Banner

Proba cu inscrisuri in procesul civil si comercial

Tweet this


Prin inscris se intelege consemnarea de date despre acte si fapte juridice, cu un mijloc adecvat pe un anumit suport material.


Sensul juridic al termenului "inscris" nu coincide cu cel din vorbirea obisnuita (cand se are in vedere consemnarea, pe hartie, a unor date) ci desemneaza consemnarile facute pe hartie, carton, lemn, banda magnetica.

Inscrisurile sunt mijloace de proba demne de crezare datorita insusirilor lor de a conserva in timp date, acte si fapte juridice, in comparatie de exemplu cu memoria unui martor

Inscrisurile cunosc mai multe clasificari, dupa diferite criterii .

Dupa scopul urmarit la intocmirea lor, inscrisurile se impart in :

 • preconstituite, cele intocmite special pentru a servi ca probe ;

 • nepreconstituite, sunt celelalte inscrisuri .


Dupa efectul lor, inscrisurile intocmite sunt de trei feluri :


- originare, sunt inscrisurile intocmite pentru a dovedi incheierea, modificarea sau

incetarea unui act juridic civil ; to934f4247koof

 • recognitive, sunt inscrisurile intocmite pentru a recunoaste existenta altor inscrisuri care au fost distruse sau pierdute ;

 • confirmative, sunt inscrisurile prin care se inlatura anulabilitatea unui act juridic civil


Dupa raporurile dintre ele, inscrisurile se impart in originale si copii


Dupa criteriul semnaturii, inscrisurile se deosebesc in semnate si nesemnate .Specii de inscrisuri :


Cele mai importante specii de inscrisuri sunt inscrisul autentic si cel sub semnatura privata


INSCRISUL AUTENTIC


Definitie

Art. 1171 Cod civil defineste : " Actul autentic este acela care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege, de un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde actul s-a facut"


Categorii


Principalele categorii de acte autentice sunt :

 • inscrisurile autentice notariale, adica cele intocmite de notarul de stat ;

 • hotararile organelor jurisdictionale ( si hotararile judecatoresti)


 • actele de stare civila .
Puterea doveditoarea inscrisurilor

Stabilirea puterii doveditoare a inscrisului autentic implica facerea urmatoarelor distinctii

 • mentiunile ce reprezinta constatari personale ale agentului instrumentator , facute cu propriile simturi, fac dovada deplina, ele neputand fi combatute decat prin procedura


inscrierii in fals

 • mentiunile ce privesc declaratiile partilor, facute in fata agentului instrumentator, dar a caror vericitate nu poate fi fi verificate de acesta, fac dovada pana la proba contarie;

 • mentiunile straine de obiectul inscrisului pot avea valoarea inceputului de proba scrisaConsecintele juridice ale inscrisului nul ca inscris autentic


Este necesara urmatoarea distinctie :

 • cand forma autentica este ceruta de lege pentru valabilitatea operatiunii juridice constatate, nulitatea inscrisului atrage insasi nulitatea actului juridic pe care-l constata ;

 • cand inscrisul autentic a fost intocmit doar pentru proba actului juridic, desi nul ca inscris autentic, el poate valora ca inscris sub semnatura privata, daca sunt intrunite cerintele art. 1172 Cod civil " Actul care nu poate fi autentic din cauza necompetentei sau necapacitatii functionarului, sau din lipsa de de forme, este valabil ca semnatura privata, daca s-a iscalit de partile contractante ". Este o aplicatie a ideii conversiunii actelor juridice.INSCRISUL SUB SEMNATURA PRIVATA


DefinitieSe nemeste " inscris sub semnatura privata " acel inscris care este semnat de cel ori cei de la care provine "

Din definitie rezulta ca exista o singura conditie - cu caracter genaral - pentru valabilitatea inscrisului sub semnatura privata : semnatura autorului ori autorilor actului, inscrisului.

SemnaturaIn sensul de aici este numai cea executata de mana autorului inscrisului. Prin urmare, nu indeplineste aceasta conditie, "semnatura": dactilografiata, litografiata, executata prin parafa ori prin punere de deget.

Nu se cere, insa, ca semnatura sa cuprinda intregul nume al persoanei, fiind suficienta executarea semnaturii obisnuite a persoanei. Din locul unde este asezata semnatura, trebuie sa rezulte ca autorul ei isi insuseste intregul continut al inscrisului.

Cand inscrisul provine de la doua ori de la mai multe persoane, semnarea poate fi facuta concomitent ori succesiv, dupa imprejurari .

Conditiile speciale de valabilitate pentru anumite inscrisuri sub semnatura privata
 1. Conditia pluralitatii de exemplare ( numita si cerinta multiplului exemplar )


Art. 1179 din Codul Civil reglementeaza despre aceasta cerinta : " Actele sub semnatura privata, care cuprind conventii sinalagmatice, nu sunt valabile daca nu s-au facut in atatea exemplare originale cate sunt parti cu interes contrar . Este de ajuns un singur exemplar pentru toate perosoanele care au acelasi interes.

Fiecare exemplar trebuie sa faca mentiune de numarul originalelor ce s-au facut.

Cu toate acestea, lipsa de mentiune ca originalele s-au facut in numar indoit, intreit si celelalte, nu poate fi opusa de acela care a executat din partea-I conventia constatata prin act".

 1. Conditia scrierii in intregime ori punerii formulei " bun si aprobat" inainte de semnare


Despre aceasta conditie Codul Civil mentioneaza in art .1180 : "Actul sub semnatura privata prin care o parte se obliga catre alta a-I plati o suma de bani sau o catime oarecare, trebuie sa fie scris in intregul lui de acela care l-a subscris, sau cel putin de acesta, inainte de a subsemna, sa adauge la finele actului cuvintele " bun si aprobat "" aratand totdeauna in litere suma sau catimea lucrurilor si apoi sa iscaleasca "

Exceptie de la aceasta regula fac exceptie comerciantii, industriaslii, plugarii, slugile, zilierii .

Cand este diferenta intre suma scrisa in act si cea care aeste aratat in bun, se prezuma ca obligatia este pentru suma mai mica, chiar daca actul si bunul sunt scrise de acela care s-a obligat (doar daca se probeaza in care parte este greseala, poate fi considerata suma mai mare de exemplu).

Exista si dispozitii ce protejeaza pe cel care se obliga ( in art. 1180 din Codul Civil ) fiind impiedicate semnaturile date in alb, pentru a nu da ocazia detinatorilor de rea- credinta posibilitatea de a completa inscrisul altfel decat era intelegerea.

Daca inscrisul nu este scris in intregime de debitor, acesta trebuie sa specifice suma primita, intrebuintand formula " bun si aprobat ".

Nerespectarea acestor prevederi cerute in art. 1180 din Codul Civil are ca urmare aceea ca inscrisul este lipsit de putere probatorie, ceea ce nu afecteaza conventia ca act juridic ce poate fi dovedi prin alte mijloace de proba, chiar prin proba cu martori si prezumtii, pentru ca, desi nul ca inscris, acesta contine totusi un inceput de proba scrisa .

 1. Conditia ceruta testamentului olograf : sa fie scris, semnat si datat de mana testatorului.


Puterea doveditoare a inscrisului sub semnatura privata
Codul Civil reglementeaza acest aspect prin mai multe dispozitii . Art. 1174 : " Actul….sub semnatura privata are tot efectul intre parti despre drepturi si obligatiile ce constata, precum si despre aceea ce este mentionat in act, peste obiceiul principal al conventiei, cand mentionarea are un raport oarecare cu acest obiect "

Art. 1176 reia astfel dispozitia :" Actul sub semnatura privata, recunoscut de acel caruia i se opune, sau privit, dupa lege, ca recunoscut, are acelasi efect cu actul autentic, intre acei care l-au subscris si intre acei care reprezinta drepturile lor " .

In art. 1177 se prevede ca : "acela carui se opune un act sub semnatura privata este dator a-l recunoaste sau a tagadui curat scriptura sau sub semnatura sa. Mostenitorii sai sau cei care reprezinta drepturile aceluia al caruia se pretinde ca ar fi actul pot declara ca nu cunosc scriptura sub semnatura autorului lor ".

Art. 1178 mentioneaza : " Cand cineva nu recunoaste scriptura si subsemnatura sa sau cand succesorii declara ca nu le cunosc, atunci justitia ordona verificarea actului " .

O regula speciala privind puterea doveditoare a datei inscrisului sub semnatura privata, este continut de art. 1182 din Codul Civil : "Data scripturii private nu face credinta contra persoanelor a treia interesate, decat in ziua in care s-a infatisat la o dregatorie publica, din ziua in care s-a inscris intr-un registru public, din ziua mortii aceluia sau unui din acei care l-au subscris, sau din ziua in care va fi fost trecut fie si in prescurtare in acte facute de ofiteri publici, precum si procese- verbale pentru punerea pecetii sau pentru facerea de inventare " .

Dintr-o asemenea zi, data acelui inscris dobandeste valoarea juridica de data ceruta . Ea poate fi data si de catre notarul public .

Deci, puterea doveditoare a datei inscrisului sub semnatura privata prezinta urmatoarea distinctie : a) intre parti ea are aceeasi valoare ca si celelalte mentiuni ale inscrisului ; b) fata de terti, ea face dovada din ziua in care a devenit " data certa " .

Reguli speciale privind forta probanta pentru registre.
Art. 1183 din Codul Civil prevede ca " registrele comerciantilor nu fac credinta despre vanzarile ce cuprind in contra persoanelor necomerciante . Dar judecatorul poate da juramant la una sau alta din parti ", iar art. 1184 dispune : "Registrele comerciantilor se cred in contra lor, dar cel care voieste a profita de ele nu poate desparti cuprinderea lor, lasand aceea ce poate a-i fi contrar " .

Art. 1185 prevede : " Registrele, cartile sau hartiile domestice, nu fac credinta in favoarea acelui care le-a scris, dar au putere in contra lui :

 1. cand cuprind curat primirea unei plati ;

 2. cand cuprind mentiune expresa ca nota sau scrierea din ele s-a facut ca sa tina loc de titlu in favoarea creditorului .


Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Afisari: 4276

1 Comentariu pana acum»

 1. c gh said

  am July 13 2010 @ 6:28 pm

  Buna ziua,
  Referitor la proba cu înscrisuri
  Considerați că intr-un proces civil, proba cu înscrisuri clasificate, încalcă principiul contradictorialității și eventual dreptul la apărare ?
  În fapt:
  Sunt în proces cu SRI, într-o speță de contencios administrativ și fiscal, având ca obiect anulare act administrativ și eliberare aviz favorabil pentru obținerea unei licențe de funcționare.
  La 14.05.2010, SRI solicită instanței încuviințarea probatoriului clasificat, susținând că deține un dosar cu informații clasificate și dorește să le prezinte instanței ca și material probatoriu.
  Din punctul meu de vedere, se încalcă dreptul la apărare, deoarece pot fi acuzat de unele fapte fără să pot dovedi contrariul- nu mă pot apăra.
  De asemenea consider că se încalcă principiul contradictorialității în procesul civil.
  CARE ESTE POSIBILITATEA DE APĂRARE ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE ?
  Mulțumesc.

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: