Lista actelor necesare pentru vanzarea-cumpararea unui imobil

Tweet this

Foarte multi consumatori s-au adresat echipei de la www.AsistentaPentruConsumatori.ro intreband care sunt actele necesare in momentul realizarii unei cumparari-vanzari a unui imobil :

* Actul de dobandire al bunului imobil de catre cumparator

Acest act atesta existenta dreptului de proprietate asupra bunului imobil. Poate fi dupa caz: actul de vanzare-cumparare, certificatul de mostenitor, contractul de donatie, contractul de schimb, sentinta civila, contractul de construire.

Pentru imobilele cumparate de la stat:
o

Imobilul a fost cumparat de la stat inainte de 1989 - contractul de construire, procesul verbal de predare-primire a imobilului, titlul de proprietate eliberat de Administratia financiara, incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare, pe care CEC-ul a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare (daca acesta a fost cumparat cu plata in rate). Daca imobilul a fost achitat integral si nu a fost radiata inscriptia ipotecara, depuneti o cerere prin care sa solicitati la CEC (avand contractul de construire in original la dvs) eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca imobilul a fost achitat integral si acordul CEC-ului pentru radierea inscriptiei ipotecare. Termenul de eliberare este intre 3 si 7 zile. Radierea inscriptiei ipotecare se va efectua la biroul de carte funciara.
o

Imobilul a fost cumparat de la stat dupa 1989 - act de vanzare-cumparare, procesul verbal de predare-primire a imobilului, dovada achitarii integrale a apartamentului din partea societatii creditoare, daca plata s-a facut in rate. Daca plata ratelor s-a facut cu imprumut de la CEC, atunci este necesara si incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare pe care CEC-ul a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare.
* Certificatul fiscal.

Certficatul fiscal atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul respectiv si ca impozitele sunt achitate la zi. Actele necesare eliberarii acestui certificat fiscal sunt urmatoarele :
o cerere (formular tip);
o act de identitate (original şi fotocopie);

Daca e cazul , trebuie sa aveti la dvs in original si copie: certificat de moştenitor, certificat de deces , certificat de naştere ,certificat de casatorie , sentinta de divort.

Certificatul fiscal se elibereaza prin compartimentul registratura al directiei de taxe si impozite din sectorul de care apartineti.

Certificatul se elibereaza personal proprietarului pe baza actului de identitate, fie de un reprezentant in baza unei procuri notariale sau imputerniciri avocatiale. Pentru persoanele din strainatate, procura trebuie sa fie întocmita la Ambasada sau Consulatul Romaniei.

Certificatul fiscal este valabil doar 30 de zile de la eliberare! Daca cererea a fost depusa dupa data de 25 a lunii, certificatul este valabil pana la sfarsitul lunii urmatoare.
* Adeverinta asociatia de proprietari daca imobilul care se vinde face parte dintr-un condominium

Este un formular standard care atesta ca nu aveti datorii catre asociatie. Adeverinta trebuie completata in 3 exemplare de catre administrator si de catre presedintele Asociatiei de Proprietari (semnat, stampilat si numele in clar). Va fi insotita de o copie dupa ultima lista a cotelor de la intretinere (care sa aiba stampila asociatiei in original) si o copie a ultimei chitante care atesta plata acestor cote. In final, adeverinta trebuie vizata la primaria de sector.
* Intabularea, extrasul de Carte Funciara.

Intabularea reprezinta inscrierea imobilului in Cartea Funciara a dreptului de proprietate si celorlalte drepturi reale asupra unui imobil.

Cererea tip de înscriere în cartea funciară (intabularea) se depune la Biroul de Carte Funciara in raza sectorului de care apartine imobilul, alaturi de urmatoarele acte:

o documentatia cadastrala (efectuata de o persoana fizica sau juridica autorizata pentru executia acestui tip de lucrari. Este necesar sa puneti la dispozitie expertului cadastral o copie dupa actul de identitate, dupa actele de proprietate si schitele aferente , in masura in care acestea exista);
o copii dupa actele de identitate ale proprietarilor;
o copie legalizata dupa actul de proprietate (in cazul unei sentinte legalizarea se face de catre judecatoria care a pronuntat hotararea si nu de catre un birou notarial);
o schita apartamentului in cazul in care exista;
o planuri 1:500, planuri 1:2000;
o declaratie tip privind identificarea limitelor proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la dispozitie de catre expertul autorizat;
o certificat fiscal pentru compartimentul registratura al directiei de taxe si impozite din sectorul de care apartineti

La momentul vanzarii veti avea nevoie si de Extrasul de Carte Funciara (care certifica toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului), care se poate obtine doar de catre notar (!) pe baza dovezii de intabulare.

Atentie! Cand sunteti pregatit cu toate actele mentionate mai sus, trebuie sa va adresati biroului notarial (unde se va semna contractul de vanzare-cumparare) pentru eliberarea extrasului de carte funciara. Atunci va trebui sa depuneti : dovada intabularii imobilului (incheierea de admitere a intabularii), copie act de proprietate, copie acte de identitate proprietar si cerere tip -aceasta cerere va va fi pusa la dispozitie de catre cabinetul notarial.
*

pentru a putea vinde imobilul aveti nevoie de un Extras de Carte Funciara. Acesta se poate obtine doar de catre notar pe baza dovezii de intabulare. Dovada de intabulare o poate obtine inginerul cadastral pentru dumneavoastra, dar pentru eliberarea acesteia trebuie sa aveti realizata documentatia de cadastru.

Poate parea complicat, insa exista si o cale simpla: daca aveti nevoie de cadastru, apelati la un inginer cadastral. Dupa aceea, tot acesta va va obtine si dovada intabularii. Cu aceasta va duceti la notar si notarul va solicita Extrasul de Carte Funciara. Fara acest act nu va puteti vinde casa.

Extrasul de carte funciara certifica toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului:

1. Descrierea imobilului

2. Numele si prenumele proprietarilor

3. Actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea

4. Sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.

Extrasul de carte funciara se elibereaza catre de Biroul de Carte Funciara in baza actelor de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului. Pentru eliberarea acestuia trebuie sa va adresati biroului notarial unde se va semna contractul de vanzare-cumparare si unde trebuie sa depuneti :
* dovada intabularii imobilului - inginerul cadastral va poate ajuta sa o obtineti
* copie act de proprietate
* copie acte de identitate proprietar
* cerere tip - aceasta va va fi pusa la dispozitie de catre cabinetul notarial

Acest extras de carte funciara se elibereaza numai delegatilor notariali, la cererea clientilor si are un termen de valabilitate de 5 zile de la data depunerii, timp in care nu se poate elibera un alt extras de carte funciara pentru acelasi imobil. Astfel, este exclusa vanzarea imobilului de doua ori. Dupa depunerea cererii mai dureaza 1-2 zile obtinerea lui.

*

Aspecte importante:
o Notarul are posibilitatea de a aplica o reducere a onorariului perceput pentru autentificarea actelor redactate de un avocat.
o Taxele si onorariul notarului/avocatului sunt suportate de cumparator, daca partile nu se inteleg altfel.
o Chiar daca redactarea actului se face de catre notar sau avocat, este recomandabil ca partile sa se uite atent pe document.
o Este necesara imputernicirea legalizata de la coproprietari (cand acestia exista si nu sunt prezenti)
o Contractul si plata se fac numai in prezenta notarului!!!!
o La semnarea actului de vanzare-cumparare taxele platite vor fi: taxa de timbru (variaza in functie de locuinta), timbrul judiciar, onorariul notarului.
o Imobilele dobandite in baza legii 112/1996 se pot vinde la expirarea a 10 ani de la dobandire insotite de doua adeverinte scoase de la primarie (A.F.I)

Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com

Foto : romanialibera.ro
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Afisari: 17274

61 Comentarii pana acum»

 1. Auras said

  am August 28 2008 @ 8:38 pm

  foarte util articolul

 2. doynaroman said

  am August 29 2008 @ 2:32 pm

  in cazul in care proprietarul unui imobil este cetatean strain fara rezidenta in Romania;care sint actele de care are nevoie la vinzarea proprietatii detinute in Romania?/ si daca vinde prin procurant??
  multumesc !

 3. Iulian Urban said

  am August 29 2008 @ 2:41 pm

  Cetatenii straini au nevoie de aceleasi acte plus pasaportul si procura daca semneaza pentru ei un imputernicit

 4. Manuela Pullen said

  am September 3 2008 @ 8:24 pm

  Daca am acceptat un avans de la cieva care cumpara cu credit in banca si banca nu ii aproba imprumutul, noi ce facem. Trebuie sa ii mai platim ceva cumparatorului sau pur si simplu el isi pierde avansul catre noi?
  Multumesc frumos.

 5. Iulian Urban said

  am September 4 2008 @ 1:27 pm

  Raspuns pentru Manuela

  El va pierde avansul dat catre dvs.
  Cu stima

 6. Manuela Pullen said

  am September 4 2008 @ 2:42 pm

  Va multumesc mult pentru raspuns, mi-a fost de mare ajutor. x

 7. toma elena said

  am September 12 2008 @ 9:46 am

  avem certificat de mostenitor 2 frati in data de 29.07.2008?? notarul are obligatia de a intabula aceste certificate de mostenitor?
  prob e urmatoare :in cerificatul de mostenitor se mentioneaza”teren 2788 mp situat in …….si casa de locuit amplasata pe teren in suprafata de 64 mp si anexe gospodaresti 45 mp cu vecinatatile……,dr de propr asupra terenului a fost dabandit prin reconstituirea dr de propr asupre terenului in temeiul legii 18/1991 in baza titlului……, pentru constructie nu au fost prezentate acte de proprietate, dovada facandu-se cu procesul verbal de identificare nr…/22.07.2008 si certficatul…./22.07.2008 eliberate de primaria…..Casa este construita de parintii nostrii in anul 1954. Dorim sa vindem aceasta casa , inginerul cadastral ne poate face documentatia cadastrala? mutumesc

 8. carmen said

  am October 3 2008 @ 10:57 pm

  buna seara am o intrebare la dvs daca doriti sa imi raspundeti si poate sa imi dati si ceva informatii.casa in care locuiesc a fost retrocedata fostilor proprietari de catre primarie .in data de 26 iulie 2007 am fost la notar imreuna cu proprietarul pentru a face un anti contract de vanzar cumparare .i-am dat proprietarului casei 10% din valoarea totala a casei deoarece proprietarul nu era in regula cu toate actele ptr intemeiarea actului de proprietate.si notarul ne-a facut un pre contract cand trebuie sa dam restul de bani adica mai exact pe 31 ianuarie 2008 .proprietarul case insa nu a reusit sa faca rost de toate actele casei si nu sa prezentat la notar la data respectiva si plus de toate nu are decat 250 mp si el pe acel contract la notar a trecut 812 mp.iar acum imi zice mie ori sa anulez acel pre-contract ori el ma da in judecata.ce sanse am si ce pot sa fac in aceasta situatie .ma puteti sfatui ce am de facut ce demersuri trebuiesc facute atat timp cat am si eu acel precontract care nu este anulat va multumesc frumos si astept un raspuns de la dvs daca se poate

 9. carmen said

  am October 3 2008 @ 11:06 pm

  buna seara

  am o intrebare la dvs daca doriti sa imi raspundeti si poate sa imi dati si ceva informatii.casa in care locuiesc a fost retrocedata fostilor proprietari de catre primarie .in data de 26 iulie 2007 am fost la notar imreuna cu proprietarul pentru a face un anti contract de vanzar cumparare .i-am dat proprietarului casei 10% din valoarea totala a casei deoarece proprietarul nu era in regula cu toate actele ptr intemeiarea actului de proprietate.si notarul ne-a facut un pre contract cand trebuie sa dam restul de bani adica mai exact pe 31 ianuarie 2008 .proprietarul case insa nu a reusit sa faca rost de toate actele casei si nu sa prezentat la notar la data respectiva si plus de toate nu are decat 250 mp si el pe acel contract la notar a trecut 812 mp.iar acum imi zice mie ori sa anulez acel pre-contract ori el ma da in judecata.ce sanse am si ce pot sa fac in aceasta situatie .ma puteti sfatui ce am de facut ce demersuri trebuiesc facute atat timp cat am si eu acel precontract care nu este anulat va multumesc frumos si astept un raspuns de la dvs daca se poate

 10. Alexandra Marinescu said

  am October 11 2008 @ 8:18 pm

  Buna ziua domnul Iulian Urban ,
  O mica intrebare : Este normal sa fie retinut cadastrul in original de catre notar in vederea obtinerii intabularii?

  Va multumesc !

 11. Ildiko said

  am October 16 2008 @ 9:37 pm

  “Imobilele dobandite in baza legii 112/1996 se pot vinde la expirarea a 10 ani de la dobandire insotite de doua adeverinte scoase de la primarie (A.F.I)”
  Ce adeverinte sunt necesare si ce termen de valabilitate au?

  Va multumesc

 12. ADY said

  am December 17 2008 @ 11:27 pm

  PARINTII DETIN O LOCUINTA + TERENUL AFERENT(CU CARTE CADASTRALA, EXTRAS DIN CARTEA FUNCIARA, SCHITE AFERENTE ETC).
  FIIND MAI MULTI FRATI EI AU HOTARAT SA-MI FACA ACT DE VANZARE CUMPARARE ALE ACESTORA (LOCUINTA + TERENUL), DAR LA NOTAR NI S-A SPECIFICAT FAPTUL CA, CONFORM LEGII NU SE POATE REALIZA ACEST LUCRU, DECAT DACA SE FACE DEZMEMBRARE CA SA LE RAMANA SI PARINTILOR O CAMERA SI ACCES LA STRADA(SA NU CUMVA SA RAMANA PE DRUMURI INTR-UN CUVANT). IMI PUTETI SPECIFICA SI MIE ACTUL NORMATIV PRIN CARE NU SE POATE FACE ACTUL DE VANZARE CUMPARARE DECAT DACA SE FACE BEZMEMBRARE IN LOTURI? VA MULTUMESC ANTICIPAT SI ASTEPT eMailul (RASPUNSUL) DUMNEAVOASTRA.

 13. Pellegrini said

  am January 29 2009 @ 11:29 am

  Sunt italian, casatorit cu romana, am residenza in Italia, vreau sa cumper casa in Romania si teren agricol la numele meu.
  Pot?
  Si ce trebuie sa fac?
  ms.

 14. admin said

  am February 2 2009 @ 9:48 am

  @ Pellegrini

  Raspuns

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2005, publicat? în M.Of. nr. 1.008/14.11.2006 privind dobândirea dreptului de proprietate privat? asupra terenurilor de c?tre cet??enii str?ini ?i apatrizi, precum ?i de c?tre persoanele juridice str?ine, cet??eanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul într-un stat membru sau în România, precum ?i persoana juridic? constituit? în conformitate cu legisla?ia unui stat membru pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în acelea?i condi?ii cu cele prev?zute de lege pentru cet??enii români ?i pentru persoanele juridice române.
  Cet??eanul unui stat membru nerezident în România, apatridul nerezident în România cu domiciliul într-un stat membru, precum ?i persoana juridic? nerezident?, constituit? în conformitate cu legisla?ia unui stat membru, pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru re?edin?e secundare, respectiv sedii secundare, la împlinirea unui termen de cinci ani de la data ader?rii României la Uniunea European?.
  Legea 247/2005 titlul X ,,Circulatia juridica a terenurilor” . La art 3 se prevede ca cetatenii straini pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor in Romania in conditiile prevazute de legea speciala.

  Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii si societatile comerciale din statele membre ale UE (si ale Spatiului Economic European) vor putea dobandi in proprietate terenuri in Romania. Conform dispozitiilor comunitare, constitutionale si legale aplicabile, atat cetatenii UE si SEE, cat si societatile comerciale din statele membre au dreptul de a dobandii terenuri in tara noastra intocmai ca si cetatenii romani si societatile comerciale romane, cu indeplinirea a doua conditii:
  -sa fie rezidenti in Romania si intre tara lor de provenienta si tara noastra sa existe un regim de reciprocitate cu privire la dobandirea proprietatii asupra terenurilor.
  -daca ne confruntam cu nerezidenti, situatia este alta imn sensul ca acestia, pot dupa 5 ani, cu conditia stabilirii unui domiciliu sau sediu secundar. De asemenea, cu exceptia fermierilor independenti, persoane fizice, nici o alta persoana fizica sau juridica straina nu va putea dobandi in proprietate terenuri agricole, terenuri forestiere sau paduri, timp de 7 ani de la data aderarii Romaniei la UE.
  Astfel pentru a intelege mai bine situatia dvs. in conformitate cu dispozitiile legale in materia proprietatii va informez :
  .Cetatenie: starea de existenta însotita de drepturi, privilegii si obligatii a unui cetatean, Strain: o persoana fizica care se afla pe teritoriul unui stat, fara sa aiba cetatenia acestuia, însa poseda cetatenia altui stat sau este fara cetatenie.Persoana fizica nerezidenta: orice persoana fizica, care nu îsi are resedinta sau domiciliu stabil în România, sau care nu este prezenta în România pentru o perioada sau mai multe perioade, care depasesc în total 183 de zile, în orice perioada de 12 luni, începând sau sfârsind în cursul anului calendaristic vizat.
  Persoana juridica nerezidenta:(a) persoanele juridice cu sediul în strainatate, care nu sunt înregistrate si/sau autorizatesa desfasoare activitati în România;……(c) sucursalele, filialele, reprezentantele, agentiile si birourile persoanelor juridice românesti care desfasoara activitati si sunt înregistrate în strainatate ca persoane juridice.Apatrid: o persoana care nu are cetatenia nici a unui stat.
  Astfel va informamez, rapordandu-ne la prevecedile constitutionale, la dispozitiile legii 54/1994, sau ale Legii 219/1998, OG 198/1999, legii 16/1994, OG 206/2000, ca sunt modalitati diferite de a da curs trebuintelor dvs

  EUGEN GROSU
  http://www.asistentapentruconsumatori.ro

 15. Mirela C said

  am February 5 2009 @ 8:57 pm

  Buna ziua,
  Ma numesc Mirela C si locuiesc in strainatate. Detin o propietate obtinuta in urma unui contract de vanzare-cumparare, in Rm. Valcea pe care intentionez sa o vand.
  Nu am decat actul de proietar la mine. Totul este platit la zi de catre mama mea care s-a imbolnavit foarte grav, aproape nu mai pot comunica cu ea. Toate aceste acte de care am nevoie pt a infaptui o vanzare-cumparare a propietatii pot fi eliberate unei persoane careia i-as da imputernicire autentificata la consulatul Romaniei in tara in care traiesc? Sau..anumite acte se inmaneaza numai personal.
  Exista in Romania firme de avocatura care se ocupa si cu inlesnirea acestor proceduri in asemenea situatii?
  Va multumesc anticipat.

 16. florin said

  am April 1 2009 @ 8:02 am

  buna ziua!!! as dori sa cumpar,un teren, care vanzatoru are intabulat terenu,dar pe teren are o constructiede 70mp,cu pv de finalizarea constructiei, curent electric ,nr postal. an cazul care eu cumpar terenu pot face intabularea si anscrierea de carte funciara??? va multumesc!!! 0743198481

 17. ank said

  am May 6 2009 @ 3:59 pm

  buna ziua, parintii mei au o locuinta in romania si locuiesc in brazilia. de acolo vor sa imi trimita o procura pentru vanzare. trebuie si aceasta apostilata. si daca da unde trebuie sa mearga. va multumesc anticipat.

 18. florin said

  am June 17 2009 @ 8:08 pm

  Cum poate cumpara un cetatean german o locuinta sau o casa de vacanta in Romania? Necesita aceleasi acte ca si un cumparator roman?
  Cu multumiri anticipate.

 19. Cris said

  am August 12 2009 @ 7:56 am

  buna ziua! este posibil ca un cetatean din Qatar sa cumpere o casa de vacanta in Romania, fara sa aiba rezidenta ? multumesc!

 20. Florentina said

  am August 13 2009 @ 2:37 pm

  Buna ziua,as dori sa imi raspundeti,daca se poate la o intrebare:unchiul meu care are domiciliul stabil in Bucuresti vine periodic la casa mamei mele de la tara,unde a facut unele imbunatatiri,si-a amenajat gradina,etc…Casa nu este proprietatea lui,deoarece mama si ceilalti frati nu i-au cedat proprietatea,lasand-ul pe acesta doar sa se foloseasca de ea.El plateste anual impozitul pe cladiri la primarie,intrebarea mea este,daca la un moment dat platind mereu de-a lungul anilor acest impozit casa sa-i revina lui?Poate parea absurd ca intreb asta,dar sunt foarte curioasa,daca poate sa faca asta fara acordul celorlalti mostenitori si proprietatea asupra cladirii si tertenului sa-i revina de drept.Va multumesc!

 21. nedelcescu luiza said

  am September 20 2009 @ 8:25 pm

  va rog daca i-mi puteti spune daca pot vinde locuinta achizitionata in baza legii112 ,mai devreme de 10 ani? va multumesc!

 22. irina said

  am September 28 2009 @ 9:32 pm

  buna seara, as vrea sa stiu ce acte trebui pentru cumpararea unui spatiu (uscator) de la o asoc. de proprietari si pt a il transforma pe acesta in spatiu locuibil.multumesc!

 23. salvo said

  am December 29 2009 @ 1:35 pm

  Buna ziua!Sunt ceatean italian si doresc sa-mi cumpar un teren intravilan in Romania! Pot sa cumpar ca persoana fizica sau ca persoana juridica? Trebuie sa-mi fac rezidenza obligatorie in romania in AMBELE CAZURI? VA MULTUMESC ANTICIPAT!

 24. florin said

  am January 9 2010 @ 1:16 pm

  Buna ziua! sunt cetatean roman cu resedinta in Italia (buletinul mi-a fost luat de Ambasada romana cand am reinnoit pasaportul) si as vrea sa stiu daca pot cumpara un imobil in Romania cu pasaportul? sunt necesare si actele sotiei?

 25. popa ionut said

  am April 9 2010 @ 7:42 pm

  Taxele si onorariile notarului de cine vor fi suportate sau ? ms frumos

 26. popa ionut said

  am April 9 2010 @ 7:43 pm

  de vanzator sau cumparator?

 27. Nicu said

  am June 16 2010 @ 1:45 pm

  Detin un teren (cumparat acum), pe care se afla o cladire construita inainte de 1989 , dar acum apartine unei firme care a cumparat-o in 2001.
  Cum imi pot folosi terenul?

 28. Stefania Teleman said

  am August 16 2010 @ 3:55 am

  Hello,
  informatia data de dumneavoastra a fost f utila pentru familia noastra in Australia, tatal are un apartament in Romania, si datorita fiicei care ingrijeste de dinsul sa hotarit ca familie sa se transfere apartamentul pe numele fiicei. Eu ca nora sint imputernicita de dinsul sa semnez in locul dinsului. Intreaga familie este stabilita in Australia. Care este cel mai eficient mod the transferare al apartamentului? Am incercat la consulatul Roman in Cambera dar nu am primit instuctiuni clare. Intrebare: se pot face actele de transfer de aici din Australia? daca da, ce acte sint nevoie. Cu actul de imputernicire, pot sa merg in Romania si sa trasfer apartamentul pe numele cumnatei fara ca ea sa fie presenta? daca da, ce acte am nevoie? daca nu? care este cea mai eficienta procedura.

  Multumesc anticipat.
  Stefania Teleman

 29. Geanina said

  am August 29 2010 @ 8:25 pm

  Buna seara,

  In cazul in care au trecut 10 ani de la cumpararea imobilului si el este radiat mai exista posibilitatea ca vechii proprietari sa revendice imobilul? El a fost cumparat in baza legii 112. Vreau sa cumpar un astfel de apartament si nu vreau sa risc .

  Multumesc anticipat.

 30. Simona Stroe said

  am September 16 2010 @ 2:05 pm

  Foarte util articolul si pe intelesul tuturor. Totusi as mai avea o intrebare.
  Eu locuiesc intr-un apartament achizitionat pe baza legii 112. Termenul de 10 ani de la cumparare a expirat in mai 2007. In prezent doresc sa vand acest apartament si am inteles ca pe langa actele standard mentionate mai sus in articol mai sunt necesare doua adeverinte de la primarie. Imi puteti spune despre ce adeverinte este vorba si de la ce directii ale Primariei le pot obtine? Mentionez ca locuinta in discutie este situata in Sectorul 1.

 31. Georgiana said

  am January 27 2011 @ 11:08 pm

  Pot vinde un teren extravilan unui cetatean de origine spaniola? mentionez ca ar fi o vanzare catre o persoana fizica, el nedetinand nici o firma in Romania pentru a inlesni vanzarea…Multumesc

 32. pop gratiela said

  am February 23 2011 @ 6:39 pm

  Vreau sa va pun si eu o intrebare.Mi-au furat buletinul de identitate si vreau sa trimit o imputernicire pt.tatal meu pt. cumpararea unui apartament Pot trimite aceasta imputernicire fara nr .de buletin cod numeric ?

 33. samy said

  am March 14 2011 @ 7:19 pm

  Buna…Vreau sa va pun si eu o intrebare.Mama mea doreste sa-mi dea apartamentul dar inca nu este platit tot la primarie…plateste niste rate lunare…Intrebarea mea e: trebuie intai sa plateasca toate ratele si apoi sa-l cumpar eu de la ea….Va rog sa-mi rasp….Va multumesc

 34. Culcea Radu said

  am July 4 2011 @ 3:40 pm

  Am solicitat la PMB pentru un apartament pe care dorim sa il vindem o adeverinta de notificare L10,primind ca termen de rezolvare de la registratura pmb data de 12.05.2011(30 zile).Au tercut deja aproape 2 luni de la termen,Registratura ne paseaza la Directia Juridica,aici nu raspunde nimeni la telefon,nu mai vorbesc de e-mail.Ce am mai putea face in afara de asteptat ?

 35. catalin said

  am August 20 2011 @ 12:01 am

  BUNA SEARA AM O INTREBARE PT DUMNEAVOASTRA EU STAU CU O ITALIANCA NU SUNT CASATORIT CU EA SI EA VREA SA ASI IA O CASA IN ROMANIA CEI TREBE CASA POATE SA O CUMPERE ARE CONTRACTUL DE MUNCA INDETERMINAT CA NU SCADE NICI O DATA NU A MAI CUMPARAT NICI O CASA AR FI PRIMA CASA CEI TREBUIE SA AIBA SA CUMPERE CASA IN ROMANIA MUNCESTE DE 11 ANNI IN REGULA VA MULTUMESC VA RG FRUMOS DACA E POSIBIL SAMI RASPUNDETI LA INDIRIZIUL ASTA CARE VIL DAU DCA SE POATE dj_clubchat@hotmail.it va multumesc

 36. grigore andreea said

  am December 1 2011 @ 11:16 pm

  buna seara! mama si tatal meu sunt proprietarii unei garsoniere! tata este de negasit iar mama si cu mine am vrea sa vindem garsoniera si sa luam un apartament! Se poate face ceva fara tata? precizez k ei nu sunt casatoriti civil!

 37. Alex Miu said

  am February 23 2012 @ 8:35 pm

  Buna seara. Dorim sa cumparam un apartament al carei proprietara locuieste in Italia. Dansa a facut o procura pentru o alta persoana, care este si tradusa si in care se mentioneaza ca imputernicitul poate sa vanda in numele ei apartamentul X (este descris apartamentul). Nu sunt sigur si vreau sa fiu 100% sigur (mai pe romaneste ca la prosti) daca procura trebuie facuta la Ambasada sau e valabila daca este facuta la un notar din Italia?
  Multumesc!

 38. Volos Mariuca said

  am April 2 2012 @ 4:24 pm

  As dori sa aflu ,la contractul de vinzare cumparare a unei case cine plateste comisiunul,timbrul judiciar si ce mai e nevoie.vinzatorul sau cumparatorul?Va multumesc.

 39. fogoros niculina said

  am June 10 2012 @ 11:20 am

  mama vrea sa vanda casa ,dar nu are schita si nu este intabulata. sepoate vinde pe alta cale? multumesc

 40. burleanu mircea said

  am June 12 2012 @ 1:55 pm

  buna ziua.mama mea fiind la a2a casatorie a luat un apartament si in contract la trecut si pe el.noi suntem 4 frati, sotul ei are si el 3 copii.el a murit acum 5 ani.mama mea are numele lui “irimia” iar eu “burleanu”.nu a fost facuto nici o succesiune la moartea lui nu si a cerut nimeni partea.acum daca eu vreau sa fac un act de vanzare-cumparare mama mea sa mi treaca apartamentul pe numele meu e nevoie de semnatura din partea fratilor mei sau ai lui?sau cat mai este ea in viata depinde doar de ea?va rog ajutati-ma cu un raspuns

 41. ana said

  am June 20 2012 @ 11:20 pm

  buna ziua.intentionez sa cumpar un apartament, insa proprietarul nu are cartea funciara.Mi-a spus ca se poate face un pre contract la notariat, eu fiind nevoita sa ii dau o anumita suma, iar la definitivarea contractului restul sumei.Nedumerirea mea este daca el in perioada stabilita nu face cartea funciara sau se razgandeste, ce se intampla?as putea pune o clauza in pre contract cu privire la acest lucru?multumesc

 42. Mioara Ginga said

  am June 21 2012 @ 4:20 am

  Buna ziua sint cetateanca Romania locuiescin Australia din 1990 in preuna cu soul meu am cumparat doua locuri de pamint Romania in urma cu sapte ani intre timp sotul meu a decedat iar eu doresc sa vind acest pamint .Ce acte I-mi trebuiesc in momentul cind voi incheia contractul de vinzate . Cu repect Mioara Ginga

 43. gaetano said

  am July 28 2012 @ 7:59 pm

  buna seara. am un teren in romania lam trecut pe numele la o persoana si acum as vrea sa stiu daca se poate trece pe numele meu.. mam interesat la anumiti notari si au spus ca nu se poate ca e teren arabil. as dori sami spuneti daca este adevarat, va multumesc .

 44. pausescu constantin said

  am January 21 2013 @ 1:28 pm

  buna ziua

  vreau sa vand a[artamentul si am 2 copii majori si nu sunt in tara imi trebuie semnatura lor??(sotia find decedata)

  va multumesc

 45. Daniela Popa said

  am January 27 2013 @ 10:23 am

  as dori sa stiu daca un cetatean strain german poate cumpara padure de la stat in vecinatate de proprietatea sa , sau in ce conditii , eventual de la o persoana fizica romana. Cum poate cumpara teren forestier/padure persoana fizica romana?

 46. carmen said

  am January 30 2013 @ 11:44 am

  Buna ziua,

  O firma poate vinde un imobil daca are conturile blocate de ANAF pentru datorii la buget, in conditiile in care impozitele pe casa sunt achitate la zi?

  Mentionez ca vanzarea se va face catre asociatul unic, care este creditor al firmei (are de recuperat imprumut asociat si dividente de ridicat) deci nu se fac incasari si plati.

  Multumesc.

 47. ANA said

  am March 4 2013 @ 11:04 am

  DACA ma puteti ajuta cu o informatie daca cumpar apartament cu transfer bancar in cat timp se pot face actele ? Vin din strainatate si am 2 saptamani la dispozitie reusesc in acest timp?MULTUMESC.

 48. iulia said

  am March 6 2013 @ 7:43 pm

  buna seara am o intrebare la dumneavoastra detin un apartament in ronania inpreuna cu sotul meu eu locuiesc in strainatate si vreau sai fac lui mama o procura sa se ocupe ia de vanzare cum trebuie a fie facuta procura avind in vedere ca eu o fac in strainetate.VA MULTUMESC

 49. Gigi said

  am March 20 2013 @ 12:45 am

  Buna ziua la blocul nostru, zilele trecute au fost facute mici interventii la subsol (modificare circuit apa calda si/sau circuit caldura) pentru acoperirea unui FURT (sa facut totul pe ascuns asa incat proprietari/chiriasi locuintelor sa nu afle ) sau calcul gresit/eronat.
  Blocurile in forma de “L” au doua scari, fiecare scara are centrala ei(consuma gaze, curent, apa pentru a da apa calda respectiv caldura). Scara 1 are 28 de locuinte (asa se factureaza gaze, energie, apa rece), scara 2 are 38 de locuinte (asa se factureaza gaze, energie, apa rece). Problema este urmatoarea circuitul de apa calda aferent scari 1 alimenta de fapt/real cele 28 de locuinte ale scari 1 + 10 locuinte de la scara 2 (cele 10 locuinte de la scara 2 care consuma gaze, apa, curent nu aparea la scara 1 cum trebuia si era corect.
  Deci scara 1 a platit mai mult din 2005 (de la punerea in functiunea pina zilele astea) pentru apa calda, deoarece consumau mai multi(38) si plateau mai putini(28). Iar scara 2 a platit mai putin deoarece consumau mai putini(28) si se impartea la mai multi(38).

 50. lis carmen said

  am March 27 2013 @ 10:43 pm

  as dori sa stiu daca pot cumpara un imobil(spatiu comercial)de la un propietar care are doar act de propietate asupra imobilului fara a avea act de propietate asupra terenului.mentionez ca spatiul este la parterul unui bloc de apartamente.propietatea asupra terenului il are o societate.in ce conditii pot inscrie imobilul in cartea funciara.

 51. Elena said

  am May 6 2013 @ 10:34 am

  Buna ziua,dorim sa cumparam o casa dar proprietarul actual este debransat de la Enel si cu o datorie neachitat la ei,impiedica asta cu ceva vanzarea?Multumesc.

 52. sorin v said

  am May 7 2013 @ 2:21 pm

  exista riscuri suplimentare la cumpararea unui apartament de catre o persoana fizica de la un agent comercial (firma)? recomandati actiuni/documente suplimentare? va multumesc anticipat !!!

 53. laurentiu pana said

  am June 4 2013 @ 5:22 pm

  buna ziua as dori sa va intreb si eu daca sotia a murit pot vinde casa fara semnatura copilului casa este mostenire de la parinti mei dupa casatoriie am facut actul de proprietate pe numele la amandoi…multumesc

 54. Serban Marilena said

  am November 21 2013 @ 11:30 am

  Pentru vanzarea -cumpararea unei parti dintr-un imobil (fost bun comun) este necesar un act medico -legal si daca da de la ce varsta? Multumesc mult. Imi este f. necesar raspunsul. Incaodata multumiri.

 55. mirela said

  am February 9 2014 @ 2:12 pm

  Buna ziua! As dori sa va intreb daca pot cumpara o casa in Romania avand in vedere ca locuiesc in Danemarca si ca de 7 ani nu mai am adresa in Romania.? Actul meu fiind un pasaport care este inregistrat cu adresa in Danemarca.Credeti ca asta ar fi o problema la cumpararea imobilului?
  Va multumesc!

 56. ADRIANA said

  am March 5 2014 @ 5:19 pm

  BUNA, avem o intrebare. Vrem sa ne luam cetatenia spaniola si avem o casa in Tara. O vom putea vinde fiind cetateni spanioli?

 57. alin said

  am March 21 2014 @ 8:25 pm

  Vreau sa vand o garsoniera, am actul original vanzare-cuparare, dar nu mai gasesc schita garsonierei, se poate intabula si fara ea?

 58. Dana said

  am May 10 2014 @ 1:50 pm

  Buna ziua,

  Mi s-a parut foarte interesant articolul dumneavoastra si as avea o intrebare referitoare la actele necesare vanzarii in cazul imobilelor cumparate de la stat inainte de 1989. In ce lege/decret/ordonanta etc. se specifica actele necesare? Ma intereseaza in mod special daca scrie de obligativitatea prezentarii procesului verbal de predare-primire. Fara acesta nu se poate vinde apartamentul?

  Multumesc anticipat!

 59. Mircea said

  am September 25 2014 @ 8:20 am

  Buna ziua!
  Doresc sa cumpar un apartament cu credit imobiliar de la un strain nerezident caruia i-a fost lasat apartamentul prin testament de catre o persoana din Romania.
  Care sunt actele necesare tranzactiei in acest caz?
  De unde stiu eu ca dupa ce intru in posesia apartamentului si fac credit la banca nu apar si alti ,,potentiali mostenitori “. si eu ma judec cu strainul?
  Banca verifica toate actele ? (se impune privilegiu in favoarea bancii)

 60. Monica, said

  am October 14 2014 @ 6:13 pm

  Buna Ziua,

  As vrea sa stiu daca se poate vinde casa mostenita de mine 3/4 si o alta personna 1/4 fara ca eu sa fiu acolo, domiciliez in Canada de peste 20ani si nu am CNP, am facut procura generala pt. vinzare dar acum i-mi cer CNP-ul. Nu inteleg la ce-i poate ajuta asta cind eu nu domiciliez acolo si cind celalalt mostenitor este inca acolo, deci poate ma puteti informa daca intradevar este chiar asa o problema pt. mine neavind acest numar? nu inteleg, au toate actele, intabularea, tot ce dumneavoastra a-ti scris mai sus. Este vreo diferenta daca o vind ca cetatean Canadian si nu ca cetatean Roman?

  Multumesc Anticipat,
  Monica

 61. Ovidiu said

  am February 25 2015 @ 10:20 am

  Buna ziua,
  Dupa ce am acceptat avansul pentru vanzarea unui apartament si am semnat precontractul la agentia imobiliara mi s-a spus ca nu este convertita cartea funciara si trebuie facuta,lucru care ma v-a costa 5,6 sute de lei. Mentionez ca este apartament dobandit de la bunici(nu mai traiesc) in anul 2005,perioada in care s-au refacut toate actele inclusiv cadastru.
  Intrebarea mea.pt dvs este daca se poate face tranzactia fara acea convertire sau este o taxa inventata de catre agentie.
  Va multumesc anticipat.

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: