Banner

Mai multe drepturi ale pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere

Tweet this

În viitor, pacienţilor le va fi mai uşor să obţină asistenţă medicală transfrontalieră, inclusiv o rambursare adecvată a costurilor. Deputaţii europeni solicită şi o mai bună informare a pacienţilor cu privire la drepturile lor atunci când solicită tratament medical în afara statului membru din care provin.

Obiectivul general al prezentei directive este de a asigura existenţa unui cadru clar pentru asistenţa medicală transfrontalieră în cadrul UE. În acest sens, este nevoie de o acţiune care să vizeze obstacolele din calea furnizării asistenţei medicale transfrontaliere, obstacole care reprezintă riscuri pentru o protecţie a sănătăţii la un nivel ridicat. De asemenea, noua legislaţie doreşte să asigure îngrijiri de sănătate de calitate, sigure şi eficiente şi să stabilească mecanisme de cooperare între statele membre în domeniul sănătăţii.


Prezenta directivă nu se aplică în cazul serviciilor de sănătate orientate în special către domeniul asistenţei medicale de lungă durată, inclusiv servicii oferite pe o perioadă prelungită, menite să ofere sprijin persoanelor care necesită asistenţă pentru efectuarea activităţilor zilnice de rutină. Ea nu se aplică nici în cazul transplantului de organe.


Directivă pentru pacienţi - dreptul naţional continuă a fi respectat


Deputaţii europeni au subliniat că această propunere legislativă se adresează pacienţilor şi nu se referă la dreptul la libera circulaţie a prestatorilor de servicii. În plus, directiva respectă şi nu aduce atingere libertăţii fiecărui stat membru de a decide tipul de asistenţă medicală pe care îl consideră adecvat. Nicio dispoziţie din prezenta directivă nu ar trebui să fie interpretată într-un mod care să submineze alegerile etice fundamentale ale statelor membre. A4


Prezenta propunere nu modifică dreptul statelor membre de a defini prestaţiile pe care le asigură. În cazul în care un stat membru nu include un anumit tratament printre cele la care cetăţenii din ţara respectivă au dreptul, prezenta directivă nu stabileşte un nou drept al pacienţilor de a beneficia de un astfel de tratament în alt stat membru şi de a fi rambursat.


Sistem de autorizare prealabilă pentru asistenţa medicală spitalicească


Noua directivă nu introduce o cerinţă generală de autorizare prealabilă, dar permite statelor membre să stabilească un sistem de autorizare prealabilă pentru preluarea costurilor asistenţei medicale spitaliceşti acordate într-un alt stat membru, în măsura în care statele membre pot dovedi că anumite condiţii sunt îndeplinite:
  • dacă tratamentul ar fi fost furnizat pe teritoriul său, ar fi fost rambursat de sistemul său de securitate socială; precum şi

  • fluxul de pacienţi rezultat în urma punerii în aplicare a directivei subminează în mod grav sau poate submina în mod grav echilibrul financiar al sistemului de securitate socială.


Deputaţii au fost de acord cu aceste principii. În plus, ei cer ca statele membre să fie cele care vor defini "îngrijirile spitaliceşti", şi nu Comisia, cum a fost propus iniţial. Ei insistă şi asupra faptului ca sistemul de autorizare prealabilă să nu constituie un obstacol pentru libera circulaţie a pacienţilor.


Rambursarea costurilor


Ca regulă generală, deputaţii europeni au convenit că rambursare costurilor medicale trebuie să se efectueze până la nivelul la care s-ar fi făcut dacă tratamentul medical ar fi fost realizat în statul membru de origine al pacientului. Statele membre au însă posibilitatea de a acoperi şi alte costuri, precum tratament terapeutic, costuri de şedere sau de călătorie.


Statele membre pot oferi pacienţilor un sistem facultativ de notificare prealabilă, în cadrul căruia pacientul primeşte, în schimbul unei astfel de notificări, o confirmare scrisă a sumei maxime care va fi plătită. Această confirmare scrisă poate fi depusă ulterior la spitalul în care se desfăşoară tratamentul, rambursarea urmând astfel să fie efectuată direct spitalului respectiv de către statul membru de afiliere; pacienţii vor plăti direct spitalului care oferă îngrijiri numai valoarea costului tratamentului dacă acesta ar fi fost făcut în ţara lor.


Informarea adecvată a pacienţilor


Pentru a ameliora informarea pacienţilor cu privire la asistenţa medicală transfrontalieră, este necesar ca aceste informaţii să fie accesibile şi, în special, să se înfiinţeze puncte de contact naţionale pentru asistenţa medicală transfrontalieră, în care pacientul şi consilierii medicali ai acestuia pot afla ce este disponibil, dacă se aplică anumite criterii de eligibilitate, ce proceduri sunt necesare, ce proceduri de contestaţie şi de atac sunt în vigoare şi ce ajutor poate fi obţinut cu privire la costurile de călătorie.


Punctele naţionale de contact ar trebui să fie în măsură să ofere pacienţilor informaţii pertinente privind asistenţa medicală transfrontalieră şi să le acorde ajutor.  Acesta nu ar trebui să includă consultanţa juridică.


Deputaţi propun şi crearea unui Mediator European pentru Pacienţi, care să trateze plângerile legate de autorizarea prealabilă, rambursarea costurilor sau orice altă plângere din acest domeniu.


Excepţii pentru pacienţii cu boli rare


Pacienţii care suferă de boli rare nu sunt supuşi obligaţiei de a obţine autorizarea prealabilă, ei având posibilitatea de a alege locul în care să beneficieze de asistenţă medicală. De asemenea, ar trebui recunoscut dreptul acestora de a beneficia de plata integrală şi directă de către ţara de origine către ţara în care primesc îngrijiri pentru asistenţa medicală care le este acordată, adesea contra unor costuri ridicate, chiar şi - mai ales - în cazul în care asistenţa de care au nevoie nu este disponibilă în ţara de afiliere, acesta fiind adesea unul dintre motivele pentru care au nevoie să se deplaseze în străinătate.


Raportul Bowis a fost adoptat cu 297 voturi pentru, 120 împotrivă şi 152 abţineri.
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Afisari: 748

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: