de pe fata, etc., etc. mai stiu eu ce alte ineptii. Domeniul proprietatii nu se restringe la patul din dormitor ci e casa, curtea din fata, cea din spate, tot pamintul din jur, practic tot ce scrie in actul tau de proprietate. Din 2007 guvernul local a dat o ordonanta prin care legea domeniului se extinde la vehicul. Adica daca esti in masina undeva pe drum in Texas si esti atacat in masina ai voie sa sa folosesti forta letala. Forta letala nu inseamna o anumita arma de foc, ci orice face bum, sau chiar si ce nu face bum, poti sa folosesti si un piston de tractor daca cumva se intimpla sa il ai in masina. Nu se face restrictie la calibru la arma de foc. Pe domeniu, orice cetatean de buna credinta (fara cazier adica si mental intreg) are voie sa posede cite arme vrea de orice fel (restrictie fiind cele automate care sint doar pentru armata/politie), cita munite vrea, poate sa le tina in seif sau nu, poate sa posede cit echipament vrea de realoding.

  In traducere practica sigur ca exista o expertiza legala prin care se stabilieste ca ai fost in drept de a folosi “the castle law”, dar este cit se poate de normala si aplica o judecata de bun simtz nu una cretina in care orice hot a venit la 3 dimineata sa-ti ceara zahar, dar odata ce-i dai zahar sigur se devine cinstit, si duce jumate din zahar la bisereca pentru binefacere.

  Daca in Texas, la 3 dimineata auzi o fereastra de la casa sparta, sotia suna la 911, si tu pui mina pe glock cu magazia de 17 simburi hollow point, cu lanterna atasata (sau laser sights dupa preferinta), si daca vezi o umbra miscinduse prin casa poti sa infigi toate cele 17 hollow point in umbra cu pricina. Fara somatie, fara sa stii daca e un pusti care a venit sa fure, sau un drogat care nu stie de el. De asemenea dupa ce ai terminat ambele magazii de la glock, si inca mai vezi agresori in curte, esti liber sa iei lisa, ak47, ar15, Blaserul, sau Beretta (ce ai in dulap), sa te asezi dupa fereastra si sa imblatesti la ei pina cind sint toti intinsi pe iarba. Opinia politiei, neoficiaila dar unaminma (din toti polistii cu care am vorbit la poligon, din toti militarii cu care am vorbit la poligon, din toti sniperii, membrii de swat cu care am vorbit la poligon) este sa nu tragi sa ranesti, ci sa tragi sa kill, sa tragi pina e mort, si sa ii omori toti partenerii care ti-au invadata proprietatea. Motivul fiind ca daca traieste, merge la puscarie de unde vine mai rau, se poate intoarce la tine acasa, iti poate urmari familia, rudele lui te dau in judecata si chiar daca cistigi, mai multi banditi te vad la fata si au ocazia cel putin sa te intimideze, pe tine sau familia ta.

  Da, legea e dura si poate mai moare si un pusti care s-a imbatat intr-o noapte si s-a scapat la o baba curajoasa in casa. ASA SA FIE. Toti pustii sa invete responsabilitatea, sa se imbete pina pica sub masa la bar. Sa fie unul care ii duce acasa (apropos betia la volan, in special in caz de accident, e pedepsita foarte dur in Texas). Da poate teenagerul car intra in casa se indreapta dupa ce ii vine mintea la cap…. DAR daca nu se indreapta, daca cum e cel mai probabil devine mai rinzos, paros si magar si in general “cine fura azi un ou”…..miine omoara ca sa fure un ou.

  De asemenea Texasul da dreptul cetatenlor cu drept legal (cu minte intreaga si fara cazier), care au facut un curs sa poarte pistol, ascuns de vedere. In afara zonele specific restrictionate prin lege (cum ar fi tribunalul, cladiri oficiale, etc.), cetateni normali pot purta arme sub haina in afara “domeniului personal”. Anul trecut in Texas erau peste 500000 de civili puratori de pistol. Acum cu Obama toata lumea cumpara arme/munite si isi iau permise de port arma ca nebunii. Ma aventurez sa spun ca la sfirsitul anului acesta vom avea cel putin 700000 de purtatori civili de arma. De asemenea mentioneza ca majoritatea purtatorilor de arma isi tin “skilul” activ, adica se antreneaza cu ea mai des sau mai rar, trag din placere, incearca activ sa-si lamureasca prietenii sa se apuce de tir, si cel mai important, toti cu care am vorbit par hotariti sa ia legea in miinile lor la o adica. Sa nu va inchipuiti ca sint cine stie ce matahale militare cu cefe late cei cu permis de arma. Sint si din aia, dar foarte multe sint femei, sau mosuleti simpatici care te saluta cu “sir” si “ma’m”, oameni normali, ca mine si ca voi, dar care sint constienti ca politia NU POATE sa te apere. POLITIA nu poate sa intervina decit dupa ce crima s-a comis si in cel mai bun caz prinde agresorul. Victima deja a suferit, uneori ireparabil.

  Ce insemna 700000 de purtotori de arma? Inseamna ca din populiatia adulat a Texasului, cca 4.2% e inarmata. O sa ziceti ca fsss, nu e mult, dar sa continuam un pic socoteala. Intr-un shoppinig mall pot sa fie circa 10000 de cumparatori la un moment dat intr-o zi de weekend. Asta inseamna cca 420 de purtatotori de arma, cetateni de buna credinta roiesc prin mall vazindusi de treaba lor. Acum ginditiva la cea aglomerata piata din Bucuresti, cum ar fi sa aveti un surplus de inca inca 400-500 de politisti, deghizati in civil? Credeti ca ar scadea criminalitatea, cel putin asta ieftina de agresare si furt la drumul mare? Sa zicem ca acum la urmatorul scenariu, in mallul din Texas s-ar gasi un nebun (din tzshpe mii de motive) sa trag ca un descreierat in populatie. In mai putin de 1 minut ar avea 10 arme pe el, si daca n-ar fi cashcaval pina ar veni politia, cel putin ar fi ascuns dupa vre-un vreun frigider, cu frica sa sa nu mijeasca ochii ca sa nu-l impuste un cetatean printre pleoape.

  Toate masacrele din istoria urbana a americii din ultimii ani, sau intiimplat in locuri in care cetatenii cinstiti nu aveau drept de port arma. Tota presa de “tree huggers” de aici nu vorbeste decit de cretinul X sau Y care a cumparat o arma legal, si a impuscat jumate clasa de miei lipsiti de dreptul la port arma. Niciunul nu spun ca cretinul a introdus arma ILEGAL si ca daca studentii cu pricina aveau drept de port arma, cretinul era demult cu patru urechi. De asemenea toate muhaiele de aici si de acolo nu mediatizeaza sutele de cazuri in care cetatenii au scapat, sau si-au facut dreptate pentru ca aveau arma la ei.

  Si un ultim comentariu. Cu tot acest libertinaj al armelor in Texas, nu bubuie armele pe fiecare strada, nu e un shooting maniheim aici, nu vin teenagerii de la crisma in lada de truck tragind cu revolvere in aer. Lumea traieste cit se poate normal, si, traditional, in Texas este prietenoasa. Da, in orasele mari sint zone nefaste, dar nu sint mai nefaste decit in Los Angeles, sau Chicago pentru ca kremenalii nu-si procura armele legal, deci si le procura oricum. De asmenea orasul in care traiesc, (e mai mic, doar 1 milon de locuitori) e safe raportat la marime. Lumea e prietenoasa, imi cunosc aproape toti vecinii de pe strada, la jumate din ei am fost in casa (sau in piscina) la diferite petreceri, daca merg la clubul comnuitatii pe jos, imi trebuie 20-30 minute sa strabat straduta mea pentru schimb doua-zeci de cuvinte cu fiecare care e pe afara. Daca unul din noi avem vreo problema ,sau sotiile au ceva greu de carat sau de descarcat portbagajul un vecin de afara vine sa o ajute. Daca imi lipseste o scula, sau o scara sau o roaba, merg la vecinul fara probleme. De asemenea este o alta conventie, mai deosebita, pe care o am doar cu vecinul de linga mine. Conventia intre noi doi este ca daca vedem pe cineva intrind pe geam la celalt, o sa shoot. Am uitat sa spun ca, jumate strada arme, dar jumate nu au, insa stiu ca noi avem, si nu arunca cu pietre in noi astia de le mingiem zilnic inainte de culcare. A pina nu uit, sint singurul roman de pe strada, si toata lumea de pe strada stie de unde sint. Cel putin aici pe strada asta, in orasul asta, atita timp cit esti om de treaba, nu conteaza cite limibi vorbesti.

  Scuze pentru postarea lunga.

  CristianC

 147. Someone said

  am April 28 2009 @ 6:37 pm

  Cunoscuti de-a mei care au vrut sa traisca in Canada, au renuntat rapid si s-au intors acasa, dupa ce copilul lor a fost amenintat la scoala de un coleg de-al lui cu arma din dotare. Si nu sunt familie de maicute si calugari, sunt oameni care poate nu se roaga decat o data pe an, deci nu are legatura cu credinta, dar chiar au spus ca intr-o astfel de lume ei nu vor sa traiasca si sa-si creasca copiii. Si s-au intors acasuca, in Romanica unde e atat de rau, dar totusi mai bine caci inca mai suntem legati macar cu un fir de bunatate, omenie, etc.

 148. vlad said

  am April 29 2009 @ 9:03 am

  someone:”Asa ca, va mai intreb o data, cum se face trierea, concret ?””

  cred ca asta e o intrebare retorica… la fel cum face si mapn,sri,mai,spp… caci si astia au arme si uite ca nu mai ies pe strada sa le fluture in fiecare intersectie
  oricum discutia era cam asa… pe baza unei legi, am achizitionat niste arme, am cheltuit bani cu teste psihologice, medicale (orl,psihiatrie, etc),cazier, taxe si accize; intre timp nu am facut nici o incalcare a legii armelor (si poate nici a altei legi) si mi se ia dreptul de PROPRIETATE!!! pt ca porcaria aia e in vigoare si detinatorii de arme au fost obligati la VANZAREA armelor. pt ca li s-a luat inclusiv dreptul de detinere, nu numai cel de folosinta… E CORECT?!? nu esti despagubit ci esti amenintat cu puscaria! si de ce? pt ca reprezinti un “potential criminogen” cum spunea in netarmurita intelepciune fostul ministru de interne david… o reintoarcere la vechea limba de lemn atat de binecunoscuta si “draga” noua romanilor.
  se ascunde neputinta in stapanirea fenomenelor gen craiova, se ascunde neputinta in pedepsirea (arestarea/inchiderea/amendarea) unor beizadele ce isi fac dreptate singuri si au propriile legi (inclusiv adapteaza legea circulatiei). si pt asta se da in detinatorii legali. in loc sa aplice legea cum trebuie!
  romanii au achizitionat arme cu aer comprimat- si li s-au deschis ochii: au constatat ca sunt pliciuri, ca nu pot face rau decat intr-un caz la 3 milioane. si autoritatile s-au inspaimantat… incepe romanul sa se destepte… incepe romanul sa priceapa ceea ce elvetienii au inteles de mult: arma e o unealta si trebuie tratata ca atare. o unealta periculoasa cum la fel poate fi periculoasa si secera si coasa…sau polizorul (va mai aduceti aminte cati elevi de la liceele industriale sau ucenici,etc au ramas orbi de la span, au murit ca le-a zburat burghiul -ce il ascuteau la polizor- in cap… va mai aduceti aminte?!?)
  si poate aparea reversul medaliei: beizadeaua scoate pistolul cu bile si il flutura in intersectie, si apare cetateanul onest care are o reactie normala la amenintare… scoate pistolul si trage si fiind cu glont, zgarie pilea cea fina a beizadelei… ei bine asa ceva este inadmisibil!
  sau doamne fereste… vor aparea mai multe aresturi cetatenesti decat face politia…
  v-ati intrebat vreodata de ce politia face atat de greu uz de arma? pt ca armele sunt proaste! pt ca folosesc munitie de razboi nu pt fortele de ordine…pt ca munitia lor este facuta sa raneasca nu sa stopeze… pt ca daca foloseste arma din dotare este vazut ca un criminal nu ca functionar aflat in misiune si care isi indeplineste atributiile de servici (asta chiar daca a tras foc de avertisment in plan vertical)… pt ca risca sa traga in infractor, glontul sa treaca mai departe si sa omoare un nevinovat, si pt asta va face puscarie;nu conteaza ca era in misiune…

  si pana la urma de ce mi-au fost confiscate armele?!? pt ca asta este … e o forma de confiscare! si mi s-a retras un drept obtinut. cu greu obtinut!
  Traiasca republica socialista Romania! traiasca tovarasul…

  TRAIM IN ROMANIA, SI ASTA…

 149. Gigi said

  am April 29 2009 @ 9:07 am

  @Someone Cunoscutii aia s-au intors pentru ca n-au gasit nici macar un caine cu covrig pe coada in toata Canada!
  Au fost la politie sa raporteze incidentul?
  Si daca da,au avut politistii canadieni aceasi atitudine ca politia romana?
  Da-mi voie sa nu-i cred pe acesti cunoscuti!
  In Canada te”salta”numai daca esti beat pe strada,d-apai sa ameninti cu arma in scoala!
  Astept sa-mi spui daca ai cunoscuti care au fost sau inca locuiesc in America si care sa spuna ca pe strazi e ca in poligonul de tir.Sau daca macar au auzit impuscaturi!

 150. Alin said

  am April 29 2009 @ 12:28 pm

  @ticu,

  Pentru asta iti trebuie arma?
  “sa nu se ia cineva pe strada” de tine?
  Si crezi ca ideea ca esti inarmat il va face sa fie cuminte sau sa fie sigur ca scoate el primul pistolul?

  Ca asa cum ai si tu certitudinea ca daca esti inarmat poti fi mai rapid decat unul care este si el inarmat, fii sigur ca o are si el.
  Si el are timp sa stea toata ziua sa invarta pistolul, isi permite sa iasa imbracat cu vesta antiglont tot timpul ca stie ca o cauta, dar tu?

  Si atunci nu o sa te mai impinga si o sa te injure, o sa fie cu ochii pe tine si la primul gest, chiar inofensiv, o sa te impuste.
  Legal si in legimita aparare pentru ca o sa aiba grija sa iasa in asa fel incat tu ai scos primul arma.

  Si unde am ajuns cu chestia asta? Mai rau decat unde eram.

  Iar frica..este ceea ce cunosti tu si te face sa ceri arma fara sa stii cam la ce foloseste si ce nu, scandalagiul nu stie ce e aia, oricum traieste degeaba.

 151. Alin said

  am April 29 2009 @ 12:33 pm

  “Frica de face faradelegi nu trebuie sa vina de la divinitate!
  Trebuie sa fie data de legi aspre si aplicabile tuturor,indiferent de potenta financiara sau pozitie sociala!”

  Serios? Cat de aspre? Pana la dezumanizare?
  Ai impresia ca asta va elimina criminalitatea?
  Nu, va crea o noua generatie de criminali, mai perfizi, cruzi si lipsiti de scrupule.

  Da, n-ai facut tu lumea asta, dar esti parte din ea. Si modul tau de a GANDI si a actiona are repercursiuni asupra ei.
  Si daca este asa cum este, este tot din cauza celor care sunt oameni ca si tine, nu pentru ca Dumnezeu a facut sa fie lucrurile asa.

  Si daca tot vorbim de statistici, arunca o privire aici sa vezi ca masurile “aspre” nu diminueaza criminalitatea ci o accentueaza.

  The Death Penalty and Deterrence

  A September 2000 New York Times survey found that during the last 20
  years, the homicide rate in states with the death penalty has been 48
  to 101 percent higher than in states without the death penalty.

  FBI data shows that 11 of the 12 states without capital punishment in
  2006 had homicide rates below the national average.

  http://www.amnestyusa.org/death-penalty/death-penalty-facts/the-death-
  penalty-and-deterrence/page.do?id=1101085

  Death Penalty Facts
  http://www.amnestyusa.org/death-penalty/death-penalty-facts/page.do?
  id=1101088

 152. Alin said

  am April 29 2009 @ 12:45 pm

  @Cristi,

  ce treaba buna, se rataceste copilul de 5 ani pe proprietatea vecinului, poate sa-l impuste in cap.
  Te ratacesti prin padure, iesi la liman pe pasunea la unu’, esti impuscat.

  Si iti cresti copiii cu mentalitatea ca asta este perfect legal, ca o masina sau calcatul prin curtea ta este mai important decat viata unui om.
  Mai intai tragi, pe urma gandesti si sortezi lucrurile – logica legala a texanului.

  Dar poti sa ne dai si niste statistici care arata ca treaba asta a redus in mod semnificativ criminalitatea comparativ cu alte zone din SUA unde lucrurile nu stau asa?
  Macar furturile si jafurile?

 153. Glock 20 said

  am April 29 2009 @ 12:57 pm

  @Alin,
  Ai intrebat de statistici si vad ca te legi mereu de americani. Daca te-ai uita la celalalt antipod – Australia – vei vedea ca statul a incercat sa interzica portul si uzul de arma de foc. Ca urmare a acestui fapt, criminalitatea a crescut fata de anii precedenti cu 300%!!!. Cum explici asta? Dar nu trebuie ca sa ne explici dumneata ci asta este valabil pentru ceilalti care mai cred ca armele sunt “rele”. Mai vrei exemple? Inca nu te-ai lamurit?

 154. Cristi said

  am April 29 2009 @ 3:38 pm

  Revenind la titlul: ” Este corect sa fiu deposedat de arma cumparata legal ?” as dori sa fac unele precizari (pt.cei care nu stiu) legate de modificarile recente suferite de Legea 295/iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor:
  – in martie 2008 s-a dat o Ordonanta de Urgenta (OUG 26/12.03.08) prin care, printre altele, se restrictiona regimul armelor cu aer comprimat – care pina atunci se puteau detine si folosi pe baza unui Certificat de Detinator; astfel aceste arme au fost trecute la categoria E, arme supuse autorizarii, impreuna cu armele cu bile de cauciuc (cele cu bila de cauciuc erau din 2004 arme supuse autorizarii – pe buna dreptate, consider eu); cei care detineau legal arme cu aer comprimat au fost obligati, in acest fel, sa se supuna procedurii de autorizare (Certificat medical, Atestat Psihologic, cazier si taxe – relativ multi bani cheltuiti pentru a transfera armele cu aer comprimat din Certificatul de Detinator pe Permis de Arma), procedura care se aplica deja pt. obtinerea permisului de arma de foc. In acest fel, inafara ambiguitatilor deja existente in Legea 295 referitoare la armele cu aer comprimat (considerate ca arme de tir sportiv in lege – nu arme de tir si agrement – si confundate, voit sau nu, de catre “Organ” cu armele de tir sportiv cu munitie pirotehnica – glont) au aparut noi ambiguitati determinate de introducerea in aceeasi categorie E, cu armele de autoaparare cu bila de cauciuc, ambele fiind supuse acelorasi conditii de autorizare ca si armele de foc, letale si necesitind aceleasi conditii de procurare, detinere, transport, pastrare ca si cele pe glont, letale.
  – in noiembrie 2008, s-a aprobat in Parlament OUG 26/martie 08, prin actualizarea legii 295, ocazie cu care s-au “introdus pe usa din dos” (fara informarea societatii civile – care nu prea exista, din pct. lor de vedere) modificari, printre care si cea cu obligativitatea detinerii de max. 2 arme neletale din categoria E (adica armele cu aer comprimat si cele cu bila de cauciuc fiind luate deavalma). De aici si intrebarea : ” Este corect sa fiu deposedat de arma cumparata legal ?”
  Ar mai trebui precizat ca armele cu aer comprimat se impart conform legii 295 in 2 categorii: arme scurte (pistoale) si arme lungi (carabine, pusti).
  Din punct de vedere al principiului de functionate sint 4 categorii de arme cu aer comprimat (tinind seama si de criteriul lungimii -scurte/lungi-, ar fi 8 categorii):
  -arme cu aer comprimat (AC) cu arc,
  -AC single stroke pneumatic si AC multipump (incarcare cu pompa inclusa in corpul armei),
  -AC cu CO2 (mai mult este folosit bioxidul de carbon la pistoaleleAC) si
  -AC PCP (AC cu preincarcare cu aer comprimat – intr-un cilindru de presiune ce intra in componenta armei – de la o pompa speciala exterioara sau de la o butelie cu aer comprimat – ca cele de oxigen)
  Deci fiind atitea tipuri de arme cu aer comprimat si in plus 2 calibre de arme de autoaparare cu bile de cauciuc, toate fiind “incarcerate” de lege la categoria E cum poti sa alegi sa detii maxim 2 arme ? Pe care sa le pastrezi si pe care le “arunci”/donezi “Organului”?, armele fiind cumparate legal, conform procedurii -si cheltuielile legate de aceasta-, inainte de aparitia modificarii din noiembrie. (eu sint pasionat de armele cu aer comprimat si sint membru la 2 cluburi de tir, ultimul club la care m-am inscris avind si poligon propriu)

  PS: In plus, pastrindu-se confuzia intre armele cu aer comprimat de tir-agrement si armele de tir pe glont, tot la ultima modificare a legii, s-a restrictionat si cantitatea de proiectile de plumb (pt. AC) -care nu sint munitie pirotehnica, deci nu prezinta pericol la depozitare si transport- la 100 de buc. la fel ca la o arma cu glont.

 155. ticut said

  am April 29 2009 @ 4:06 pm

  mai are rost sa ne batem capu cu idiotenia asta??? avem lideri idioti, corupti si fricosi care fac tot posibilul ca nimic sa nu mearga bine! mai bine ne facem toti infractori sau ucigasi de parlamentari…parerea mea!

 156. Gigi said

  am April 29 2009 @ 4:14 pm

  @Alin
  Domnule sau doamna,esti culmea!Cum dracu’invartesti cuvintele de reiese ca legile aspre duc la dezumanizare,nu stiu!
  Ba mai mult,legile aspre date contra infractorilor duc la cresterea cruzimii,perfidiei si lipsei de scrupule a acestora!
  Si ma rog,ce fel de repercursiuni are modul meu de a gandi sau actiona?
  Si hai sa vad daca poti sa-mi dai un raspuns direct la o intrebare directa:De ce a facut Dumnezeu lumea asa stramba?
  De ce unii au sa se imbuibe iar altii mor de foame?De ce se fac razboaie si mor prostii,dar aia care le pornesc nu patesc nimic,ba din contra,se imbogatesc si o duc mai bine?
  De ce permite Dumnezeu ca un copil sa fie omorat sau abuzat,o femeie violata sau unul mai slab sa fie ucis?Cand a facut lumea asta,nu s-a gandit sa o faca fara suferinta?
  De fapt am pus mai multe intrebari dar sunt sigur ca n-ai un raspuns care sa multumeasca un om cu gandirea anilor 2000 si un pic!Poate pe aia nascuti acum o mie si ceva de ani!
  Sa te vad cat de crestin mai ramai in convingeri cand o sa fi intr-o situatie (pe care nu ti-o doresc!),in care viata ta sau alor tai sa fie in pericol!
  Faci tot felul de scenarii in care raufacatorii se vor inarma pana-n dinti,si cu veste antiglont pe deasupra,numai ca sa dea in cap omului pe strada!
  Ce trebuie sa se inteleaga?Legile sa nu fie mai aspre,ca sa nu-i inraim pe infractori,iar populatia onesta sa se puna la dispozitia nemernicilor,sa nu riposteze sub nici o forma ca sa
  nu-i intarate,ca pe lumea ailalta are grija Doamne-Doamne!
  Halal sa ne fie!

 157. Alin said

  am April 29 2009 @ 4:38 pm

  @Glock

  Link te rog cu ce ai afirmat in legatura cu Australia, ca ai mai aruncat o pastila si cand ti-am cerut o sursa a informatiilor tale mi-ai dat total altceva.
  Nu ca n-a fost buna si chestia aia (vizavi de subiect) dar fata de afirmatia care ai facut-o (cu armele care in SUA au prevenit 2 mil. de infractiuni) e nula.

  @ticut,

  Traim intr-un soi de neo-sclavagism, nu ti-ai dat inca seama?
  Doar ca acum revoltele nu prea mai sunt posibile.
  Sclavii pricep greu si balanta puterii e in defavoarea lor.

 158. Cristi said

  am April 29 2009 @ 5:24 pm

  Pentru cei ce vor statistici americane: Statul Vermont este singurul stat american care nu are ABSOLUT NICI O RESTRICTIE la cumpararea ORICAREI ARME DE FOC. Sa comparam un oras de acolo cu, de exemplu, Washington DC, unde armele scurte sunt total interzise, plus multe din cele lungi.Puteti compara statistic orice oras cu restrictii din SUA cu altele fara restrictii
  http://dallas.areaconnect.com/crime/compare.htm?c1=Burlington&s1=VT&c2=Washington&s2=DC

  Sau, comparam capitala Texasului, Austin, cu Washingtonul
  http://dallas.areaconnect.com/crime/compare.htm?c1=Austin&s1=TX&c2=Washington&s2=DC

 159. Bogdan Matei said

  am April 29 2009 @ 5:48 pm

  Proprietatea trebuie sa fie intangibila.
  Si proprietarilor trebuie sa li se permita folosirea TUTUROR mijloacelor pentru apararea proprietatii si a vietii.

  Cu stima.

  PS Democratie este atunci cand 2 lupi si o oaie voteaza ce vor servi la cina.
  Libertate este atunci cand oaia poate sa isi apere dreptul de a nu fi prezenta pe post de meniu.

 160. Sorin said

  am April 29 2009 @ 6:20 pm

  de ce a trecut legea in primul rind ? daca e neconstitutionala, incalca drepturile omului etc etc ?

 161. Glock 20 said

  am April 29 2009 @ 6:32 pm

  @ Alin
  Though lawmakers responsible for passing the ban promised a safer country, the nation’s crime statistics tell a different story:

  * Countrywide, homicides are up 3.2 percent;

  * Assaults are up 8.6 percent;

  * Amazingly, armed robberies have climbed nearly 45 percent;

  * In the Australian state of Victoria, gun homicides have climbed 300 percent;

  * In the 25 years before the gun bans, crime in Australia had been dropping steadily;

  * There has been a reported “dramatic increase” in home burglaries and assaults on the elderly.
  http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=15304
  http://www.mannkal.org/downloads/consequences/guncontrol.pdf
  http://current.com/items/89945552_crime-up-down-under-since-australias-gun-ban-armed-robberies-increase-45.htm
  http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4510.0Explanatory%20Notes12005?OpenDocument
  Da ca tot nu te-ai edificat, sau nu ai reusit sa parcurgi tot, citeste aici:Increase in crime
  So let’s look at what has happened to the crime rates in the past six years since those “knee jerk” laws were introduced. In N.S.W. (from the institute of Criminology), armed robbery has increased by 280%. Australia overall now has one of the highest rates of assault on a person compared with other developed countries.
  Jamaica, for example, has had total gun bans for several years so that the only people who have guns are the Police and criminals. Consequently, their general crime rate and murder, in particular, is one of the highest in the world. After Dunblane the UK brought in their own version of “tough gun laws” which banned all handguns. Their murder rate has since increased by 50%. Criminal use of Guns has increased by almost 400%. Cities in the UK are now among the most dangerous in the world – more so then in the US. ( http://www.class.org.au/gm.pdf )
  Vad ca stii sa umbli pe calculator, s-a inventat un motor de cautare de unde poti sa-ti iei toate datele pe care le vrei (GOOGLE – se numeste) :)
  Daca mai vrei sa-ti dau statistici, spune-ne, si te ajutam. Eu, sincer cred in neputinta oamenilor insa ma cam feresc de cei care persista.

 162. Cristi said

  am April 29 2009 @ 6:39 pm

 163. Gerula said

  am April 29 2009 @ 7:24 pm

  @Sorin: aceasta completare o Legii 295/2004 a fost promulgata la sfarsitul trecutei guvernari alaturi de triplarea taxei auto si alte asemenea legi.
  @Alin: zau daca inteleg cum gandeste domnia voastra.
  Deci, daca legile se inaspresc si agresorii primesc pedepse mai mari, nu este bine ca-i inraim. Daca incercam sa ne (auto)aparam, tot nu e bine, pentru ca-i putem rani, agresorii urmarind,tocmai
  lezarea fizica sau/si materiala a victimelor.
  Pai, atunci, poate ar trebui legalizate talharia, violul, furtul, si alte asemenea infractuni, pentru ca, infractorul sa nu mai aiba nici o grija.
  Eu, intotdeauna, am crezut, ca legile au rolul de a proteja cetateanul cinstit nu infractorii sau agresorii.
  Pe de alta parte, daca avem incredere in structurile statului
  vis-a-vis de capacitatea de a ma apara fizic, material si moral,
  atunci ar trebui sa avem incredere si in capacitatea sa de a acorda permis de port-arma doar persoanelor care sunt in stare sa
  suporte o asemenea responsabilitate.
  Si, ma consider profund jignit de faptul ca, atat Alin, cat si Someone, considera poporul roman ca fiind fie posibil instabil psihic, fie posibil infractor, prin supozitii si exemple sau situatii ipotetice.
  Oare frica de nou, de modernitate este atat de mare incat sa tindem spre epoci demult apuse?
  Oare nu aceasta frica si pasivitate ne-au adus in aceasta prapastie politico-economica in care ne aflam acum?
  Deci, haideti sa nu mai punem ingradiri, ci sa lasam loc libertatii responsabile.

 164. Gigi said

  am April 29 2009 @ 10:02 pm

  Pentru @Alin si @Someone mai am si eu o intrebare:
  -Cum se face ca statul a avut incredere in mine cand m-a chemat sa-mi fac stagiul militar si mi-a dat atunci pe mana o arma de razboi cu 60 de cartuse,tot de razboi si m-a bagat in serviciul de garda prin tot felul de locatii?
  Eram atunci ,la 19 ani,mai vrednic de incredere decat sunt acum,la 47 de ani?
  Daca eram un element antisocial,nu-mi dadeam in petec pana acum?
  Daca o fi sa fie,Doamne fereste,vreo harababura,pot fi chemat
  “sa apar tara cu arma in mana”?Adica asa sunt demn de incredere,ca simplu civil prezint pericol social?
  Cu ce este mai presus,moral vorbind,un politist sau un soldat angajat decat un doctor,electrician sau sofer?
  De ce un fost cadru militar,care fie vorba intre noi,a facut armata la fara frecventa si acum se bucura de o pensie indestulatoare,are dreptul sa isi ia o arma de autoaparare(ca s-si protejeze batranetile!),iar unul care inca munceste si plateste impozite ca vita,nu?
  Daca tot au aparut link-urile edificatoare la cresterea infractionalitatii in cazul dezarmarii populatiei oneste,cu ce argumente mai veniti?
  Sau o sa dispareti din discutie,ca nu va stie nimeni,dupa ce ati acuzat de lasitate pe altii,ascunsi dupa un nick?

 165. Gigi said

  am April 29 2009 @ 10:20 pm

  Si poate stie cineva unde este link-ul cu raportul politiei americane referitor la infractiunile cu arme de foc !
  Ar fi edificator!

 166. Gigi said

  am May 1 2009 @ 5:22 pm

  Imi cer scuze ca insist in discutie(vad ca s-au potolit spiritele!),dar am gasit pe cineva care stie sa etaleze mai bine argumentele,decat mine.

  http://www.ecol.ro/content/prevenirea-violentei-%E2%80%93-reforma-proprietatii-asupra-armelor

 167. Glock 20 said

  am May 1 2009 @ 8:24 pm

  @Gigi, intradevar in linkul aratat este explicat suficient de bine “de ce” (l-am postat si eu in al 4-lea post – e ok sa reinprospatam memoria oamenilor).
  Pentru cei care ziceau ca armele nu salveaza vieti:

  http://www.gunfacts.info/pdfs/gun-facts/5.0/GunFacts5-0-screen.pdf

  Guns prevent an estimated 2.5 million crimes a year, or 6,849 every day. Often the gun is never fired and no blood (including the criminal’s) is shed. (pagina 10)

 168. Bill said

  am May 3 2009 @ 6:48 pm

  Am citit cu atentie toate postarile de mai sus si marturisesc ca ma bucur de faptul ca subiectul armelor este atat de disputat. Aceasta si pentru ca de curand am primit de la IGP un raspuns la o petitie pe care o trimisesem la ministrul de interne pe acest subiect, in raspuns unul din argumente fiind ca o parte considerabila a cetatenilor ar fi impotriva liberalizarii detinerii de arme. Personal consider aceasta afirmatie ca o gogorita menita sa ne inchida gura. Cunosc foarte bine fenomenul deoarece de aproape 40 de ani am avut intr-o forma sau alta contact cu armele (fara sa lucrez in vre-un sistem), mai intai ca sportiv, apoi ca antrenor, ca armurier si apoi ca redactor la cele doua reviste de arme care au aparut in RO dupa 2000(Ranger si DWJ). In mai multi ani de “divergente” cu legiuitorul pe acest subiect, am observat ca abordarea armelor prin prisma posibilitatii de a le folosi la aparare nu este cea mai buna. Am senzatia ca numai faptul ca individul ar putea deveni oarecum independent de asazisa protectie oferita de autoritati, unora le creaza o stare de disconfort. Este similar subordonarii individului fata de cadrul social din care face parte, impus in mod perfid de comunism. Amintiti-va de faptul ca pentru o autorizatie de construire ai nevoie printre altele de semnaturile vecinilor, fapt care te obliga in ultima instanta sa socializezi cu ei, indiferent daca iti sunt sau nu simpatici, indiferent daca ti-au ocupat locul de parcare, indiferent daca de la ei se aud manele pana la ora 2 noaptea, copilul vecinului de sus tropaie la ore nepotrivite sau vre-un vecin face scandal pe scara. Trebuie sa-i zambesti pentru ca altfel nu primesti semnatura.
  Trebuie sa recunoastem ca subiectul armelor este pe nedrept asociat cu fenomenul infractional. Majoritatea postarilor se refera la arme ca mijloace de autoaparare iar legiuitorul le considera instrumente de atac, mijloace de savarsire a unor infractiuni. Daca luam statisticile, observam ca folosirea armei ca mijloc de aparare (ma refer la cele detinute legal)este ca si inexistenta. Practic observam ca apararea cu arma (ma refer la focul de arma) este un fapt extrem de rar si cu totul exceptional si probabil ca procentual s-ar situa pe la 0,5 %, poate nici atat. In mod sigur, la acest procent redus contribuie si factorul psihologic, personal asistand la situatii in care numai posesia unei arme a descurajat agresorul, uzul de arma efectiv, devenind absolut inutil. Am vazut persoane agresate, care cu toate ca aveau tot dreptul de pe lume sa foloseasca arma, s-au multumit sa stinga conflictul intr-un mod pasnic. Si din aceste exemple, sustin ca simpla posesie a unei arme, fie ea si neletala, induce posesorului un plus de responsabilitate, de discernamant in abordarea unor situatii deosebite. Personal detin mai multe arme, culmea, nu port niciodata vre-una asupra mea si incerc sa evit pe cat posibil situatiile conflictuale, iar acest lucru m-a ferit de incidente. Dar sustin ca detinerea de arma nu are nimic diavolesc. Arma poate sa insemne tirul de agrement sau de performanta, vanatoarea care chiar daca nu o agreez este un “rau” necesar, colectiile de arme menite sa prezerve adevarate valori tehnice, culturale, istorice, grupurile de reenectment care nu fac rau nimanui atunci cand marsaluiesc in uniforme traditionale cu ocazia comemorarii unor evenimente istorice, si nu numai. Apropoz de acest ultim aspect, in raspunsul IGP se afirma ca defilarea cu asemenea arme (de colectie) este periculoasa pentru ca ele sunt arme letale functionale. Adica tampitul de roman care dealtfel le detine legal abia asteapta sa iasa cu ea in strada ca sa deschida focul. Prin asta ma adresez si domnului care a intrebat ce faci cu patru arme.
  Si un ultim aspect legat de raspunsul IGP este afirmatia lor cum ca cetatenii din RO “nu sunt pregatiti pentru escaladarea numarului de evenimente, de fapte savarsite cu arme de foc”.
  Sa stiti ca nu este greseala, am citat textual din document. Adica in viziunea lor, detinerea de arme de foc ar avea ca urmare cresterea numarului de infractiuni, iar romanii sunt o subspecie, un popor prea tampit ca sa-i dai arma pe mana. Aceasta afirmatie este de-a dreptul jignitoare si ma intreb cu ce este mai pregatit decat mine (sau altul) tovarasul militian cu scoala de militie, sau apevistul care toata viata a frecat menta printr-o unitate militara tinand evidenta obielelor si facand caprarie si hartogarie? Cu ce sunt mai destepti acesti semizei care se bucura de drepturi mai egale decat noi, numai pentru ca ei fac legea? Chiar si la numarul de accidente, sinucideri, infractiuni cu arme, raportate la numarul lor (a politistilor), depasesc cu mult procentele celorlalti detinatori de arme.
  Oricum, legea 295 este un avorton, un copil nascut mort. Analizand ad literam, activitatea de tir de performanta din RO se desfasoara ilegal, paradele militare se desfasoara ilegal, activitatea scolilor de manuirea armelor este in procent de 75% ilegala, etc. Aproape totul este ilegal daca facem conexiunea acestei legi cu altele ce reglementeaza diverse domenii conexe.
  Aici nu este vorba numai de vicii de forma ci mai ales de fond. Este o lege proasta, imorala, neconstitutionala, neprofesionala, discriminatorie, si mai gasiti voi alte epitete ca mie imi este greata.

 169. Nicu said

  am May 3 2009 @ 7:38 pm

  Gerula said
  am April 26 2009 @ 7:38 pm

  @nicu; NU se specifica nicaieri ca sportivii trebuie sa fie profesionisti sau amatori, ca muncesc si traiesc din asta sau ca pur si simplu se mai relaxeaza in timpul lor liber.
  Bineinteles in poligoane special amenajate conform legii.
  Deci, care este problema?

  Gerula, mergi si tu la AEST si intreaba cum e cu sportivii la disciplina numita TIR. Sportivii care au dreptul sa detina arme de tir, sant cei legitimati la un club de tir ACREDIDAT si RECUNOSCUT de catre FRTS. Nu exista sportivi AMAATORI de tir, cel putin nu in Romania.
  @Alin, nu santem nici in USA nici in UK, dar asta nu inseamna ca santem mai prosti decat ei. Da nici nu imi convine sa fiu tinta sigura oricui are chef de un ban in plus obtinut usor, sau ca fiul meu sau sotia sa poata fi atacati in orice moment si oriunde caci sigur nu intervine nimeni intr-o astfel de altercatie. Chiar si politia se face ca nu vede, prefera sa intervina dupa ce se termina totul.
  Iar pentru cei care gandesc cum gandesc @cioplea, @Someone, @dacul, as vrea sa va vad cum ganditi DUPA ce veti fi victima, veti gandi la fel? Am o cunostinta care nu mi-a mai calcat pragul din momentul in care a vazut ca mi-am cumparat o arma (cu aer comprimat) si care avea aceeasi gandire ca si voi, dar pe care am avut surpriza sa o vad la AEST si sa aflu ca si-a cumparat un pistol cu bila de cauciuc DUPA ce a fost jefuita in fata blocului atat ea cat si fica ei. Si era o persoana fanatica ANTI ARME.
  Nu am arma de autoaparare pentru ca deja am doua arme cu aer comprimat. Iar cand am fost intrebat de cineva din politie de ce nu imi cumpar una, si a tacut cand l-am intrebat ca el pentru ce e platit. Nu poti merge in foarte multe situatii cu arma la tine, deci nu isi are utilitatea. Iar pentru apararea mea, atata timp cat legea nu imi permite (si nu prea iti permite sa te aperi, cel putin nu cu o arma de foc scurta care este intradevar o arma de autoaparare), consider ca POLITIA este cea care trebuie sa ma apere. Iar daca nu o face (si nu are cum sa o faca 24 din 24, e un lucru absurd), e buna de plata, in momentul in care va fi data in judecata pentru incompetenta. Caci asta e: incompetenta. Asa cum eu daca nu imi fac treaba la servici sant dat afara, asa si el poate fi daca nu dat afara cel putin pus la plata (si aici ma refer la POLITIE, nu la politist).
  Iar daca te aperi cu o arma cu glont nu cu bila de cauciuc iar cel care te-a atacat moare, nu inseamna ca esti Dumnezeu, inseamna ca ai aparat ceea ce Dumnezeu ti-a dat: VIATA. Pentru ca nici cel care te-a atacat nu e Dumnezeu, ca sa aiba dreptul sa ti-o ia pe a ta, sau orice altceva vrea sa ia. Nu conteaza ca are 14-15 ani sau e un infractor versat si trecut prin puscarii, in momentul in care te ataca sant la fel. Nu voi plange niciodata dupa cineva care a fost omorat intr-o astfel de situatie, indiferent ce varsta are persoana respectiva.

 170. Glock 20 said

  am May 6 2009 @ 7:44 pm

  Unul dintre cele mai usoare mijloace de a avea control asupra altor oameni este de a-i face sa devina lipsiti de aparare. Comunistii, fascistii si alti totalitaristi din lumea intreaga si-au facut subiectii sa devina lipsiti de aparare ca un prim pas catre controlul total. Dupa asta a urmat ceea ce toti stim din cartile de istorie.
  Cine vrea ca noi sa fim lipsiti de aparare? Pai in primul rand criminalii care prefera victime nenarmate. In al doilea rand, politicienii si sefii mafiilor, care doresc sa fim dependenti de protectia lor. Ca o concluzie, cei care doresc (dar care n-or sa admita asta) sa detina monopol asupra armelor sunt oameni rai intentionati. Daca ne uitam in istorie descoperim un sablon – o idee care iese mereu deasupra: OAMENII LIBERI AU ARME – SCLAVII, NU! Este evident ca nu numai armele ne pot garanta libertatea asa cum aerul respirat nu ne garanteaza supravietuirea. A fi inarmat este unul dintre multele elemente necesare libertatii. Fiind neinarmat ne garanteaza dreptul de a fi la mila altora. Criminalii sunt beneficiarii directi ai legilor impotriva armelor!

 171. Cristi said

  am May 9 2009 @ 8:26 pm

 172. Nicolae said

  am May 12 2009 @ 5:14 pm

  Sunt detinator a mai multe de 4 arme neletale A.C.+ Autoapare obtinute si detinute absolut legal de mai bine de 5 ani.
  De cand detin armele nu a fost implicat in nici un fel de incidente deoarece tot timpul m-am ferit sa ma las angrenat in asa ceva desi aveam asupra mea arma speciala pentru autoaparare.

  Am incercat sa intru in legalitate si sa vand 2 arme, in acest sens am dat anunt la mica publicitate si am fost contactat de un numar foarte mare de doritori din toata tara care doreau sa cumpere armele dar ATENTIE FARA ACTE, FARA A AVEA ACEST DREPT !
  Deoarece in prezent sunt un cetatean care respecta legea am refuzat sa instrainez armele catre persoane dubioasa si fara drept de a achizitiona legal armele neletale.
  Deci in final NU AM REUSIT SA INSTRAINEZ ARMELE LEGAL nici mcar la 10% din valoare lor reala de pe factura.

  Daca nu se va modifica Legea prin care detinatorii de arme neletale nu mai au dreptul de detinere ( fara folosire ! ) a mai mult de 2 arme din aceasi categorie voi fi nevoit sa ma despart de arme in conditii speciale:

  Decat sa predau gratuit / donez statului armele mele cumparate legal de mine, pe banii mei si cu sacrificii lunare – fara nici o depagubire – le voi declara pierdute… si poate in final acestea vor ajunge tot in mana unor astfel de persoane certate cu legea.

  Statul prin legile lui ma obliga sa caut metode prin care prejudiciul meu sa fie minim deoarece imi interzice dreptul meu legitim de proprietate asupra unui bun legal dobandit si detinut!

  Cum ati reactiona dvs care aveti mai mult de 1 autoturism / imobil daca va aparea o lege prin care nu va mai fi voie sa detineti mai mult de 1 autoturism /imobil ?

  Rusine legiuitorului care a putut concepe o astfel de Lege nedreapta!

 173. Gigi said

  am May 13 2009 @ 12:17 pm

  http://www.libertatea.ro/stire/m-a-lovit-cu-ranga-de-50-de-ori-239698.html

  Pentru cei care inca se mai intreaba “la ce folosesc armele?”
  Si vreau sa vad operativitatea politiei,acum!
  Iar in caz ca rezolva ceva(politia),sa-i vad pe judecatori!

 174. Alin said

  am May 13 2009 @ 3:20 pm

  Da, daca s-ar fi legalizat portul de arma, titlul articolului ar fi aratat altfel.
  Ceva de genul: “Ciuruita cu peste 50 de gloante” ..

 175. SAnMartin said

  am May 13 2009 @ 3:27 pm

  esti praf aline

  mars repede in haznaua din care ai rasarit

  p.s. – sa ai parte de probleme, atacuri si multe probleme si sa nu te puna dracu sa te plangi ca nu-si face statul treaba si nu-ti apara curul urat mirositor imputitule

  p.s. 2 – lucrez si cu sistemul statal si din experienta o arma [chiar daca nu o folosesti] te poate sau poate salva pe altii de la tragedii de acest fel

  insa aline, esti un retardat si vorbesti ca nu ai ce face jegule

 176. Gigi said

  am May 14 2009 @ 8:00 am

  @Alin,ai cerut link-ul cu ce s-a intamplat in Australia,in plus ai si link-ul cu raportul politiei americane,in care se arata mai mult decat lamuritor care esta beneficiul posesiei unei arme de catre cetateanul obisnuit,iar tot ce ai de comentat e ca prapadita aia ar fi fost ciuruita de 50 de ori!
  Nu vrei sa accepti ca tiganii aia,care stau la trei case mai incolo de victima,daca ar fi stiut ca in casa se afla o arma,n-ar mai fi intrat peste ea!
  Pana la urma,timpul le rezolva pe toate si ne lamureste pe toti!

 177. Gerula said

  am May 14 2009 @ 4:51 pm

  @Alin, acel articol NU s-ar fi numit cum spui dumneata in nici un caz, deoarece noi sustinem portul legal de arma cu glont doar pentru cei care sunt apti fizic, psihic si moral, si in urma absolvirii unui curs practic si teoretic pentru aceasta, si nu pentru infractori (care oricum au arme)sau instabili psihic.
  In cel mai rau caz s-ar fi numit “Femeie gravida ciuruie agresorul care o atacase in propria casa”.
  O mare parte dintre interlopii romani sunt inarmati, culmea legal,
  chiar de catre autoritatile statului ca agenti de interventie sau de paza cu permise de port-arma in structuri paramilitare specializate gen BGS care, nu numai ca nu respecta legile Romaniei, dar si opereaza dupa legi proprii, paralele cu legislatia romana.
  Deci, este oare corect ca cetateanul cinstit, agent de vanzari, economist, inginer, arhitect, doctor etc. sa nu aiba drept de port-arma,
  dar golanul de cartier, smecherasul, interlopul sa aiba acest drept?

 178. Nicolae said

  am May 15 2009 @ 8:17 pm

  Nu are nimeni inregistrata emisiunea TV din RO in care se discuta despre arme neletale/letale avand ca invitati reprezentanti din Politia Romana si un om deosebit nu-i retin numele dar daca imi amintesc eu bine era Prof. Dr. Pshiolog … Criminalist lucreaza ptr MAI la stabilirea profilelor criminalilor/infractorilor si este acreditat de MAI ptr examinarea si stabilirea profilelor pshio ptr cei ce doresc permis de port arma letala/neletala.

  Acest prof. dr in urma experientei sale de o viata sustinea la TV urmatoarele:
  – infractorii nu tin cont de Legi, pe ei nu-i intereseaza ca este ilegal sa deti o arma letala.
  – infractorii daca doresc o arma ptr a-si desfasura activitatea mai usor o obtin 100% si o obtin pe cai care nu pot fi controlate de Politie.
  – omul obisnuit, fara cazier si normal la cap ar trebui sa aiba drept de detinere si folosire a unei arme letale in cadrul proprietatii private.
  – activitatea principala a Politiei ar trebui sa fie prevenirea dar e clar ca nu poate asigura securitatea cetateanului.
  – avem nevoie de Legi dure care sa sanctioneze infractiunile la regimul armelor dar care sa permita accesul omului normal, fara cazier la arme si folosirea lor reglementata prin lege pe proprietatea privata si nu restrictionarea lor.

 179. Alin said

  am May 18 2009 @ 10:36 am

  SanMartin,

  Esti unul din cele mai bune exemple de ce portul de arma nu trebuie legalizat.
  Probabil ca fata de cei cu care te intalnesti zi de zi pari un om normal, nu-i asa?
  Ei bine, pana intr-o zi..

  Gigi, Gerula

  Am sa revin si la discutiile de mai sus.
  Da, probabil n-ar fi intrat cu bata peste ea, ar fi intrat cu pistolul si probabil ar fi fost impuscata de 50 de ori, cu atat mai mult cu cat ar fi dat semne sau doar ar fi fost probabil sa se impotriveasca.

  Binenteles, nici eu nici tu n-avem de unde sa stim ce ar fi fost efectiv “daca” (poate ar fi decurs exact la fel, pentru ca pana la urma nu oricine isi permite sa cumpere o arma si sa urmeze cursurile in cauza) asa ca totusi exemplele astea nu sunt cele mai bune argumente.

  Chestia cu labilitatea psihica este destul de relativa, vezi cazul lui SanMartin si altii de pe aici la care, dupa cum se vede, linia dintre auto-aparare si agresivitate este una foarte subtire si usor de trecut.

  Si dupa cum s-a dovedit practic, oameni care au trecut proba psihologica au fost in stare sa ucida si sa se sinucida.

  In exemplul cu agentii de paza, faptul ca unii care POATE NU trebuie sa poarte arma totusi poarta arma arata inca o data cat de periculoasa este legalizarea portului de arma.

  Si daca e sa stam stramb dar sa judecam drept, o data ce s-ar legaliza portul de arma, mai degraba “golanul de cartier, smecherasul, interlopul” ar alerga sa-si procure arma (si sigur legea nu i-ar opri) si nu “cetateanul cinstit, agent de vanzari, economist, inginer, arhitect, doctor etc” care mau degraba ar face-o FORTATI de faptul ca TOT “golanul de cartier, smecherasul, interlopul” are deja una. Legal, pe fata, ti-o arata demonstrativ sub haina de fiecare data cand vrea sa isi impuna punctul de vedere, etc.

  Si cum spunea cineva mai sus, indicele cel mai bun al beneficiului restrictiei asupra portului de arma este arata tocmai de conflictele interlope unde rar (cel putin eu nu tin minte sa fi auzit) s-au folosit arme de foc.
  Cutite, sabii, pistoale cu gaze, aer comprimat, etc. da.
  Arme de foc nu.
  Avand in vedere ca totusi au sau pot relativ usor sa faca rost de arme de foc, cred ca asta spune destul de mult.

 180. Alin said

  am May 18 2009 @ 10:41 am

  Inca ceva..

  Nu m-as supara daca s-ar face un referendum in privinta asta.
  Intuiesc deja rezultatul, pentru ca personal, am convingerea ca marea majoritate nu gandesc asa “macho” ca voi, nu se vad cu o arma in mana si in siguranta, ci ii vad pe altii cu arma in mana, aceeasi care ii agresau si pana acum, dar de data asta si cu o arma (legala chiar), si ei insisi in dezavantaj, neavand bani sa-si inarmeze toata familia, sa faca cursuri, lectii de tir, etc.

  Dar voi ce credeti, care ar fi rezultatul?

 181. BAROS said

  am May 18 2009 @ 10:43 am

  aline nu decizi tu ma nimic
  stai acolo, plateste-ti darile si taci ca atat poti sa faci in afara sa crezi ca te baga cineva in seama sau da 2 bani pe parerile tale poponaristice in care vrei sa ne arati ce rau e sa ai arme

  nu te injur, insa pot spune ca esti un retardat cu acces la net care incearca sa convinga lumea ce argumente pertinente are..

  hai valea !

 182. Glock 20 said

  am May 19 2009 @ 10:24 am

  @Alin,
  Din tot ce vad pe acest blog si din ceea ce ai scris imi dau seama din ce in ce mai mult ca dumneata nici macar nu ai citit tot ceea ce s-a afirmat aici (ca sa nu mai vorbesc de link-urile postate). Orice om care poate fi considerat intelectual si care sa fi citit de la inceput ar fi realizat ca este absurd sa faca comentarii de-a dreptul hilare si puerile fara sa cunoasca despre ce este vorba. Mai incerc o data, pentru cei care chiar nu au cunostinte despre arme si care doresc sa se documenteze despre ele: http://www.learnaboutguns.com/category/gun-related-news/

 183. Alin said

  am May 19 2009 @ 5:04 pm

  BAROS,

  pe langa faptul ca nu poti contribui cu nimic util la discutie, obsesia ta pentru “poponari” arata ca esti sub semnul unei ambiguitati sexuale destul de evidente.
  E bina macar ca incerci sa-i faci fata, dar nu e bine sa treci in extrema cealalta.

  Ultima parte din comentariul tau ti se potriveste de minune, cu singura corectie si anume ca “argumentele” tale sunt departe de a fi pertinente.

  Ba dimpotriva, cei ca tine arata inca o data, ce periculos este ca armele sa ajunga in mana oricui.
  Astfel de atitudini ca ale tale sau a lui “SanMartin” si altii asemenea sunt un semnal pentru o inclinatie latenta spre violenta, care nu va iesi neaparat in evidenta la un test psihologic.

  Ca sa nu mai vorbim ca asa cum e treaba la romani, CHIAR DACA ar iesi in evidenta, cu cateva sute de euro tot ati obtine o certificare psihologica pozitiva.

 184. NICK said

  am May 19 2009 @ 5:06 pm

  aline suge=o !!! mars ma ca nu e nimic dupa tine imputitule !

  ma pis pe opinia ta si comentariile tale ! esti doar un cacanar caRE isi da cu pararea si atat ! din cauza unor complexati si prosti facuti gramada ca tine am ajuns ca tara unde suntem ! besi in mortii tai

 185. SEBY said

  am May 19 2009 @ 5:08 pm

  ALINE ESTI FACUT DIN FLOri ? ba prostea nu esti mai presus ca aia de i-ai enumerat ! mars in gura matii prostule ! daca nu esti in stare sa intelegi ce vor unii sa te invete taci dracu macar din gura ca oricum esti praf …

  ———

  bravo Glock si ceilalti ! aveti grija de voi si sa nu aveti incidente !

 186. Alin said

  am May 19 2009 @ 5:20 pm

  Nick, Seby,

  valabil si pentru voi ce am scris mai sus lu’ nea “BAROS”.
  Sunteti cele mai bune exemple (si am sa va citez) pentru ce n-ar trebui ca orice cretin din tara asta sa poarte arma (legal!!), avand in vedere cat de usor e sa pacalesti pana la urma un test psihologic.

  Si daca pica testul, intervine mita si tot acolo, idiotul nu-ti mai pune viata in pericol doar pe strada ci si pe trotuar.

 187. Alin said

  am May 19 2009 @ 5:35 pm

  Nicu,

  iti dau dreptate pana la un punct.
  Nu stiu cat te-ar mai ajuta faptul ca porti o arma, daca ai fi jefuit CU o arma.
  Poate imi explici si mie cum iti scoti arma si tragi atunci cand ai deja una la tampla.

  Si poate imi spui ce ai de gand cu sotia si copilul cand nu sunt cu tine.
  Le cumperi si lor o arma?

  Eu cred ca astfel de situatii (a fi atacat cu sotia si copil) nu se intampla oriunde, oricum, oricand.
  Situatiile problematice pot fi (si TREBUIE) in primul rand evitate.

  Apoi, daca esti atacat cu o arma, fiind cu sotia si copilul, ai risca sa INCERCI sa scoti arma si sa tragi?

  Respectiva ta cunostinta in mod clar a trecut de la o extrema la alta iar asta n-a fost bine de la bun inceput.
  Fanatismul nu e bun in NICI o directie.

  Personal, nu pot dispretui pe cineva care considera ca are nevoie de o arma pentru siguranta sa, dar nici nu pot fi de acord ca ORICINE CONSIDERA ca are nevoie de o arma sa o si aiba.

  Si stai linistit, nu consider ca viata agresorului e sfanta, cu orice pret, dar nici nu consider ca trebuie sa fie la indemna oricui a lua viata oricui altcuiva cu un simplu gest.

  Eu ma intreb daca armele (la noi!!) vor duce la evitarea mai multor abuzuri decat vor produce. Personal, ma indoiesc.

 188. Alin said

  am May 19 2009 @ 5:37 pm

  P.S.

  Esti primul care recunoaste ca nu poti purta o arma oricand..
  Si asta in mod sigur te lasa descoperit in multe situatii.
  Poti sti daca nu tocmai in acele situatii ai fi avut nevoie de arma?

  Si daca stii care sunt situatiile in care ai avea nevoie de arma, nu e mai bine sa le eviti de la bun inceput?

 189. top gun said

  am May 19 2009 @ 5:46 pm

  aline esti prost

  prost rau

  ATAT.
  NOAPTE BUNA

 190. Alin said

  am May 19 2009 @ 5:53 pm

  Glock,

  In primul rand, am spus ca am sa revin, in masura in care am timp.
  In al doilea rand, am observat ca nici tu nici altii nu v-ati obosit sa raspundeti la toate obiectiile care le-am ridicat.

  In ceea ce priveste site -ul dat de tine, dupa cum spune chiar de pe prima pagina, este vorba de: “Firearm information and politics from a gun rights perspective, with an emphasis on self defense rights.”

  Cu alte cuvinte si pe romaneste, site -ul are o orietare clara “pro-arme” si in concluzie nu te poti astepta sa gasesti un punct de vedere neutru acolo.

  La fel si cu site -ul gunfacts.

  In ceea ce priveste situatia cu Australia, am doua mentiuni:

  1. In primul rand numerele trebuie analizate intr-un anumit context social. Interzicerea armelor a venit pe fondul unor probleme sociale si a cresterii violentei. Faptul ca reducerea actelor de violenta n-a scazut ci a urcat (desi am gasit si statistici care afirma contrariul) nu se datoreaza neaparat “dezarmarii” ci se poate datora continuarii problemelor ce au precedat acest fenomen

  2. Cazuistica dez-armarii este diferita de cea a in-armarii, avand in vedere ca in cazul dez-armarii exista deja un nivel de violenta sustinut de posesia de arma iar ultimii care vor renunta la arme, daca vor renunta vreodata o data ce s-au obisnuit cu acest nivel de violenta, vor fi infractorii.

  Este loc de un studiu in toata regula pana la urma, insa nu sunt platit pentru asa ceva si n-am vazut nici pe altii de aici sa faca altceva decat sa dea link -uri luate de-a gata de pe diverse site -uri, ca sa nu mai vorbim de cele prost interpretate (cazul cu inarmarea in Elvetia vs. SUA).

  Inca un exemplu despre cum statisticile comparative trebuie sa tina mai mult decat de cifre, sunt link -urile postate mai sus de Cristi.

  http://www.urbaniulian.ro/2009/04/25/este-corect-sa-fiu-deposedat-de-arma-cumparata-legal/#comment-81496

  Arata cat de hilar este mitul ca armele ar reduce neaparat infractiunea.
  Arata cum unele tipuri de infractiuni (violuri, furturi) sunt chiar mai mari acolo unde regimul armelor este mai permisiv.
  Nu ma grabesc sa dau vina pe arme pentru lucrul asta, ci vreau sa arat cat de neinspirate pot fi unele statistici si comparatii.

  Sunt totusi inclinat sa-ti dau dreptate apropo de inarmarea populatie fata de abuzurile guvernului, dar ma indoiesc ca ar folosi cu adevarat la ceva.
  Stii vreun caz in care inarmarea populatie a reusit sa opreasca un guvern abuziv si n-a degenerat intr-un razboi civil de ani de zile intre diverse grupari, fiecare dorind pana la urma de fapt puterea si..cam atat?

 191. Alin said

  am May 19 2009 @ 6:01 pm

  top gun,

  faptul ca preferi ofensele in locul contr-argumentelor demonstreaza:
  1. ca argumentele mele sunt bune
  2. ca oameni ca tine (si din pacate nu sunteti putini) niciodata n-ar trebui sa poarte (legal mai ales) o arma.

  Injuriile sunt pentru violenta ca fulgerele pentru furtuna.

 192. top gun said

  am May 19 2009 @ 6:58 pm

  nu mai aline, esti doar un tampit increzut

  as putea sa intru in jocul tau retard in care nu iei in calcul ce scriu in mod pertinent glock si altii, insa spre deosebire de ei chiar nu dau 2 bani pe ce crezi sau simti

  da am arme, de fapt sunt armurier de multi ani, stiu cum merg lucrurile in sistem, am fost in sistem deci iti pot da lectii de viata ca vorbesti din carti si habar nu ai de nimic

  esti probabil un individ captivat de stirile de la protv sau cele de pe realitatea si in fapt habar nu ai ce inseamna sa fi atacat sau familia ta lasata batuta MAR DE UN GRUP DE TERIBILISTI RROMI BETI PULBERE

  viseaza in continuare si lasa-ma cu argumentele tale “pertinente”

  repet : noapte buna si vezi-ti de lucrurile la care stii ceva [experienta], la capitolul arme si ce tine de ele esti total total pe dinafara

  ciao

 193. Glock 20 said

  am May 19 2009 @ 8:49 pm

  Suntem foarte multi sustinatori ai autoapararii, inca, in tara asta si nu trebuie sa fim descurajati de altii care chiar daca au adevarul in fata nu vor sa-l accepte. Asta este Romania, asa am fost indoctrinati de catre altii… am fost niste sclavi. Unii dintre noi poate ca au ramas in continuare, altii au preferat sa nu mai fie…eu unul vreau sa ma numar printre cei care nu vor sa mai fie sclavi.
  Suntem unii dintre noi care alegem sa ne protejam atat pe noi cat si familiile si copii nostri; daca sunt altii care vor sa o “faca” neprotejat…este alegerea lor de asemenea (s-ar putea ca tot unii dintre noi sa le sarim in ajutor in caz de nevoie). Nu vrem sa mai fim martori neputinciosi in fata unor violuri, crime etc. Vrem ca legea in tara asta sa fie respectata si nu elitista. Vrem ca legea 295 din iunie 2004 (atentie la art 14 http://www.jandarmeriaromana.ro/resurse/documente/lg_295_2004.pdf )sa fie revizuita. Cel mai simplu pas, prin care am putea imbunatati semnificativ siguranta cetatenilor, este instituirea dreptului de proprietate privata asupra armelor de foc. Mai simplu spus, legalizarea detinerii de arme.

 194. Gerula said

  am May 19 2009 @ 9:03 pm

  @Alin; cred, din ce in ce mai mult, ca sunteti un salariat al internelor care are sarcina de a submina si a distruge toate argumentele si probele pe care le prezinta sustinatorii liberalizarii portului de arma. Contra-argumentele dumneavoastra prea se bat cap in cap (se anuleaza reciproc), descompuneti argumentele in bucati pentru a le putea combate mai usor, chiar daca prin aceasta ajungeti la un non-sens. Contra-argumentele sunt exprimate doar prin pareri si supozitii, chiar daca ceilalti prezinta studii si documente reale.
  In aceasta situatie, chiar, va rugam sa ne lasati, pentru ca deja am retinut parerea si atitudinea de GICA-CONTRA a dumneavoastra.
  Oricum, daca cineva vrea o arma, poate sa devina vanator, si sa-si ia pusca cu glont, legal. Si, in urma crearii precedentului in cazul Iovan, o poate folosi si pentru autoaparare in locuinta proprie.
  Deci nu vad de ce sa nu se poata face acest lucru si cu arme scurte.

 195. Alin said

  am May 19 2009 @ 10:40 pm

  top gun,

  daca o discutie civilizata si argumentata pentru tine este “joc retard” e clar ca nu impartasim acelasi sistem de valori si sincer imi pare rau pentru tine, chiar si daca nu dai doi bani pe chestia asta. Sau cu atat mai mult.

  Iar faptul ca esti armurier nu te face automat si inteligent, nici macar in chestiunea armelor (lucru pe care l-ai dovedit pana acum din plin) iar intelept cu atat mai putin.

  Nu stiu ce lectii de viata poti sa-mi dai tu, dar evident nu traim in acelasi mediu si aceeasi lume si ma bucur pentru asta si sper ca in continuare lucrurile sa mearga la fel pentru mine si daca se poate mai bine si pentru tine.

  Tocmai, daca as fi fost cum zici tu “captivat de stiri de tv” as fi ajuns si eu obsedat de “autoaparare”, nu ca n-as fi fost la un moment dat dar dupa un oarecare proces rational m-am vindecat ceea ce-ti doresc si tie.

  Asta nu inseamna ca nu-mi iau precautiile de rigoare si pana acum nici eu nici cei care imi sunt apropiati nu impartasesc acelasi drumuri cu grupurile de rromi betzi pulbere, ceea ce-ti doresc si tie.

  Succes.

 196. Alin said

  am May 19 2009 @ 10:45 pm

  Glock,

  n-am nici o indoiala ca sunt suficienti care isi doresc o arma in tara asta, dar cred ca sunt si mai multi care isi doresc ca nu oricine sa poata avea una si inca sub protectia legii.

  Iar daca vorbim de indoctrinare, si obsesia matale pentru arme poate fi una si orice obsesie este pana la urma o forma de sclavie deci dorinta matale implinita nu te va face automat stapan pe ORICE situatie.
  Si iti doresc sa nu afli asta la modul practic.

  Spune-mi ca tu esti 24/24 cu membrii familiei matale, peste tot unde se duc, inarmat pana in dinti si mare maestru al estului salbatic in manuirea armei si poti deci sa-i protejezi.
  Iar daca lucrurile nu stau asa, fara doar si poate iti faci iluzii.

 197. Alin said

  am May 19 2009 @ 10:56 pm

  Gerula,

  iti multumesc ca recunosti indirect soliditatea argumentelor oferite, dar te inseli apropo de salarizarea mea.
  Daca ar fi asa, as veni poate chiar cu argumente mult mai bune, statistici, as contrazice alte statitici, etc.
  Dar cum spuneam mai sus, nu sunt platit pentru asta asa ca n-am de gand sa fac ore de studiu pentru ceea ce dau altii copy/paste de pe Internet.

  Iar exemple despre cat de inselatoare pot fi statisticile aveti mai sus chiar din cele oferite de cei pro-legalizare, aratand ca portul de arma nu reduce automat si neaparat infractiunile, sau mai bine zis orice tip de infractiune.

  Nu aveti decat sa demonstrati unde argumentele MELE se bat cap in cap sau ajung la nonsens.

  Sigur ca argumentele pro-legalizare trebuie luate pe bucati pentru ca doar asa se vede cat de superficiale sunt.

  Da. n-am nimic impotriva armelor de vanatoare, n-au decat sa faca asta daca tin musai sa aiba o arma in casa, dar sigur nu vor fi multumiti.
  Cu atat mai mult cu cat nu pot iesi cu ele pe strada.

  Armele “scurte” deja intra intr-o alta categorie si au o problematica proprie, deci nu pot fi incadrate tot aici.

  Cazul Iovan arata tocmai ceea ce nu va placeti sa recunoasteti, faptul ca portul (legal) de arma poate fi usor abuzat, chiar cu sprijinul justitiei, deci portul de arma nu poate compensa deficitul pe care il are justitia la noi, ci il agraveaza lasand loc pentru abuzuri si mai grave decat in prezent.

 198. Valentin Sibiu said

  am May 19 2009 @ 11:24 pm

  Din pacate protectia individuala din romania nu exista, suntem lasti la mana infractorilor uneori ajungand ca politistii sa ia apararea infractorilor chiar in fata victimelor, in cazul in care mai si ripostezi mai ales cu o arma aceasta iti este luata(te lasa fara aparare) si te si aresteaza, asta nu este justitie. Legea referitoare la detinere si port ar trebui sa fie ceva mai aspra la persoanele care vor sa cumpere astfel de arme, ar trebui ca persoanele care au pe rol, sau au avum pe rol dosare penale sau au avut o amenda penala nu ar trebui sa detina sau sa aibe dreptul sa cumpere arme macar asa ar putea cumpara doar omul cinstit si care ia arma sa se apere.

 199. Gerula said

  am May 20 2009 @ 8:56 am

  @Alin; va rugam sa prezentati si dumneavoastra studii, articole, statistici sau link-uri catre acestea pentru a sustine NEliberalizarea portului de arma.
  Ineresanta, totusi, parerea dumneavoastra despre armele de vanatoare cu glont. Adica, poti cumpara, detine si folosi legal pusca cu glont, care dotata cu o luneta performanta devine o arma sniper in toata regula si poate ucide si la distanta mare, dar nu poti sa cumperi, detii si folosi un pistol de aparare care nu poate fi folosit decat la distanta mica.
  Interesanta si parerea dumneavoastra ca detinatorul legal de arma de aparare ar avea curajul sa foloseasca arma ilegal, stiind ca aceasta este inscrisa in registrul armelor (cu amprente de tragere) si stiind ca astfel si-ar deconspira identitatea.
  Si tot interesanta parerea dumneavoastra vis-a-vis de autoritatile romane (vezi structurile MI) care ar elibera permise port-arma oricui si pe spaga.
  Si, bunule samaritean, asa cum dumneata ai drepturi, si ceilalti cetateni au, iar dreptul la autoaparare este unul dintre cele mai importante drepturi intr-o societate libera si democratica si nu poate fi acordat doar unor categorii sociale favorizate (magistrati, demnitari, fosti militari etc) ci tuturor cetatenilor acelei societati. Sau nimanui, pentru ca, oricum, cei care au acest drept acum, sunt paziti de una din cele mai mari structuri militare, adica SPP, care este platita tot din banii nostrii.

 200. Glock 20 said

  am May 20 2009 @ 8:58 am

  @Valentin Sibiu, ai perfecta dreptate insa legea 295 (vezi linkul postat de mine mai sus) prevede cam tot ceea ce spui tu, aberant este faptul ca si pentru arme nonletale se aplica cam tot atatea ca si pentru cele letale. Si mai aberant este articolul in care nu ne este dat dreptul la detinere pentru noi oamenii obisnuiti decat daca suntem militari, politisti, deputati, parlamentari, sau daca lucram in administratia locala.

 201. Stefy said

  am May 20 2009 @ 5:50 pm

  Posesor de arme, si letale si neletale.
  Am citit o gramada de pozitii pro si contra detinerii de arme.
  Eu zic asa. In Romania sunt peste 60 mii posesori de arme letale..nu sunt multi, dar nici putini…..in majoritatea cazurilor, daca s-a facut uz de arma si cineva a murit, arma e detinuta ilegal.
  In afara de episodul Targoviste, nu-mi aduc aminte sa fie facut cineva uz de arma aiurea.
  Pentru arme neletale, pt ca pana acum nu se cerea aviz psihologic, au fost mai multe.
  Parerea mea
  ORICE CETATEAN INTREG LA MINTE ARE DREPTUL DE A PURTA ARMA!
  Singura conditie este ca respectivul sau respectiva sa treaca intradevar printr-o evaluare psihologica foarte riguroasa!
  Doamnelor si Domnilor care va aratati oripilati de faptul ca cineva poate purta arma va amintesc ca mai toti demnitarii au una personala si cu teava scurta…adica pistol
  sunt o gramada de bodyguarzi care au pistol
  toate cadrele militare superioare au dreptul sau au pistol
  si au drept de port si folosire!
  asa ca nu armele omoara
  daca vrea cineva sa-si faca rost de trancan sau aftaragaci o face si la negru!
  Un om cu scaun la cap care urmeaza calea legala de obtinere a unei arme va fi responsabil de ce face
  Eu unu prefer sa am in casa o arma cu care sa pot riposta in cazul in care clanu nu stiu care ar vrea sa-mi faca ceva…si fiti siguri ca ei nu au permise pt armele care le au!
  Si pt cei care zic ca golanul sau smecherasul de cartier si-ar lua arma
  sa-si ia! daca stie ca si eu am se gandeste de zece ori pana sa o scoata!
  si arma mea trage la fel de bine ca a lui
  nu vreau sa zic ca ar fi bine sa fie ca-n texas
  sa omori un nenorocitz care vrea sa-mi fure carnatii din beci…..dar acel nenorocit nu ar mai calca la mine in beci daca ar stii ca poate fi impuscat
  asa ca……lasa-ti-ma cu toate tam tam urile
  ca aia si aia
  …golanul te ataca si cu cutitu si cu pistolu si cu si cu si cu….mai multi au murit din cauza asta
  si pun pariu atacatorul s-ar fi gandit de doua ori inainte….
  am avut o cunostinta
  se plimba cu sotia si o prietena doi recidivisti sa-au luat de el ca e cu doua gagici si ei nici-una
  au incercat sa o femeie cu japca….el s-a opus…a fost injunghiat si a murit…amble femei au fost batute si violate….aia sunt in inchisoare…….si?
  unde a fost dreptul la autoaparare al amicului meu???
  poate, spun poate, ca daca avea o arma
  ar fi avut O SANSA!
  sa-i vad pe toti pacifisti cum ar reactiona daca o persoana apropiata lor ar fi intr-o situatie din asta….ce ar prefera sa aiba in mana…….un telefon sa sune la politie sau o arma de mana?
  Scuzati postarea lunga….dar sunt satul de ipocriti

 202. Stefan said

  am May 22 2009 @ 12:40 am

  Pun aici comentariul la articolul lui Bogdan Glavan, care solicita “reforma asupra proprietatii armelor de foc in Romania” ; dupa o trecere in revista a teoriei (foarte) generale, am sa atac si problema CAUZELOR ce stau la baza actualei situatii din Romania ; multele probleme grave cu care ne confruntam, avand totusi O ORIGINE COMUNA, pornind practic de la acelasi “izvor”.
  Din pacate, toate regimurile politice si guvernarile care s-au succedat de vreo 62 de ani incoace nu sunt nici legale, nici legitime, nici compuse din persoane care sa aiba vreo legatura directa cu POPORUL ROMAN ; de mai bine de 60 de ani in Romania s-au format doua categorii de oameni, desemnate generic prin “EI” si “NOI”… Daca pana acum 20 de ani “nomenklatura” si cercurile sociale subscrise acesteia erau totusi simplu de identificat in cadrul organismului social, acum lucrurile sunt mai amestecate si “multicolore”, vopsite in culori dintre cele mai inselatoare, tocmai pentru a se crea confuzie in cadrul constiintei publice. In ciuda acestui fapt, lucrurile in definitiv au ramas aceleasi ca acum 60 sau 20 de ani,- “Ei” si “Noi”… Ei, care au toate drepturile si noi care nu prea avem drepturi dar avem o sumedenide de obligatii de tot felul. Pentru cetateanul de rand apartinator al poporului roman, apararea proprietatii sau a vietii este considerata o chestiune IMORALA, pe care nici nu are dreptul de a o pretinde macar, ce sa mai vorbim la dreptul de a beneficia de o justitie dreapta si realizata cu celeritate, sau de o politie capabila sa serveasca cetatenii in mod profesionalist, nepartinitor, rapid, etc. Trebuie sa fi visator, naiv sau tampit ca sa pretinzi in Romania asa-ceva…
  Problema asta a incalcarii drepturilor omului, in registrul careia intra si chestiunea regimului armelor de foc, are aceiasi cauza ca si multe alte probleme grave care se manifesta astazi in Romania.
  In fine, sa vedem cateva aspecte de teorie generala, si asta nu pentru a face teoria chibritului, ci pentru a lamuri bine ce-i cu armele de foc pe lumea asta, de ce nu se poate fara ele, cum trebuiesc utilizate si de catre cine, ce rol joaca sau ar trebui sa joace statul in viata comunitatii umane, etc.

  1,- Ratiunea armelor ;

  2,- locul armelor in cadrul sistemului social ;

  3,- rolul organizarii statale in cadrul comunitatii umane ;

  4,- limitele furnizarii de securitate din partea statului ;

  5,- politica educatiei cetatenesti in tarile lumii civilizate ;

  6,- politica de aparare nationala si de pace sociala ;

  7,- regimurile de ocupatie straina si caracteristicile lor.

  (1.) RATIUNEA ARMELOR

  Armele sunt niste dispozitive tehnice destinate apararii sau/si atacului, care au menirea de a provoca asupra unei/unor fiinte vatamari ale sanatatii sau chiar suprimarea (uciderea) ; armele sunt utilizate in variate situatii, pornind de la vanatoare si ajungand pana la actiunea de aparare in fata unui agresor ori dimpotriva, realizarea unei agresiuni. Interesant de mentionat este si faptul ca o eventualei agresiuni realizata prin intermediul unei arme de foc, nu i se poate replica eficient decat cu ajutorul unei alte arme de foc. Asadar, armele nu pot fi destinate cu exclusivitate unei anumite categorii sociale ori profesionale, ci trebuie in mod normal sa fie destinate tuturor oamenilor, diferentierea facandu-se abia in materie de categorie sau tip de arma, potrivit cu destinatia acesteia. Avand in vedere faptul ca orice cetatean poate fi atacat de talhari, animale salbatice, violatori, psihopati, teroristi sau alte categorii de agresori care pun viata celui atacat intr-un pericol cert, grav si iminent, este normal ca “orice cetatean sa aiba dreptul de a purta si folosi (in conditiile legii) o arma”, acesta fiind defapt si textul (putin modificat) al vestitului amendament din cadrul Constitutiei Americane, ideile si actele americane devenind din 1776 model pentru intreaga lumme moderna si civilizata, aplicandu-se principial si in tarile civilizate din Europa.

  (2.) LOCUL ARMELOR IN SISTEMUL SOCIAL

  Armele sunt in definitiv niste “unelte”, ele nefiind lucruri “bune” sau “rele”, ci doar persoana care le detine si manuieste, poate avea intentii si realiza fapte care se pot incadra in categoria “bun” sau “rau”. Lumea in care traim in general si societatea umana in special, reprezinta un mediu plin de pericole, in care oricand se poate realiza o agresiune fizica grava, din diverse ratiuni – politice, etnice, sexuale, motivatii ” de drept comun” (talharia, jaful, tentativa de omor bazata pe diverse ratiuni, etc). Acestea sunt aspecte normale ale societatii umane, deoarece tendintele si faptele susmentionate fac parete din chiar natura umana, asadar nu va putea exista societate umana care sa nu aiba astfel de “evenimente”. Pretutindeni unde exista oameni, acestia prin insasi natura lor vor avea tendinta de a comite agresiuni sub o forma sau alta, unii impotriva altora (“homo homini lupus, bellum omnium contra omnes”-Thomas Hobbes); tocmai de aceea inca din perioada preistoriei omenirii, societatea umana a fost guvernata de niste reguli comunitare prin care s-a incercat aplanarea tendintei permanente a oamenilor de a se ucide intre ei si instaurarea pacii sociale relative. Organizarea moderna a societatii umane sub forma de “stat”, a dorit apropierea tot mai mult de modelul unei societati dominate de pace, in care tendintele agresive sa nu mai reprezinte decat rabufnirile unor indivizi tot mai izolati,- dar aceasta a ramas o dorinta utopica, nerealista. Tocmai de aceea, in toate tarile lumii civilizate, aceste unelte numite arme sunt la indemana tuturor cetatenilor, cu conditia ca detinerea si circulatia lor sa fie controlata de autoritatile statului iar utilizarea acestora sa se faca doar in limitele si sub conditiile impuse de lege. In nicio tara din cadrul lumii civilizate nici macar ideea ca oamenii sa nu aiba acces la arme, nu este si nu poate fi admisa. Se discuta insa asupra modalitatilor tot mai evoluate de tinere sub control a armelor aflate in posesia si folosinta cetatenilor, precum si despre masuri tot mai eficiente de prevenire a actiunilor deviante care se realizeaza de catre anumite categorii de indivizi cu ajutorul armelor de foc.

  (3.) – ROLUL STATULUI

  Rolul statului este acela de a asigura buna organizare si conducere centrala a societatii umane astfel incat sa fie stabilite regulile comunitare necesare, acestea sa fie respectate de catre cetateni, pacea sociala sa fie mentinuta ; statul este chemat sa raspunda nevoilor comunitare in principal, el nefiind in mod normal chemat sa se amestece in viata privata a individului si sa instaureze controlul opresiv, sufocant, asupra acestuia. Tocmai de aceea, in mai toate tarile lumii civilizate este foarte bine respectata proprietatea privata, dreptul fiecarui cetatean de a-si apara la nevoie proprietatea, dreptul fiecarui cetatean de a dispune asurpa corpului sau fizic (“habeas corpus”)si asupra constiintei sale, in anumite limite ; tocmai de aceea, de pilda activitatea sexuala a cetatenilor din tarile lumii civilizate in general nu este atat de deranjata de amestecurile neavenite ale statului, fireste, in anumite limite… Statul nu poate si nu trebuie sa controleze perfect cetatenii sai, nici sa-i tina sub o supraveghere permanenta – aceste caracteristici fiind doar ale animalelor tinute in cusca sau detinutilor din penitenciare. Cetatenilor le raman drepturile fundamentale ale omului, dintre care intaiul este DREPTUL LA VIATA, corespunzator acestuia fiind si dreptul fiecaruia de a-si apara viata la nevoie. Tocmai de aceea, in lumea civilizata nicio clipa nu se pune problema lipsirii cetateanului de arme. Sigur ca nu traim intr-o lume perfecta si exosta destui indivizi devianti – psihopati, sociopati, drogati, talhari, etc – acestia vor utiliza armele pentru agresiuni nejustificate. Tocmai pentru ca se petrec asemenea lucruri, cetatenii tarilor civilizate au posibilitatea legala de a detine si utiliza arme de foc.

  (4.) LIMITA ROLULUI STATULUI DE “FURNIZOR DE SECURITATE”

  Statul este furnizor de securitate ,- prin instituirea si buna aplicare a legilor, prin forta coercitiva pe care o desfasoara la adresa celor care incalca regulile comunitare, prin apararea intregului stat impotriva agresiunilor interne sau externe. Dar apararea fiecarei persoane fizice sau a fiecarei gospodarii, nu o poate realiza… Impotriva unui animal salbatic, sau a unei agresiuni venite prin surprindere din partea unui talhar, violator sau terorist – autoritatile statului nu te pot apara IMEDIAT, sau chiar nu te pot apara deloc. Pentru aceasta, in anumite cazuri CETATEANUL trebuie sa fie in masura a se apara SINGUR, pana la indepartarea pericolului, pentru a fi in masura in cele din urma sa cheme autoritatile statului. Tocmai in baza acestor idei, tarile lumii civilizate nu au putut ridica problema interzicerii armelor de foc pentru populatia civila, cu toate ca au existat uneori dezbateri pe aceasta tema.

  (5.) EDUCATIA CETATENEASCA

  Mai mult, prin educatia generala si in particular, prin educatia civica, in toate tarile lumii civilizate cetatenii sunt deprinsi SA INTERVINA in cazurile in care constata ca o alta persoana este in pericol sau in orice caz de agresiune, mai putin in cazul atentatelor teroriste care se desfasoara la bordul aeronavelor, in aceste situatii cetatenii fiind consiliati sa nu riste ; in general, prin educatie, atitudinea cetateneasca trebuie sa fie una ferma si imediata fata de indivizii care incalca legile, fata de dusmanii straini ai statului, etc. In tarile lumii civilizate, cetatenilor li se insufla SOLIDARITATEA si INDRAZNEALA, fermitatea fata de cei care incalca legea si fata de inamicii tarii respective.

  (6.) SISTEMUL APARARII NATIONALE SI “CULTUL ARMELOR DE FOC”

  In statele occidentale, detinerea si utilizarea armelor de catre civili, ca si promovarea unui anumit “cult al armelor de foc”, face parte din ceea ce in ansamblu se numeste POLITICA NATIONALA DE APARARE ; istoria ne-a demonstrat ca din cand in cand intre statele lumii se creaza conflicte care determina RAZBOAIE. Tara care este prinsa nepregatita de un astfel de trist eveniment, risca sa fie stearsa de pe fata Pamantului – tocmai de aceea, in Occident cultul armelor de foc este o componenta a educatiei sociale, si orice cetatean trebuie in principiu sa stie cum se utilizeaza o arma, sa fie de altfel pregatit sa utilizeze asa-ceva in situatia unei agresiuni la adresa intregii natiuni. O populatie de pampalai care sunt tinuti sub papuc de un stat politienesc, va reprezenta o turma dezbinata si dominata de frica, lipsita de constiinta civica si de solidaritate, incapabila sa schiteze nici cel mai mic gest de aparare sau riposta fata de agresiunea externa venita din partea altui stat.

  (7.) SPECIFICUL REGIMURILOR DE OCUPATIE STRAINA

  Un regim de ocupatie straina reprezinta ordinea si administratia stabilita de catre o armata straina de ocupatie, fie din randurile sale, fie chiar de componenta autohtona, dar aleasa si impusa de catre ocupant ; acesta inlatura regimul constitutional al tarii ocupate, suprima majoritatea drepturilor cetatenesti ale populatiei statului ocupat, instituie un regim politic fidel, care dpdv politic este intotdeauna un regim dictatorial. Dictatura, ca forma de stat, este caracterizata printre altele, prin acumularea tuturor drepturilor in mana unui grup restrans de persoane, si suprimarea majoritatii drepturilor populatiei, aceasta fiind redusa la nivelul unei turme obediente al carui singur rol este acela de a desfasura diverse munci in favoarea grupului aflat la putere. Este evident ca niciun cetatean oarecare al vreunui stat dictatorial, nu are dreptul de a purta si utiliza o arma de foc, iar populatia acestui stat nu este si nu va fi educata in favoarea unui cult al armelor, al ideii de detinere si utilizare a acestora in conditiile legii si a respectului fiecaruia pentru drepturile celorlalti. Ah, nu, in niciun caz ! In tarile in care sunt amplasate regimuri de ocupatie straina, doar demnitarii acestui regim de ocupatie si cercurile de apropiati ai lor au dreptul de a-si apara viata si bunurile ; in general DOAR EI AU DREPTURI – pentru ei functioneaza ca prin minune Politia, Justitia, serviciile medicale, etc, etc, etc. Pentru EI, nu este “imoral” sa detii si sa utilizezi o arma in scopul de a-ti apara viata sau/si proprietatea – e un drept elementar… Insa pentru restul populatiei, e… imoral. Cetatenii N-AU VOIE SA-SI APERE VIATA. In general, n-au drepturi de niciun fel – nici la o judecata dreapta si realizata cu celeritate, nici la o protectie egala si eficienta din partea politiei, nici la un trai decent… Au insa o sumedenie de obligatii de tot felul – civile, fiscale, de munca, administrative, etc. In concret, sistemul de obligatii sociale este atat de stufos si sufocant, incat oamenii abia mai au timp sa se gandeasca la ziua de maine. Asta este situatia generala a regimurilor de ocupatie straina. Intr-o tara in care se afla regimul politic impus de o forta de ocupatie straina, nici vorba de acordare cetatenilor a dreptului de a-si apara viata. Armele de foc sunt permise, insa doar pentru EI, reprezentantii regimului de ocupatie, nu si pentru restul populatiei. In anul 1944 Regatul Romaniei a fost ocupat de Armata Rosie ; in anul 1947, monarhia constitutionala a fost desfiintata ilegal de catre regimul sovietic de ocupatie care a si instaurat la carma tarii un regim politic impus de ocupant si fidel acestuia ; regim politic alcatuit in majoritate din evrei-cazari (caucazieni ; intre 1947 si 1954 regimul evreo-bolsevic a desfasurat o campanie cumplita de crime si atrocitati in teritoriul Romaniei, prin care a sfasiat si descompus societatea romaneasca, ucigand peste 2 milioane de oameni, in special elitele si tot ceea ce era de calitate. Dupa moartea lui Stalin (1953), evreii-cazari au fost indepartati din functiile de conducere si administrative iar in 1965 s-a instaurat regimul comunist pseudo-nationalist condus de Nicolae Ceausescu. Evident ca nici acest regim nu a recunoscut si respectat drepturile omului, sub nicio forma. In data de 19.12.1989, regimul Ceausescu a fost indepartat printr-o lovitura de stat care s-a desfasurat in mod tacit, fara sa se traga nici macar un foc de arma – s-a transmis circulara “Radu cel Frumos” (numele conspirativ al lui Ion Ilescu ; se stie ca N.Ceausescu era poreclit “Dracula” iar “Radu cel Frumos” a fost uzurpatorul Domnitorului asasinat la Snagov, Vlad “Dracula”); din acel moment armata a intrat in cazarmi in Timisoara, incetand orice actiune represiva, si toata lumea a asteptat momentul OFICIALIZARII SCHIMBARII CONDUCERII DE PARTID SI DE STAT. Dintr-un motiv sau altul, conducatorii CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE (organism de comanda infiintat la finele anului 1988 si care in primavara anului 1989 a si trimis o scrisoare deschisa catre Europa Libera) au decis ca este mai bine sa mascheze evenimentul printr-o “revolta populara spontana”. Aceasta a fost minutios pregatita pentru 21.12.1989, cand s-au pregatit din timp toate mijloacele care urmau a fi utilizate pentru spargerea demonstratiei – petarde, tipete inregistrate pe banda de magnetofon, emitatoare de infrasunete (prin boxele amplasate in piata) care creaza oamenilor irascibilitate, etc. Ceea ce a urmat dupa aceasta, se cunoaste, nu cred ca mai este nevoie sa trec eu in revista. “Comedia” asta cu “revolta spontana” a scapat catre seara zilei de 22.12.1989 de sub controlul celor care o provocasera si care acum voiau “sa trimita oamenii acasa”, ca “sa se instaleze noua conducere de partid si de stat”. Cum oamenii surescitati n-au mai vrut sa plece acasa, pe la ora 21.30 – 22.00 au aparut in forta “teroristii” – cu ajutorul tambalaului pe care acestia l-au facut, oamenii au fost in cele din urma trimisi acasa si noua putere s-a instalat… Fostul FSN s-a impartit acum in doua – PD si PSD, care pasamite sunt mari dusmani, intre aceste “doua” partide facandu-se rotatia puterii de stat. ASTIA SUNT CEI DE LA CARE Bogdan Glavan cere respectarea unui drept elementar care este indubitabil in oricare tara a lumii civilizate – DREPTUL DE A-TI APARA VIATA SINGUR, ATUNCI CAND PE NEPREVAZUTE ESTI VICTIMA UNUI ATAC CE-TI PUNE VIATA INTR-UN PERICOL CERT, GRAV SI IMINENT. Stai linistit, nu o sa dea astia niciun drept elementar vreunui cetatean roman, decat daca nu-i deranjeaza cu nimic. Daca in ultimii 20 de ani v-au dat unele drepturi, a fost pentru ca nu i-a deranjat prea mult faptul ca putem discuta liber si putem schimba opinii, informatii, etc. Sa vedem si asta cat va mai tine, ca niciodata n-ar fi prea tarziu sau imposibil sa ne retraga si acest drept…

 203. Catalin said

  am May 26 2009 @ 4:58 pm

  Ma uit si citesc posturile de mai sus si imi dau seama ca majoritatea comentatorilor nu au fost vreodata in situatia reala de a se apara.Acum 2 saptamani,personal,la mine in cartier,venind din oras,am fost brusc inconjurat de 4 indivizi ceva mai colorati,tupeisti si nitel cam fiorosi carora li s-a parut ca ma uit la ei.Unul dintre ei chiar m-a intrebat : “-Ce te uiti,ba,la mine?”.Ghinionul lor a fost ca detin legal o arma cu aer comprimat si ca in ziua aceea purtam arma la mine.Nu am facut nimic altceva decat sa scot pistolul si sa trag o alica in sus.In clipa urmatoare,in jurul meu s-a facut gol;dupa care am indreptat teava armei in fata.Unul singur,cel mai tupeist si probabil seful gastii a ramas pe loc inlemnit si a inceput sa rada manzeste in timp ce isi acoperea fata cu mainile si sa spuna “hai sefule,ca am vrut si noi sa facem si noi o caterinca.Sefule,baga trancanul la loc ca suntem baieti buni.Nu facem probleme”.
  Nici pana in ziua de astazi,nimeni nu a depus o plangere la politie,desi am folosit o arma cu aer comprimat in plina strada.Trecatorii din jur se faceau ca ploua.
  Ma intreb oare ce s-ar fi intamplat daca in seara aceea nu aveam arma la mine.Oare acum mai scriam acest comment?
  Sfatul meu pe care il dau oricui:”NU va sfiiti sa folositi arma cand situatia o cere.Decat sa planga familia voastra,mai bine sa planga alta familie”.

 204. DZ said

  am May 27 2009 @ 9:16 am

 205. Stefan said

  am May 27 2009 @ 2:52 pm

  Am fost in situatia de a face uz de arma, acum cativa ani. Un grup organizat de indivizi agresivi a atacat locuinta unui cunoscut de-al meu la care intamplator ma aflam in vizita,- cu ajutorul unei masini au spart usa de la intrare (casa la curte) dupa care au navalit inauntru la bataie si jaf. Am tras un foc de arma inspre soferul masini utilizata drept berbec de spargere a portii,- cu gaze lacrimogene. Acesta a incetat atacul, s-a dat jos din masina si s-a spalat pe ochi revenind “la lupta” dupa cateva minute…
  Dupa ce au luat din gospodaria prietenului meu ceea ce au vrut sa ia, agresorii au chemat… Politia, la circa locala de politie ei avand un prieten al lor printre subofiteri. Politia m-a chemat, a ridicat arma mea in custodie, a luat declaratiile…
  Peste cateva zile, politia judiciara a inceput sa ma cerceteze penal PE MINE, pentru utilizarea armei, nu pe agresorii care violasera o locuinta, intrasera prin efractie si sustrasesera o serie de bunuri. “Organul” a fost corespunzator spaguit ca sa-mi faca mie referat cu propunere de incepere a urmaririi penale, ceea ce a si facut. Evident, dosarul a fost fara discutie respins de catre procuror, care a pronuntat achitarea mea si restituirea imediata a armei. Totul a tinut mai mult de sase luni, a presupus angajare de avocat, o serie de alte cheltuieli, audieri, nervi, alergatura…
  Si Nota-Bene, asta a fost un caz clar de aparare impotriva unei agresiuni EVIDENTE realizate de un grup de infractori, ce sa mai vorbim despre cazurile in care agresiunea ar fi mai putin evidenta… !

 206. Alin said

  am May 28 2009 @ 10:20 pm

  Stefan,

  Ai tras un singur foc de arma? Si pe urma? Ai fugit in casa?

  Portul de arma nu rezolva problemele de coruptie.
  Ati fi putut la fel de bine sa impuscati unul din ei si sa fiti gasit vinovat (cu martori!!) de uz ilegal de arma.

  Sau, sa fi respins atacul si a doua oara sa revina cu arme (automate) si mai mult tupeu si legea de partea lor.

 207. Alin said

  am May 28 2009 @ 10:22 pm

  Catalin,

  ai mai fi avut tupeul sa scoti arma daca ai fi stiut ca si ei e posibil sa aiba cate una?

  Care ar fi fost sansele tale (REALE) de auto-aparare in acest caz?

  In momentul in care portul de arma va deveni legal, crezi ca ei vor ramane la bata si cutzit?

  Daca tu crezi asta, esti naiv..

 208. Gerula said

  am May 29 2009 @ 10:15 am

  @Alin, nimeni nu doreste ca infractorii sa poata avea arme legal, noi dorim sa poata detine o arma cu glont orice cetatean apt juridic, psihologic si medical. Dorim sa ne putem apara viata, familia si bunurile. In postarea lui DZ se poate vedea ca nici macar cei mai buni luptatori fara arme (campion judo) nu poate face fata cu mainile goale atacatorilor. Iar politia nu poate face altceva decat sa constate agresiunea.
  Stefan si Catalin au povestit intamplari reale, deci supozitiile dumneavoastra despre ce s-ar fi putut intampla nu-si mai au rostul, faptele fiind consumate.
  Intamplari similare cu a lui Catalin s-au intamplat multora, si in toate cazurile agresorii nu au mai incercat niciodata sa-l mai atace, stiind ca acesta are arma.
  Orice posesor de arma de autoaparare foloseste arma doar dupa ce toate celelalte mijloace sunt epuizate. De cele mai multe ori agresorii renunta la atac doar la vederea armei, nemaifiind nevoie de altceva.

 209. Gerula said

  am May 29 2009 @ 10:29 am

  @Alin, crezi ca ar fi fost mai bine ca Catalin sa stea linistit si sa-si ia o bataie, in cel mai fericit caz?
  In acest caz, dumneata esti naiv.
  Sau poate doar rauvoitor.
  Nu crezi, oare, ca si Catalin precum si alti cetateni onesti ai acestei tari au dreptul de a nu mai lua bataie si de a se putea apara de orice agresiune?

 210. Alin said

  am May 29 2009 @ 12:05 pm

  Gerula,

  De la dorinta la practica e o cale lunga.

  In primul rand, cum am spus mai sus, la noi doar cazierul poate opri pe cineva sa poarte o arma.
  Evaluarile psihologice sunt subiective (s-a vazut nu de putine ori) si mai grav, la noi cel putin, supuse regulilor economiei de piata.
  Deci da-mi voie sa cred ca sistemul nu va functiona la capitolul asta.

  In al doilea rand, cei care acum poarta arme albe (ilegal, desigur), vor ajunge sa poarte pistoale (pentru ca si potentialele victime AR PUTEA sa poarte asa ceva).

  Si asa ne-am intors la km zero al problemei. Ai o arma dar nu poti sa o folosesti pentru ca in secunda in care ai dus mana la buzunar ai deja un glonte in cap.

  Campionul de judo nu este superman. Daca ar fi fost atacat poate de un singur individ, neinarmat sau doi, ar fi facut fata. Dar cine s-ar risca sa atace cu mainile goale un tip care are evident o constitutie solida?
  Sau cu un cutit pe cineva care ar putea sa poarte pistol?

  Nici tu nu esti invicibil, chiar inarmat pana in dinti si esti victima sigura daca situatia iti este defavorabila.

  Iertat sa-mi fie, povestea lui Catalin mi se pare cam nerealista si cred ca mai erau si alte solutii pana la a scoate o arma.
  Personal cred ca, daca ar fi fost linistit, i-ar fi putut linisti si pe respectivii si nu lua bataie si fara sa apeleze la mijloace extreme.
  Si da, fiecare trebuie sa faca ce ii sta in putinta, mai putin sa puna paie pe foc.

  Cunosc vreo doua situatii de acelasi gen in care respectivul s-a ales doar cu cativa pumni, cvasi-inofensivi as zice si cu orgoliul cam ciufulit, e drept, dar fara alte probleme.
  Iar daca tu consideri ca poti si trebuie sa mori pentru o chestiune de orgoliu, atunci probabil ar trebui sa frecventezi un psiholog.

  Da, nu trebuie sa speculez ce s-ar fi putut intampla daca ar fi fost inarmat intr-o confruntare inarmata, pentru ca cei care n-au supravietuit intr-o situatie de genul asta nu vor fi in stare sa vina sa povesteasca cum armele nu i-au ajutat deloc.

  Insa ideea cea mai importanta este ca, dincolo de orice speculatii si scenarii, chiar nu-mi surade ideea ca un astfel de cartier in care se intampla astfel de lucruri, in loc de batai sa se lase cu impuscaturi ca prin ghetourile americane.
  Tie?

  Tu spui: “Orice posesor de arma de autoaparare foloseste arma doar dupa ce toate celelalte mijloace sunt epuizate.”

  Dar uite care e realitatea:
  Catalin: “.Unul dintre ei chiar m-a intrebat : “-Ce te uiti,ba,la mine?”.(..) Nu am facut NIMIC ALTCEVA DECAT SA SCOT PISTOLUL SI SA TRAG o alica in sus.”

  Tu daca esti atat de convins ca DE CELE MAI MULTE ORI doar vederea armei e suficienta pentru a descuraja atacatorii, atunci ar trebui sa purtam cu totii imitatii cat mai realiste si nu e nevoie de legalizarea portului de arma (adevarata).
  Logic, nu?

  In ceea ce il priveste pe Stefan nu imi explic de ce tot ce a facut a fost sa traga un cartus, dupa care sa astepte ca respectivul sa se spele pe ochi (si dureaza, nu putin) ca apoi sa revina in forta. Care e logica interventiei lui? A vrut doar sa-si testeze arma? De ce chestiunea cu descurajatul n-a functionat in cazul indivizilor astia? Ce ar fi fost, daca unul din ei ar fi fost si inarmat (legal sau nu?)
  De ce a trebuit sa sune respectivii mai intai la politie si nu cei agresati?

  Ca dreptul de a se apara la care faci dumneata apel este in ultima instanta dreptul de a muri cu o arma in mana. Poate ti se pare frumos, dar eu nu cred, pentru ca o data cu inarmarea generala si escaladarea violentei, cel mai mult vor avea de suferit cei care NU poarta arme.
  Si tu binenteles ai sa ranjesti si ai sa spui “dar cine ii impiedica sa-si ia una? eu mi-am luat..”.

 211. Alin said

  am May 29 2009 @ 12:25 pm

 212. Stefan said

  am May 29 2009 @ 4:00 pm

  Opiniile sunt multe si contradictorii ; aspectele obiective sunt insa acelea care “au transat” situatia in tarile care au evoluat mai mult decat Romania aflata inca la inceput de drum ; tara noastra a stagnat zeci de ani si chiar a mers foarte mult inapoi, pentru ca dupa 1995-1996 sa se vada pusa in sfarsit in fata iminentei unor REFORME si deci, pe calea EVOLUTIEI. Asta nu s-a intamplat imediat dupa decembrie 1989, ci dupa mai multi ani de stagnare si inertie. Imediat dupa dec.’89 au survenit niste drepturi cetatenesti ELEMENTARE dar NU reforma in sensul adevarat al cuvantului si nu la nivel SOCIAL, adica profund si ireversibil… Reforma nu si-a facut simtita prezenta nici pana astazi in domeniile de baza cum ar fi – GARANTIA RESPECTARII DREPTURILOR OMULUI, ARMONIZAREA LEGISLATIEI CU ACEEA EUROPEANA, REORGANIZAREA (a nu se confunda “reorganizarea” cu sabotarea, devalizarea sau distrugerea) ECONOMIEI NATIONALE SI REFORMA POLITICII ECONOMICE, REFORMA SOCIALA (aici printre altele,intra problemele de drept al muncii si protectie sociala, etc), si altele…
  Cand dezbatem IN TERMENI OBIECTIVI problema ASIGURARII DREPTULUI DE APARARE A VIETII, deci problema accesului LEGAL la arme de foc, daca se vrea o analiza OBIECTIVA, va trebui sa se tina seama de urmatoarele considerente :

  1,- Continutul si intinderea DREPTULUI LA AUTOAPARARE asa cum acesta este prevazut de tratatele si conventiile internationale in vigoare in clipa de fata ;
  2,- pericolele concrete care se intalnesc in lumea reala in care traim, fara nicio teoretizare sau abstractizare, si masura in care acestea atenteaza la viata cetatenilor ;
  3,- limitele realiste ale furnizarii de securitate din partea STATULUI raportate la factorii care atenteaza la viata cetatenilor ;
  4,- studiul NATURII UMANE, a istoriei omenirii in evolutia sa si a locului pe care armele si-l gasesc in societatea omeneasca si in raport cu OMUL ; gasirea unui raspuns realist, matur, la intrebarea “se va putea dispensa vreodata OMUL de ARME ?!”,- iar ca sa se raspunda cu justete la o atari intrebare, trebuie mai intai bine studiata NATURA UMANA si felul cum fiinteaza societatea omeneasca REALA, exclus divagatiile teoretice, filosofice, utopiile, teoriile idealiste, mistice, etc ;
  5,- studiul comparativ asupra evolutiei sociale si a nivelului de civilizatie intre diverse state de pe Glob, raportat la problema accesului cetatenilor la arme si garantarea dreptului de aparare a vietii ; trebuie urmarit traiectul istoric al acestei probleme la toate natiunile de pe glob si marcat specificul fiecarui grup de natiuni – s-a remarcat specificul comun al natiunilor care au ori au avut regimuri dictatoriale sau/si comuniste, grupa in care intra si Romania.

  Mergandu-se pe aceste “baze de calcul” colective intregi de sociologi, psihologi, politicieni, politisti si criminologi, timp de mai multe generatii au analizat si evaluat problemele pe scurt expuse mai sus, iar din activitatea acestor oameni s-a trasat politica statelor lumii civilizate fata de garantarea dreptului la autoapararea vietii si accesul la arme de foc.

  Noi discutam asta de cativa ani si nici macar intr-un cadru institutionalizat sau in mod cursiv si constructiv, pentru a ajunge la o finalitate practica ; in Romania problema asta se discuta “pe la coluri” si in modul cel mai subiectiv cu putinta, fiecare prezentand ideile proprii si in final iesind un fel de balacareala din care nu se mai distinge nimic in final.

  “Aruncati cu ochiul” la experienta de zeci si chiar sute de ani a natiunilor sau CIVILIZATIILOR occidentale, pentru ca ele au la baza EVOLUTIA SOCIALA si progresul civilizatiei ; veti putea vedea ca problemele astea au fost dezbatute si la ei de nenumarate ori realizandu-se o adevarata “dialectica” a accesului cetateanului la arma de foc…
  IN TOATE CAZURILE, TOATE STATELE LUMII CIVILIZATE, INDIFERENT DE CONTINENT, ETNIE SAU RELIGIE, au inteles la capatul a sute de ani de evolutie (fie si in conditii de libertate si democratie)ca NU POT PRIVA CETATEANUL ONEST DE DREPTUL DE A-SI APARA PROPRIA VIATA IN CAZURILE IN CARE ACEASTA ESTE TINTA UNUI PERICOL CU CARACTER NEPREVAZUT, GRAV, CERT SI IMINENT.

  De aceea, CU EXCEPTIA STATELOR DICTATORIALE SI A CELOR CARE SE AFLA IN INERTIA SOCIO-POLITICA ULTERIOARA UNEI DICTATURI, toate statele lumii civilizate RESPECTA DREPTUL FUNDAMENTAL LA APARAREA VIETII si asigura accesul cetatenilor la arme de foc.
  Diferentierile dintre un stat sau altul apar abia cand se pune problema CONDITIILOR DE ELIBERARE LEGALA A UNUI PERMIS DE ARMA SI CARACTERISTICILE TEHNICE ALE ARMELOR CARE SUNT ADMISE ACCESULUI PUBLIC. In aceste chestiuni, legislatiile statelor occidentale contin multe diferentieri, dar retineti totusi ca in ciuda regimului mai liberal sau mai restrictiv, TOATE STATELE LUMII CIVILIZATE RESPECTA CARACTERUL INVIOLABIL AL DREPTULUI LA AUTOAPARAREA VIETII SI DECI, ACCESUL CETATENILOR LA ANUMITE CATEGORII DE ARME DE FOC, POTRIVIT LEGII.
  State in care regimul armelor este foarte “liberal” :
  unele state din cadrul SUA, Marea Britanie, Canada, Australia, unele state sud-americane, unele state africane, Cehia si SLovacia ;
  State care respecta accesul populatiei la arme de foc, dar cu un regim de autorizare mai putin liberal ,- Germania, Finlanda, o parte din statele din cadrul CSI, Bulgaria, Ungaria, etc ;
  State care refuza cu obstinen?? respectarea dreptului la autoap?rare al cet??eanului,- China, Coreea de Nord, Romania, Cuba, alte tari ale lumii a III-a sau care sunt conduse de regimuri dictatoriale.

  În România problema aceasta este discutat? înc? la nivel de “bârf?”, iar schimburile de replici seam?n? cu un fel de ciorovaial? între partenerii de pahar de la o crâ?m?. Nu cred ca senatorul de Ilfov Iulian Urban are nevoie de a?a-ceva…

  Mai re?ine?i ?i faptul c? o societate liber? ?i democratic? nu este perfect?, ci are ?i p?r?ile ei negative tot astfel cum respectarea drepturilor omului aduce dup? sine ?i o serie de probleme pentru care statul trebuie s? fie preg?tit. Nu degeaba zicea cineva odinioar?,- “vre?i s? fi?i liberi.., dar sunte?i realmente preg?ti?i pentru a fi liberi !?!”.
  Ca s? evolu?m ?i s? intr?m în rândurile ??rilor civilizate, va trebui în cele din urm? respectat ?i garantat (?i) dreptul la autoap?rarea vie?ii, dar statul român trebuie s? fie preg?tit pentru acest pas ?i legea româneasc? prin care în viitor se va permite accesul cet??enilor la arme VA TREBUI S? FIE FOARTE BINE CONCEPUT?. f?r? hibe ?i “porti?e”, f?r? neclarit??i de procedur? sau chestiuni importante asupra c?rora nu exist? nicio prevedere în lege…
  Spun asta pentru c? la ora actual? majoritatea legisla?iei României este foarte prost f?cut?,- ca un lucru care este f?cut repede, de mântuial?, ?i de c?tre ni?te diletan?i care n-au avut nici m?car curiozitatea s? lectureze mai întâi legisla?ia de profil din U.E. înainte s? treac? la conceperea unui act normativ.
  A?a cum am mai precizat, personal sunt adeptul EVOLU?IEI sociale ?i politice a statului român ?i deci sunt con?tient de inevitabilitatea garant?rii dreptului la ap?rarea vie?ii, a?a cum se face la ora actual? în toate statele occidentale indiferent de regimul mai mult sau mai putin liberal al accesului la armele de foc.

  În principiu zic DA, de acord cu accesul cet??enilor la arme ; dar de la principiu ?i pân? la aplicarea în practic? în condi?iile României REALE, a?a cum e ea în clipa de fa??.., e o cale lung?.

 213. Gerula said

  am May 29 2009 @ 5:53 pm

  @Alin, se pare ca, ori nu ai citit toata postarea lui Stefan, ori nu ai inteles-o daca n-ai priceput ca agresorii erau mana in mana cu unul dintre politisti.
  Liberalizarea portului de arma NU inseamna inarmare generala si NICI escaladarea violentei.
  Si da, dorim EVOLUTIE si ARMONIZAREA LEGIZLATIEI cu legislatia europeana si mondiala actuala.
  Si nu, nu vreau sa incasez cativa pumni “inofensivi” chiar daca dumneata ti-ar place (poate esti masochist si-ti mai trebuie cate o bataita din cand in cand).
  Si da, am pistol de autoaparare detinut legal, si totusi, nu sunt infractor, si nici nu l-am folosit vreodata in afara poligonului,
  rezolvand toate divergentele de pana acum pe cale amiabila.

 214. Stefan said

  am May 29 2009 @ 10:34 pm

  Scuze, nu stiam ca nu pot utiliza caractere romanesti, asa ca am postat un text ilizibil ; reiau mai jos portiunea de text corectata :

  “1.State care refuza cu obstinenta respectarea dreptului la autoaparare al cetateanului,- China, Coreea de Nord, Romania, Cuba, alte tari ale lumii a III-a sau care sunt conduse de regimuri dictatoriale.
  În România problema aceasta este discutat? înca la nivel de “bârfa”, iar schimburile de replici seamana cu un fel de ciorovaiala între partenerii de pahar de la o crâsma. Nu cred ca senatorul de Ilfov Iulian Urban are nevoie de asa-ceva…
  Mai retineti si faptul ca o societate libera si democratica nu este perfeca, ci are si partile ei negative tot astfel cum respectarea drepturilor omului aduce dupa sine si o serie de probleme pentru care statul trebuie sa fie pregatit. Nu degeaba zicea cineva odinioara,- “vreti sa fiti liberi.., dar sunteti realmente pregatiti pentru a fi liberi !?!”.
  Ca sa evoluam si sa intram în rândurile tarilor civilizate, va trebui în cele din urma respectat si garantat (si) dreptul la autoapararea vietii, dar statul român trebuie sa fie pregatit pentru acest pas si legea româneasca prin care în viitor se va permite accesul cetatenilor la arme VA TREBUI SA FIE FOARTE BINE CONCEPUTA. fara hibe si “portite”, fara neclaritati de procedura sau chestiuni importante asupra carora nu exista nicio prevedere în lege…
  Spun asta pentru ca la ora actuala majoritatea legislatiei României este foarte prost facuta,- ca un lucru care este facut repede, de mântuiala, si de catre niste diletanti care n-au avut nici macar curiozitatea sa lectureze mai întâi legislatia de profil din U.E. înainte sa treaca la conceperea unui act normativ.
  Asa cum am mai precizat, personal sunt adeptul EVOLUTIEI sociale si politice a statului român si deci sunt constient de inevitabilitatea garantarii dreptului la apararea vietii, asa cum se face la ora actuala în toate statele occidentale indiferent de regimul mai mult sau mai putin liberal al accesului la armele de foc.
  În principiu zic DA, de acord cu accesul cetatenilor la arme ; dar de la principiu si pâna la aplicarea în practica în conditiile României REALE, asa cum e ea în clipa de fata.., e o cale lunga.”

 215. Alin said

  am May 30 2009 @ 3:36 am

  Gerula,

  Am vazut partea cu politistii, dar modul in care au fost relatate evenimentele lasa de dorit.
  Si in astfel de cazuri, nimeni nu garanteaza ca nu vine politia la tine, iti confisca armamentul, iar a doua zi indivizii sunt la tine la usa pentru ca stiu ca n-ai cum sa te mai aperi.

  Intrebarea la faza cu pumnii era: preferi doi pumni sau sa-ti pierzi viata intr-un schimb de focuri?

  Sau sa impusti pe unul pentru ca sa nu incasezi aia doi pumni si pe urma fratii, prietenii respectivului sa-ti impuste pe cineva din familie si tot asa?

  Faptul ca tu esti (poate, pana la proba contrarie) un tip responsabil, nu inseamna ca si restul de stiu eu, sa zicem 10 milioane (cei eligibili legal pentru portul de arma) sunt la fel.

  Coruptia de la noi face din pacate imposibila trierea pe criterii psihologice si macar daca ar fi asta singura problema.

 216. Gerula said

  am May 30 2009 @ 9:03 am

  Alin,
  Se pare ca dumneata esti un nostalgic al vremurilor dictatoriale comuniste apuse, fara drepturi si libertati, si care nu vrea sa evolueze spre o democratie libera si autentica similara clorlalte tari membre UE. Pacat ca mai sunt printre noi cetateni care nu doresc ca tara noastra sa devina o societate democratica, libera, cu o legislatie in concordanta cu cea europeana si cu drepturile omului, deci si dreptul la autoaparare.
  Si, Alin, Nu mai transforma orice incident intr-un conflict armat sau chiar intr-un razboi. Oricum noi admiram imaginatia bogata de care dai dovada.

 217. Gerula said

  am May 30 2009 @ 11:15 am

  Trierea pe criterii psihice merge foarte bine, marturie fiind numarul aproape nul de infractiuni comise de catre detinatorii legali de arme.
  Daca adaugam si trierea pe criterii judiciare si cea pe criterii medicale, si cu o instruire specifica practica si teoretica, vom putea pastra acest nivel aproape nul.
  Coruptia din tara noastra este rezultatul restrictiilor si privatiunilor impuse de sistemul dictatorial trecut, si pentru a scapa de ea, este nevoie, tocmai, de inlaturarea acestora si de acordarea de libertati si de drepturi (precum dreptul la autoaparare). Refuzarea acordarii dreptului de port-arma, deci a dreptului la autoaparare, un drept fundamental al omului, denota ca societatea, tara respectiva este una dictatoriala in care doar elitele au drepturi si libertati, iar atitudinea si conservatorismul unora exprimat prin restrictionarea acestor drepturi si libertati NU poate duce la evolutia catre o societate democratica si libera, ci doar la regres si involutie catre un regim dictatorial si totalitar.
  Deci, DREPTURI=DEMOCRATIE si PRIVATIUNI=DICTATURA.
  Nostalgici dupa regimul comunist sunt doar fostii activisti care si-ar fi vandut si mama pentru o pozitie mai buna in structurile de partid. Deci haideti sa luam decizii care sa duca spre dezvoltare si nu spre regres si sa nu uitam crezul dintotdeauna al romanilor: mai bine mor liber decat sa traiesc sub jug. Pentru asta si-au dat viata romanii in Decembrie 1989.
  Scandau “LIBERTATE” si vroiau sa aiba libertatea de a trai, de a alege, de a se apara, de a vorbi, de a gandi.
  Asta vroiau: LIBERTATE si nu privatiuni.

 218. Stefan said

  am May 30 2009 @ 2:04 pm

  Sa incercam totusi un raspuns cat de cat rezonabil pentru “petitia” cetateanului care s-a considerat lezat in drepturile sale…
  Acesta intreba – “este normal sa fiu deposedat de o arma cumparata legal ?!”

  Pentru a raspunde CU JUSTETE, trebuie mai intai sa facem unele precizari generale de natura juridica fara o referire precisa la cazul petitionarului:

  1,- chiar si in acele state ale lumii unde regimul accesului la arme este mult mai “liberal”, exista restrictii privind CATEGORIA de armament la care o persoana (fizica sau juridica) poate avea acces ; in momentul in care dintr-o cauza sau alta, persoanei in cauza i se anuleaza sau interzice accesul la acea categorie de armament, acest armament va trebui predat politiei ori facute demersurile legale pentru (re)capatarea autorizatiei, dar chiar si-asa armamentul respectiv va sta in custodia politiei pana la lamurirea definitiva a aspectului autorizarii ;

  2,- retragerea autorizatiei de a detine sau utiliza un bun, NU ESTE SI NU TREBUIE SA FIE SINONIMA CU PIERDEREA PATRIMONIULUI ASUPRA ACELUI BUN ; de pilda, daca in urma unui incident rutier, unei persoane i se anuleaza “carnetul de sofer” iar automobilul impricinat ramane in custodia Politiei pentru continuarea cercetarilor, nu inseamna ca automobilul respectiv AR INCETA SA MAI APARTINA PATRIMONIULUI PERSOANEI IN CAUZA. Aceasta persoana va putea sa-si recuperese automobilul si sa dispuna asupra lui, chiar daca nu va mai avea carnet de sofer…
  Asadar, pe de alta parte, arma este un bun mobil care apartine patrimoniului persoanei ce a achizitionat-o in mod legal, si de aceea, chiar si dupa ce autorizatia nu mai exista iar arma se afla in custodia Politiei, persoana care ESTE PROPRIETARA ARMEI trebuie sa poata inca dispune asupra acestei arme, insa restrictiv, doar in sensul de a o vinde printr-un agent autorizat, catre alte persoane care detin autorizatia pentru acea categorie de arme ; deci persoana care a ramas fara autorizatie dar este proprietara armei de foc, trebuie sa-si poata macar recupera banii asupra acelei arme, daca nu mai poate sau nu mai doreste sa obtina o noua autorizatie in conformitate cu legea.

  Asta sunt niste aspecte juridice generale si abstracte, insa acum, daca este sa ma exprim referitor la problema concreta,- limitarea numarului de arme la DOUA, pentru niste “arme” cu bile de cauciuc, este o nerozie, daca ne raportam in primul rand la legislatia U.E. si … la bunul simt.
  In al doilea rand, atunci cand a achizitionat PATRU arme, petitionarul A PROCEDAT LEGAL, conform legislatiei in vigoare la data achizitionarii armelor, in mod normal o noua lege nu trebuie sa se aplice retroactiv. Totusi, daca Statul roman se incapataneaza sa sustina prevederea legala referitoare la limitarea numarului de arme cu bile de cauciuc detinute de o singura persoana ,- ATUNCI ESTE OBLIGATIA STATULUI DE A DESPAGUBI PE CEI CARE SUNT OBLIGATI SA RENUNTE LA O PARTE DIN ARMELE ACHIZITIONATE LEGAL.
  DONATIA asa cum este prevazuta de legea civila NU ESTE SI NU POATE FI UN FAPT/ACT JURIDIC FORTAT, deci nu se poate face decat DE BUNA VOIE de catre proprietarul bunului ce face obiectul donatiei… ! Ce-i ia “m-a fortat Cutare sa-i donez” ?!! E absurd ! Donatia nu o faci decat de buna voie ! Sa distrugi patrimoniul tau !? De unde si pana unde – asta este aberant !

  In astfel de situatii intrebarea se pune CINE ESTE DE VINA ?!? Cetateanul care a achizitionat LEGAL patru arme la un moment dat, ori statul care a modificat aberant legea manifestand astfel INSTABILITATE LEGISLATIVA si creind astfel situatii juridice de acest gen ?!?

  Raspunsul este fara echivoc – STATUL poarta raspunderea aceasta materiala si trebuie sa fie chemat sa despaguneasca pe cei lezati in drepturile lor…
  Ok, dar banii Statului sunt defapt… banii contribuabililor bugetari, deci contribuabilii in definitiv suporta consecintele materiale ale imbecilitatii forului legiuitor care emite tot felul de legi extrem de prost concepute si care isca astfel de situatii.

  Nu poti da in judecata Parlamentul Romaniei, dar se poate ataca legea la Curtea Constitutionala !

  Insa pentru a avea eficienta in acest demers, este nevoie de un grup de pagubiti si de sustinerea initiativei de catre unul sau mai multi parlamentari care sa-si insuseasca punctul de vedere al cetatenilor lezati in drepturile lor.

  Trebuie solicitata despagubirea cetatenilor de catre Stat sau de ce nu, renuntarea la limita de 2 “arme” cu bile din textul legii, in ideea armonizarii legislatiei romanesti cu cea a U.E. ; problema juridica dificila in acest caz consta in faptul ca Statul la randul sau va trebui sa-si recupereze banii de la persoanele ce ar fi considerate vinovate pentru producerea prejudiciului… Ei, acu-i acu’ – ca vinovatii sunt cei din comisiile juridice ale Parlamentului sau/si Ministerului de Interne, dar si… parlamentarii prin care s-a adoptat LEGEA. Cum sa-i tragi pe astia la raspundere pentru tampeniile pe care le-au trecut in actele normative !?!! Evident ca nu vor raspunde pentru neglijentele si greselile pe care le fac, ci vor arunca povara tot pe contribuabilii bugetari la o adica…

  Insa pana una-alta, legea e asa cum e, si daca nu corespundeti pretentiilor aberante prevazute de actuala lege, veti suporta rigorile stabilite de aceasta.

 219. Stefan said

  am June 1 2009 @ 11:53 am

  Si-ar mai fi un aspect care mi-a scapat din vedere mai devreme,-

  LEGEA este un act normativ emis de catre FORUL LEGIUITOR si promulgat de catre Presedinte, potrivit unei anumite proceduri care caracterizeaza in general PROCESUL LEGISLATIV.
  Ordonantele de Urgenta sunt emise de catre Guvernul Romaniei (puterea executiva) fiind cel mai adesea “prelungiri” ale unor ordine ministeriale.

  DE CAND AU AJUNS ACTELE PUTERII EXECUTIVE SA SCHIMBE CONTINUTUL LEGILOR ORGANICE ?!? Legea 295/2005 are printre altele prevederi care tin de organizarea la nivel national a institutiilor si activitatilor ce tin de regimul legal al detinerii, portului, folosirii si circulatiei armelor de foc, stabilirea categoriilor acestora, etc. DE UNDE SI PANA UNDE ARE UN ACT EXECUTIV EMIS DE GUVERN, PUTEREA DE A MODIFICA ESENTIAL CONTINUTUL UNEI LEGI STABILITE DE FORUL LEGIUITOR SI PROMULAGATA DE PRESEDINTE ?!!?
  Asadar Legea 295/2004 a permis initial achizitionarea armamentului neletal din categoria E in numar mai mare de 2 (disp.art.58-65) nerestrictionand decat numarul de arme ce pot fi purtate in mediul public de catre posesorul legal (o singura arma de autoaparare)dar nu si numarul de astfel de arme pe care le poate detine acasa in cadrul safe-ului… !
  Normele Metodologice de aplicare a unei legi NU POT SI NU TREBUIE sa aduca modificari de fond in intelesul si intinderea actului normativ emis de catre Parlament, ci doar sa intervina prin norme “administrative”, procedurale, destinate aplicarii cat mai EXACTE a prevederilor LEGII… !
  Deseori in textul acestei legi se face trimitere la legislatia Uniunii Europene, afirmandu-se permanent ideea “armonizarii legislatiei romanesti cu cea comunitar europeana”… !!
  De unde si pana unde “armonizare”, ca legislatia romaneasca s-a armonizat mai curand cu aceea a statelor dictatoriale din lumea a III-a, si se pune aproape pe acelasi plan cu Coreea de Nord, China, Cuba… !
  Asadar, un act normativ emis de puterea executiva a adus in mod nelegal modificari de continut (de fond) legii emise de PArlament si promulgate de Presedinte, in acest fel depasindu-se limitele firesti ale puterii legislative exceptionale acordate Guvernului.

  Ca de obicei pe meleaguri dambovitene, Parlamentul si Guvernul emit acte normative avand acelasi obiect si care se bat cap in cap… Din acest conflict legislativ, in niciun caz nu are cum sa castige Guvernnul in detrimentul Parlamentului Romaniei !

 220. Cristi said

  am June 1 2009 @ 2:02 pm

  @Stefan: sint citeva inadvertente in ceea ce ai scris mai sus; adica:
  – in martie 2008 s-a dat Ordonanta Guvernamentala OUG nr. 26/2008, prin care se aduceau modificari la Legea 295 ( Lege aprobata de Parlament) prin care, printre altele, se treceau armele cu aer comprimat, categoria E 25 – care se puteau detine si folosi pe baza unui Certificat de Detinator – in categoria armelor supuse autorizarii; in acelasi timp, conditiile de autorizare pentru armele neletale de categorie E au devenit identice cu conditiile de autorizare pentru armele letale (la fel si conditiile de detinere si transport ) .
  Aceasta OUG s-a suprapus peste Legea 295, existenta, avind aplicabilitate imediata – asa cum ai precizat tu; detinatorii de arme cu aer comprimat – categ.E25 – care nu doreau sa obtina autorizare de detinere, port si folosire, in decurs de 6 luni, aveau posibiltatea sa pastreze armele cu aer comprimat, pe baza Certificatului de Detinator, dar nu mai aveau drept de port si folosire a acestora dupa cele 6 luni. In OUG 26 nu s-a precizat numarul de arme neletale din categoria E (E24 si E25) care puteau fi detinute in acelasi timp.
  – in noiembrie 2008, prin Legea 268/2008, “Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor ai al munitiilor” – cum se intituleaza – se introduc ad-hoc restrictiile privind limitarea la 2 arme neletale din categoria E, precum si termenul pina la care detinatorii legali ai unui numar mai mare de 2 din astfel de arme trebuie sa le instraineze. (aceste restrictionari nu erau prevazute nici in OUG 26 nici in L295 pina la acea data).

 221. Cristi said

  am June 1 2009 @ 2:09 pm

  Trebuia sa precizez ca Legea 268/2008 pare sa fi urmat cursul normal, fiind aprobata de Parlament (dar n-am cunostiinta de informarea societatii civile, referitor la aceasta lege)

 222. Stefan said

  am June 1 2009 @ 5:35 pm

  Va cred asupra precizarilor pe care le-ati facut ; nu am cercetat actele normative in materie ci am luat de bun textul petitiei Domnului P.Eugen.
  Oricum, problema pe fond ramane aceiasi,- daca noua lege (din 2008) a venit sa modifice legea din 2004, atunci cad acuzatiile mele privind imixtiunea nepermisa a executivului in treaba legislativului, insa repet – pe fond problema se pastreaza : emiterea unui nou act normativ care vine sa dea peste cap, deci sa lucreze ANTAGONIST fata de fosta lege, prin inserarea unor restrictii lipsite de funadament logic si care nu se regasesc in legislatia europeana fata de care tot pretindem ca “ne armonizam”.
  Recunosc justetea observatiilor Dumitale cu privire la actele normative citate si deci, injustetea criticii mele cu privire la depasirea puterii Executivului prin imixtiune nepermisa in activitatea legislativa.
  Insa repet, pe fond problema se pastreaza si trebuie supusa incriminarii publice !

 223. Scorpion said

  am August 14 2009 @ 1:38 pm

  Domnilor parlamentari, ce mai urmeaza sa supuneti autorizarii? Bolovanii de pe strada? Sipcile din gard? De asta infractionalitatea atinge cote alarmante, ca interlopii nu se tem ca vreunul din cei agresati va scoate o arma sa se apere. Liberalizati armele scurte de autoaparare cu glont si toti cei care cauta scandal se vor gandi de doua ori

 224. decebal said

  am September 10 2009 @ 11:23 am

  Da , ar trebui supuse autorizarii topoarele si cutitele de bucatarie (sa nu ai dreptul sa detii mai mult decat 2),oare sunt mai peticuloase armele neletale (o pusca cu aer comprimat limitata la 215 m/s care abia intra intr-o cutie de bere sau un topor iar daca ne gandim la la cati oameni mor anual omorati cu cutitul…. Cei care detin arme de tir o fac din pasiune pentru acest sport , iar interdictia de a dtine doar 2 arme, este ca si cum ai obliga un pescar sa detina doar 2 undite sau un biciclist sa detina doar 2 biciclete.De ce noi suntem intotdeauna mai inteligenti decat europenii? Am interzis aceste arme doar pentru ca s-au impuscat 2-3 ,dar cu toporul si cutitul nu s-au omorat destui?
  Legile in romania sunt facute doar pentru oamenii de rand , oricum foarte multi parlamentari au devenit mari vanatori fara a face in viata lor nici macar o singura zi de goana la o asociatie de vanatoare , iar altii alearga 5-6 ani si li se spune ca nu sunt pregatiti sa devina vanatori.
  Oare de ce nu au limitat si vanatorilor dreptul sa detina mai mult de 2 arme ? Este normal dor nu o sa isi limiteze singuri unele drepturi… acolo au stiut sa le separe pe calibre (nu a dreptul la mai mlt de 2 arme de acelasi calibru) , insa ai dreptul la oricate arme de calibre diferite inclusiv pistoale, chipurile sa te aperi de vanat.
  Si ei au dreptul sa se apere in casa lor cu pusca (vezi cazul Iovan), insa cu arma cu aer comprimat , scrie clar in lege, esti pasibil la inchisoare daca o utilizezi la autoaparare… dar nu esti pasibil daca utilizezi toporul… Trebuie sa stai sa cu pusca in mana si sa te uiti la hot cum iti violeaza dreptul la proprietate care vezi doamn este “garantat” de constitutie.
  In concluzie traim intr-o tara , unde legile sunt facute doar pentru fraieri.

 225. Gerula said

  am September 16 2009 @ 8:33 pm

  Propun ca si furca, secera si coasa sa fie considerate ca arme supuse autorizarii, in urma utilizarii acestora in acest scop, in nenumarate rascoale, din care amintim: 1907, Bobalna, etc.
  Scuze, secera alaturi de ciocan reprezinta niste arme nobile, care au ajutat proletariatul sa instaureze luminoasa epoca de aur a comunismului.
  Dar, chiar si atunci, aveai voie sa detii legal mai mult de doua arme cu aer comprimat.

 226. Romania Libera said

  am November 15 2010 @ 6:23 pm

  Dezarmarea SPP-ilor ! Dreptul la auto-aparare trebuie sa fie egal pentru toti.

 227. danes marin said

  am April 5 2011 @ 6:57 pm

  In 2008 am fost la politie serv.arme pt a declara 2 arme cu aer comprimat achizitionate in 2002 de la magazin,unde am predat copie BI si cazier juridic.Mi sa facut dosar penal,armele mi-au fost comfiscate si am platit si amenda 520ron,desi nu ma consider vinovat.Va rog sa-mi spuneti mai am sanse sa-mi recuperez bani dati pe arme, defapt pe amenda ca oricum am fost talharit .Hotie pe fata.

 228. Adrian said

  am May 23 2014 @ 10:45 am

 229. Daniel said

  am March 5 2015 @ 2:38 am

  Dreptul la auto aparare il au decat parlamentarii noi nu suntem egali cu ei pe noi oamenii de rand ne cred niste sclavi noi nu putem folosi nici macar arme neletale doar ei si letale si neletale…poate le este frica ca vom folosi armele asupra lor cea ce este NEGATIV.
  Sunt de acord cu dreptul la arme de foc ar trebui sa lua exemplu din america cei care sunt pasionati de arme pot cumpara si detine arme de calibru mare pistoale mitraliera etc stiti si voi…
  AVANTAJUL daca am avea si noi acceasi lege ca si la americani, acesti oameni care ar detine armament ar putea sa se apere sa-si apere familia ba chiar si Tara in care traieste
  1 Guvernul ar putea sa se foloseasca de oamenii posesori de armament pentru aparare a tarii
  2 ar fi un buget implus pentru vanzarea armelor si munitiilor chiar foarte mare
  3 guvernul nu ar mai cheltiu bani pentru oameni sa faca armata si sa invete sa traga cu arma pe banii statului ar invata fiecare pe banii lui
  asta gdaca nu ar fi preturile mari si fara taxe…
  am avea multe avantaje mai ales din punct de vedere militar
  Acum chiar ar fi nevoie de asemenea oameni pentru ca stim cu este situatia…In tara noasta se spune ca in cazul razboiului tinerii intre 20-35 de ani ar fi luati in razboi …, ganditiva ce ar face asemenea oameni care nu au vazut in viata lor o arma, cum arata, cum functioneaza, etc. ce sar intampla cu ei pe front … ar fi capabili sa ne apere?
  Uitativa pe Youtube la tineri din america de la 18 ani in sus cei care detin arme de foc ..cat de bine pot sa le controleze .sa tinteasca incat nici nu iti imaginezi, un asemenea om poate dobora nu un om ci un pluton din armata roman si nu exagerez deloc …
  DEZAVANTAJ, se spune ca se vor face multe crime jafuri, sunt unii oameni care nu merita etc.. ..Vedeti si voi cate cazuri se intampla in tara , un om daca vrea saa ucida poate ucide si cu mana goala , cu cutinul,etc. ba daca vrea sa impuste cumpara o arma de pe piata neagra si tot o face daca vrea. Ar fi o arma ne inregistrata ar fi mut mai greu de gasit autorul…..
  |Asta este parerea mea

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: